Hunter

Előbukkant Arkhimédész igazi zsenialitása

Az ókori Szirakuzából a Szent Földön át Isztambulba, végül pedig Kaliforniába vezetett egy penészes öreg imakönyv útja, melynek latin imasorai alatt a szem számára láthatatlanul ősi tudás húzódik meg.

"Ez nem más, mint Arkhimédész elméje papírra vetve" - foglalta össze a könyv értékét William Noel, a baltimore-i Walters Művészeti Múzeum kurátora. Az ősi imák, a piszokréteg és gyertyaviasz, valamint a penész alatt ugyanis ott rejtőzik a nagy matematikus gondolatainak legrégebbi írott változata. A felbecsülhetetlen értékű műkincs klasszikus példája a palimpszesztnek, egy olyan kéziratnak, melynek az eredeti szövegét lekaparták és felülírták.

Több mint egy évszázaddal ezelőtt fedezték fel, azonban csak az elmúlt nyolc évben tárták fel titkait a tudósok. Ehhez nélkülözhetetlen volt a modern képfeldolgozó technikák megjelenése, melyekkel a 13. századi írás mögé tudtak nézni, ami hét arkhimédészi értekezés szövegét és ábráit váltotta az ősi pergamenen. Az értekezések között található a Mechanikai Elvek Módszere, a folyadékban lebegő testekről írt tanulmány és a Stomachion töredékei, mindez eredeti görög nyelven.

Ahogy a múzeum vizsgálatai augusztusban a végükhöz közeledtek, egyre erőteljesebben bontakozott ki Arkhimédész tudása és jelentősége, amit sajnos sokáig nem ismertek fel. Az értekezések új fényben tüntetik fel a bizonyítások és a tételek felállításait, és jól példázzák, a tudós hogyan ismerte fel és alkalmazta a végtelenség koncepcióját a korábban feltételezettnél jóval szigorúbban. A könyv arra is következtetni enged, hogy Arkhimédész felfedezte a kombinatorikát, a modern számítások egyik fontos módszerét. Hogy mindezek ma, több mint két évezreddel a művek születése után a tudomásunkra jutnak, egyrészt a véletlenek sorozatának, másrészt pedig a technika rohamos fejlődésének köszönhetők.

A történet az ókori görög világból indul. Arkhimédész életéről vajmi keveset tudunk, attól eltekintve, hogy egy csillagász fiaként i.e. 287 környékén a szicíliai Szirakuzában látta meg a napvilágot, majd tanulmányait Alexandriában végezte. Talán az tette igazán híressé, amikor rájött, hogyan számíthatja ki egy tárgy sűrűségét, de emellett a mechanika atyjaként is gyakorta emlegetik. Arkhimédész tekercsekre vetette matematikai értekezéseit. Bár az eredetiek mind elvesztek, számos másolatot készítettek papiruszra és pergamenre.

Ma csupán három olyan könyv maradt fenn, melyek a nagy matematikus gondolatait tartalmazzák, az A, B és C kódexek. Ezek közül az első kettő középkori latin fordítás, melyeket a Vatikán könyvtárában őriznek. Most már azt is tudjuk, hogy a harmadik, a C kódex pergamenre íródott Konstantinápolyban, a mai Isztambulban, i.sz. 1000 környékén. Ez az egyetlen, amiben megtalálhatók a Mechanikai Elvek Módszere és a Stomachion töredékei. A kódex valahogy a Jeruzsálem közelében található Szent Szabasz kolostorba került, ahol egy keresztény szerzetes minden teketória nélkül szétszedte a kéziratot, tisztára dörzsölte a lapokat, 90 fokkal elforgatta, kettéhajtotta és egy imakönyvet, és az Euchologiont írta rá.

Az imakönyv több lapja is elveszett a gyakori forgatás miatt, ettől eltekintve azonban egész jó állapotban került az isztambuli Sepulchre templomba, ahol 1906-ig pihent. Ekkor került egy dán professzor, a matematika történetét kutató Johan Ludvig Heiberg kezébe, aki alapos tanulmányozás után felfedezte a lapok szélein a halvány eredeti feljegyzéseket és felismerte azok jelentőségét. Ő azonosította Arkhimédész több más munkája mellett a fentebb már felsorolt értekezéseket, illetve több akkor még beazonosíthatatlan szöveget is felfedezett.

Néhány hónappal később a kézirat rejtélyes körülmények között eltűnt, majd hamarosan egy Isztambulban élő francia családnál bukkant fel újra. Állításuk szerint megvásárolták, majd náluk is maradt évtizedeken át. Leszármazottaik az 1990-es évek elején megpróbálták közintézmények számára eladni Londonban és Párizsban, majd végül 1998-ban a Christie's aukciós ház nyílt árverése keretében sikerült túladniuk rajta New Yorkban. 2 millió dollárt kaptak érte egy anonimitásba burkolózott milliomostól, akit "B. úrként" emlegettek.

B. úr szerencsére nem csupán felvilágosult, de nagylelkű is volt. Miután Noel levélben fordult hozzá, kérve a palimpszeszt kiállításának lehetőségét a Walters Múzeumban, az újdonsült tulajdonos igennel válaszolt, ami újabb lökést adott a történetnek, elindítva az Arkhimédész Palimpszeszt Projektet.


Konzervátorokból, matematikusokból, képfeldolgozó szakemberekből és fizikusokból egy nemzetközi csapat állt össze, hogy feltárják az imasorok közé rejtett titkokat. A munkálatokat B. úr finanszírozta, majdnem ugyanannyit költve a projektre, mint amit a kéziratért kifizetett, azzal együtt, hogy a szakértők többsége pusztán műkedvelőként, ingyen dolgozott a projektben. Egyikük, Nigel Wilson az oxfordi Lincoln College nyugalmazott tanára, az ógörög történelem specialistája ismerősként üdvözölhette az imakönyvet. Őt kérte fel az árverés előtt a Chritie's a palimpszeszt megvizsgálására és egy leírás elkészítésére. 30 évvel korábban már sikerült azonosítania egy viharvert lapot, mint Archimédesz munkájának megörökítőjét, melyről idővel kiderült, hogy a kézirat egyik hiányzó lapja.

A könyv restaurálásának és szétfűzésének fáradságos munkáját a múzeum vezető konzervátora Abigail Quandt vállalta magára, melyhez hamarosan Wilson is csatlakozott. "Azonnal felismertem, hogy akár egyszerű ultraibolya fény alkalmazásával is sokkal több kiolvasható a kéziratból, mint amire 1907-ben alkalom nyílt" - utalt Wilson Heiberg első fordítási kísérletére, ami ennek ellenére szilárd kiindulási pontnak bizonyult. A dán tudós nagyítóval vizsgálta át a pergament, ám az a századelőn sokkal jobb állapotban volt, mint a 20. század végén. Akkoriban még 177 lapból állt, amiből azóta háromnak nyoma veszett, a legnagyobb különbség mégis a penészedésből adódott.

Szerencsére Heiberg számos fényképet készített a kéziratról, melyeket a Dán Királyi Könyvtárban találtak meg és digitálisan reprodukáltak. Ezekkel több helyen is sikerült befoltozni a penész pusztítása által teremtett űrt. A munka nagy részét azonban a multispektrális képfeldolgozás elnevezésű technika végezte el. A pergament az emberi szem számára láthatatlan fénysugarakkal pásztázták végig, a visszavert fényt foglyul ejtették, majd számítógéppel látható képpé alakították. Ezután algoritmusokat futtattak végig a kapott felvételeken, melyek felfedték a ma már láthatatlan tintanyomokat.

Ezt a munkát három képfeldolgozó szakértő vezette, Roger Easton a Rochester Műszaki Intézet professzora, Keith Knox a Boeing specialistája és William Christens-Barry a marylandi Equipoise Imaging munkatársa. A projekt során a spektrum kék és piros tartományából vett két hullámhossz kombinálásával sikerült finomítaniuk a kifejezetten palimpszeszteken alkalmazott képfeldolgozó technikán. A pergamen mindkét fényt visszaverte, így egy majdnem teljesen fehér alapot alkottak, míg az imához használt tinta mindkét fényt elnyelte, fekete színben jelenve meg a felvételeken. Ezzel szemben Archimédesz szövege csak a kéket nyelte el, a vöröset visszatükrözte, így az jól elkülönülő vöröses írásként bontakozott ki a kutatók előtt.

Ennek ellenére a szöveg egyes részei továbbra sem váltak olvashatóvá. Ekkor sietett az egyre tanácstalanabbá váló csapat segítségére egy német fizikus, Uwe Bergmann, aki a Spiegel magazinban olvasott a problémáról. Az írás tintája vasat tartalmazott, az amerikai Stanford Egyetem Lineáris Gyorsító Központjában dolgozó fizikus pedig rájött, hogy ő képes lenne leküzdeni a kialakult nehézségeket egy röntgen fluoresszencia nevű technikával. Ez azon a tényen alapul, hogy amikor egy röntgen foton nekiütközik egy vas atomnak, kiüt egy elektront, aminek a helyére azonnal beugrik egy másik, nagyobb energia állapotú elektron. Ez a folyamat villanások formájában szintén fényt bocsát ki egy jól elkülöníthető hullámhosszon.

A kutatók rögzítették a lapokra vetített sugárzás által előidézett villanásokat, majd egy digitális felvételen rekonstruálták azokat. Innentől már egyenes volt az út, megszületettek a kirakós játék utolsó darabjai is annak ellenére, hogy az 1930-as években több lapot átfestegettek magas fémtartalmú festékekkel. Feltehetően hamisítók próbálták korabelinek tűnő ábrákkal emelni a könyv értékét.

Bergmannak 15 olyan oldalt sikerült dekódolnia, melyek ellenszegültek a multispektrális módszernek. Ezek között található az az értekezés is, melyen Archimédesz a végtelenséget fejtegeti, ami nem akármilyen meglepetést okozott a kutatók számára. A történészek körében egyöntetűen az a nézet uralkodott, mely szerint az ókori görögök nem használták a végtelenséget. Reviel Netz, a Stanford ókori matematikára szakosodott professzora a feltárt írásokból megállapította, Archimédesz nem csupán ismerte a végtelenséget, de számolt is vele, megalkotva a matematikai analízis egy korai formáját.

A Stomachionnal kapcsolatban szintén egy lenyűgöző magyarázat bontakozott ki Netz előtt. Ez egy ősi tangram, egy fejtörő, amit sokáig csak egyszerű kirakós játéknak tekintettek. A Stomachion egy négyzetről szóló elemzés, amit 11 háromszögre, két négyszögre és egy ötszögre osztottak. Eleinte azt hitték Arkhimédész a 14 szabálytalan sokszögből kirakható alakzatok számát kutatta, bár ismerve munkásságát, nem igazán hittek ebben a magyarázatban. A Stomachion megfejtett töredékei sem adtak egyértelmű választ, mígnem egy úriember, aki a világhálón olvasott Netz és munkatársai fejtöréséről elküldte saját tangramját. Ez elrendezését tekintve más volt, mint amire Netz számított és ez volt az a pont, amikor a professzor rájött, mit is akart valójában Arkhimédész.

A görög tudós arra volt kíváncsi, hogy a 14 szabálytalan sokszögből hányféleképpen lehet kirakni egy szabályos, egyenlő oldalú négyszöget, a négyzetet. Ez azért is különösen érdekes, mert gyakorlatilag a kombinatorika tanulmányozásának egy korai példáját testesíti meg, egy olyan területét, ami csak a számítástechnika hajnalán bontakozott ki igazán.

Noel számára a legnagyobb felfedezés az volt, amikor ráleltek annak a 13. századi szerzetesnek a nevére, aki az egész kalamajkáért felelős. A lapokat Joannesz Mironasz rótta tele az imákkal. Wilson ezzel szemben még mindig tart egy elvarratlan szálat a kezében, ő ugyanis azt szeretné kideríteni, hogy ki másolhatta le görög nyelven Arkhimédész értekezéseit.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • dez #85
  Uccs, igazad van, kevertem Germanusszal. Meg a Vámbéry is benne volt valamilyen módon a képben, de már nem emlékszem, még gyerekkoromban beszéltek erről (aztán nem sokkal később meg is halt nagyapám), majd megkérdezem nagyanyámat.
 • Epikurosz #84
  Neked az elsőt elhiszem, de a másodikot nem.

  Kőrösi régen meghalt, amikor a te nagyapád született.
 • dez #83
  Kurzweil egy igazi őrült, és mellesleg szanzációhajhász. :(
  Egyébként Kőrösi nagyapám "haverja" volt. :)
 • hdo #82
  A statisztika tudomány minden esetben jó és jól működik ... aha .... arra a statisztikára gondolsz amelyik kijelenti hogy ha egyik héten híg fosásom van, a másik héten meg szorulásom, akkor 2 hét felbontáson teljesen normális volt az emésztésem?
 • Mateo87 #81
  Ha nem az egyház, meg a tudománybuktatók, valószínüleg már GeForce 38900 GTX Ultra 16GB DDR16 -al játszanánk a CryEngine23 csodáival :)
 • Epikurosz #80
  Akire viszont figyelni szoktam, és ajánlom melegen nektek is, az Mr. Ray Kurzweil úr.

  Amúgy, lelövöm a poént, valszeg ő is zsidó, de egyike azoknak, akiket elfogadok, és értékelek.

  Na, jóvanna.

  Kőrösi Csoma Sándorról írt egy regényt, ha jól emlékszem Bitay Ödön. "A nagy út"

  Ebben volt egy tömény mondat, amelyet annyira megjegyeztem, hogy kb. 30 évvel a regény elolvasása után is emkékszem rá:

  "A hatalmasokat (értsd pólitikusokat) saját hazájukban tisztelik, a tudósokat pedig az egész világon".
  Jó, mi?
  (nem biztos, hogy szószerint volt)
 • Epikurosz #79
  Tényleg hálás vagyok neked, megspóroltál nekem 30 percet. Amúgyis dolgoznom kellett, nem nagyon értem rá.
  Egy újabb dumás kipipálva. :-)
 • AranyKéz #78
  "Great Question", "Our science is better", "You have to be a dick to everyone who doesn't think like you", "Our answer to the Great Question shall prevail", "Wise One", "Pray Science", "Science be praised"

  Nem tudom feltűnt-e, de kitűnően ábrázolták a vallást, csak pár szó lett kicserélve. Nem túl meggyőző.
 • ge3lan #77
  Valójában nem tartom túl érdekesnek :)
  3 nagy probléma:
  1. az emberek meghalnak és emiatt folyamatosan sok tudás is eltűnik.
  2. az emberiség jövője veszélyben van, túl éljük-e a 21. századot stb.
  3. az élet általában nem olyan jó mint amilyen lehetne: van betegség, minenféle szenvedés, szellemi elmaradottság stb. Mivel az ürge mostanában ilyen transhumanism dolgokkal foglalkozik a szöveg fele arről szól, h hogyan fejlődhet az ember meg milyen ember modifikáló technológiák lesznek a jövőben.
 • fade2black #76
  Hát vikiröl néztem medieval britain.
  De bronzkorban vagy mikor inkább 15-20év volt.

  Logikailag egyébként bőven belefér.