Hunter

Megdőlni látszik a műszaki fejlődés mítosza

A technológia története több olyan hasznos leckét is magába foglal, ami bárki számára tanulságos lehet, aki a műszaki fejlődésben látja a 21. század problémáinak megoldását.

Lélegzet elállító látvány lehetett, amikor 1405-ben Cseng Ho admirális kihajózott flottájával a kelet-kínai Szocsoui kikötőjéből. A flotta több száz hajóból állt, melyek a méretben a kor európai hajóinak az ötszörösei voltak, a vezérhajón 500 ember kapott helyet. A kínaiak már ekkor használták az úgynevezett vízhatlan rekeszeket, és a trapéz alakú vitorlázatot. A flotta összesen hét expedíciót teljesített, hirdetve a Ming dinasztia hatalmasságát szerte az Indiai-óceánon, azonban amikor utoljára tértek vissza a kikötőbe, a hajókat szétbontották, eltüntetve a bennük megtestesült műszaki tudást is. A következő néhány évszázadban Kína tengerjáró eszközei az összehasonlíthatatlanul szerényebb dzsunkák voltak.

Hihetetlennek tűnik, hogy egy ilyen lenyűgöző és hatékony tudástömeg így eltűnhetett, a történelem azonban tele van hasonló példákkal. Amikor a régészek a 18. században elkezdték feltárni Pompei városát, egy római vízvezeték hálózatra bukkantak, ami fejlettebb volt az akkoriban használtaktól. Az egyiptomi piramisok mind a mai napig nem tárták fel teljes egészében építészeti titkaikat, de hogy még messzebb menjünk vissza az időben, a dél-afrikai Poort Shelter leletei azt bizonyítják, hogy az ott élők rendkívül kifinomult kőeszközöket késztettek egészen 60.000 évvel ezelőttig, amikor ismeretlen okból visszatértek az egyszerűbb eszközökhöz.

A műszaki fejlődésre általában egy exponenciális görbeként tekintünk, ami egy viszonylag egyenes vonallal indul a korai kőkorszakban, majd egyre meredekebben emelkedik napjainkig. Az utóbbi idők kutatásai azonban azt sugallják, hogy mindez könnyen lehet egyfajta illúzió. Ha nagyító alá helyezzük, a látszólag egyenletes görbe előre-, vissza-, majd újabb előrelépések kusza sorozatára bomlik, amit Peter Richerson a kulturális evolúció kutatója „rögtönzéses” evolúciónak nevez. Valójában az emberiség története során feltehetőleg több innovációt veszthettünk el, mint ami jelenleg a birtokunkban van, tette hozzá Luke Premo, a Washington Állami Egyetem antropológusa.

Ez egy kijózanító gondolat, amikor a hi-tech megoldásoktól reméljük a megoldást a jelenkor problémáira, az éghajlatváltozásra, túlnépesedésre, a fertőző betegségekre és még sorolhatnánk - jön a hír, hogy nem fejlődünk feltartóztathatatlanul egy technológiai Nirvána felé. Mindezek ellenére a technológiák fejlődésének alaposabb megismerése értékes leckéket tartogathat a jövőre nézve, segítségével azonosíthatjuk azokat a szálakat, amik működni fognak és azokat, amik nem.

A műszaki fejlődés egyik legrégebbi rejtélye, hogy kőkorszaki őseink miért fektettek olyan minimális leleményességet szerszámaikba. Az eddig fellelt legősibb eszközök 2,6 millió éves múltra tekintenek vissza és a mai Etiópiai területéről származnak. Ezek jelzik a kezdetét annak a folyamatnak, ami csupán 2 millió évvel később érte el csúcspontját, ekkor készültek az igazán hatékony kőbalták. Ezt a lassú folyamatot, a technikai fejlődési görbe kezdeti lapos szakaszát a korai hominidák korlátozott kognitív képességeinek számlájára írták. Mivel nem voltak előző generációk, akiktől tanulhattak, minden egyednek a nulláról kellett indulnia, ami megmagyarázza az úgynevezett kumulatív kultúra hiányát.

A kumulatív kulturális evolúció, amire az emberek és más főemlősök közötti választóvonalként tekintünk, két fő képességen alapul: a társadalmi tanuláson, ami a tudás átadását jelenti a csoport új tagjai számára, valamint egy viselkedés nagyfokú lemásolásának képességén, ami magába foglal lényegtelen, vagy véletlen elemeket is, lehetővé téve a viselkedés és kontextusának átadását. Több kutató is meggyőződéssel állítja, hogy a kumulatív kulturális evolúció csak 100.000 évvel ezelőtt, a Homo sapiens-szel vette kezdetét, Dietrich Stout, az atlantai Emory Egyetem antropológusa és kőeszköz szakértője azonban megingatta ezt a nézetet.

Egy innováció általában akkor jön létre, amikor szándékosan, vagy sem, de másolási eltérés keletkezik egy folyamatban. Ezek gyakorlatilag ugyanolyanok, mint a biológiai evolúció előnyöket eredményező genetikai mutációi, melyek ezáltal tovább öröklődnek. A korai ember is rendelkezhetett azzal, ami az elődöktől való kognitív tanuláshoz szükséges, állítja Stout. A rendkívül egyszerű eszközök esetében, azonban nem igazán volt esély a másolási eltérésekre. "Egy kőbaltán nem sokat lehet változtatni, amennyiben azokkal a funkciókkal szeretnénk felruházni, amire egy kőbaltának szüksége van" - magyarázta, hozzátéve, hogy ha egy eszköz bonyolultsága nő, az innováció lehetősége is nőni fog.

Premo egy másik okkal is előállt a kőkorszakiak kreativitásának látszólagos hiányával kapcsolatban. Az eseménytelennek tűnő 2 millió év alatt elődeink vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, 20-40 felnőttet, illetve a hozzájuk tartozó gyerekeket tömörítő vándorló családok csoportjait alkotva. "Ezeknél a kis csoportoknál viszonylag magas lehetett az esély, hogy az egész csoport kihal, legyen az ok a legjobb vadászaik elvesztése, vagy egy gyorsan változó környezet" - mondta Premo, aki szerint ilyen esetekben az összes tudásuk velük együtt pusztult, sok esetben egész generációk örökségét tüntetve el nyom nélkül.

Az időszak régészeti bizonyítékainak tárháza közismerten hiányos, és minél messzebbre megyünk vissza az időben, annál foghíjasabbá válik. Ennek ellenére a haladás látszólagos hiánya részben megmagyarázható lehet a vizsgált időkerettel. Egy megjelenésre váró tanulmányban Charles Perreault, az új-mexikói Santa Fe Intézet munkatársa közel 500 régészeti ásatásról gyűjtött információt és mintákat - szerszámokat, edényeket és más műtárgyakat az elmúlt 10.000 évből, elsősorban Észak-Amerika területéről, elemezve az idővel történő változásokat. Felfedezte, hogy a változás mértéke rövidebb időszakokra vetítve gyorsnak, hosszabbakra levetítve azonban lassabbnak tűnik. Ennek a fő oka, hogy a rövidebb időszakok előre- és visszalépései hajlamosak kiiktatni egymást, ha egy hosszabb időkeretben nézzük, 2 millió év pedig rendkívül hosszúnak számít.

Ezen a ponton felfedezhető egy érdekes párhuzam a biológiai evolúcióval. 1983-ban a Michigan Egyetem paleontológusa, Philip Gingerich elkészített egy tanulmányt az évmilliók során az állatvilágban végbement alaktani és szerkezeti változásokról. Gingerich is fordított kapcsolatot fedezett fel a változás sebessége és a mérési időszak között, és akárcsak Perreault, arra a következtetésre jutott, hogy mindez csak a nézőpont illúziója. A fő különbség a két tanulmány között, hogy Perrault számításai szerint a technikai változás körülbelül ötvenszer gyorsabban megy végbe, mint a morfológiai változás.

Amellett, hogy megpróbálják eloszlatni kőkorszaki őseink leleményességével kapcsolatos előítéleteket, az utóbbi idők felfedezései azt a növekvő felismerést is táplálják, mely szerint a technikai innovációk rendkívül mulandóak tudnak lenni. Premo 2010-ben Steven Kuhn-nel, az Arizona Állami Egyetem antropológusával közös, az innovatív, szerszám használó hominida csoportok viselkedését összegző számítógépes modellje arra utal, hogy számos ok létezik, ami miatt még a látszólag okos találmányok sem terjednek el, vagy elhalnak. A valós világban erre az egyik klasszikus példa Tasmania szigete. Körülbelül 12.000 évvel ezelőtt a jégkorszak végén a hőmérséklet és a tengerszint emelkedésével Tasmania elszakadt az ausztrál kontinenstől és lakói magukra maradtak, megszűnt a más csoportokkal való kapcsolatuk, gondolatcseréjük. A régészeti bizonyítékok azt tükrözik, hogy amíg létezett a szárazföldi kapocs, a tasmaniaiak komplex technikák egész sorával rendelkeztek, köztük a hideg ellen védő öltözet, halászhálók, hajítódárdák és bumerángok. Amikor az európaiak 10 évezreddel később megérkeztek, egykori fejlettségükből szinte semmi sem maradt, a felfedezők a kor legegyszerűbb technológiájával élő bennszülötteket találták a szigeten.

A veszteség fő oka az alacsony népsűrűség és a tudásátadás törékeny hálózata volt, állítja Stephen Shennan, a University College London régészeti intézetének igazgatója, hozzátéve, hogy más területeken és korokban más hatások játszhattak közre a hasonló visszafejlődésekben.

A társadalmi tényezők mellett az elmúlt évezredben a piaci erők és politikai tényezők is diktálhatják az innováció ütemét. A kézműves társadalom fenntartásához és fejlődéséhez általában elengedhetetlen egy módos felső osztály. A kézműveseknek hosszú időn át kell tanulniuk, hogy műtárgyaik kielégítsék az igényeket. A szabadalom a szó modern értelmében a 15. században jelent meg a köztudatban, előtte más módszereket kellett találniuk, hogy találmányaikból a lehető leghosszabb időn át profitálhassanak, ami nagyban befolyásolta a kérdéses technológiákat. A szaktudás védelmére céhek jöttek létre az árakat magasan, míg a tudásátadók számát alacsonyan tartva, így ha a körülmények változtak, az adott szakma vívmányai könnyedén eltűnhettek.

Egy adott technológia lényegéből fakadó tényezők ugyancsak meghatározhatják a fejlődését. Erre példa a japán katana, a szamurájok kardja, ami évszázadokon át változatlan maradt. Egy-egy kard hosszú hetek kitartó munkájának gyümölcse, amit csak a legkiválóbb kardmesterek vállaltak fel, egyetlen kovácsolási hiba hatalmas kárt okozott, elbátortalanítva a kísérletező kedvet. "Hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a költség-haszon arányokat" - mondta Shennan. "Valami, ami egy rendkívül hasznos újításnak tűnik, mégis eltűnhet a járulékos költségek miatt"

Ennek ellentettjeként egy technológia elterjedhet a jobb alternatívák kárára is, mivel a bevezetésére már annyit költöttek, hogy nem érné meg elvetni. Erre jó példa a QWERTY billentyűzet, aminél vannak gyorsabb gépelést is lehetővé tevő billentyűzet kiosztások, ilyen a Dvorak, azonban mire kidolgozták, addigra több százezer írógépet gyártottak le QWERTY billentyűzettel, átalakításuk pedig túl sokba került volna. A fordulatra az 1930-as évek végén kerülhetett volna sor, ekkor azonban a II. Világháború kitörésével az USA Hadügy Minisztériuma minden írógépét QWERTY billentyűzettel rendelte meg, mivel ez volt a legelterjedtebb, így a kiosztást nem sikerült megreformálni, sőt a világ angol nyelvterületein továbbra is monopol helyzetben van.

A szóbeszéd is képes alakítani a technológia pályáját. A múltban egy új eszköz vagy gyógyfű alkalmazásával a kísérletező kedvűeket könnyedén boszorkánynak bélyegezhették, ami arra késztette az embereket, hogy elrejtsék vagy eltitkolják találmányaikat. A vallásnak jelenleg is különleges ereje van, morális vagy spirituális értéket fűzhet egy innovációhoz, ami akadályozhatja, vagy akár elő is segítheti a terjedését.

Mit hozhat mindezek fényében a jövő? Mennyiben mások ma a dolgok, és lehetővé teszik-e a technológiai evolúció egyre gyorsuló ütemű folytatását? Pusztán a populáció számát nézve az alacsony népsűrűség és a törékeny tudásátadási hálózatok ma már nem jelentenek komoly fenyegetést az innovációra. Emellett az írás megjelenésével képesek vagyunk tudásunk tárolására és széleskörű terjesztésére is. Vannak azonban más gátló tényezők, amiket akaratlanul ugyan, de bevezettünk a folyamatokba.

Alex Mesoudi, a brit Durham Egyetem evolúciós antropológusa szerint az elmúlt évszázadokat tekintve a műszaki haladás valóban exponenciálisan gyorsult, most azonban a lassulás jelei fedezhetők fel. Szerinte a gondot az jelenti, hogy annyi tudást halmoztunk fel, hogy a fiatalok kénytelenek jóval több időt szentelni a tanulásnak, ami az innovációra fordítható idő rovására megy. Egy tavaly publikált tanulmányában Mesoudi rámutatott, hogy a Nobel-díjasok átlagéletkora felfedezésük megtételekor, vagy a feltalálóké, akiknek találmányaik alkalmasnak találtattak a prominens műszaki évkönyvekben való megjelenésre az 1900-as évek 32 évéről egy évszázaddal később 38-ra emelkedett. Ebben az időszakban már észlelhető az innováció összesített mértékének csökkenése. "Van bizonyíték egyes területek lassulására" – összegzett Mesoudi.

Van azonban valami más is, ami a háttérben munkálkodik. Ahogy a technológiák egyre komplexebbé válnak, a hozzájuk kapcsolódó összefüggő (kontextuális) vagy kauzális tudás kezd elveszni. A mai autóépítők nem szükségszerűen ismerik egy gépjármű működését, mivel csak egy-egy részét szerelik össze, vagy éppen a folyamatot teljes egészében elvégző robotot irányítják. A Fidzsi-szigeteken, ahol az épületeknek ellen kell állniuk a hurrikánoknak, Robert Boyd az Arizona Állami Egyetem antropológusa felfedezte, hogy a helyiek teljesen a tudatában vannak annak, hogy miért ellenállóbbak egyes anyagok, azt azonban már nem tudják, hogy bizonyos szerkezeti kialakítások miért működnek jobban másoknál, ha megérkezik a pusztító vihar. "A kauzális ismeret egy rendkívül erős és hasznos dolog" - mondta. "Ha egy más helyzetbe kerülünk, mondjuk egy környezeti változás miatt, sokkal gyorsabban alkalmazkodhatunk, ha ismerjük egy technológia működését, mintha csak egy populációként, kísérletezéssel próbálunk alkalmazkodni"

Az még nem ismert, hogy ez mekkora probléma, mivel az információ rögzítésre kerül, az az embertömeg, ami érti, bár viszonylag kicsi, még mindig elegendő lehet a megőrzéséhez. Felfedezéseinek publikálásával Mesoudi inkább provokatív akart lenni, mintsem pesszimista. Véleménye szerint a hosszú tanulási folyamat problémájának egyik megoldása lehetne a tudomány kollektivizálása. Ami jellemzően egy egyén tevékenysége volt, az ma már egyre inkább olyan csoportok sajátja, amik összeadják közös tudásukat, a kaptártudat kiaknázásának pedig potenciális előnyei lehetnek.

Mesoudi reményei szerint a fenti adaptációk beépítésével a műszaki evolúciós modellekbe, a kutatók képesek lesznek pontosabb előrejelzésekre, illetve az innováció sikerét vagy kudarcát befolyásoló tényezők azonosítására, melyek jelentős részére aligha lehet magának a feltalálónak, az újítónak befolyása. Összességében viszont minimalizálható lehet Cseng Ho sorsának megismétlődése, aki a világ valaha látott legnagyobb flottáját vesztette el.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • Rotcsa #33
  Örülök, hogy tetszik! :)) Yt-ra is fel kéne tenni, had lássa mindenki!  Ja, amiért már gyermekkoromban is hülyén éreztem magam, hogy azt gondoltam, ha úgy gondolom, hogy az embernek kellene lennie az, amihez viszonyítjuk a dolgokat, akkor az csak gyermeki naívitás és a dolgok valódi vonatkozásával nem vagyok tisztában..... Nagyon is tisztában voltam! Jobban értettem, mind a szüleim, meg a nagyapám az ő nagy bölcsességükkel meg élettapasztatukkal! Mert beléjük vertékaz iskolában, hogy a munkaerő piacon az ember az, akinek el kell mennie dolgozni, ezért Ő a kereslet, mivel a cég az, aki válogat. Tehát orientálódjon az ember...
  "Add el magad", mondják olyan sokat,mintha az lenne a normális, hogy a XXI. században dolgozz, ha nem akarsz éhen dögleni!
  A technológiánk korszerű, de sok minden más a középkor szintjén maradt, pedig nagyon egyszerű lenne a képlet:
  Ami jó az embernek, azt megtartjuk, alakítjuk, fejlesztjük, ami meg nem,azt elhagyjuk. Ennyi.
  Jelenleg ki van szolgáltatva az emberiség a munka kényszerének. A kényszer nem jó, meg kell szüntetni, hogy felszabadulhassanak az egyén addig lekötött energiái, potenciálja. Erről szól a videó! :)
 • Rotcsa #32
  Én látom a linkem, működik is, ha kattintok rá. :)
 • Rotcsa #31
  A bankok régen azért alakultak, hogy a tőkével rendelkezők pénze védve legyen a rablásoktól, stb...
  Az őrzésért cserébe használni kezdték  a befektetők pénzét, amiért kamatot fizettek cserébe. A behelyezett pénzekből hiteleztek, stb... Adtak még ki fizetési ígérvényt is, ami azt jelentette, hogy neked x-mennyiségű pénzed ott van a bankban. Ezek gyakorlatilag az első papír pénzeknek feleltek meg.
  Rájöttek, hogy úgy sem nézi meg senki, mennyi pénze is van valójában a széfben, ezért olyan pénzekre is elkezdtek fizetési ígérvényt adni, ami nem volt a széfben, hisz úgy sem tudja senki, mi is a helyzet valójában. Ez az első fedezet nélküli pénzkibocsátásnak tekinthető. Ebből aztán jól meggazdagodtak. Ment egy ideig, de amikor rájöttek, hogy mi van, felháborodás, ez az.....
  Mivel azonban nagyon nagy igény volt a hitelekre a felfedező utak miatt, stb.. ezért legalizálták ezt a folyamatot és azt mondták, hogy ok, lehet kamupénzt kibocsátani, de a felvett hitel bizonyos részével rendelkeznie kell a hitelezőnek. Ez lett a résztartalék-rendszer. Gyakorlatilag ma a bankok mást sem csinálnak, csak annyit, hogy (pl.10%-résztartalék esetén)
  ha bemész mondjuk  1.000.000 Ft-os hitelért, akkor Ő abból csak 100.000 Ft-ot tesz hozzá a hitelbe és 900.000 Ft-ot pedig előállít neked a virtuálisan a számládra.  Gyakorlatilag beírják azt a gépbe, hogy 900.000 Ft és az már pénznek minősül.
  Ez a durva! Szóval ne mondd, hogy :"a hitel kockázatát, megfelelően kiszámolt arányban állja a bank és a hitelező", mert ez így nem igaz. A banknak alig van veszíteni valója. Ha Te tönkre mész és nem tudod fizetni a hitelt, viszik a házad, ha jelzálog volt rajta.
  Szerinted jogos az, hogy Te a valódi, értékteremtő munkádból szerzett jövedelmeddel törlesztesz egy olyan kölcsönt, amiből a bank még csak nem is más hitelezők pénzét adta neked abba a hitelbe, hanem virtuális számokat? (javarészt, mint mondtam, rátafüggő)  Ha pedig buksz, akkor a banknak van egy ingatlana.  Ez neked az hogy:"A kockázatok arányában osztozhatnak a hasznon"?? Meg a mostani devizahitelezés kapcsán:
  Olyan törlesztőrészleteket nyomtak az emberekre, amiket a bank állapított meg kénye-kedve szerint. Milyen termék az, aminek nem lehet az árát megállapítani?- Mert olyan szerződéseket csináltak, ahol a törlesztőrészletet nem lehetett megállapítani a szerződésből. -Hibás. Mit csinálnak a hibás termékekkel normális esetben? Visszakérik és kártalanítják a vásárlót.
  A marketinggel kapcsolatban nem értetted meg, amit írtam. Nem azt mondtam, hogy hátráltatja a gazdaságot. Nem hátráltatja.
  A gazdaság működhet -és működik is- ezzel, vagy e-nélkül egyaránt.
   Az önműködő szabályok alatt gondolom Te is azt érted, hogy a piac azt tart életben, aki ár/érték arányban a legjobban vagy a nagyon jót  hozza. Ez nagyon szép idea, de az a baj vele, hogy feltételezi a vásárló objektív hozzáállását és szakértelmét a termék minőségét illetően. Azaz tudatos, számszerű dolgokat vesz alapul és itt használja ki a marketing ezt a rést. Ha a gazdaság teljesítőképességébe nem, de a piaci viszonyokba mindenképp beleszól keményen, a versenyt pedig egyáltalán nem biztos,hogy az nyeri, aki a legmegfelelőbb terméket állítja elő. Régen max. elkiabálta magát egy-két kofa a piacon, hogy "itt a legjobb a dinnye" és aki látta, hogy milyen az áru, az vagy megvette, vagy nem.  De legalább kiment a piacra az az árus...Ma viszont bent vannak a nappaliban és  a tv-reklámokkal fogyasztói zombikat termelnek maguknak a cégek, akik akkor is megveszik a cuccot, ha az szar...
  Nagyon jó példa erre egy olyan kép, amin azt látni, h egy plázában mindenki a mc donald's előtt áll sorba és se kínait, se görögöt, se törököt, se más nem akar enni senki, azok előtt nincsenek emberek. Ennek lehet pár oka: -Vagy a meki a legolcsóbb
  -vagy az övék a legjobb kaja
  -vagy szeretnek az emberek sorba állni és várakozni. A "láthatatlan kéz" ugyanis ezeket feltétezné.
  A másik,érv  h át vannak mosva az agyak. :)) Az eredeti mondanivalóm pedig ezzel az volt,hogy szemléltessem,azt a rossz szemléletet, amire a profit érdekében ma vetemedünk. Nem állítottam, hogy így nem működik a gazdaság, azt viszont állítom, hogy így hosszú távon 100-200 év biztos kiírtjuk egymást a Földről.
 • halgatyó #30
  A filmet nem kapcsolták le, nagyon jó, kicsit hosszúra sikerült. Másik gont, hogy a Flashgottal letöltve a feliratok nem jönnek át, én meg nem tudok jól németül.
  Egyébként teljesen igazad van. A reklám azt jelenti, hogy nem a termelés és szolgáltatás próbál alakulni az emberek szükségleteihez, hanem fordítva: az embereket próbálják hozzáigazítani a valamilyen profitérdekeket szolgáló termeléshez. Ezt sokan nem értik, mint az itt is látszik. Ne zavarjon.
 • jackoneill90 #29
  a zsidók már le is kapcsolták a linkedet
 • jackoneill90 #28
  Ha megszűnne az internet egyik napról a másikra, biztos összeomlás lenne. nem is beszélve a rengeteg tudásanyagról. Ha elfogyna az olaj akkor ez a sok elektronikai kütyü egy idő után használhatatlanná fog válni és megint visszaesünk a technikai fejlődésben 50-100évet az biztos. Sok ember megint lovaskocsival fog járni. nem napelemes autóval mert ahhoz is kell az olaj
 • ranat #27
  A bankoknak nem az a szerepe, amit leírtál.
  A bankoknak sosem volt feladata "hidat képezni tehetős és kevésbé tehetős között".
  Egyetlen hibát követtek el a bankok (valójában a politika hatására, de ez már más téma), hogy luxust szolgáló kölcsönt adtak. A hitel ilyen formája, nem hajtja a gazdaságot.
  A hitel alapesetben egy befektetés. A banknak és annak is, aki a hitelt veszi fel a banktól. Ilyen esetben a hitel kockázatát, megfelelően kiszámolt arányban állja a bank és a hitelező. A kockázatok arányában osztozhatnak a hasznon. (A kockázat felmérése külön téma, de a lényege, hogy kívánt befektetést vizsgálja meg több szempontból.)

  Más dolgokkal is vitába szállnék. Pl azzal is, amikor azt fejtegeted, hogy a marketinggel csorbulnak az ár/érték, szükséglet/kereslet -re vonatkozó (önműködő) szabályok. Az igazság az, hogy ha megnézel egy gazdasággal foglalkozó tankönyvet, akkor abban az lesz leírva, hogy a gazdaság működésének a szempontjából mindegy, mit, milyen áron gyártanak és az emberek mennyiért hajlandóak azt megvenni. Az, hogy bizonyos dolgokért jóval többet hajlandóak fizetni, mint amennyit valójában érnek, ez része a rendszernek. (Arról nem is beszélve, hogy elég nehéz megállapítani, mi mennyit is ér valójában. Ne csak anyag és összeszerelés költségekre gondoljunk, hanem a szellemi értékekre. Egy telefont amikor megveszel, akkor megveszed azt a szaktudást is, ami a telefon minden egyes alkatrészének a kitalálásában benne van.)
  A gazdaságnak teljesen mindegy ki mennyiért, mit állít elő és ezt mennyiért veszik meg. A gazdaság attól működik, hogy van aki valamit elad és van aki megveszi. A vicc az, hogy ennél több feltétel nemigen kell "neki".
 • Rotcsa #26
  Nem feltétlen a fogyasztói társadalomról szól Mint a nevében is benne van, a tőkés(capital) réteg  anyagi lehetőségeinek a kihasználására épül, amelyet a fogyasztói társadalmon keresztül valósít meg. "A piacot szabályzó láthatatlan kéz" egy nagy baromság, mert így önmagában azt feltételezi az egész, hogy a fogyasztó a szükségleteinek és anyagi lehetőségeinek mérten a legjobb arányú jószágok beszerzésére törekszik, ami az ár/érték arányt illeti.  Ez egy nagyon -ahogy műszaki nyelven mondják- laboratóriumi dolog, ideális körülményeket feltételezve.
  Akkor még nem gondolták, hogy majd egy egész üzletág épül arra, hogy azt vedd meg, ami a gyártó szerint neked a legjobb és hagyd figyelmen kívül az ár/érték arányt. A marketingre gondolok itt ezalatt.
  Amiért ez kialakult, az is csak az alacsony globális erkölcsiségünknek tudható be. Az értékek mértékét az anyagiak felhalmozásában látjuk-azaz látják a cégek- és ily' módon pont ők azok, akik a tiszta versenyt befolyásolják, már ami a fogyasztói réteg által mozgatott kereslet-kínálatot jelenti. Gátlástalanul a profitra törekszenek és mossák az emberek agyát a reklámokkal. A legnagyobb átverés az, hogy azt hiszik az emberek, a cégek érdeke, hogy tele legyenek dumálva a fejek. Pont, hogy nem!
  A tudatos érvek ellen védekezhet a tudat, de a tudatalatti befolyások ellen nem.

  Anno a Coca-Cola mozis akciói voltak olyanok, hogy moziban a szemnek és tudatnak felfoghatatlanul rövid időre vágták be a kólás üveget, majd a film végén mindenki ment kólát inni. Pont ezt a célt szolgálják az út szélén elhelyezett reklámtáblák.
  Gondoljatok bele, ki az a hülye, aki azt gondolja, hogy egy 100-120 km/h-s sebességgel nagy forgalomban haladó és vezetésre koncentráló járművezető-vagy akár az utas- érdemben értelmezni tudja a mellette épphogy, csak egy-egy pillanatra elsuhanó hírdetéseket? Az agy sokszor fel sem fogja, de a tudatalatti igen.
  Vagy pl: bejön a fiatal, erős testalkatú férj a jól berendezett hálószobába, kint süt a nap, eszik a reggelit, szól egy szép zene, bejön a kisgyerek is, kint szép zöld a fű, kég az ég, (az Rtl meg 2. :D :D bocs, nem hagyhattam ki:P), boldog családi élet.
  Ééééés: Isszák a Douwe Egberts-kávét!!!!!  Itt a kutya elásva! Nem arról szól ez az egész, hogy milyen finom az a kávé és el akarják neked adni. Nem ezt akarják eladni, hanem a boldog harmónikus idillt! És meg is fogja venni sok szerencsétlen, mert ha  majd meglátja a kávét, egyből előjön a tudatalattijából a boldogság-képzet, mert ezek ellen így nem lehet védekezni!

  A bankrendszerről:
  Ez az egész résztartalékra épülő fedezetrendszer a társadalmi felemelkedésünk útjában álló rákfene!
  Az lenne normális esetben egy bank szerepe, hogy hidat képezzen a pénzzel rendelkezők és kevésbé tehetősek között!
  Ezt így jelen formában szinte csak a takarékszövetkezetek teszik. A bankok pedig értéket lopnak. Pl: házat, autót, stb....
  Mert az, hogy odaírják (a szó szoros értelmében ) a hitelből levont fedezet különbözetét a számlámra, az nem munkából megtermelt pénz. Hanem csalás. De igény van a hitelre és belekényszerült a társadalom még akkor, amikor elkezdődtek a nagy kalandozások, hódítások a középkorban, ezért legalizálták. Ez a legvadabb dolog a kapitalizmusban, szerintem!! Sokan áldozatául is esnek. Emiatt van az, hogy senkinek sem lehet jó, mert valakinek szívnia kell ahhoz, hogy pénz egyáltalán létre jöhessen.
  Gondolok itt:Régen:Adósság=pénz. Ha valahol, akkor először itt kell belenyúlni a rendszerbe. És lehetséges is:
  Ezt nézd majd meg:  Állandó jövedelem kortól függetlenül, alanyi jogon mindenkinek!!!!
  Így is létezhetne egy társadalom. :))

  Picit fucsa ez a beszélgetés, mert szerintem 90%-ában egyet értünk a dolgoknak és mégis úgy tűnik, mintha ez egy vita lenne :D:D
 • Molnibalage #25
  Az egyik lenti videóban említve van ez, mert mintha az csinálni, aki éppen előad.
 • Kornan #24
  Thx, ezt nem is ismertem.