427
 • TokraFan
  #187
  Egyrészt, némi tengerbiológiát nem ártana tanulnod, mert amit a vizi létformákról összehordasz, az elég messze van a valóságtól. Ma már tudjuk, hogy még a 11km mély Mariana-árok legmélyén is van élet, nem is akármilyen! Másrészt, sajnos most sem veszed észre, hogy magyarázkodnod kell, jelenleg az özönvízzel kapcsolatban, pedig napnál világosabb, hogy ha isten létezne, és valóban a földi élet szinte teljes kiirtása lett volna a célja, akkor nem özönvízzel bohóckodik ami a vizi létformák zömét nem öli meg, hanem számos más olyan megoldás közül választott volna, amivel kikezdhetetlenül írmagja sem marad semmiféle életnek, beleértve az egysejtűeket is.

  Özönvíz azért szerepel az -egyértelműen emberek által írt- mesében, mert az akkori ember nem ismerte az őt körülvevő világot, nem voltak tudományos adatai, rendszertani elemzései a bolygó vizi életformáiról. Számára az özönvíz halálos volt, mivel technológia híján menekülésre képtelen lett volna, élelmiszert termelni nem tudott volna, miközben fogalma nem volt arról, hogy a tengerek, óceánok mélyén a szárazföldinél lényegesen több faj él, akikre nem jelent veszélyt egy özönvíz. Ezért beleírta a mesébe ezt.

  A mai tudásával az ember is képes lenne a bolygót lakhatatlanná tenni. Ha isten mégis a semmire se jó özönvizet választotta egy világméretű pusztításhoz, az epic fail, és egyben megmutatja, hogy az egész csak mese, azon belül is egy átgondolatlan, hibás fércmű!

  Arra már ki sem térek, hogy miféle jóságos istenről beszélünk ott, ahol az ember állítólagos bűneiért, az összes létező teremtményét lazán elpusztítja, ráadásul zömében olyan létformákat, akik biztosan nem olvasták a bibliát!
 • Kelta
  #186
  Sok, a természettudománynak ellentmondó hülyeséghalmaztól eltekintve
  minek?
  úgy értem ha mindenható minek a víz? isten csak int és meghal minden élőlény..hiszen mindenható..minek bénázni a vízzel?
  és nem mellesleg honnan jött a víz? a semmiből ugye nem teremhetett :)
  a többi mese blablát nem olvastam végig.. bocs.. 3 évesen kinőttem a télapó szintű mesékből..
  Utoljára szerkesztette: Kelta, 2020.08.06. 01:17:35
 • Antracit
  #185
  Nem úgy értem a párbeszédet, hogy lesz majd teljes egység. Nyilván nem lesz és nem is kell hogy legyen. De hát miben van teljes egység emberek között? Nagyjából semmiben.

  De ez nem is kell, elég pár minimális dolog, például hogy nem megyünk egymásnak. Mindenki élje a saját Isten megközelítését.
 • Tetsuo
  #184
  Ha feltételezzük, hogy eláradt a Föld, mint a Bibliában le van írva, akkor a drasztikusan megváltozott élettértől a partok sekély vizeinek, a korallzátonyoknak, az édesvizek egészének, a tengerek és óceánok élőlényeinek nagyon nagy része már ettől az emelkedett vízszinttől kipusztult volna.
  Az óceánokban helyekhez nem kötött halrajok, cetek, lábasfejűek, planktonok, néhány teknős, medúza és algafaj élhette volna túl a leírt vizeket.
  De valószínűleg ezek sem, csupán nem lett részletezve, ahogy az sem, az áradás fahulladékai egy-egy nagyobb erdő területén azért méretes szigetet alkothatott volna, amin állatok tömkelege élhette volna túl az adott időszakot, de mikróbákról sincs szó a Bibliában.
  Ezek lényegtelen dolgok, mivel többszörös jelentése van minden bibliai eseménynek és a közvetlen értelemszerinti a legalacsonyabb szintű.
  A lényeg itt a bűnös élet miatti világ elsöprése, ahogy lesz az az Armageddon napján is. Az utóbbira utaló jelenésekben, álmokban sincs kifejtve, hogy a végidőkben nukleáris fegyvereket vetnek-e be egymás ellen az emberek, vagy mi egyebet, a lényeg a háborúk, az iszonyat és fogcsikorgatás, ami egyben az Isten "haragja" is, mindamellett törvényszerűség.
  A fizikai jelenségnél fontosabb és valóságosabb a szimbolizált metafizikai esemény, amit ma már nehezen érthetünk. Ebből adódik a Vízözön többféle értelmezése. Mindenesetre leszögezhetjük, több rétegű jelentése és számtalan vonatkozása van az adott történésnek.

  A legmagasabb morál az igazságosság, vagyis hogy a bűnös meglakol, legalább úgy szenved, mint áldozata. Áldozat ilyen szempontból pedig nem csak egy másik lélek, személy lehet, hanem az egész teremtett világ. Vagyis már a rossz gondolat is bűn, nyilván nem olyan súlyú, mint egy szó vagy pláne cselekedet. Hiszen a teremtett világ eleinte szent, makulátlan volt, amit egyre inkább megrontott a bűnös ember gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
  Ez a keleti vallások karmája. Az isteni törvények és "büntetések" egyáltalán nem morálisak. Isten az erkölcs, a jó és rossz felett áll. Úgymond a legkomplexebb logika szerint történnek a fizikai és szellemi világ eseményei törvényszerűségek mentén. A keresztény és muszlim vallások szerint ezen felülemelkedhet /-emelkedik Isten kegyelme. Valójában a két nagy vallás nézetében/aspektusában abban különbözik, hogy kinek oszt Isten kegyelmet.

  A bűnnek van kollektív és egyéni része. Az apa bűne a fiaira száll, ahogy dicső tetteivel elért áldása is.
  Ádám Há-rison lázadása miatti kiűzetés az egész emberiséget sújtja, de nem egyfajta tisztességtelen harag miatt, hanem mert valóban kapcsolat van az atyák és fiaik között sok-sok vetületben, de főként szellemiségében.
  A végítéletkor Krisztus nem csupán a személyeket, hanem a nemzeteket/népeket is megítéli (lásd: János jelenéseinek könyve).

  A biblikus népirtás nem ártatlanokat érint, hanem a bűnben tobzódó embereket, népeket. Saját gondolatom, hogy a bűnök halmozódása miatt adott helyen és időben elharapódzik az agresszió és igazságtalanság, illetve Sátán arat a halállal (pl. bármely háború) így sok vélhetően ártatlan ember is meghal, de egyrészt ez nekik csak jó, mert mielőbb üdvözültek, az örök boldogság részese lettek (ugyanis a vallásos ember nem ezzel a 70 évvel tervez), másrészt ez az adott törvényszerűség következménye, amire egyszerűségében használható az a kifejezés, hogy "Isten haragja", de nem morális kérdésről van szó.
  Ezt az ókori emberek értették is, csak a modern kor embere van eltévedve az egyszerűsített, kiforgatott nyelvével és gondolkodásával.

  A szabad akarat azt jelenti, nem biorobot vagy, hanem gondolkodó lény, magad döntöd el, mit cselekszel.
  Ki követi Isten parancsait, boldogan élhet a Mennyek Országában, az ellenszegülőnek viselnie kell a következményeket.
  Mint amikor az ember nem veszi figyelembe a gravitáció hatását és leugrik egy szurdokba. Csak magának köszönheti az okozatot (súlyos baleset vagy halál), mert rosszul válaszott: fellázadt az eddigi tapasztalatai által sugallt (belső) tanács ellen, miszerint vigyázzon, mert leesik.
  Isten teremthetett volna egy olyan világot, ahol minden lény automatikusan az Ő követője ellenvetés nélkül (az ilyen világban nincs szeretet), de inkább megadta a lehetőséget, hogy mi emberek - és az angyalok bizonyosan - dönthetünk, hogy szeretjük-e Őt.
  A kereszténység szerint Isten végtelenül szeret minket; az emberen áll, hogy viszonozza-e ezt a szeretetet, vagy elfordul tőle. Mivel az ok-okozat (bűn-bűnhődés) törvényszerűsége fennáll, emiatt kell áldozatot mutatnia neki is: elküldte elsőszülött fiát (igen, ez a helyes kifejezés), hogy váltsa meg az emberiséget. Ezután aki elfogadja Őt, az Igét, az irgalomban részesül.
  A másik pólus, az isteni hatalmat megirigylő, angyalok egyharmada élén Sátánná lett Lucifer, ki ugyancsak kinyújtotta és nyújtja kezét az embereknek, de nem szeretetből, hanem végtelen gyűlöletből, hogy megrontsa, elpusztítsa a teremtményeket. Sok ember - egyre több - a gonoszt választja szabad akaratából.

  Az emberiség és az egész teremtett világ mindinkább távolodik Istentől (és így közeledik Sátánhoz), ami minden klasszikus vallás vezérfonala. A paradicsomi, bűntelen és legmagasabb fényű, szellemiségű aranykorból a legsötétebb Kali-jugába, aminek végén, a majdnem abszolút istentelenségben eltöröltetik a világ, majd újrateremtetik.
 • Kelta
  #183
  Ugyan, egy 2000 évvel ezelőtti világ és társadalom a példakép? tanult valaki itt történelmet a nagy hívők közül?
  egy bárgyú mesekönyv, ami a tanulatlan tömegek kábítására íródott emberek által. Főképp papok meg más vallási idióták által, akik ezzel szereztek maguknak hatalmat meg jólétet, gazdagságot..
  réges-rég el kellett volna tűnnie az összes vallásnak a földről..az összesnek. 21. század nagy szégyene, hogy 2020-ban még léteznek, és ennyien hiszik ezeket a balga marhaságokat..
 • defiant9
  #182
  Csakhogy nincs újabb szent forrás mint a jó öreg biblia. Azt meg nem merik kimondani a hívők hogy idejétmúlt a tanítása, mert onnantól mi marad mint alap? A párbeszéd meg miből áll, elismeri egy muszlim hogy Jézus Krisztus a megváltó, a másik meg hogy Allah az egyetlen igaz isten és Mohamed a profétája? Nem. A lényegről inkább nem beszélnek, mert kiderülne hogy nem lehet mindenkinek igaza, leginkább egyiknek sem. A kognitív disszonancia feloldása ez is.
 • Antracit
  #181
  Amennyire én tudom már jó ideje működik a nagy vallások közötti párbeszéd, és egyik nagy vallásba se fér már bele a háborúság. Szélsőségesek persze mindenhol vannak, de nem ez a fősodor.

  Mellesleg pár éve olvastam a sporthírekben, amikor a német és a francia válogatott játszott egymással valami nagyobb kupán, hogy ott a meccs közben a francia játékosok azzal szekálták a németeket, hogy ők a franciák atomhatalom, a németek meg nem. Vagyis mai lágy eszmék ide-oda, a legmagasabb szintű pusztító erő ma is menő és lehet dicsekedni vele!

  A régi hódítók csak álmodhattak ilyen fél kontinenst letaroló bombákról. Ott ez még csak kézi erővel ment.
 • defiant9
  #180
  Igen, a kor erkölcsi színvonalához illeszkedően íródott a könyv, akkoriban még 'belefért' a népírtás.
  A modern felvilágosult ember ezt már meghaladta, a srebrenicai mészárlásért ma már életfogytiglan járt. Bár lehet hogy a muszlimok lemészárlása még ma is örömteli esemény is a konzervatív keresztény értékrend szerint. Erkölcsi fertő ez, nem más.
 • Antracit
  #179
  Ma ezt nehéz megítélni, ebben egyetértek. Ez inkább szimbolikus dolog abban az értelemben, hogy a kor felfogásában hadi sikerekben mérték az erőt. Az összes történelmi hódító megkapta a neve elé a "Nagy" előtagot. Ilyen értelemben inkább erődemonstrációnak tűnik ez, mivel a hódító háborúk természetesek voltak, mondhatni evidensek. Akkoriban a népek nem finomkodtak egymással.
 • defiant9
  #178
  Teljes szabad akarat nyilván nincs, ha más nem akkor a fizika törvényei korlátozzák a szabadságodat.
  A keresztény isten kapcsán nem az a fő gond hogy engedi azt hogy pl. egy hadúr népírtást végezzen, hanem az hogy ezt saját maga is megtette az írás szerint. Kérdés hogyha a hadúr a pokol tüzén kell hogy égjen a tette miatt akkor hová való egy ilyen isten?
 • Antracit
  #177
  Ezzel már az államjogban is "gond" van: Ha ugyanis fogok egy puskát és lepuffantok valakit mert nekem úgy tetszik, akkor börtönbe fognak zárni, amit előre közöltek hogy ez esetben így lesz. Tehát vagy nincs a polgárjogban szabad akarat, vagy van, csak számolni kell a következményekkel.
 • TokraFan
  #176
  Megelőztél! :-D "Magyarázatuk" biztosan lesz rá. De a szabad akarat eleve marhaság, mivel ha nem csinálod azt amire a biblia kötelez, nem élsz aszerint, nem tartod be a "törvényeit", akkor a tanok szerint pokolra kerülsz. Vagyis szabad akaratról nem lehet beszélni, mivel nem élhet senki szabad akaratából mondjuk megkérdőjelezve bármit a szentkönyvből, anélkül, hogy cserébe ne fenyegessék meg halálosan, és/vagy az örökkévalóságig tartó kínlódással a pokolban. Így tehát nem kapott senki szabad akaratot, viszont egy masszív diktátumot annál inkább!
 • Taclaw83
  #175
  Az lesz rá a válaszuk, hogy a gonoszság a szabad akarat miatt létezik, szabadon választ az ember hogy gonosz lesz-e. Így ha el akarná az öreg tüntetni akkor a szabad akaratot is csorbítani kellene :)
 • invasive
  #174
  Létezik egy levezetése annak, miért nem egyeztethető össze a jóságos és egyben mindenható istenkép, és ebből hogyan következik, hogy ebben formában nem létezhet.

  - Ha Isten az egyház/Biblia szerint tanított módon létezik, akkor Isten mindenható, mindentudó és erkölcsileg tökéletes.
  - Ha viszont Isten mindenható, akkor Istennek hatalmában áll minden gonoszság eltörlése.
  - Ha Isten mindentudó, akkor Isten azt is tudja, hogy a gonoszság létezik.
  - Ha Isten erkölcsileg tökéletes, akkor Isten vágyik arra, hogy eltöröljön minden gonoszságot.
  - Gonoszság viszont tényszerűen létezik.
  - Márpedig ha gonoszság létezik és Isten szintén létezik, akkor Istennek:
  - vagy nincs kellő hatalma a gonoszság eltörléséhez; vagy:
  - Isten nem tudja, hol és hogyan nyilvánul meg a gonoszság; vagy:
  - Isten nem vágyik rá, hogy eltörölje a gonoszságot.
  - Következésképpen a jóságos, erkölcsi értelemben tökéletes és mindenható Isten, nem létezik!

  Mert: Ha Isten eltörölné a gonoszt, de képtelen rá, akkor Isten nem mindenható. Ha képes volna rá, de nem óhajtja ezt megtenni, akkor Isten rosszakaratú. Ha képes rá és óhajtja is, akkor nem létezhetne gonoszság. Ha pedig nem képes rá és nem is óhajtja, akkor nem nevezhető Istennek.
  Utoljára szerkesztette: invasive, 2020.08.05. 13:25:59
 • TokraFan
  #173
  "hiszen a vízi élővilág nagyrésze a sekély vizekben található, ami akkor nem létezett jódarabig."

  What??
  Látszik, hogy fogalmad nincs semmiről...
 • TokraFan
  #172
  "Látom aktívan nézed Nagy Gergely prédikációt, a probléma erkölcsi természetéről meg se Gergely barátunk, se te nem vesztek tudomást."

  Az ominózus vitában, ahol ezt előadta, még a hívek is kinevették. Felröhögött az egész terem, meg lehet nézni csövön.
  Gergely barátunk mestere a hazudozásnak, minden filozofikus eszmefuttatásában arról beszél, miért eszélyesebb, hogy van isten, mint hogy nincs, csak az a probléma, hogy sem az egyház, sem a hitoktatók, sem a hívők nem arról beszélnek, hogy esélyesebbnek tartják egy mítikus lény létezését mint azt, hogy nincs ilyen, hanem konkrétan, tényként azt tanítják és prédikálják, hogy egyértelműen van, létezik, ő a teremtő, a mindenható és a többi. Csodálkozom, hogy ezt még senki nem olvasta rá az ostoba fejére..
  5 perc alatt kergetném bele saját zagyvaságába ezt az idiótát egy vitában. Komolytalan figura..
  Utoljára szerkesztette: TokraFan, 2020.08.05. 12:46:54
 • Kelta
  #171
  Ez van a bibliában..és azt kik is írták?
  ja emberek..meséket...meg összeszerkesztették (kanonizáció) hogy a benne lévő mesékkel meg kitalált példa történetekkel kábítsák a írástudatlan buta néptömeget a vallási maszlaggal....és így hatalomhoz meg vagyonhoz jussanak..és ehhez a a vezetők (királyok vezérek stb) asszisztáltak, hiszen együtt dolgozva közösen lenyúltak mindent
  ezeket ma politikusnak hívják..
  Utoljára szerkesztette: Kelta, 2020.08.05. 12:07:21
 • Kelta
  #170
  Sírok a röhögéstől
  annyira nulla a tudásod a tengeri és vízi élővilágról, hogy szégyellhetnéd magad..
  Mi az hogy özönvíznél nem léteztek a sekély vizek??
  te olvasod is mekkora butaságokat írsz le?
 • defiant9
  #169
  A kollektív bűnősség elve abból a primitívebb gondolkodásmódból fakad amit a biblia írói képviseltek. (de a valóságban természetesen nem történt meg Szodoma Gomora+környező települések égből érkező tűzeső általi megsemmisítése)
  A birkák megfélemlítésének eszköze ez a ’tanmese’, ha nem engedelmeskedsz akkor majd isten lesújt rád. Erre a félelemre épít a bibliát kihasználó uralkodói réteg. Ma már megvetendő az aki ártatlan gyermekek halálát elfogadható megtorlásnak tartja bármilyen sérelem esetén is, ha részt is vesz benne akkor emberiség elleni bűncselekmény miatt bíróság elé állítandó.
 • Irasidus
  #168
  Mi nem létezett jó darabig? És mikor nem létezett?
 • Taclaw83
  #167
  Mondjuk ez egy szép maszatolás és tulajdonképpen a többi kérdést ügyesen ki is kerülted :)
 • Tetsuo
  #166
  A Bibliát nem önkényesen értelmezem, a legtöbb keresztény erre az álláspontra jut, főleg a reformátusok, bármely néphez is tartoznak.
  Nem vagyok zsidó, sőt elítélem őket a mai tetteikért, mégis jogosnak találom, hogy a kánaániták le lettek mészárolva isteni parancsra, hiszen ez van a Bibliában. A kereszténység egyik sarokköve, hogy ezt jogosnak véljük.
 • Tetsuo
  #165
  Az Özönvíz teljesen profán felvetése eleve téves, de állításod még így is hamis, hiszen a vízi élővilág nagyrésze a sekély vizekben található, ami akkor nem létezett jódarabig. Még a legalacsonyabb szintű tudományos nézőpontról, amit magad alkalmazol sincs fingod sem, csak ellentmondasz doszt. :-/
 • Taclaw83
  #164
  Mik a megfelelő körülmények és milyen szempontból? Ez csak ferdítés: ha nektek úgy jó akkor irtsunk ki egy népet ez isten akarata. Ha minket akarnak kiirtani akkor az a sátán műve. A gondolatmeneted alapján ha a muzulmánoknak az a parancs érkezik fentről hogy pusztítsák el az összes keresztényt akkor az neked elfogadható vagy nem? Az ő szempontjukból ez teljesen normális... Ugyan ez a kérdés fordítva.. Ha Jorge Mario Bergoglio alias Ferenc pápa egyik reggel azzal kel fel, hogy az éjszaka szólt hozzá az úr és azt üzente, hogy az összes hívő keresztény öljön meg egy bűnös muzulmánt akkor az elfogadható vagy sem?


  Ha létezik isten akkor most a túlnépesedett régebbi korokhoz képest sokkal bűnösebben élő embereket miért nem zabolázza meg? Se egy jó kis özönvíz... semmi vándorló standupos, még egy jó kis kénköves eső sincs... Pedig valljuk be azért vannak olyan szivárványos felvonulások amelyeknek ki kellene verni a biztosítékot az öregnél....
 • Irasidus
  #163
  Egyedül, és bevalottan(!!!!) te torzítasz, és még alaptalunl vádaskodsz is. Az, hogy már nem a témáról beszélsz, és kihátrálsz, egyértelműen igazolja, hogy egy percig sem törekedtél a konstruktív vitára. Az, hogy becsülettel maszatolsz, szintén azt bionyitja, hogy neked ez csak kivagyisági kerdés volt, és nem valódi vita.
 • Taclaw83
  #162
  Tehát valakik régen leírtak valamit hogy irányítsák az embereket.... Ti ennek alapján hisztek valamiben....
  Másik kérdésem: az teljesen nyilvánvaló, hogy vakon hisztek istenben. Sőt egyesek elvakultan. Hisztek-e az egyházban? Ha igen melyikben és miért? (Római katolikus, görög, református?) Ha nem hisztek az egyházban, akkor hogyan gyakoroljátok a hiteteket?
 • defiant9
  #161
  A szokásos dyra féle megfutamodást láttuk ismét.
  Amit kifogy a vitában a válaszokból durcásan, gyakran személyeskedésre hivatkozva vonul vissza. Ehhez sem kell isten parancsolata, sima megnyilvánulása a benne keletkező kognitív disszonanciának, ellenmondást tapasztal a saját elképzelése és az elhangzott érvek közt amiket nem tud cáfolni, ennek lehetésges feloldása az elszaladás, így menekül meg a szorongáskeltő állapottól.
 • dyra
  #160
  Oké...
 • dyra
  #159
  Nincs már mondanivalóm.
 • dyra
  #158
  Vica - verza igaz. Mivel ez egy szűk területű fórum korlátoltak az eszközeink. Abból torzítás lesz. Csinálj belőle becsületbeli ügyet meg kezdjél el személyeskedni. Én ebből ki akarok jönni. Mert semmilyen szinten nem viszi előre ezt a beszélgetést.

  A többire meg már nem is reagálok. Ha képes vagy normális beszélgetésre gyere vissza. Nem védtem a Bibliát és nem is olyan szándékkal hivatkoztam rá, hogy az bármit bizonyítani illetve bármilyen szinten komolyan kellene venni. Te folytatsz egy beszélgetést magaddal és szépen kiszalámizod magadnak azon mondataimat amit ki tudsz forgatni. Trollkodás.

  Neked mind1 mit mondanak. A Lényeg vitatkozz.

  Akkor vitatkozz meg személyeskedj.
  Utoljára szerkesztette: dyra, 2020.08.05. 07:40:33
 • defiant9
  #157
  A nyelvet azért hoztad be mert szerinted:
  "Képtelen komplex gondolatok átadására."
  Erre nem alátámasztás az hogy beemelsz egy szarul megfogalmazott bibliai idézetet. Ez csak azt bizonyítja hogy a bibliát író tanulatlan ember nem fogalmazott elég jól. A nyelv megadja a lehetőséget a finom részletekbe menő leírásokra is. Az meg nyilván igaz hogy egy 'Yo' beböfögése csak a primitív kommunikációs szint. Az ősember is nyilván ilyen artikulációkkal kezdte, de ma ezt már nagyban meghaladtuk. Gyakorlatilag nincs olyan gondolat amit ne tudnál papírra vetni.
 • defiant9
  #156
  "Az egyszerű magyarázat nem mindig a jó magyarázat"
  Occam sem mond mást, de az esetek többségében az. Tehát ott tartunk hogy van két magyarázat egy egyszerű ami logikusan következik az agy biokémiai alapú működéséből és van egy olyan hogy szerinted egy külső erő manipulálja az agyad, arról azonban fogalmad sincs hogy ezt milyen módon tenné. Hogyan gerjeszti isten a szinaptikus kapcsolataid? Energiát visz be kívülről az agyadba? Ezzel durván megsértve az univerzum energiamegmaradási szabályait (amit elvileg ő alkotott)?


  „Nem tudják mi van benned, bizonyos folyamatokat sok sok év pszichoanalízis után lehet feltárnak de csak a felszínt kapisgálják”
  Ez így üres álltás. Mi az ami szerinted olyan nagy horderejű dolog és nem tudnak róla semmit? A pszichiátria is orvostudomány, képes gyógyítani, képes elmegyógyintézetbe zárni, vagy akár börtönbe is juttathat. Persze nem tévedhetetlen, ahogy a többi orvos sem az, de ennél nincs jobb. Az isten szolgálja gyóntató papnál azért lényegesen jobb.

  +lenne imsét egy kérésem:
  "Igaznak tartod az iszlámnak azon állítását miszerint nincs megváltó és a Korán szerint istennek nem volt fia?"
 • defiant9
  #155
  "Occam borotvája olyan mint Isten, csak hiszel benne"
  Nem, ez egy vezérlőelv ami arra épít hogy az univerzum egyszerű szabályokra épül.
  De ezen buta gondolat mentén a te állításod sem más mit hitszónoklat, meg minden a világon az. Ez aztán rendkívül értelmes végállapot.

  "A jó pszichiáter olyan mint Isten, csak hiszed hogy ér is valamit (és ha nem ?)"
  Nem, a pszichiáter sok évig tanulta a szakmáját, a következtetéseit mérhetően/tudományos szakirodalomnak megfelelően visszaellenőrizhető módon el tudja mondani mire jutott, súlyosabb esetekben a diagnózisa alapján gyógyszerek ír fel, amik objektív változásokat hoznak az delikvens szervezetében. Isten ilyet nem tud. Egyetlen objektív eszközökkel mérhető cselekedete sem volt.
 • Irasidus
  #154
  Tehát egyetértesz azzal, hogy direkt ködösitesz, alaptalanul vádaskodsz, és szándékosan félreviszed a beszélgetést? Nem semmi vagy, kevesen ismerik be, hogy nem az érdemi vitára törekszenek! Azért a pofám leszakad tőled...

  A másik, hogy szerintem mindegy, hogy megölsz vagy meggyilkolsz egy embert, és a jog sem tesz különbséget, az erkölcsről és morállról nem beszélve. Ez játék a szavakkal, főleg, hogy a két szó a magyarban szinonímái egymásnak. Másrészt én továbbra sem beszéltem "a könyvről", ezt te dobtad be a beszélgetésbe, az eredeti gondolathoz még csak köze sem volt. Csapongsz a gondolataidban...
 • dyra
  #153
  Az első részével egyet értek.

  A Bibliával kapcsolatban arra akartam rámutatni, hogy egy nagyjából 1500 - 2000 éves emberek által az akkori embereknek írt könyvről beszélgetünk. Amit már fordítottak és finomítottak nem egy1x. A példával csak rá akartam mutatni, hogy az eredeti szerzők mit akartak átadni és abból mi jött át adott esetben jelentős különbséget mutathat. Nem mind1, hogy ne ölj vagy ne gyilkolj, de héberben van egy kifejezés arra is, hogy ne ölj embert. Én már nem tudom pontosan mi van az eredeti kéziratban most nem keresek rá. Mert nem az a lényeg.

  A lényeg az, hogy felesleges szétszedni azt a könyvet. Nem változtat azon, hogy hiszel Istenben vagy sem. Az akkori embereknek kellett valami útmutató az akkori vezetők készítettek nekik egyet.

  Azóta meg sok kutató és tudós ahogy kb az ö elmélete kéri magyarázza bele a dolgokat.
 • Kelta
  #152
  Mózes kitalált alak egy asszír mesealakról vették a példáját
 • Kelta
  #151
  Főleg a tengeri állatokat ja, meg az édesvizieket. :) amik kb kitették akkor az összes élőlény 80 % -át a földön
  Te nem röhögsz magadon mikor ilyen ökörségeket írsz?
 • Tetsuo
  #150
  Végül is mi a gond a "Ne ölj!" paranccsal?

  #149 Igen, a vallások eltérnek egymástól sőt, sok esetben egymásnak ellentmondanak. Húha! Ezt eddig nem tudtuk.

  Utoljára szerkesztette: Tetsuo, 2020.08.04. 23:54:18
 • Irasidus
  #149
  "A klasszikus vallások (mindegyike) szerint az ember, ha a legrosszabb körülmények között nevelkedik is, ismeri a jót és a rosszat, ezáltal lesz ítélve."

  A valóság ezzel szemben egészen más, mint amit a vallások állítanak. Másrészt ahány vallás annyiféle értelmezése a jónak és rossznak.
 • Irasidus
  #148
  Ha nem tudunk megegyezni a definiálás lefektetett alapszabályaiban, akkor az a te hibád, mert önkényesen állítod a neked tetsző állításokra, hogy az definíció, de az nem derül ki, hogy milyen logika mentén teszed ezt. Magyarul, te vagy az aki nem fogadod el a fogalmak jelentését, ellenben engem vádolsz ezzel; miközben te meg sem magyarázod a saját magad által kreált fogalmakat, ezzel viszont nem az érthetőségre, hanem a félreérthetőségre törekszel! Továbbá azt állítod, hogy az emberi nyelv nem elég hatékony arra, hogy definíciót alkosson istenre? Abból, hogy szerinted, hangsúlyozom szerinted, az ember nem képes komplex mondatokra, gondolatokra, és korlátozottan képes információt átadni, abból még nem következik, hogy objektív dolgot akarsz definiálni, illetve, hogy szükség lenne erre. Előbb azt kellene bizonyítani, hogy valós fogalmat akarsz definiálni, és persze azt, hogy erre szükség lenne az általad javasolt plusz hozzá adott értékre.
  :"Ezért nem is lehet vitatkozni. Pl ahogy tudom a "Ne ölj" az eredeti írat másként szerinti fordításban "Ne gyilkolj" de még ebben sem vagyok biztos mert ezt rég olvastam de a Hébereknek az "ölj" kifejezésre több szavuk volt ami jelentésben is mást hordozott."
  Látom aktívan nézed Nagy Gergely prédikációt, a probléma erkölcsi természetéről meg se Gergely barátunk, se te nem vesztek tudomást. Szívesen ölnétek, de nem gyilkolnátok kéz a kézben, ha hagynánk titeket, mert a polgári törvénykezés szerint ezt sem szabad. Elég beteges magyarázat, csak mondjuk ennek belátására empátia és erkölcsi érzék szükséges... a hit ezt úgy látszik nem adja meg. És nem a bibliáról vitatkozunk, szóval teljesen mindegy ki olvasta vagy ki nem. Meg van még miről folyik a vita, vagy csak szeretnél új témát?
  Utoljára szerkesztette: Irasidus, 2020.08.04. 22:33:20