Hunter

Új magyarázat Mózes csodájára

Számítógépes szimulációkkal sikerült bemutatni, hogyan választotta szét Mózes, vagy inkább a természet ereje a víz hullámait. A Bibliában leírt jelenség kulcsa az erős szél és egy új, az eddig feltételezettől eltérő helyszín.

A korábbi szelekkel, hullámzással és a tengerfenékkel kapcsolatos tanulmányok egy hurrikán erejű, északnyugatról fújó szelet feltételeztek a víz szétválasztásához, szabaddá téve egy hosszú zátonyt Mózes és az őt követő izraeliták előtt, hogy elmenekülhessenek az őket üldöző egyiptomi katonák elől. Az elmélet egyik gyengéje, hogy egy ilyen erejű szélben még a talpon maradás is nagy kihívásnak ígérkezik a kialakult átjárón, nemhogy a biztonságos átkelés. Mitöbb, Mózes második könyve (Exodus) pontos meteorológiai részletekkel is szolgál: "És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől".

"Ha meg akarunk felelni a bibliai elbeszélésnek, akkor szükségünk van egy keleti szélre" - nyilatkozott az új kutatást vezető Carl Drews, az Egyesült Államok Nemzeti Légkör Kutató Központjának munkatársa, aki évek óta tanulmányozza a Vörös-tengerről szóló történetet. Drew a keleti szélből indult ki, számítógépes szimulációjával pedig több különböző helyszínre vetítette le a szél víztömegekre gyakorolt hatásait és a kialakuló folyadék dinamikát.

Elemzései szerint egy egyenletes óránkénti 100 kilométeres sebességgel fújó szél egy digitálisan rekonstruált kelet-nyugati irányú tó felett a Nílus Földközi-tenger felőli végén, a mai Port Said közelében, egy időben tolhatta a vizet nyugati irányba, a tó túlsó partja felé, illetve déli irányba a folyón felfelé. A modell tanúsága szerint a szél és a víz mozgása egy széles iszapos zátonyt emelt ki a folyó és a tó találkozásánál. A szárazföld-híd négy órán át maradhatott fenn, a szél elcsendesedésével a víz visszazúdulhatott eredeti helyére.

A tanulmány legfogósabb része a terület földtanának rekonstruálása volt, tette hozzá Drews, aki a mai Manzala-, egykori Tanis-tó területét választotta, mivel ez tűnt a leginkább megegyezőnek a kivándorlás történetével. A terület adottságainak köszönhetően egy keleti szél valóban képes hosszában végigsöpörni rajta, kitolva a vizet az egyik oldalra, ami nem igaz az észak-kelet irányba futó Vörös-tengerre.


Drews több, a terület múltját kutató tanulmányt, köztük a legkorábbi térképeket is felhasználta a Tanis-tó régió rekonstruálásához, újjáalkotva az i.e. 1250-ben uralkodó geográfiai jegyeket. Felmerül azonban a kérdés, hogy mi lesz így a Biblia által említett eredetinek tartott helyszínnel, a Nílus-delta ugyanis nem a Vörös-tenger. Vagy mégis? "Van némi vita, hogy melyik víztömegen is keltek át valójában " - magyarázta Drews.

A héber szövegben "yam suf" szerepel, ami az angolban szó szerint Sea of Reeds, vagy Reed Sea (nádtenger) szemben az általánosan elfogadott Red Sea-vel (Vörös-tenger). A fenti okoskodás ráillik Drews helyszínére, egy hatalmas mocsaras tóra, amit papirusznád borít ameddig a szem ellát. "Sok bibliai fordítás Vörös-tengerként adja vissza a 'yam suf' kifejezést" - tette hozzá Drews.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • gforce9 #108
  Idézet Stephen Hawking "Az idő rövid története" című könyvéből:

  "1981-ben éledt újra érdeklődésem a világegyetem keletkezése és sorsa iránt, amikor egy jezsuiták szervezte konferencián vettem részt a Vatikánban. A katolikus egyház súlyos hibát követett el Galilei esetében, amikor törvénybe próbált iktatni egy tudományos kérdést, és kijelentette, hogy a Nap kering a Föld körül. Évszázadok múltán most úgy döntött, meghív néhány szakértőt és kikéri véleményüket a kozmológia kérdéseiben. A konferencia végén a résztvevőket audiencián fogadta a pápa. Mint mondotta, rendjén való, ha a világegyetem fejlődésének az ősrobbanást követő szakaszait tanulmányozzuk, de ne feszegessük magának a Nagy Bummnak a kérdését, mert ez volt a Teremtés pillanata, következésképpen Isten műve. Örültem, hogy a pápa nem tudta, miről
  tartottam előadást éppen ezen a konferencián - arról a lehetőségről, hogy a téridő véges ugyan, de határtalan, akkor pedig nincs kezdete, tehát a Teremtés pillanata se létezhetett. Nem szívesen osztoztam volna Galilei sorsában, akivel különben is elég sok közösséget érzek, egyebek közt azért, mert pontosan 300 évvel a halála után születtem!"

  Ennyit az egyházról, a pápáról, a bibliáról. Folyamatosan ahogy az idő múlik, úgy alakítják a nézeteiket, ahogy a világ megkívánja. A !világ! és nem a biblia.

  Alapvető dolgokban mondanak mást és mást, ahogy halad az idő. Igazodik az egyház a jelenlegi világi élethez, a jelenlegi tudományos álláspontokhoz, de azért próbál folyamatosan kerékkötő lenni, mert neki ugye marha kényelmetlen, ha egy korábbi elfogadott dolgot egy újra lecserél.

  De lecseréli. Miért? Azért, hogy tovább hülyíthesse az embereket. Mózes meg szerintem - picike pont vagyok, szóval a véleményem úgysem számít - odavitt néhány olyan embert a tengerpartra, akik még sosem láttak apályt, aztán "janizott" nekik, mint az egyiptomi papok a napfogyatkozással. Etette a hülyéket. Ha egyátalán megtörtént az eset.
 • Kara kán #107
  Most akkor légy szíves döntsd el, hogy tudsz-e mindent vagy sem.
 • droidka #106
  Ezt nyilván nem úgy értettem, hogy már mindent tudok, ezt párszor már mondtam korábban... De annyit biztosan tudok, hogy az, amivel etetnek minket, azzal valami nagyon sántít.
 • droidka #105
  Sajnálod, hogy már nem kapsz ingyen ebédet? Te olaszliszkai színesfémbróker.
 • NEXUS6 #104
  Na ez marhára nem kúl, mer akkor most min fogunk itten vitatkozni!
 • Kara kán #103
  "Nekem az épp elég, hogy MÁR TUDOM AZ IGAZAT! "

  Mondtam már, hogy te egy boldog ember vagy. Megvilágosodtál, vagy valami ilyesmi.
 • Kara kán #102
  Pironkodva, megint 1et kell értsek veled.
 • Kara kán #101
  "Gondold csak ezt!!!"

  EZT gondolom.
 • NEXUS6 #100
  Nekem erről a vitáról az a véleményem, hogy mindenkinek igaza van és erre is van egy tudományos szinten is elfogadható álláspont!

  A nemzeteknek szüksége van egy identitását igazoló eredetmítoszra. Ennek előtérbe kerülése úgy nagyjából a nemzetállamok megerősödése kb. az ipari forradalom korára, a sajtó, az írásbeli kultúra elterjedésére időszakára tehető. A modern nemzetállam az a gazdasági alapegység, amire lehet építeni és ami a mai napig a legmagasabb társadalmi szerveződési szint. Lehet itt globalizációval, meg egyesült Európával példálózni, de az államok és a marha erős identitással rendelkező nemzetállamok továbbra is az alap építő elemek.
  Magyarország e tekintetben, mint a régió jó pár országa ilyen szempontból deficittel küzd. Gyakorlatilag hiába volt meg a magyar állami kontinuitás 1000 évre visszamenőleg, azonban az utóbbi 500 évben nem beszélhetünk önálló Magyar nemzetállamról. Mindig valamilyen másik hatalom bábállama voltunk, és így hátráltatva volt a nemzeti identitás megerősítése.

  A nemzeti identitás fontos eleme tehát az eredet mítosz, ami a zsidóknál a Bibliára épül. A zsidók viszonylagos előtérbe kerülése az Euro-Atlanti térség gazdasági megerősödésére tehető, és ők nagyon sikeresen meg tudták csinálni a nemzeti identitásuk megalkotását, és most már erős nemzetállam(okkal) is rendelkeznek.
  Annyira sikeres az ő nemzeti eredetmítoszok, hogy senki nem gondolkodik el olyan dolgokon, amelyek nyilvánvalóan baromságok (tudományos szempontból) mert a Bibliát a tudományos szinten is alapműnek "szentírásnak" tekintik. Olyan dolgokon vitatkoznak, amelyeknek nincs történelmi alapja, legendák.
  Miközben a zsidó nép valójában valamikor Krisztus előtt 1000-500 körül alakult ki, olyan az eredetmítoszukban szereplő legendákról vitatkoznak, amelyek tényleg csak legendák. Volt valaki, valamikor, csak nem az, nem úgy hívták és nem ott. A legenda "legyártásánál" viszont nem az abszolút tudományos hitelesség a lényeg, hanem azok az értékek érzelmek és érzések, amit magába tud integrálni és amivel aztán a nemzet tagjai önmagukat és egymást azonosítani tudják.

  A zsidók esetében több szempontból is érdekes a helyzet, mert pl. miközben itt van az Eknathon kérdés a monoteizmussal a zsidóknak és a zsidó tudósoknak ciki lenne ezt így elismerni, ezért ez az elmélet, ahogy olvasom a '60-as évek óta nem tartozik a mainstream tudomány által támogatott elméletek közé. A zsidók számára sokkal jobb kialakulásukat homályban tartani, mint ilyen módon degradálni, és ezt a tudósokon a zsidó tudósokon keresztül biztosítani tudják.

  Csak azt mondom, hogy nagyon helyes, hogy ma Magyarországon megindult végre az, hogy nekiállunk szép meséket eredetlegendákat gyártani, ez nagyon fontos. A tudományos szinten ezeknek az elfogadása, igazolása viszont más kérdés. Sajnálatos, hogy a megkésettségünkből fakadóan az eredetmítoszunknak meg kell felelnie a tudományos kritériumoknak, ami más előttünk járó nemzeteknél ugye nem volt kritérium, mert hogy a nemzeti identitásuk megerősödésekor még tudomány se nagyon volt.

  Másrészt az identitás meghatározásánál majd ott jön elő a dolog, ott válik érdekessé, amikor a magyar identitás integráltságban felveszi a versenyt a zsidó identitással. És ekkor érdekes módon azt látjuk majd, hogy a zsidók elkezdenek felszívódni, mert egyénileg a magyar identitást választják erőteljesebb volta, a belőle sugárzó nagyobb erő miatt.
  Ugyan is Magyarországon valójában marha kevés a zsidó! Akik magukat zsidónak vallják azok identitást vesztett marginalizált emberek, akik ebben találták meg egyéni szinten az identitásukat.
  Csakhogy, és most jön a lényeg, ezek az emberek magyarul gondolkoznak, magyar az anyanyelvük, és a magyar kultúrán nőttek fel, kb olyanok mint a mamutlány a Jégkorszak 2-ben, aki valami mongúznak vagy minek képzeli magát, valójában magyarok. Csak a könnyebb utat választják, amikor az identitásról kéne egyénileg dönteni, mert sajnos jelenleg a magyar identitás még nem üti meg azt a mércét, amivel nemzetközi porondon fel kel vennie a versenyt.
 • WoodrowWilson #99
  Mondtam én, hogy nagy hülyeség volt bezáratni az opnit.