386
 • Myron
  #306
  menj inkább kapálni :D
 • frenk007
  #305
  A Teremtő nem fizikai jelenség, nem ebből a materiálból van a teste, ha erre gondoltál. Nem megfoghatatlan, mert a kijelentése által megismerhető.
  Mivel örökkévaló, és mi az idő univerzumában vagyunk, ezért számunkra materiál és tudományos módon megismerhetetlen.
  Ha arról kezdesz okoskodni, hogyan lehet örökkévaló, akkor magaddal kerülsz ellentmondásba, mert számunkra felfoghatatlan értelemmel az egész.
  Csak hit által lehet megfogni!
  Vagyis nem tudományos az Isten hit, de hit alapja az evolúció is!

  :-))
 • sz4bolcs
  #304
  Ha viszont valami közös nevezőt kéne találni az értékrendben, akkor sokkal kézenfekvőbb lenne az önzést megnevezni, mint a szeretetet. A szeretettel nemigen lehet magyarázni egy sorozatgyilkos tetteit, ellenben az önzéssel sokkal könnyebb megmagyarázni a jócselekedeteket.
 • sz4bolcs
  #303
  Az érved hasonló, mint amikor valaki Occam-mel érvel Isten mellett.
  Nem nagyon értek a kvantumelmélethez, de azt gyanítom, hogy az ellenérvek is hasonlóak lennének, mint Occam-nél. Occam miért nem vágta le a klasszikus fizikát? Hogy viszonyul a klasszikus fizika a kvantumelmélethez? Ezek nálam nem tisztázott kérdések, mert nem értek hozzá. Ha jól sejtem, ha egy jelenség nem megmagyarázható klasszikus fizikával, de magyarázható kvantumelmélettel, akkor a másodikat kell használni.

  Ha tényleg párhuzamba akarnám állítani a két dolgot, akkor az abszolut értékrend nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt tartja fontosnak, és ugyanazok az értékek alapján cselekszik, hanem hogy egy abszolut értékrendbe ugyanúgy beleillik a gyilkosság, mint a szeretet.
 • toto66
  #302
  Azért egy pár csillagész már látott (pl: szupernova robbanás), meg hát azért egy két bizonyítékkal több van (még olyan is amit a saját szemeddel láthatsz)az evolúcióra mint az Istenre (tekintve, hogy arra egy sincs)
  Persze nem akarlak meggyőzni, mert "boldogok a lelki szegények" hiszen "övék a mennyek országa", és ez tényleg igaz! Aki hisz élete végéig, az bizony soha meg nem hal, legalább is saját maga részére (igaz viszont, az sem aki nem hisz)
  Ja és én csak az "ateisták gonoszok " miatt ostorozom a logikátlanságaitokat, mert bizony ha így vélekedtek az veszélyes, és csepet sem felebaráti.
 • toto66
  #301
  "Ráadásul az Isten nem fizikai létező"
  "Az életet, csak és kizárólag élő hívhatja (hozhatja) létezésbe!!!
  A fizikai, kémiai és biológia evolúció kicsukva!"
  én nem akarlak meggyőzni, csak a logikai bukfenceket ostorozom.
  Ha azt állítja valaki, hogy Isten élő, akkor fizikailag léteznie kell.
  Ha létezik fizikailag akkor nem lehet teremtő. Ha fizikailag nem létezik, akkor csak idea és nem élő.
  Tehát olyan állítást mondj ami nem logikátlan, és én hiszek!
 • Shakata
  #300
  toto66: Mi az, hogy az Isten nem mutat életjelenségeket? Egyfelől ha létezik, az egész világ létezése is tőle van. Persze ha azt mondjuk, hogy nincs, nem állja meg a helyét...
  Ugyanakkor: hány csillagot láttál létrejönni vagy elpusztulni, hány evolúciót láttál végbemenni? Az hogy most mi van, az utóbbi logika alapján ugyanúgy nem teszi szükségessé, hogy létre is jöjjön... (ezzel most csak az érvelés hibájára akarok rámutatni, persze hogy születnek csillagok)
  Ráadásul az Isten nem fizikai létező, akkor miért vársz olyan életjelenségeket, amik általad megfigyelhetők?
 • frenk007
  #299
  Vagy ha, amit te mondasz nem lennél.
  Az anyag mitől válik élővé?
  Az egysejtű mérnem pusztult ki. Nekem nem gyere be az alulról szerveződés. Sántit, mint minden ami anyag.
  Az anyag jelenléte már életjelenség?
  Szerinted zárt, vagy nyitott rendszerű univerzumunk van?

  :-))
 • Warhola
  #298
  Hát-hát..
  Igazán vicces ami itt folyik. Úgyse juttok soha dűlőre. Van amivel egyetértek, van amivel nem. Abszolút értékrend NINCS. Sajnos ez van. Lehet neked egyértelmű, hogy ezt nem kéne/vagy kéne de sajnos másnak nem feltétlen az. Ez van, ilyen világban élünk. Éljen az individualizmus, mert persze éljen, és a Bibilia is azt mondja, hogy mind különbözünk, ezzel nincs is semmi baj. A probléma ott van, hogy egyesek már olyan morális fertőben élnek, hogy elképesztő dolgokat engednek meg maguknak. Lehet itt a tudománnyal így-úgy-amúgy érvelni. És nem bűn (sőt!!) , ha valaki néha meginog a hitében talán épp ilyen okfejtések elolvasása láttán. De azért ne felejtsük el, hogy a hit lényege maga a hit. Az, hogy Te itt vagy, és látod ezt, és tapasztalod azt, és mégis azt mondod: hiszek. Annak ellenére, hogy elolvasol ilyen dolgokat, hogy elgondolkodsz. Mert mindig visszatérsz oda, hogy hiszel. Oda, hogy imádkozol, templomba jársz annak ellenére, hogy nem biztos az, hogy amit teszel megéri. Csak azt tudod, hogy helyes. Mert ilyen erkölcsi normáid vannak. Sokat gondolkoztam azon, és beszélgettem is erről papokkal, hogy mi van azzal, aki bizonyos erkölcsi normák szerint él, de közben nem feltétlenül hisz Istenben, vagy nem "Istenben" hisz, hanem Allahban, Jehovában, akárkiben. És a válasz az volt, hogy üdvözül. Ergo a hit lényege maga a hit és a szeretet. Az hogy adsz, és nem vársz érte semmit. Én csak azt tudom mondani, itt vagyok elég fiatalon, és hiszek. Nem tartozom a legjobb keresztények közé. Nem járok olyan sűrűn misére, nem szeretek gyónni (és nem is szoktam sűrűn), nem olvasgatom a Bibliát (de ezen a közeljövőben fogok változtatni), és mégis hiszek, és nem veszem el attól a kiskölyöktől a nyalókát, ha megkívánom, és nem is lopom el a boltból, hanem megveszem. Aki nem érezte még az Isteni gondviselést, az nem fog hinni. Aki nem mer kockáztatni, aki nem érti meg/érzi ezt a fantasztikus dolgot, hogy ő rááldozza az életét egy olyan dologra, ami megbukhat, az se. Itt csak egy a probléma: hogy sajnos hivő és nem hívő meg akarja győzni egymást. Pedig felesleges. Mikor derül ki megérte-e? Akkor már úgyis mindegy lesz..
 • toto66
  #297
  Élő az ami életjelenségeket mutat:
  Ha Isten élő lenne, lennének életjelenségei.
  Ön és fajfentartást végezne.
  Folyománya: sok isten létezne, nem teremthette a világot, mert az életjelenségekhez anyag kell
 • toto66
  #296
  Ha ez igaz lenne, nem lennél.
 • frenk007
  #295
  Az életet, csak és kizárólag élő hívhatja (hozhatja) létezésbe!!!
  A fizikai, kémiai és biológia evolúció kicsukva!
  Lenni, vagy nem lenni?

  :-))
 • johnsmitheger
  #294
  Olyan mintha a nyelvnek lenne ilyen eleve adott aspektusa, mint a tömörítés (Huffman kódolás szerű), ami lehet akár a lustaság eredménye is, de vszeg minden nyelvben van ilyen, ahol eleget pofáznak, ahhoz, hogy erre ráérezzenek. Kérdés, hogy van-e olyan nyelv, ahol direkt a leggyakoribb szavak a leghosszabbak :DD
 • Alvarez999
  #293
  Tetszik az érvelésed. A logikája mellett talán azért is, mert soha ki nem állhattam a relatív értékrendet ill. ennek szószólóit.

  NEXUS6 #277:

  "A nyelv maga mint logikus szabályok összessége, csak a könyvekben létezik ilyen formában. A beszélt nyelv sokkal inkább sémák összessége. A nyelvtani szabályok inkább a tudomány termékei, az anyanyelvet mindenki, mint a papagáj sajátírja el. A szabályait meg majd az iskolában tanulja meg."

  Ez úgy, ahogy van, súlyos tévedés. Az természetesen igaz, hogy a nyelv nem előre lefektetett szabályoknak engedelmeskedve jött létre, de ugyanez elmondható pl. jópár természeti állandóról, amelyek értéke közvetlenül az ősrobbanás után mintegy véletlenszerűen alakult ki. A nyelv hosszú és szerves fejlődés eredménye, mely fejlődés során igen sok logika formálta, amelyek egymásnak akár ellent is mondhatnak - mellesleg ugyanez elmondható a biológiai lényekről is. Végül pedig a nyelvet emberek hozták létre, így engedelmeskedig pl. az analógia "törvényeinek", ezért is van az, hogy nem ragozunk minden igét vagy főnevet a többitől teljesen eltérő módon.

  A nyelvészet igazán nagy kérdése az, vajon léteznek-e a nyelvnek alapvető, eleve adott törvényei.
 • toto66
  #292
 • toto66
  #291
 • bvalek2
  #290
  A világ erkölcsi szempontból semmivel sem jobb vagy rosszabb, mint amilyen a múltban volt, vagy a jövőben lesz. Az emberek minden korban hajlamosak voltak kiemelni a jelenüket a történelemből, és ahelyett hogy tettek volna valamit, csak sápítoztak miatta. Fanatikus elmebetegek összeesküvés elméletei is minden korban népszerűek voltak...

  Az, hogy "mindennek van oka, és Isten a legfőbb ok" nem állja meg a helyét, mert az okság (kauzalitás) csak közelítőleg igaz. Először is az egyes részecskék viselkedése időben megfordítható, csak statisztikailag jelenik meg az idő iránya (az entrópia növekedési iránya jelöli ki). Ráadásul ahol van ok, ott sem egyértelmű, mivel a kvantummechanikai bizonytalanság miatt csomó minden történik csak úgy "magától". Az ősrobbanáshoz sem kell feltétlenül egy teremtő.
 • bvalek2
  #289
  Nem tudok tovább érvelni az abszolút értékrend mellett, de eszembe jutott néhány párhuzam. A példa kedvéért tekintsünk egy már megoldott problémát, a determinizmus vs. indeterminizmus vitáját. Felmerülhet-e ez a kérdés egyáltalán egyik vagy másik lehetséges világban?

  - Ha a világ determinisztikus(1), akkor a kérdés csak akkor merül fel, ha el van előre rendelve, hogy felmerüljön(2), és előre megrendezett koreográfia szerint vagy kiderül, vagy nem (vagyis a Sim-ek csak akkor gondolkoznak el az élet értelmén, ha beprogramozzak rá őket).

  - Ha a világ indeterminisztikus(1), akkor a kérdés felmerülése csak idő kérdése. A kérdés megválaszolása pedig csak a kérdező kitartásán múlik, nem kapja tálcán a választ, de nincs is megakadályozva benne, hogy kutasson utána.

  Az első lehetőség kétszer annyi feltételezéssel éri el ugyanazt az eredményt, ezert Occam borotvája elkaszálja, marad a második. Tehát a világ indeterminisztikus, ezt később a kvantummechanika is igazolta.

  Nem lehet, hogy az abszolút vs. relatív értékrend vitában is hasonlóan előre lehet jelezni a végeredményt? Tehát mi a feltétele annak, hogy a kérdés egyáltalán felmerüljön?

  - Ha a világban nincs abszolút értékrend, akkor a morál alanyai csak a környezetük befolyása alapján dönthetnek(1). A kérdés csak akkor merül fel, ha egy embercsoport relatív értékrendje kellő mertekben imitálja azt a morált, ami akkor létezne, ha lenne abszolút értékrend(2), ennek a bekövetkezte pedig teljesen véletlenszerű. Ekkor az emberek a fogalmi elvonatkoztató képességük révén megalkotják az ideát.

  - Ha a világban létezik abszolút értékrend mint rendező elv(1), a sztori ugyanaz, azzal megtoldva, hogy az abszolút morál megjelenése a közösségben törvényszerű. Áthat mindent mint az egyszeregy, az értelmes lényeket is meghatározza, a felismerése csupán idő kérdése.

  Egyrészt itt is úgy érzem, hogy Occam borotvája elsősorban a relativista elképzelést veszélyezteti.

  Másrészt a relativista értékrend kvázi-abszolúttá fejlődése a mennyiség minőséggé változására példa. Fizikai példa: a hő olyan tulajdonság, amivel egyetlen részecske sem rendelkezik, a hő mégis létezik: sokrészecske-rendszer tulajdonsága (meg érzékszervünk is van hogy detektáljuk, a bőrünk). Ha sok ember tartós együttélése eseten valamilyen minimális abszolút értékrend megjelenése törvényszerű (és nem összekeverni az ember társas pszichéje miatt természetes általános szabályok megjelenésével), akkor ugyanugy letezik.

  Vajon ilyenek a társadalmak? Ha a kérdés nem dönthető el (ilyen is van matematikai logikában), mert az embercsoportok túlzottan kaotikusan viselkednek, akkor Occam borotvája dönt, és az abszolút morál pontozásos győzelmet arat.

  Szeretném kihangsúlyozni, hogy az egésznek SEMMI KÖZE A VALLÁSHOZ, mitológiai sallangot kéretik mellőzni.
 • bvalek2
  #288
  (Hála a magyar Firefox szótárnak, az ékezeteim félig-meddig helyükre kerültek)

  Látom közben tudatlan egyének írtak meg pár egyházköpködő hozzászólást, meg az "eretnek" és "inkvizíció" szavakat sem ismerik. Aludtatok általános iskolai történelemórán, vagy meg el sem végeztétek?

  Szimpi a régi görög vallás? Szoktál imádkozni a küszöb istenéhez mostanában? Tömény babona az egész. A mítoszok remek sztorik, de a többi része förtelem.

  Van aki támadja az egyházat, de védi a vallást, én pont fordítva csinálom :)

  Ja, és a vallás a hit közösségi változata, az egyház a vallás szervezett változata, Józsi bácsi hitének természetéhez semmi köze. A világ közepében pedig nem csak Isten vagy én lehetek, pl. mi van ha nincs ott senki?
 • Shakata
  #287
  Csak annyit jegyeznék meg halkan, hogy néhányan itt igen alaposan összekeverik a vallás és a hit fogalmát. Az hogy Józsi bácsi hányszor mond miatyánkot, semmi köze az életéhez, vagy az Istennel való kapcsolatához.
  Bármiféle megváltásról, vagy üdvösségről csak akkor beszélhetünk, amikor az illető embernek személyes kapcsolata van Istennel (valaki már írt egyszer hasonlót itt most, asszem). Nem arról van szó, hogy az ilyen emberek nem hibáznak, de erre vonatkozóan például elég sok teológia és filozófia fejtegetést lehet olvasni Pál rómaiakhoz írt levelében. Az egész keresztény hit lényegi kérdése a következő: Vajon ÉN vagyok a világ közepe, vagy Isten?
 • sz4bolcs
  #286
  Akkor állva marad a kérdés: HONNAN ISTEN? Ami létezik, azt létrehozták. Válasz: Occam megoldja.
 • sz4bolcs
  #285
  Ha tud Internacionálét énekelni, még a kormányba is bekerülhet. :D
 • Julius Caesar
  #284
  olvasd el a #280-as hozzászólásom első 2 bekezdését.
  nekem a régi római/görög vallások sokkal szimpatikusabbak, mint a kereszténység. nem mintha vallásos lennék, de magánvélemény.
 • hol9672
  #283
  Egy sokkal vadabb, tisztességtelenebb, szemetebb, erkölcstelenebb világban élhetünk "hála" az istentagadók elsötétedés óta művelt aknamunkájának.

  http://norkana.wordpress.com/2007/04/11/

  Nem Istennel tol ki aki nem vesz tudomást az élet ezen területeiről, hanem magával. Csak mert a papok valamiért nem szimpik, (persze ez az egyházzal szembeni unszimpátikus érzület / vélekedés is általában manipuláció hatása...) attól még állva marad az a kérdés, HONNAN A VILÁG? Ami létezik, azt létrehozták.
 • johnsmitheger
  #282
  Bakker! Ez a két papagáj több értelmeset beszélt, mint sokan a TV-ben. Felülmúlták sok ember szellemi teljesítményét. Inkább őket kellene megkérdezni a halálközeli élményről. Egyébként ahhoz előbb élet közeli élményt is be kellene gyűjteni, csak a rend kedvéért :)

  PS: Lehet kapni valahol ezt a gyrus angularis bizgerálót valahol? Rendelek neten párat :D
 • sz4bolcs
  #281
  Tetszik a végszó:
  "A magyar feltámadáshoz, azonban nem elég csak a miniszterelnököt lecserélni. Fel kéne szabadulni már. Aki mást mond: hazudik, aki másban reménykedik, délibábot kerget."

  -Előre, proletárok!
 • Julius Caesar
  #280
  főleg az eretnekséget és az inkvizícókat köszönjük! ja meg hogy olyan makacsul ragaszkodtak olyan baromságokhoz, mint hogy lapos a föld (itt megjegyezném, hogy már kr. e. tudták a görögök hogy gömb alakú, és pár százalékos differenciával megadták az átmérőjét). ahhoz képest nagy áttöréseket értek el.

  szvsz a reneszánszban létrejött matematikát a keletiek hozták be újra, akik nem felejtették/egyház nem nyomta el a görög és római műveltséget (itt nem a latin nyelvre gondolok, hanem görög tudósok munkáira). az araboktól európa újra eltanulta és onnan már szépen tovább fejlesztgette.

  az egyháznak én csak egy vívmányát látom: hogy kr. u. 476-tól szépen összefogta európát és nem hagyta szétesni. a vallás nagyon jól összekötötte a kontinens és erőt adott hogy védekezzen, magára találjon, új népeket beillesszen (ld magyarok). ez kétségetelül sokat segített és ez fontos volt.
 • sz4bolcs
  #279
  Jaja. "Palpatine szenátor" kicsit elnézőbben fogalmazott: Az ateizmus a jómódúak hóbortja.
 • hol9672
  #278
  http://www.huncor.com/kormanyeltoresben/vallasellenesseg.htm

  És ez a vallásellenes kampány máig tart, lásd a fenti cikket.
 • NEXUS6
  #277
  Hát kb erről van szó.
  A nyelv maga mint logikus szabályok összessége, csak a könyvekben létezik ilyen formában. A beszélt nyelv sokkal inkább sémák összessége. A nyelvtani szabályok inkább a tudomány termékei, az anyanyelvet mindenki, mint a papagáj sajátírja el. A szabályait meg majd az iskolában tanulja meg.

  Hangutánzásra képes és ehhez rendelt kellő nagyságú memóriával rendelkező, és fejlett társas viszonyban élő állatok sokkal többet tudnak, mint azt az ember először gondolná. Bár enciklopédiát valszeg nem fognak írni!:)))
 • Myron
  #276
  lehet h nincs tisztában a jelentésével
  hanem csak a bejövő ingerekre megfelelő választ ad
  olyan mint egy függvény :D

  habár akkor ennyi erővel az egész ember egy többféleképpen paraméterezhető függvény ami rendelkezik memóriával. egy sorrendi hálózat :D
 • frenk007
  #275
  Biztos az identitásod rendbe van?

  :-))
 • NEXUS6
  #274
  Na várjálmár!
  A kérdésed az volt, hogy papagáj érti-e amit mond?
  És úgy tűnik, hogy igen.

  Most meg már Jáksót kéne leváltaniuk a Hetihetesben, meg Shakespeare szonetteket szavalniuk Latinovics Zoltán hangján?

  Na itt egy videó, de azért itt is azért tudja valszeg, hogy mit kérdez a csajszi tőle.
  Link

  Attól, hogy papagáj régóta van, még nem biztos, hogy tisztában is vagy vele, hogy mit tud!?
 • Myron
  #273
  hát ez csak azt bizonyítja h ha mutatnak neki valamit plusz mellé feltesznek egy kérdést akkor a kettő függvényében tudja mit kell mondania mert erre tanították be.

  a vizet is csak azért kérte mer az jutott eszébe, nem is akart inni.
  persze a nő azt mondta h csak azért kérte h félbeszakítsák a kínzását :D

  simán lehet kamu a vid. azért letesztelném pl a tálcás dolgot, mert vágatlanul csak egy tesztesetet láttunk, ami nem jelent semmit.
  lehet a másik 9 tesztnél kudarcot vallott.

  szal könnyen lehet h kamu és csak arra ment ki h legyen egy érdekes téma az angol fókuszban.
  de ha nem kamu, az se meglepetés, mert pl a majmok tudnak számolni, volt is cikk az sg-n.
  de azért ez még nem beszélés. majd ha értelmes mondatokat mond nem csak 1-2 szót egy bizonyos szituációban, és nem úgy h harapófogóval kell kihúzni belőle :D
  habár az ember is biztos csak 1-2 szót nyögdécselt a kezdeteknél.
  csak aztán továbbfejlődött
  papagáj meg már régóta van.
 • sz4bolcs
  #272
  "Az ami van, es aminek lennie kellene, ritkan szokott egybeesni."

  -Akkor talán helyesebb lenne, ha azt írnád, hogy szeretnéd, ha lenne abszolut értékrend. És hogy honnan ered az értékrend? Ezt a kérdést akár abszolut, akár relatív értékrendnél is feltehetjük, ezért szerintem nem játszik annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy melyik van. De ha érdekel a véleményem, akkor szerintem környezet hatására + saját felismerésekből, tapasztalatokból, meggyőződésből is származhat.

  "Ha mindenkinek sajat igazsaga van, akkor csak az szamit, ami nekem jo, es lemondani dolgokrol masok javara teljesen ertelmetlen."

  -Ezzel nem értek egyet. Egyáltalán azt sem tudom elfogadni, hogy attól, hogy mindenkinek saját igazságai, értékrendje van, abból az következne, hogy csak az számít, ami neki jó, és értelmetlen lemondani mások javára. Ha valaki önzetlenebb, akkor az aszerint cselekszik, ha valaki önzőbb, akkor aszerint. Ettől még mindkettőnek saját értékrendje van.
  Meg amúgy is. Ha én sem akarok háborúzni, és a szomszéd sem, akkor a kettőnk értékrendje közt máris van egy átfedés. Aztán meg, lehet, jön egy harmadik, aki él-hal a harcért.
  Sokkal nehezebben is lehetne magyarázni az értékrend sokféleségét egy abszolut értékrend mellett.
  Ahogy már előzőleg utaltam rá, az életben is akad bőven olyan szituáció, ahol nincs egyetlen helyes döntés. Az egyik legalapabb dilemma pl. a "szolidaritás vagy igazságosság". Mindenki találhat rá példákat akár a saját életéből is.
 • NEXUS6
  #271
  Hát akkor ezt nézd meg!
  (De előtte ülj le!;)))
 • NEXUS6
  #270
  A vallás önmagában nem telepedik rá semmire. A papok, az egyházak, vagy a vezetők, ha államvallás van, azok akik, amik megpróbálnak monopolisztikus hatalmat kiépíteni a vallás által megfogazott értékeket, de csak mint hatalmi jelképeket felhasználva.

  A Korán, vagy az abban megfogalmazott gondolatok nem képesek emberek elpusztítására. Ha valami "okos" ember elhiteti azt, hogy embert kell ölni és ezt megtámogatja, csak mint jelképet felhasználva a vallást magát, csak ilyen áttételesen lesz képes a vallás bármire is rátelepedni.

  Amúgy szerintem is van egy abszolút értékrend, maximum az egyes kultúrákban eltérőek a hangsúlyok. Az értékek a közösségi létből magából származnak, a jelentős eltérés esetén a közösség egyszerűen felszámolja magát.

  Pl. A család mint tradicionális érték manapság egyre inkább hátérbe szorul a magyar lakosság körében. Ha ez így folytatódik 100 év múlva nem is lesz belőlünk.
 • Myron
  #269
  aztán a papagáj szerinted érti is amit mond?
  mert az az igazság h nem. csak ismétli a szavakat.
  vagy lehet tudja 1-2 szónak a jelentését, h kaja meg takaródj, de azt a kutya, macska is érti és tudja, csak nem tudja visszamondani, mert nem képes utánozni azt a hangot csak ugat meg nyávog

  mindenesetre az tény h az állatok is kommunikálnak egymással, csak azért mégse olyan magas szinten
 • NEXUS6
  #268
  Hát vazze neked meg ki lépett a faxodra, hogy itt trollkodol.

  Ha nem tűnt volna fel, helyenként nagyjából én is azonos állásponton vagyok veled. De hogy színesítsem a képet és utólag igazoljam amiért belém kötsz, jelezném, hogy bizonyos állatokat sikerrel tanítottak meg beszélni valamilyen ember által is használt nyelvre. Jelbeszédre gorillát, vagy angolra papagájt (nem csak papagáj szinten).
  Písz vazze!
  :D
 • dronkZero
  #267
  Na visszakanyarodva az abszolút értékrendhez.

  Tegyük fel, hogy létezik ilyen. Igazolja ez a vallásokat? Dehogyis. Akkor csak annyi a helyzet, hogy a vallások rátelepedtek erre az abszolút erkölcsre, és villognak vele, mintha az ő érdemük lenne.

  Nem. Nem az.