• frenk007
  #343
  Hi!

  No, egy kicsit megkapargattuk a felszínt.
  Isten szuverén, tőlünk és e világtól teljesen független létező személy. Nem ez anyagvilágból, univerzumunkból való. Nem jött létre, hanem Ő volt, van és lesz. Gondolom képtelenség számotokra, ezért HIT a dolog.
  Nos, amit látok azt már nem kell elfogadnom. Amit meg nem látok és elfogadok az a hit (bizalom), ha személytől származik akkor már az ő irányába egy elfogadás, bizalom, vagyis HIT!
  De egy Igével hagy illusztráljam, amit ti montok, hogy igaz vagy nem igaz:

  I Kor.
  Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? 13. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. 14. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. 15. Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 16. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. 17. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. 18. A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. 21. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

  So, ez elég egyértelmű, nincs mit köríteni, ha nem megtörtént dolgokról lenne szó, az egész kukába való, nincs értelme magunkat és másokat ámítani, sőt nyomorultabbak azok akkor akik hisznek, a "hitetlennél". De ha mégis megtörtént, márpedig számomra ez az egyértelmű, akkor ez a HIT dicsőség, győzelem a Halál és a Pokol felett!

  :-))