386
 • bvalek2
  #346
  A hit önmagában nem ér semmit, ha nincs ott az, akiben hiszel (hiszen hinni lehet Zeuszban is, meg a Nagy Spagetti Szörnyben is). Ahogy a kinyilatkoztatás sem ér semmit, ha nincs aki meghallja (Jézus eljöveteléhez legalábbis emberek kellettek a Földön, némi írás-olvasás képességgel).

  Úgy látom, hogy a legtöbb vallásos, vagy nem vallásos ember kiragad valamit az egészből, és önigazolás céljából visszaél vele. A képlet nem ilyen egyszerű, és semmi sem nehezebb, mint az igazság keresése, önmagunknak hazudni mindig könnyebb. Olyanok vagyunk mint a vándorok, akik elfáradtak útközben, és megálltak egy pihenőnél, aztán hogy ne kelljen tovább faradozniuk, kijelentették, hogy célba értek. Aki meg van elégedve a világnézetével, az téved a legsúlyosabban.

  Aki vallásosnak tartja magát, sürgősen olvassa el Richard Dawkins-tól az Isteni Téveszmét, a nem hívőknek pedig kötelező olvasmány a Biblia. Mérlegeljetek objektívan, és ne ragaszkodjatok megszokásból vagy félelemből semmihez.

  A hívők rá fognak jönni, hogy sok olyan rossz szokásuk van, ami még távolabb viszi őket Istentől, mint az ateistákat. Ez azért fordulhat elő, mert meg vannak elégedve magukkal, azt hiszik, hogy már "célba értek".

  Aki pedig a másik oldalon van, szinten nincs rá oka, hogy a saját vállát veregesse a nagy okosságáért. A legtöbb "racionális" ember világnézete urban legend-eken alapszik. Erre a legjobb példa a sok "felvilágosító/leleplező" video a Youtube-on, mint a Zeitgeist, meg hasonló marhaságok, üvölt belőlük a történelmi ismeretek hiánya, és a szándékos hazudozás. Sok marha bizony hisz bennük, mint a szektások, az élet iróniája...
 • bvalek2
  #345
  Na ne, a hit nem szent tehén, csak egy érzés, önmagában annyit ér mint az éhségérzet. Ha hiszel a láthatatlan rozsaszin egyszarvúban, nekünk tiszteletteljes ábrázattal bólogatni kéne? Ennyire azért ne legyünk politikailag korrektek.

  A hit kinyilatkoztatás nélkül csak babona. Tudtommal minden valamirevaló civilizált vallás bűnnek tekinti a babonát (pl. katolikusok). Úgyhogy hitre ne hivatkozz, mert az sem a kétkedőknek, sem az egyháznak nem érv semmire.
 • toto66
  #344
  Na igen...
  Ezért nem kell senki hitét elvenni (nem is igen lehet).
  Lentebb már írtam miért "kötekedek" C:
  Azért aki figyelemesen elolvasta a Bibliát, annak világos, szó sincs olyan halhatatlanságról amire sokan vágynak:
  "Mester! Mózes meghagyta nekünk: ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy magaután, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet"

  Jézus válaszából kiderül, nem tehet meg az ember halála után olyan dolgokat amelyek az életet jelentik számára.
  Ami teljesen egybevág azzal amit én gondolok és már leírtam, nekem az nem élet ha nem tudok gondolkozni sem. Tehát nekem nem nyújthat vigaszt a hit.
  Na és még akkor arról nem is beszélve, hogy nem is hiszek.
 • frenk007
  #343
  Hi!

  No, egy kicsit megkapargattuk a felszínt.
  Isten szuverén, tőlünk és e világtól teljesen független létező személy. Nem ez anyagvilágból, univerzumunkból való. Nem jött létre, hanem Ő volt, van és lesz. Gondolom képtelenség számotokra, ezért HIT a dolog.
  Nos, amit látok azt már nem kell elfogadnom. Amit meg nem látok és elfogadok az a hit (bizalom), ha személytől származik akkor már az ő irányába egy elfogadás, bizalom, vagyis HIT!
  De egy Igével hagy illusztráljam, amit ti montok, hogy igaz vagy nem igaz:

  I Kor.
  Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? 13. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. 14. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. 15. Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 16. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. 17. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. 18. A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. 21. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

  So, ez elég egyértelmű, nincs mit köríteni, ha nem megtörtént dolgokról lenne szó, az egész kukába való, nincs értelme magunkat és másokat ámítani, sőt nyomorultabbak azok akkor akik hisznek, a "hitetlennél". De ha mégis megtörtént, márpedig számomra ez az egyértelmű, akkor ez a HIT dicsőség, győzelem a Halál és a Pokol felett!

  :-))
 • toto66
  #342
  Egyébként a Biblia nem elvetendő mű, bár egy kissé nehéz olvasmány.
  De nem isteni kinyilatkoztatás.
  A logikában valóban igaz, hogy egymást kizáró események esetén ha az egyik esemény 1 akkor a másik 0, de a logikában is (nem bináris) van olyan esemény amely nem zárja ki egymást és ezen események valószínűsége még ha függ is egymástól mégis megengedi hogy egyszerre igazak legyenek. Tehát a világ nem bontható tisztán igaz és hamisra.
  Tehát a Biblia vagy Istentől származik vagy nem, ez kizáró tehát igaz hamis állítás, de a Biblia igazat ír vagy nem, ez már több összetevős, és írhat több esetben igazat, meg több esetben hamisat is, így nem eldönthető igaz hamis módon.
  Ha majd ráérek írok belölle neked egy példát.
 • toto66
  #341
  Hát ha te leegszerűsítve akarod:
  Nincs Isten. Nincs túlvilági élet. És a Biblia nem Istentől származik.

  Hogy érzed magad?
  Jól.
  Bővebben!
  Nem jól...
 • kow83
  #340
  A világban az a gyönyörű, hogy nincs szüksége egy istenre, aki megteremtette, mert mindent megteremtett önmaga a fizikai törvényei által.
 • sz4bolcs
  #339
  Ifjú padavan. Még van visszaút.
 • Shakata
  #338
  bvalek: ráadásul itt nem arról van szó, hogy a bibliában vannak szimbolikusan értendő részek, ez természetes. hanem hogy a biblia minek állítja be magát. ez pedig egyértelmű. nem holmi szedett vedett, emberek által összeállított tanmesének, hanem az Isten élő igéjének. ez vagy igaz, vagy kár foglalkozni vele.
 • Shakata
  #337
  bvalek: általánosság: miről is beszélünk tulandonképp? tipikus szektás hozzáálás? áltaálnosságokat beszélsz, amit másoktól hallottál, semmi konkrétum nem hangozz el tőled, ezt válaszolni sem lehet rá.
  totot66: szintúgy, áltaálnosság. úgy gondolom, túl a kamaszkor nehézségein, hogy a világ igenis lebontható arra, mi igaz és mi nem. legfeljebb emberi megítélés moindhatja valamire, hogy nem eldönthető.
 • toto66
  #336
  A gyerekek 7-8 éves korukig látják így a világot. Aztán jön a kamaszkor és rögtön tudják nem minden jó vagy rossz, igaz vagy hamis egyértelműen.
  Vannak olyan dolgok amelyek kizárják egymást pl.: Isten teremtett a világot, vagy nem. De vannak olyan dolgok is amelyek hamisak és igazak egyszerre is lehetnek.
  Élt egy kínai valahol valamelyik kínai faluban, volt egy szamara meg egy fia. Olyan szegénységben, hogy mása nem is volt. Egyszer a szamár elveszett az ismerősei azt mondták milyen nagy szerencsétlenség, mire a kinai
  - szerencse vagy szerencsétlenség ki tudja?
  Aztán a szamár megkerült.
  Az imerősők
  -mekora szerencse!
  Kinai
  -szerencse vagy szerencsétlenség ki tudja?
  A fia felült a szamárra és az ledobta a hátáról, eltört a lába.
  Ismerősők
  - ilyen szerencsétlenséget!
  kinai
  -szerencse vagy szerencsétlenség ki tudja?
  Jöttek a császár katonái az összes fiatalt elvitték katonának, csak a töröttlábút nem...
 • bvalek2
  #335
  Ez tipikus eszelős szektás hozzáállás. A Biblia egy könyvtár, van benne tanmese, költemény, történelmi dokumentum, filozófiai eszmefuttatás, stb. A tartalma ettől még igaz, csak különböző módszerekkel közli, és az evangéliumokat leszámítva a legritkább esetben szabad szó szerint venni. Nyitott szemmel kell olvasni, és józan ésszel kell mérlegelni. Ha 1 milliárd katolikusnak sikerült, neked is menni fog.
 • Sir Ny
  #334
  tehát azt mondod, hogy ha a bibliában akár a legapróbb részlet is hamis, akkor az egész kitalációnak tekinthető?
 • Shakata
  #333
  Nem, nincs harmadik lehetőség. Nem tudok olyanról, hogy valami félig lenne igaz, félig meg nem. Ha a biblia nem egészében véve igazság, hanem mindössze bizonyos elemei, akkor nem tekinthető útmutatónak. Mert mi garantálja, hogy a többi része igaz.
  Ilyen módon csak két megoldás van.
 • sz4bolcs
  #332
  Naná. Harmadik lehetőség nincs is.
 • sz4bolcs
  #331
  Csá!
 • Shakata
  #330
  bvalek2: A szkeptikusok meg mindig ugyanahhoz az érvhez nyúlnak: az egész mese, a biblia kamu, meséskönyv, erkölcsi tanmese.

  Valóban van erkölcsi tanmese (sztem Jób könyve ilyen), de az újszövetség egyik könyve sem tartozik ebbe a kategóriába.
  Két lehetőség van: vagy igaz a biblia. vagy nem igaz.
  ha igaz, természetes, hogy a hívők hozzá nyúlnak bizonyságért.
  arra hogy igaz, elég sok bizonyíték áll a rendelkezésünkre.
  arra, hogy nem igaz, jelenleg én nem tudok egyről sem.

  bizányítás nélkül azt mondani, hogy a Biblia minden alapot nélkülöző könyvek gyűjteménye (itt most egyedül arra az alapvető kérdésre gondolok: Isten-e Jézus, mert ez igazolhat minden mást) egyszerűen nem igaz.
 • toto66
  #329
  "Nem tudom közületek, ki olvasta a Bibliát,"
  Én.
 • bvalek2
  #328
  kicsikét herótom van attól amikor a mélyen vallásos emberek a bibliát fogadják el az abszolút igazságnak, és egy jó kis hitvitában a végső érvük; "a bibliában ez van leírva pont."

  Ezek nem mélyen vallásos emberek, hanem fanatikusok, és nem csak neked van herótod tőlük, hanem pl. a katolikusoknak is. A Biblia különböző korokban, különféle céllal irt, különféle műfajú könyvek gyűjteménye, olyan mint egy könyvtár. Van benne történelem, azt szó szerint kell venni, van benne költészet, annak csak az erkölcsi mondanivalója lényeges, nem szabad szó szerint venni.
 • frenk007
  #327
  Csá!

  Nem tudom közületek, ki olvasta a Bibliát, de én, amihez nem értek nem tüntetem fel, hogy mennyire szakértője vagyok a dolgoknak. Ebből látszik, hogy nem is tudjátok értelmezni, amit írok, eléggé dilettáns módon szóltok hozzá.
  „Először azt kell definiálni, hogy mi isten.”
  Nos, ha van türelmed egy kis ízelítő, de értelmezd, amit olvasol!

  Zsolt.
  Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.
  Ézsa.
  Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
  Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.
  És ki hirdetett hozzám hasonlóan? jelentse meg és hozza azt elém, mióta e világ népét teremtém; és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt.
  Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanuim! Hát van-é rajtam kivül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!
  A bálványok csinálói mind hiábavalók, és kedvenczeik mit sem használnak, és tanuik nem látnak és nem tudnak, hogy megszégyenüljenek. Ki alkotott istent, és bálványt ki öntött? a mely semmit sem használ!
  Ímé, minden barátaik megszégyenülnek, és a mesterek magok is emberek; gyűljenek össze mind és álljanak elő; féljenek, szégyenüljenek meg együtt!
  A kovács fejszét készít, és munkálkodik a szénnél, és alakítja azt pőrölylyel, és munkálja azt erős karjával, és megéhezik és ereje nincsen, és vizet sem iszik és elfárad.
  Az ács mérőzsinórt von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a czirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék.
  Czédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, a melyet az eső fölnevel.
  Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul;
  Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól: Bezzeg melegem van, tűznél valék!
  Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt és könyörög hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert te vagy istenem!
  Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik és nem látnak, és szívök nem eszmél.
  És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná: Felét tűzben megégetém és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem; és maradékából útálatosságot csináljak-é, és leboruljak a fa-galy előtt?
  Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van-é jobbkezemben?
  Zsolt.
  Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
  A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
  Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!
  Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.
  Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:

  Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
  Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
  Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?

  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
  Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
  Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

  :-))
 • narumon
  #326
  NE felejtsük el, hogy a bibliát emberek írták isteni beavatkozás nélkül. A biblia kvázi egy regény. Jézus szerepe sem tisztázódott benne teljesen, de ha hasonló régi írásokat böngészünk akkor gyorsan kiderül, hogy élt még jópár hasonló kaliberű ember e világon. Vannak olyan vallások ahol jézust elismerik mint szent embert, de semmi többet nem tesznek mellé, azt meg hogy isten fia lenne végképp nem.
  A biblia igazságtartalma is so-so, ugyanis rengeteg dolog bizonyítható és megint rengeteg ami nem. (és itt nem csak a csodákra gondolok), hanem alap történelmi leírásokra. Zsidók kivonulása pl Egyiptomból, és utána a vándorlásuk, stb.
  A biblia időrendisége is érdekes, illetve más, egyértelműen sokkal régebbi kultúráktól is sokat merített (ha úgy tetszik másolt).
  Ezért kicsikét herótom van attól amikor a mélyen vallásos emberek a bibliát fogadják el az abszolút igazságnak, és egy jó kis hitvitában a végső érvük; "a bibliában ez van leírva pont."
 • narumon
  #325
  "Mivel a gondolataink függnek az agyunk állapotától (ez bizonyítva van, pl.: gondolj az agyi érelmeszesedésre), így ha lenne egy halhatatlan lelkünk, akkor sem menénk vele semmire, ugyanis nem tudnál arra gondolni agy nélkül, hogy élsz. Ha a lélek tudna gondolkozni akkor viszont az agyi érelmeszedés nem befolyásolná a gondolkozási képességet.
  Ennek a folyománya: nincs halhatatlan lélek."

  Ez igy nagyon faramuci. Ugyanis a lélekvándorlás egyik alaptétele, ugye az hogy különböző megoldandó feladatok miatt kerül a lélek mindig különböző testbe. Szándékosan van blokkolva az "agyi hozzáférés". Tehát csak azt tudod amit ebben az életben megtapasztalsz (illetve valamennyire ki lehet ezt játszani; regressziós hipnózis pl). A lélek utána az elszámolásnál természetesen az összes életére emlékszik.

  "Ami pedig azt illeti, ha nem létezik tudományosan kimutatható Isten akkor nem létezik, mivel ha bármilyen módon hatással lenne a világunkra akkor kimutatható lenne, de ha nem mutatható ki akkor nem létezik."

  Először azt kell definiálni, hogy mi isten. Ezekben a vitákban ezt rendre elmúlasztják, így nagyon könnyű egymás mellett elbeszélni.
 • bvalek2
  #324
  Amit írsz, az eddig rendben van, csak ezzel a történet még nem kerek. A probléma ugyanis ott van, hogy a katolikus teológia szempontjából, bár ő teremtette a világot, Istennek kvázi "fölöslegesnek" KELL lennie a világ anyagi működéséhez (a beavatkozása csakis alkalmi lehet). A szeretet ugyanis önzetlen, és önkéntességen alapszik, Isten pedig nem az okok és magyarázatok, hanem a szeretet istene. Ha szükségünk lenne rá az anyagi fennmaradásunkhoz, Isten szerethetne ugyan minket, de mi nem szerethetnénk viszont szabad akaratunkból. Az embernek pedig van választási lehetősége (ha ez pokol és menny közötti választást jelent, akkor ez csak látszatszabadság, de én már csak ilyen akadékoskodó vagyok...).

  Tehát nem lehet fogalmunk Isten létéről egészen addig, amíg erről ő maga nem tájékoztat minket. Ez a kinyilatkoztatás, a filozófia és a vallás közötti legfontosabb különbség, filozófiai ideák nem szoktak vízen járni, meg vakokat gyógyítani. A katolikus egyház legfontosabb önigazoló érveihez tartoznak a történelmi bizonyítékok, elsősorban Jézusra és az apostolokra kell itt gondolni. A probléma tehát leredukálódik arra a kérdésre, hogy Jézus (aki kétségtelenül történelmi személy) az e, akinek állította magát, és a dolgok legalább kb. úgy történtek-e, ahogy ezt leírják az evangéliumokban.

  Jézus szavát elfogadni hit kérdése, de az evangéliumok tényállításait szerencsére tudományos eszközökkel is ellenőrizni lehet. Egymástól független korabeli beszámolók, illetve szemtanúk későbbi tanúságtételei állnak rendelkezésünkre (ezekből 4-et belevettek minden idők első számú bestsellerebe is). A szövegek igazságtartalmának vizsgálatára vannak módszerek, valamint régészeti ásatásokkal lehet igazolni az állításaikat. Az Újszövetség történelmi kijelentései közül nem mindet sikerült eddig független forrásból alátámasztani, viszont eddig nem is kapták hazugságon.

  Persze a kis szekták, hitgyülisek, televangelisták, evolúciótagadók, stb. ilyen mélységekig nem jutnak el az istenképükkel, számukra Isten egy felhőn csücsülő szakállas esőcsináló...
 • droidka
  #323
  ''nekem a régi római/görög vallások sokkal szimpatikusabbak, mint a kereszténység.''

  -Legjobb tudomásom szerint a római vallásban volt emberáldozat, a minószi civilizációnál(bika kultusz) a szertartásaikon az állatokkal is közösültek (ha jól emlékszem).

  Hát Istenem, kinek milyen ízlése van! ''Éljen'' az szdsz-es vallásszabadság!
 • toto66
  #322
  Mivel a gondolataink függnek az agyunk állapotától (ez bizonyítva van, pl.: gondolj az agyi érelmeszesedésre), így ha lenne egy halhatatlan lelkünk, akkor sem menénk vele semmire, ugyanis nem tudnál arra gondolni agy nélkül, hogy élsz. Ha a lélek tudna gondolkozni akkor viszont az agyi érelmeszedés nem befolyásolná a gondolkozási képességet.
  Ennek a folyománya: nincs halhatatlan lélek.
  Ami pedig azt illeti, ha nem létezik tudományosan kimutatható Isten akkor nem létezik, mivel ha bármilyen módon hatással lenne a világunkra akkor kimutatható lenne, de ha nem mutatható ki akkor nem létezik. A hit pedig az ember gondolataiból áll össze, tehát csak a gondolataiban létezik az Isten.
  Ennek folyománya: nem teremthette a világot.
  Tehát most tulajdonképp Frenk007 cáfolta meg Isten létezését nem én.
  "A Teremtő nem fizikai jelenség, nem ebből a materiálból van a teste, ha erre gondoltál. Nem megfoghatatlan, mert a kijelentése által megismerhető.
  Mivel örökkévaló, és mi az idő univerzumában vagyunk, ezért számunkra materiál és tudományos módon megismerhetetlen.
  Ha arról kezdesz okoskodni, hogyan lehet örökkévaló, akkor magaddal kerülsz ellentmondásba, mert számunkra felfoghatatlan értelemmel az egész.
  Csak hit által lehet megfogni!"
 • johnsmitheger
  #321
  Egyetértek. Nem én vagyok ilyen, hanem maga az ember ilyen. Gyarló. A halál élmény lenne? :)) Milyen élmény lehet visszajönni a halál közeli élményből, de milyen lehet a halálból? Picit keverem...
 • Anaid
  #320
  Köszönjük a viccet, jól esett. Vannak emberek, hogy a leghatalmasabb dolgokból is poént csinálnak, bár nem zavar, nem engem minősítenek, hanem magukat. Lehet neked nem lesz akkora szerencséd és nem tudsz egy ilyen élményből visszajönni...Nesze neked, paff.
 • johnsmitheger
  #319
  Rájöttem: simán az ember lekle száll ki amikor kész vagy viszont: Ha ezt elő lehet idézni, akkor:
  1. Ha felfelé száll, a mennybe fogsz jutni, hiszen induktív módon arra indul...
  2. Ha lefelé száll, akkor pokol vazze! Nem is érdemes má vissza jönni, csak ha ismered a trükköt és hason fekve halsz meg, mert úgy dupla csavarral még is felfelé megy majd! Ez a tuti!
 • johnsmitheger
  #318
  Tényleg, mi van akkor ha egyszer a lélek pont fordítva száll vissza a testbe és onnantól mindig hátrafelé nézne?!?! Bakker, mekkora malőr lenne! :DDD
  A legközelebbi halálközeli élménynél, már nem felülről látná, hanem alulról! :)))
 • Anaid
  #317
  Ironizálhatsz, de a cikk nem beszél róla, mennyi ideig lennének még élőnek tekinthetők, ill. mennyi fokozást nem élnének túl. A kísérletnek csak azt a részét írja le szerintem, amivel a saját igazát alátámaszthatja. Bár nem várom el, hogy beáldozzanak egy pilótaéletet, hogy kiderüljön mennyire is vannak közel vagy távol a haláltól....ennyit lehet megtudni tudományos és etikai keretek között...
 • johnsmitheger
  #316
  :D Fárasztó lenne, de van még paradox gondolatom: a teremtett ember gonosz is és jó is lehet egy személyben. Ha az ember a teremtője formájára van megteremtve, a teremtője is izé....ööö? Hogy van ez? És ha gonosz is, akkor miért is szólítanám meg? Figyelnem kellene, mikor jó, és akkor gyorsan motyogni valamit?

  Ha már a kérésnél tartunk: soha ne kérj parancsolóan, ahogy a magyar himnusz első sora. Vagy leszarnak kapásból :DDDD Talán "kérlek" is lehetne a kérésben... persze nem vagyok nyelvész.
 • sz4bolcs
  #315
  A gép nyilván kicentrifugálja belőlük a lelket, igaz? :D
 • Anaid
  #314
  Hát szerintem a pilótás példával öngólt lőttek....
 • sz4bolcs
  #313
  Egy eszelős sorozatgyilkosnak, aki élvezettel öl, annak hol a lelkiismerete? Elvitte a gonosz manó?
 • sz4bolcs
  #312
  Egy szamuráj egyetlen bűne, ha elvéti.
 • frenk007
  #311
  Sok gyilkos lesz öngyilkos, persze hozzá is lehet szoktatni a lelket, de a lelkiismeretet nem lehet lesöpörni az asztalról! Az nem egy olyan része az embernek ami materiál lenne.

  :-))
 • sz4bolcs
  #310
  "Mi van, ha elhiszem, hogy van, de nem hiszek benne."

  -Lenne még egy pár ilyen paradox gondolatod, alapíthatnál rá vallást is. xD
 • sz4bolcs
  #309
  Úgy sejtem, hogy bvalek2 nem pont erre a szeretetre gondolt. :-)
 • johnsmitheger
  #308
  Egyébként miért ennyire fontos eldönteni, hogy van-e vagy nincs Isten? Mi van, ha elhiszem, hogy van, de nem hiszek benne. Mi van, ha azt érzem, hogy van egy magasabb rendűség, amire még a kérdést sem tudom megfogalmazni, ezért nem is kérdezek?

  Vagy mi van, ha nekem egy üveg sör is megteszi? :DDD
 • johnsmitheger
  #307
  "A szeretettel nemigen lehet magyarázni egy sorozatgyilkos tetteit,"

  De: a sorozatgyilkos szeret ölni (igaz nem minden esetben sorozat leadására alkalmas fegyverrel. pl. TV:)