1281
 • philcsy
  #1281
  Fingod nincs az entrópiáról, de abban hiszel amiben akarsz.
 • npisti01
  #1280
  A az intelligens teremtés egyszerű és könnyen érthető magyarázatot ad az univerzum eredetére és szerkezetére, további sorsára és jövőjére nézve.
  El kellene fogadni a tudósoknak is azt, hogy van Isten és az ő keze munkája az egész Világegyetem, benne mi, emberek, és az összes létező dolog.Nem egyszerűbb és logikusabb feltételezni egy Teremtő létezését, mint a véletlenben hinni és irreális magyarázkodásokkal keresni a válaszokat?A termodinamika második főtétele kimondja, hogy minden rendszer a nagyobb rendezetlenség állapota felé halad, széthullik és romlik az eltelt idő mennyiségével arányosan.Ez az abszolút vég,amellyel így vagy úgy, de minden rendszernek és lénynek szemben kell néznie e törvény szerint és e folyamatot nem lehet visszafordítani.Ez az entrópia törvénye.Ebből következik az, hogy az egész világmindenség elkerülhetetlenül halad a rendezetlenebb állapot, vagyis a pusztulás felé.
  A tudományos világban a legelfogadottabb teória az evolucionizmus, de: az evolúció elmélete egy olyan feltételezés, ami az ezzel az alapvető és minden körülmények között érvényes fizikai törvénnyel homlokegyenest ellenkezik.Az evolúció által előterjesztett mechanizmus teljesen ellentmond ennek a törvénynek.Az evolúció elmélete azt állítja, hogy a rendezetlen, szétszórt és élettelen atomok és molekulák spontán egyesültek egy adott időben egy bizonyos sorrendben, és rendkívül bonyolult molekulákat hoztak létre, mint például a fehérjék, a DNS és az RNS, amelyek még bonyolultabb szerkezetbe rendeződve élőlényekké egyesültek.Az evolúciós elmélet szerint ez a feltételezett folyamat, amely minden lépésnél rendezettebb, szervezettebb és bonyolultabb szerkezetet eredményez, önmagától és természetes körülmények között ment végbe.Az entrópia törvényevilágossá teszi, hogy ez az ún. természetes folyamat teljesen ellentmond a fizika törvényeinek.Nem értem, Hawking nem ismeri a fizikát, hogy ilyen kijelentéseket tesz, mint amit a fent emlitett cikk is leír!
  Mindezekkel az igazságokkal konfrontálodva, az evolúcionista tudósok a termodinamika második törvényének a felhasogatásához menekültek,kijelentve, hogy csakzárt rendszerekre igaz, a nyílt rendszerek kivül esnek a hatáskörén. A nyílt rendszer olyan rendszer, amelyben kifelé és befelé is szabadon áramlik az energia, ellentétben a zárt rendszerrel , amelyben az energia és az anyag mennyisége állandó.Az evolúció elmélete szerint a világ nyílt rendszer:folyamatosan ki van téve a Napból áramló energiának, az entrópia törvénye nem vonatkozik a világ egészére, és hogy rendezett, bonyoult élő szervezetek létrejöhetnek rendezetlen , egyszerű, élettelen anyagból.
  Itt azonban nyilvánvaló a torzítás.Az a tény, hogy egy rendszerben áramlik befele az energia, még nem teszi rendezetté az adott rendszert.Speciális mechanizmusokra van szükség, hogy müködésbe hozzák az energiát.Ugyanez érvényes az élet esetén is.Egyetlen élőlény sem rendelkezik energiaátalakító rendszer nélkül.Az energiaátalakító mechanizmus nélküli termodinamikai rendszer, legyen az nyílt vagy zárt, egyáltalán nem előnyös az evolúció számára. A világunkba áramló napenergiának semmiféle olyan hatása nincs, ami önmagába rendszert teremtene.Bármilyen magas a hőmérséklet,az aminosavak nem fognak rendezett láncokba szerveződni.Az energia önmagába nem elegendő ahhoz, hogy bonyolult fehérjék és magasabb szintű éltformák jöjjenek létre.Ehhez egy tökéletes Termtőre van szükség:ez érvényes az egész Univerzumra is!Ebből következik a legalapvetőbb szabály vagy elmélet, nevezük bárminek:a természetfeletti Erő,aki az egész univerzumota semmiből létrehozta:Isten TeremtéseA tudomány,mint minden területen, termodinamikai szempontból is bebízonyitotta, hogy az evolúció lehetetlen,és hogy az élet és a világegyetem létrejöttére a Teremtésen kivül nem lehet ésszerű, logikus magyarázatot találni.
 • gybfefe
  #1279
  Pár éve írogattam ide, most meg látom ez lett a legtöbb hozzászólást generáló cikk, szóval kihívásnak veszem betetőzni.
  Számomra Gödel bebizonyította, hogy a logika végtelen, így a logikával felfogható világ is végtelen. Ezek után van egy kis
  gond az egyistenhittel, ti. egy végteleln világban csak egy valamiből lehet egy, mégpedig a végtelenből ergo Isten maga a
  Végtelen, ami viszont egyáltalán nem áll ellentmondásban a bibliai gondolattal.
  A szentháromság pedig fizikában az Energia Tér Idő. E=m*s^2/t^2 ebből m*s^2 a tér. A fény sebességének a használatát
  Maxwell vetette fel majd Einstein alkalmazta úgy hogy végig előtte volt a világleíró képlet, mégse látta :)
 • Sir Ny
  #1278
  ,,Szánalmasnak tartom továbbá azokat a magukat értelmesnek és felvilágosultnak tartó emberkéket akik szintén valami hasonlóban HISZNEK.
  Kifejteném kicsit bővebben. Egy valóban intelligens és objektív tudós (vagy akár hétköznapi ember), olyan dolgokkal foglalkozik ami VAN, azon egyszerű oknál fogva , hogy csak azt tudja megtapasztalni tehát kutatni is. Ami nincs azt nem lehet megtapasztalni tehát nincs belőle valós tudás csak elképzelés ami gyakorlatilag egyenlő a hittel, akár az isten hittel. "

  Moá, matekos lévén majdnem kizárólag olyan dolgokkal foglalkozom, amik nem léteznek. Hamis premisszákból hamis következtetéseket vonok le, és élvezem.

  Ám mégis ki az aki valós intelligens objektív tudós és olyan dologgal foglalkozik, ami van, és amiről tudjuk, hogy van? Szerintem a tudós definíciójából adódóan olyan dolgokkal foglalkozik, amik lehet hogy vannak, ezért tudósok, hogy új dolgokat kutassanak, szerkesszenek meg, régiket javítsanak, ha kell.

  A logika szerint egyébként is a fizikai világunkra vonatkozó semmilyen állítás be nem bizonyítható, ahhoz ugyanis szükség lenne axiómákra. Ennélfogva te még csak azt sem tudod megállapítani hogy mely területeken érdemes kutatásokat folytatni. Maximum hasraütésszerűen és szubjektíven, de...

  ... ez így nem az igazi. Ős ok/axióma nem lévén az egyetlen amit tehetünk ha feszülten figyelünk mindent de mindent amit tudunk, ( tekintve, hogy kizárni nem vagyunk képesek semmit ) és egyre bővebb és bővebb világokat alkotunk nem létező, nem bizonyított premisszákra.
 • Agaba72
  #1277
  Ezek szerint te megtapasztaltad, hogy nincs mennyország és nincs isten.
  Szánalmasnak tartom ezt a szerencsétlen tolószékest aki amúgy érthető okokból, próbálja bebizonyítani azt amit NEM lehet bebizonyítani. Szánalmasnak tartom továbbá azokat a magukat értelmesnek és felvilágosultnak tartó emberkéket akik szintén valami hasonlóban HISZNEK.
  Kifejteném kicsit bővebben. Egy valóban intelligens és objektív tudós (vagy akár hétköznapi ember), olyan dolgokkal foglalkozik ami VAN, azon egyszerű oknál fogva , hogy csak azt tudja megtapasztalni tehát kutatni is. Ami nincs azt nem lehet megtapasztalni tehát nincs belőle valós tudás csak elképzelés ami gyakorlatilag egyenlő a hittel, akár az isten hittel. Csakhogy milyen alapon kritizálja az isten hívőket egy olyan ember aki az értelmetlenségben a véletlenben és a semmiben HISZ? Mert ez a lényeg. Mivel a tényleg objektív, értelmes ember számára az , hogy van-e isten az nem tapasztalt dolog, tehát nem is tudhatja, ellenben az hogy isten nincs azt sem tapasztalta soha (mellesleg azt nem is lehet, mármint a semmit megtapasztalni). Aki igazán objektív az ilyen (hitbeli) kérdésekben, az csak azt tudhatja biztosan, hogy NEM TUDOM, mivel egyiket sem tapasztaltam, csak elképzelésem (tehát valamilyen hitem van róla). A hitről meg talán csak annyit, hogy ha már hisz az ember, az én szememben többet ér az aki olyan dolgokban hisz ami pozitív az ember szemszögéből (isten mint tökéletes entitás, a jóság az értelem stb) mint aki valami áll tudományos egoista oknál fogva (vagy a szerencsétlennél egy fajta bosszúból) a semmiben, az értelmetlenségben stb hisz.
  Számomra azért ugyanolyan ostoba az az áll felvilágosult, aki az ateizmusban HISZ, és bizonygatja a hívőknek ,hogy isten nincs, mint az a hívő aki a tényeket ignorálja a hite által. Példának okáért mondjuk a krisnások is kikérik maguknak az evolúció valóságát, pedig semmi ellentmondás nincs a hitükkel kapcsolatban. (a krisnás világképben, isten az anyagi univerzumot teremtette-- ellentétben a lelki univerzummal ami örök, kezdet és vég nélküli állandó-- aminek a célja, hogy lelkek fejlődjenek, tapasztaljanak és amihez különböző szintjüknek megfelelő testeket kapnak, itt jött a képbe az evolúció amit a krisnások is elvetnek pedig sehol sincs leírva, hogy ilyen nincs ellenben a hitükhöz még logikus is mert ugye kezdetben még az elején minden lélek fejletlen egy emberi testhez tehát még nincs is rá szükség, bőven ráér az evolúció, lelkek fejlődésével párhuzamosan "kifejleszteni")
 • mizar1
  #1276
  "az univerzum képes megteremteni és meg is teremti önmagát a semmiből. A spontán teremtés az oka, hogy a semmi helyett van valami, amiért a világegyetem létezik, amiért mi létezünk" - írta."

  -Ez jó nagy marhaság Hawkingtól.
  Nem teremtődik a valóság -azaz az anyag, az van.
  De az jó pont, hogy hetven éves korára rájött, hogy nincs Isten és Mennyország.
  Ere már húszéves kora előtt is rájöhetett volna ha egy kicsit többet gondolkodik.

 • chriskardos
  #1275
  Nem tudok egyeterteni. A legokosabb fizikus es sok igazsagot mondott mar, de ha jobban belenezunk a vallasokba, egyik vallas sem igaz teljes egeszeben. DE, ami logikus azt at lehet venni beloluk. Az egyetlen logikus halal utani teoria, a reinkarnacio. es ehhez nem kell buddhistanak vagy hinduistanak lenni, hogy ezt lassa az ember.
 • bandee1
  #1274
  Sztivin Hókinnak üzenet: Isten halott (Nietsche). Nietsche halott (Isten).

  :)
 • Sir Ny
  #1273
  zongorista: ha
  0 ≣ 1
  akkor szorozzunk be kettővel ->
  0 ≣ 2
  adjunk hozzá 1 ≣ 0-t,
  1 ≣ 2
  stb... ( és mi a modulus-e? vagy az nem kell? )
 • Julius Caesar
  #1272
  Trolololo... Nem szólok semmit a témához, nem olvasok vissza 1200 kommentet. Ez a flémháború annyiszor lezajlott itt is, meg máshol is, hogy elképzelem.

  Viszont pozitívum, hogy vannak, akik foglalkoznak ilyen kérdésekkel, függetlenül hogy mit gondolnak, hisznek. :)
 • nyaSGem
  #1271
  Hát azért az nagy baj, hogy egy ilyen felvilágosult emberber cigarettázik, pedig az köztudottan nem egészséges....

 • Zongorista
  #1270
  A relatívitás a gyakorlatban is üzemel, a tudósok amit sötét anyagak hívnak az valójában az állapot az anyag/téridő mikro és makro szerkezete között az inverz téridő síkon, amelyet sötétségként nem látunk. Amit látunk, az a velünk párhuzamus téridő síkon haladó világ különböző sűrűségű megnyilvánulása. Nagyobb sűrűségű téridőnek lehet különböző neveket adni, attól függően hogy milyen fokozatú a sűrűsége, ezek a fantázianevek, mint :

  foton,
  proton,
  NAGY BUMM
  csillag
  hegesztőpisztoly
  stb..

  Proton és Foton téridősűrűsége között még nagyobb a különbség mint amit mi látunk egyetlen Protonból... Itt-ott aztán lehetnek a téridősűrűségnek extrém formái is. Ilyen az amikor kicsi a tér, de az ideje is lassú vagy nagy térben is extrém felgyorsul az idő. Ezeknek a szupernóva, illetve az aktinoidák illetve a "NAGY BUMM" fantázianevet szokták neki adni a tudósok. Vannak még a téridőnek inverz sűrűségei is , olyankor kifordul mind a 4 tengely és ami addig volt a gömb belsejében az kerül majd szépen kivűlre. Ezeket szokták fekete lyukként elnevezni ha nagyra hízik de jó sokáig, itt a makró világunkban nomeg távol van, és antianyagnak keresztelik, mikor közel van ugyan de nem valami sokáig Sima sötétségnek NEM fogják fel az okos tudósok, mert nem látni a téridő sűrűségeinek bizonyos átmeneti fázisait. Vagy legalábbis nehéz felfogni agyilag. Súlyuk ugyan "nem túl nagy" ezeknek az antifoton részecskéknek .... DE ! Mindig ott vannak !!! Annyira , a napnál is világosabban ott vannak az ORRUNK ELŐTT KÉREM SZÉPEN, hogy egyesek, akik tudósnak merik nevezni magukat , meg sem látják !!! HÁT EZ KÉREMSZÉPEN , NA EZ a FELHÁBORÍTÓ !
  Ehelyett kéremszépen belerágják az arculatunkba, hogy a rejtélyes sötét anyag !!! Hát a falnak tudnék menni !!! El is kell rá szívnom egy jó cigit...
  Matematikai bizonyítás:
  0 ≣ ∞ ≣ 1

  Majd szóljon akinek kell még magyarázatot hozzáfűznöm !
 • Tibi777
  #1269
  Stephen Hawking=Charles Darwin II.
  Hawking lemaradt a tudományba, a transzcendens valóságot letagadja.
  Hawking gondolkodásmódja szegényes és romboló az elmélete!
 • nyaSGem
  #1268
  Sajnos ezek már egy megfáradt, kiábrándult, frusztrált ember szavai.
  Hawkingnak nem sikerült élete során matematikai képletekkel bizonyságot szereznie mibenlétünk titkairól és most, hogy tudja lassan erre már nem lesz több ideje ebben az életben, elkezdett dacoskodni.

  Nincs az élők között olyan, aki tudja mi van a halál után.

  Hozzám egyébként az az elmélet áll még a legközelebb, hogy halálunk pillanatában az agyunk, mint mikor álmodunk, elváltoztatja az idő érzékelését és azt tulajdonképpen egy végtelennek tekinthető intervallumban terjeszti ki. Tehát az a pár másodperc amíg valaki éppen meghal, külső szemlélőnek csupán néhány másodperc, viszont annak aki átéli, az agy eme fura viselkedésének köszönhetően, egy örökkévalóságnak tűnik az az esemény amit ekkor megél.
  Pl. az indián kultúrában talán ez az oly sokszor hallott "örök vadászmezők"...
 • matatom
  #1267
  @dondore: Hát ez nagyon fájt!
 • Hugo Chavez
  #1266
  Mer minmeghalunk.
 • dondore
  #1265
  Mr. Hawking nagyon remelem, h veluk azert egyeztetett...
 • NEXUS6
  #1264
 • Zolivok
  #1263
  - , 1ébként meg fail hogy nincs 2000
 • bvalek2
  #1262
  Minden topik véget ér
  mint a nyár vagy mint a tél
  mint sárguló falevél
  de bánkódni mit sem ér

  Helyet ad az újaknak
  frissnek és izgalmasnak
  mindegyikből tanulunk
  vagy csak egy jót anyázunk

  Régi cikket új váltja
  Balázs Ricsi fordítja
  csak a flémezés örök
  a cikkgyár továbbpörög

  Brit tudósok megírják
  Az esgé-sek leadják
  csak nehogy terroristák
  kezükbe kaparintsák!
 • dronkZero
  #1261
  Elnézést, akkor nem neked szólt, benéztem, bocs.
 • Balumann
  #1260
  Ajánlom figyelmedbe például ezt a cikket.
 • BlackRose
  #1259
  Kb. én is azt mondtam, azért is neveztem áltudománynak ezt az értelmezhetetlen kijelentést, hogy az "az ember egy sötét hiba (az evolúcióban)" :)
 • BlackRose
  #1258
  #1252
 • dronkZero
  #1257
  Ezt már másodszor írod le, nem tudom, honnan vetted, de ennek a mondatnak nincs semmi értelme. Az evolúciót nem lehet sem jól, sem hibásan csinálni, az csak VAN. A kijelentés értelmezhetetlen.
 • BlackRose
  #1256
  Persze, és az is pl., hogy "az ember evolúciós hiba". Mert ugye ezt sem a filozófia sem a fizika, matematika stb. módszereivel nem lehet alátámasztani.
 • dronkZero
  #1255
  Az áltudomány nem egy konkrét valami, hanem minden olyan bullshit az áltudomány kategóriába esik, ami tudományos terminológiát, de nem tudományos módszert használ. Az intelligens mosószertől kezdve az aurafotózásig minden.
 • dronkZero
  #1254
  "Az, hogy nem megbízható a hipnózis, mint információ kinyerő eszköz, az azt is jelenti, hogy hatékonyan képes módosítani a rendszer állapotát."

  Tényleg nem értem, mit akarsz kihozni, ezt a mondatot meg még nyelvtanilag sem. Kicsit tisztábban lehet? Milyen rendszer milyen állapotát hogyan módosít micsoda?
  A mondat elejét értem, ennyit akartam mondani, hogy a hipnózis során előjött dolgok nem feltétlen valóságosak.

  "Mi a fiktív emlék, van ennek értelme?"

  Akkor úgy mondom, hogy a hipnózis során szuggesszióval "elhelyezett", "mesterséges" emlék. Ami nem létezett addig, amíg a hipnózist végző személy "elő nem hozta".
  A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha én téged hipnotizállak, és azt akarom, hogy olyan dolgokra "emlékezz", amit valójában soha nem éltél meg, akkor emlékezni fogsz rá.

  "Nem egzaktsága a fontos az emléknek, hanem hogy koherens legyen, összhangban álljon a személyiséggel, a szellemmel."
  Ez megint mi? A valós, átélt emlékek kénytelenek koherenseknek lenni, és összhangban állniuk a személyiséggel, máshogy nem is lehet. Tekintve hogy az emlékek formálják a személyiséget, és természetszerűleg koherensek is(egészséges embernél)
  Vagy itt most azt boncolgatod, hogy hogyan kell úgy emléket hazudni és behipnotizálni valakibe, hogy ne legyen hihetetlen? Mert az egy kicsit más téma, és nem is biztos, hogy akarok vele foglalkozni.

  "Egyszerű ez, vedd már elő a fantáziádat kicsit!"
  A fantáziámat és a kreativitásomat nem a világnézetem felállításában élem ki. Azzal kissé túl nagyot lehet pofára esni...

  2. Nem érzed kicsit vergődésnek ezt? Első körben azt akartad lenyomni a torkunkon, hogy SEMMIT nem tudunk az agyműködésről, most meg már az a bajod, hogy ezek az eszközök, amik az agyműködésről gyűjtött tudásunkat használják fel, nem TÖKÉLETESEK? WTF?

  3. Az ember élete a személytelen univerzum számára tökéletesen indifferens. Az élet értelmét mindenki, magának, emberileg megtalálja, egyéb értelemben a kérdés értelmezhetetlen.
 • BlackRose
  #1253
  És most milyen tudomány segitségével, vagy milyen módszerekkel állapitottad meg, hogy az ember evolúciós hiba? :)

  Ez a Feynman által sokszor emlitett áltudományra (pseudoscience) emlékeztet.
 • Rotyoka
  #1252
  Amúgy tök jó hogy pár mesekönyv miatt háborúk robbanak ki... De hát meglátszik, hogy az "uralkodó" faj mekkora egy sötét, hiba az evolúcióban (ja jó tudom evolúció sincs mert a mesekönyv azt mondja)
 • bvalek2
  #1251
  Úgy látszik az új téma hipnotizálta a fórumtársakat :)

  Egyetértek, szerintem is ez csak egy reklámfogás volt. Egyébként pedig a keresztényeket a legegyszerűbb szekálni, mert mi a másik orcánkat is odatartjuk, ahelyett hogy belerepülnénk egy Dubai felhőkarcolóba...
 • NEXUS6
  #1250
  Amíg nem tudjuk tudományosan, hogy mi is az ember, addig óhatatlanul is mindig megtesszük, főleg ha eleve nem is ügyelünk erre.
 • BlackRose
  #1249
  Persze, hogy nem tudjuk, csak valamilyen értelmes feltételezésel nem tartjuk valószinűnek. Egyébként megfigyelések alapján elég sokat lehet már mondani, hogy pl. az álatvilágban az "én" viszonylag nemlétező dolog (néhány emberszabású majomfaj kivételével), ugyanakkor pl. az állatokat inkább tudatalatti ösztön vezérli mint megfontolt mérlegelt tudatos gondolkodás. Persze mondom mindez többnyire értelmes feltételezés.

  Mindenesetre nem is fontos az állatok agya a társadalmi tudományok tekintetében, ugyanis az ami fontos, az nem más mint, hogy a jelenlegi tudásunk alapján az ember társadalmi lény, és társadalmon kivül ebben a formában nem létezik. A társadalom viszont men létezhet az egyének fejében szétszort tudás alkalmazása és a munkamegosztás nélkül. És ezek a dolgok az állatoknál nem figyelhetőek meg (olyan szinten amely jelentős lenne). De a társadalmi tudományok nem az állatokkal foglalkoznak és ezért nincs is jelentősége, hogy az állatok mennyire különböznek az emberektől. Elképzelhető pl. egy szintén társadalomban élő földönkivüli lény, amely pl. egy teljesen más alapokon épitett ki egy más fajta társadalmat, amelyben pl. sem a tudásmegosztás nem fontos (mert pl. minden egyed tudása egyenlő - pl. valami számunkra ismeretlen kapcsolat által amit egy lát és érez, mindenki lát és érez), és ez miatt a munkamegosztás sem annyira fontos mert nincs specializáció, vagyis mindenki mionden munkát eltud végezni).

  Az emberek esetében (társadalomban) ez nem igy van (és ezért nem lehet ezt az nélkül tanulmáynozni, hogy ezeket a dolgokat ne vegyük figyelembe - a logikai pozitivizmus viszont ezt teszi), törzsekben valamivel közelebb, mert ott az egyén relativ tudása a törsz kollektiv tudásához képest sokkal magasabb mint a társadalomban, az érdekek sokkal közelebb álnak egymáshoz ez miatt a konfliktusok is kevésbé valószinűek, és a muka is viszonylag olyan, hogy minden egyén elvégezheti és főleg egy időben mindenki ugyanazt csinálja (vagy esetleg néhány csoportra osztva, pl. a férfiak közössen mennek vadászni, a nők otthon közösen dolgoznak stb.) Szóval a törzsben a specializálódás nagyon alacson fokon létezik, egy fejlett társadalomban pedig nagyon magas fokon.
 • NEXUS6
  #1248
  1.
  Még mindig nem érted látom.
  Az, hogy nem megbízható a hipnózis, mint információ kinyerő eszköz, az azt is jelenti, hogy hatékonyan képes módosítani a rendszer állapotát.
  Mi a fiktív emlék, van ennek értelme?
  Az emlék csak emlék, mindig fiktív, hiszen olyan dologra vonatkozik, ami már ellenőrizhetetlenül elmúlt, ráadásul az emlék keletkezésekor is már eleve torzult valamilyen formában (lásd érzékcsalódások). Nem egzaktsága a fontos az emléknek, hanem hogy koherens legyen, összhangban álljon a személyiséggel, a szellemmel.
  Ezt lehet arra is használni, hogy a személyiséget megváltoztassuk.
  És hogy scifizzünk.
  Tovább menve, van olyan, hogy valamelyik múltbeli élettel nem koherens az adott emlék? Ha a világ párhuzamos univerzumokból áll, akkor található olyan is, amivel meg koherens.
  Ha az emlék megváltozik, akkor ez egy másik párhuzamos világ lesz értelemszerűen.
  Egyszerű ez, vedd már elő a fantáziádat kicsit!


  2.
  Agyhullámmal vezérelt kontroller. Szóval egy biofeedback-re használt EEG-t (és nem EKG, mint a cikkben, mert az a szív elektromos aktivitását méri, nem az agyét)akarsz rámsózni, gondolatolvasóként! kb 40 éves találmány, de ügyes! Jó próbálkozás volt. (Nem volt jó, de nem akarom, hogy elveszítsd a csüggedésed.)
  Gyógyszeres emlékrögzülés törlés. Ez azért még iszonyú messze van attól, hogy beveszek egy gyógyszert ha elhagyott a kedvesem és annyi. Ilyen célzot emlékezet törlés még nincs. A patkányokkal meg ugye nem csináltak tesztet, hogy közben hány százalékkal esett az IQ-juk, szerintem sokkal. Kis mellékhatás lehet.
  Ez az MRI-s gondolatolvasás valamivel bonyolultabb képet ad az agy aktuális működéséről, mint a korábbi EEG-kontrolleres. De ettől még nem tudjuk, hogy amikor az adott lokális agyterületek aktivitása egy adott mintázatot mutat, az konkrétan milyen iformációfeldolgozást is jelent.
  Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a számítógéped meghajtóled villogásából próbálsz rájönni, hogy éppen milyen program indult. Mondjuk valszeg pl megfogod ismerni a windózt, meg hogy aha most a fotosop indult, meg ilyenek.:)
  És fogsz tudni egyetlen bitet is a Win 5 millió sorból álló programjából!?
  NEM!

  Igazad van, az agy, a hozzá kapcsolódó tudat nem máshogy működik.
  Hanem továbbra sincs halványlila segédfogalmunk arról, hogy hogyan működik egyáltalán!

  3. Valami előjön a génállományból, van ami nem. Anyámnak pl genetikai alapú retina degenerációja van, gyerekeknél nem jön elő, unokáknál valószínűleg igen.
  Nem az a lényeg, hogy mi van bennünk, hanem hogy ami előjön azzal mit kezdünk és hogy áll hozzá a társadalom, illetve esetleg isten, ha van. Ez az értelem, hogy nekünk mit jelent egy ilyen szitu, hogy találunk-e benne olyat, amit használhatunk, amiből építkezhetünk.
  Egy betegség önmagában értelmetlen, ha a betegség értelmetlen és véletlenszerű akkor az élet is az. Hawking kb így gondolkodhat.
  Remélem te nem.
 • BlackRose
  #1247
  A pozitiviskák mind egy szálig, ezt teszik (most, hogy akarják vagy nem az már egy másik téma, de a logikai pozitivizmus gyakorlatilag ezt teszi).
 • dronkZero
  #1246
  Na jó, ez nem biztos, mert közben meg az állatok agyát simán megturkáljuk "menet közben", míg ez embereknél kissé etikai problémákba ütközik.
 • dronkZero
  #1245
  Az ember agyát hamarabb fogjuk feltérképezni, mint az állatokét. Az embernél egyértelműen tudjuk, hogy mire gondol, amikor mit látunk. Állatoknál ez sokkal macerásabb, nincsenek referenciapontok.
 • dronkZero
  #1244
  Szerintem az emberrel foglalkozó tudományokban senki nem akarja kiiktatni az emberi tényezőt. Vagy ti tudtok ilyenről? Lenin meg Marx próbálkozott ilyennel, és hát tudjuk, mi lett belőle.
 • NEXUS6
  #1243
  Az a gáz, hogy a természettudomány egyedül az okság törvényéből indul ki. A céltételezést az embernél elismerik, de minden más rendszernél kizárják. A rendszer alatt értem az állatokat is.
  Azt mondják nincs jövőképük.

  De pl, amikor egy háziállatot elvisznek valahova és az hazajön?! Vagy kifejezetten akar(!!!!) tőlem valamit? Valamit, hogy a jövőben csináljak! Vigyem le sétálni, akármi.

  Persze itt jön a duplacsavar, hiszen ha van ilyen az állatoknál az nem különleges, az akkor bizonyítottan az agy terméke!
  Mi van?
  Amikor kb egy földigilizta intelligenciáját és tudatosságát tudjuk számítógépekkel modellezni jelenleg, akkor honnan tudnánk, hogy mi van egy kutya, macska, elefánt vagy delfin fejében, pláne a miénkben?

  Nem is tudjuk!

  Aztán amire már én is céloztam, hogy a természettudományok statisztikai alapúak. Az intelligencia, a céltételezéssel meg a statisztikai sokaságból kiválasztja a neki megfelelő állapotokat, csak annyit, hogy fizikailag ne borítsa fel a rendszert, ha nem tudja. De ha tudja akkor szabadon garázdálkodik a természet törvényeivel. EZ az intelligencia, a tudat, az amit nem talál a fizikai alapokon nyugvó tudomány, Hawking.
  De hiszen eleve nincs is a rendszerében. Az lenne az igazi csoda ha találná!
 • dronkZero
  #1242
  1. Hipnózis.
  Persze, aki nem foglalkozik behatóbban a témával, annak megfelel bármilyen, nagyjából, körvonalaiban helyes dolog is. Én egy egyetemi pszichológia tankönyvben olvastam erről, hogy igencsak kérdéses, hogy valós emlékek kerülnek elő, vagy fiktív emlékek helyeződnek el a hipnózis során.
  Itt egy link:
  http://pszichologia.network.hu/blog/pszichologia-klub-hirei/a-hipnozis-titkai
  korrektnek tűnik, és pont ezt mondja.
  "Hipnózis segítségével befolyásolható az alany mozgása, gátolható az új emléknyomok kialakulása, de a jelen, és a múlthoz fűződő élményeket is radikalisan meg lehet változtatni."
  Innentől kezdve nem kéne tényként tekinteni az előző életekre, legalábbis, ha korrekt akarsz lenni, és a valóság alapján akarsz világképet összerakni.

  2. Emlékek tárolása az agyban.
  Az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. Egyszerű "gondolatolvasó" gépeket már gyártanak sorban. 20 éve ez még scifi volt:
  http://idokjelei.hu/2011/01/a-joystick-hanyatlasa-itt-az-agyhullammal-vezerelt-kontroller/
  Primitív, kevés dolgot ismer fel, de kezdetnek nem rossz.
  Plusz a gyógyszeres emléktörlés:
  http://www.origo.hu/tudomany/20070326egyedi.html
  Mit szeretnél még? Konkrét gondolatolvasást? Tessék:
  http://gizmodo.com/394254/psychic-computer-sees-words-inside-your-brain
  Ennyiből azért talán már látszik, hogy nem, nem valószínű, hogy _teljesen_ másképp működik az agy. Kezdjük elég jól kiismerni a dolgot.

  3. öröklött hajlamok
  Kár ezen túl sokat tökölni. Az öröklött hajlamok vagy kifejeződnek az utódban, vagy nem. Nálatok kifejeződött, nem maradt recesszív. Ennyi. Innentől nincs értelme azon tökölődni, hogy mi lett volna, ha nem jön elő.