283
Elegáns Univerzum - húrelmélet és a többi vad elképzelés. Lehet-e...?
 • Katalizátor
  #119
  Itt meg az a baj, hogy időben gondolkodsz, mikor azt már jól tudjuk, hogy az idő csupán életünk egyfajta illúziója.
 • Katalizátor
  #118
  Ez egy másik körülírhatatlan része a dolognak!
  Tudományosan: nem tudjuk mi élő, nem tudjuk mi halott.
  Nem ismerjük a pontos határt. Sőt! Magát a dolog lényegét sem ismerjük!
 • Katalizátor
  #117
  A világ célszerű működése csupán illúzió lehet, mert mi benne élünk, és ok-okozati viszonyban kikerülhetetlen tudományos szempontból. De erre is remekük illik a pocsolya-filó:

  „Ez egy érdekes világ, amelyben vagyok – egy érdekes mélyedés – egész jól beleillek, nem? Tulajdonképpen döbbenetesen jól illik rám, biztosan arra teremtetett, hogy én benne legyek!”
 • czihaki
  #116
  overseer-7 Meg kell hogy mondjam, hogy az univerzum keletkezése tulajdonképpen részemről is csupán teória,-- az alapot az adta, hogy elgondolkodtam azon ami Newton teóriája volt, amit aztán a többi tudós elvetett. Tulajdonképpen az ő teóriáját gondoltam tovább miután egy nagy Rianást láttam a Balatonnál egyik évben. A teóriámhoz az is nagy segítség volt számomra, hogy életem nagyon különös képességgel éltem le aminek köszönhetően szembesültem a földünk két fantasztikumba illő Teremtő energiájával.

  Az élet születése, keletkezése, számomra tiszta kész elmélet volt. elég volt számomra szembesülni a Földünk két energiájával, mert azok bizony tudatos energiák. Szembesültem velük a Föld belsejében, de végül a Jelenésükkel is amikor emberi formát utánozva megjelentek Nekem. Illetve kirántották raportra fel a lelkemet a felhők főlé még 1991 ben. Előtte ugyan is, megjártam a Földünk belsejét lélek fazonként. Ez a testből való kilépés lélek fazonnal egész életemben szinte adott volt 9 éves gyermekkoromtól egészen 50 éves koromig, akkor abba hagytam a kilépéseket, mert a Teremtők erre figyelmeztettek, hogy az idősebb korban már veszélyes, tovább folytatnom.
 • czihaki
  #115
  overseer-7 akkor gondolkodj logikusan, ha létezik több ezer fok meleg, akkor nyilvánvaló ha nincs még energia akkor nem lehet csak hideg, és az egyre nagyobb lehet- és mi történik ha befagy a Balaton, vagy akár Északi részen? Rianás minél nagyobb a hideg úgy reped meg a viz tömege és bizony felgyűrődnek a jégtáblák- ugyan igy gyűrődhetett fel az a sok-sok semleges neutron porszemcse is- és mivel sokkal nagyobb hideg volt- sokkal nagyobb erővel gyűrődhetett fel és mivel a neutron a fizikusok szerint eleve érzékeny atomi részecske, mi történhetett a felszinével, feszültség keletkezett rajta energia a Fekete beleéget a neutron porszemcsébe az elektron pedig körbe kerítette. A protoni energia, illetve a elektron teremtette meg vonzerőt, amitől tömörültek és alkottak vegyületeket majd csillagot bolygókat
 • czihaki
  #114
  Valóban történt Teremtés a Földön, de nem valami mesebeli misztikus alak végezte. Amit a különböző népek a koruk tudásával, majd vallások szintén kitaláltak Andersen mesekönyvbe illő, amely megfelelt valamikor ókorban és a sötét középkorban de pofátlanság a Xxi.-században úgy tanítani, mint igazságot.

  A földünk bejesében történt egy felbomlásos folyamat, aminek eredményeként egy hatalmas erejű Energia szabadult fel. az Energia töltéseinek viszont van egy jellemző tulajdonsága, hogy a két töltése nem csipi" egymást- igyekszik elkerülni egymást-- így történt ezzel a keletkezett energiával is-- az egyik a Fehér energia a bolygó közepében tömörült, a másik a Fekete energia maradt az anyagának alsó részénél és a felbomlott izzó lávamasszában. De ez az Energia csak fokozatosan növekedett, mivel még nem volt MAG így a Fehér kizáródott a felszínt érintve,- rajzolta az íveit. A másik a Fekete kisugárzik a Föld anyagából délköríveket alkotva. (mint tóba dobott kő keltette hullámokat. Mivel a két energia a Fehér és a Fekete mozgás iránya keresztezte egymást igy pillanatokra állandóan érintkeztek, és eközben beindult VÉLETLENÜL egy elektrokémiai reakció, felbontva az anyagot a felszínen, vízben és víz jelenlétében, és véletlenül kialakultak a legegyszerűbb életek. ---AMELYEKET ez a két energia, ismételten érintett.

  Az energiáknak van még tulajdonsága, hogy ha elég nagy már, akkor igyekszik önmagához visszazárni, "saját farkába harapni"-- ennek köszönhetően, mivel az energia következő tulajdonsága pedig az hogy ha bármit érint azt érzékeli" annak tulajdonságait rögzíti mint "tudati infót"-- s minél több infót" gyüjt össze annál nagyobb lesz a saját Tudata, memóriája amit bármikor vissza is képes sugározni és felhasználni egy-egy elektrokémiai reakció folyamán-- Ezt tette ez a két energia is az egymást metsző mozgásuk tulajdonképpen igy vált játékos aktussá, majd fokozatosan Tudatos tanuló, majd egyre intelligensebb Teremtéssé.

  A Fekete energia Testes energia, és töltéseinek Testén" képes kémiai és képi adatokat megőrizni, visszasugározni. Ennek az energiának az ereje a tömörítő erő, illetve a bolygónk esetében ez biztosítja gravitációs erőt is.

  A másik Fehér energia, csupán formázó erővel és gondolati erővel rendelkezik-- gondolatot képes kisugározni, de csak azzal kapcsolatban amit érzékel éppen, a előbbi energia tömörítéseit viszont képes átformálni, átrajzolni.---

  De az életet főleg a jelenkori élet őseit, se tervezték csupán folyamatos átrendezés, alakítás végeredményei vagyunk-- azt lehet tulajdonképpen mondani, hogy Darwinnak igaza volt a leginkább a majmok módosításai jöhetnek számításba az emberi faj megalkotásánál.
 • overseer-7
  #113
  nekem ez zavaros
 • czihaki
  #112
  Tudjátok overseer-7 és fonak az, hogy létezünk, azt nyilvánvaló, hogy annak köszönhetjük, hogy előszór az univerzum keletkezett, a Napunk keletkezett és szerencsénkre a Földünk is olyan anyagokból formálódott, amely alkalmas volt arra hogy a anyagából élet teremtődjön. De az hogy mi lesz a létezésünk sorsa, (leszámítva az emberi baromságot, amikor ostoba módon még a saját otthonát rajta az életet is elpusztíthatja a jövőben!) Azt sajnos a Természettörvénye is meghatározta egykoron- hiszen minden keletkezik, fejlődik, majd felbomlik, elpusztul, nincs örök létezése semminek, a Földünknek se az éltető Napnak se és az életnek Se itt a Földön legalábbis csak egyetlen élete van mindenkinek!

  Sajnos a Földünk is pusztuló idejében van! Teljesen más a fejlődése, a belső szerkezete, és a pusztulásának az oka, ideje, mint ahogy azt bemesélik az embereknek!!

  Az pedig hogy valami keletkezik vagy születik annak mindenképp OKA van, de ez az ok nem misztikumi marhaság. az univerzum is önmagától keletkezett, mert adva volt az első OK majd utána kialakult a kedvező fizikai ok, amely beindított egy fizikai folyamatot, törvényszerűséget amely tulajdonképpen megteremtette mindennek az alapját, az atomokat, a belőle felszabaduló energiákat amelyek megteremtették az örök mozgást örök erőket , és a fizikai kémiai reakciókat-- Ha egy elméletet jónak lehet venni az Newton kezdő feltételezett elmélete volt első OK-- TÉR amely folyamatosan egyre hidegebb lett és abban szétkenődött, a különböző nagyságú, minőségű, parányi, neutron porszemcsék tömege. Amikor a lehűlés olyan nagy mértékűvé vált, akkor egy hatalmas TÉR- Rianás történt. Ez volt a első kiváltó hatalmas erejű OK!--- keletkezett az Energia a porszemcséken, (Fekete és Fehér energia feszültség vagy atomi szinten proton és elektron) és az örök mozgás. Kellett Isten hozzá? NEM !!!
 • czihaki
  #111
  Én is hozzászólnék a gondolataitokhoz. Az univerzum keletkezéséről, a vallások csupán fantáziáltak, mint minden törzsi nép valamikor, akik a horizont mögé gondolták, vagy épp a felhők csücskére ültették. A később már népeket alkotottak és vallásokat, akkor már okosabb volt az ember, ezért alapos okból jó messzire kihelyezték a Teremtőt, hiszen ha valahol az univerzum határa körül van, nyilván akkor azt is ő teremthette, és azóta is ott székel, akkor természetes, hogy nem látható, és nem lehetséges bizonyítani se!-- ez a okosodó emberi fajra jellemző spekuláció..

  A tudósok, hagyatkoznak sokszor a filozófusokra, sumák módszer. Majd különböző teóriákat kezdtek gyártani amit igyekeztek lehetőleg fizika elmélettel vagy matematikával alátámasztani, de ezt teszik ma is korunkban is Sőt 2009.- ban egy francia fizikusi elme, meghatározta az univerzumot is Teremtő transzcendens Isteni Teremtő létezését is matematikai számításokkal! -- Fel is markolt érte több mint 1 1/2 millió dollárt--- ezért a szélhámosságért!!!!! Ugyan így spekulatív a Földünkkel kapcsolatos Geo.- megállapításuk is vagy néha arra gondolok, hogy sumák módon elhallgatják a földünkkel kapcsolatos igazságot, "felsőbb" utasításra"
 • overseer-7
  #110
  Hát ezaz.. baj van a kauzalitással.

  Valami nagyon nincs rendben a létezéssel, ha figyelembe vesszük az ok-okozati láncot.

  Ha kivesszük a képletből a teremtést,megtervezést, teremtőt, akkor is ott van a nagy kérdőjel, hogy mi volt az első ok?
  Mindennek oka van és következménye. Olyan okozat, ami előtt nem volt ok.. olyan ebben a világban nincs. Szembe megy a természeti törvényekkel. Tehát ha nem teremtve lett a világ, akkor van egy nagy fekete űr a legelső okot tekintve.
  Mi az a legelső ok, dolog ami létrehozta a világot.. ? Aminek nem volt oka..
  Ez értelmetlennek tűnik így elsőre.

  Viszont ha van teremtő.. akkor mi hozta létre a teremtőt? Mi volt a teremtő létezésének, ennek az egész jelenségnek a legelső oka?.. Most is ugyan úgy bajban van a logika..

  talán csak akkor menekülhet meg a kauzalitás, ha egy olyan kauzális láncot képzelünk el, amely önmagára hivatkozik.. és hurokban kapcsolódik önmagával.. így viszont az idő mint jelenség van nagy bajban..

  mindenesetre furcsa egy világ ez a miénk..

  Utoljára szerkesztette: overseer-7, 2016.05.01. 23:59:01
 • fonak
  #109
  Az ilyen eszmefuttatások arra futnak ki, hogy kellett legyen egy tervező (teremtő). Na de ő honnan jött? Örök időktől fogva létezik? Van olyan, hogy örök idők óta? Ha nem, akkor valahogy létre kellett jönnie, őt is tervezték/teremtették? És ki az utolsó a sorban? És ez hihetőbb, mint hogy magától alakult ki az egész?
 • overseer-7
  #108
  az élet szempontjából az univerzumnak története van..
  iránya

  az én elképzelésem szerint.. okozati összefüggésben: energia-téridő, húrok-részecskék, hidrogén atomok, csillagok, nehézelemek, szupernovák, bolygók, egyszerű szerves biológiai másoló gépek, egyszerű élet, értelmes élet, technológia alapú mesterséges értelem és létezés.. ez után fogalmam sincs mi jöhet..

  Az hogy ilyen dolog létezhet.. már önmagában is gyanús. Csak azért mert elég nagy a világ, és nagyon sok idő áll rendelkezésre.. még nem garantálja, hogy ennek így kell lennie.
  Lehetségesnek tartom, hogy már a kezdetektől úgy lettek megtervezve a fizikai állandók, és természeti törvények, hogy ez legyen a kimenetele.. ez csak lehetőség, nem állítás.
  szerintetek ez kizárt dolog..?
 • overseer-7
  #107
  ez rendben van.. nem vitatkozok ezzel. a kockával egyet értek.

  azzal is hogy nagyon sok féle folyamat zajlik a világban és csak egy része vezetett el az élethez
 • dregnarr1 #106
  Az a baj, hogy az egymás utáni sorrend gondolata helyett észre kell venni azt, hogy minden egyes lépésnél megszámlálhatatlan másfajta véletlen is lejátszódott, ami meg nem hozott életet. Nem egyenesként kell elképzelni, hanem egyre inkább kiszélesedő faként, aminek az egyik ága az élet, míg más ágak nem.

  Ha véletlenszerűen forgatjuk a rubik kockát (anélkül, hogy tudnád, hogy mi a célja), és eszméletlen sok rakosgatás után egyszer csak úgy alakul hogy minden oldalára egy-egy szín kerül, nem mondhatjuk visszatekintve az egészre, hogy tudatosan lett így rakosgatva, csak mert az eredménye az lett, hogy ki lett rakva, illetve hogy alapból ez lett volna a cél.
  Utoljára szerkesztette: dregnarr1, 2016.05.01. 21:08:27
 • overseer-7
  #105
  jólvan egyet értek a belelátásba..
  De találhatunk tudományos bizonyítékot arra, hogy a világ célszerűen működik?
  Vagy legalább olyan jelenségeket amik gyanúsan erre utalnak?

  pl kvantum mechanika.. astro fizikai jelenségek?

  már maga az élet és az értelem létezése is gyanús..

  egy megtervezetlen.. véletlenül kialakult világban.. olyan folyamatok indulnak meg..melyek egymás utáni sorrendben az értelem megszületéséhez vezet.
 • Katalizátor
  #104
  Ez csupán a gondolkodástól függ. Egy hithű ember beleláthat tervezettséget, mert megnyugtatja a világképét.
  De erre tökéletes anekdota Douglas Adams "pocsolya" filója.
 • overseer-7
  #103
  vannak rá jelek, hogy az univerzumot megtervezték? szerintetek?
  Lehet ilyen gyanus jeleket találni az univerzum működésében?

  vagy kizárt dolog?
 • maki85
  #102
  hol?
 • overseer-7
  #101
  mivan?
 • maki85
  #100
  nem: Hunor Pető

  bár persze attól még lehet álruhában:))
  Utoljára szerkesztette: maki85, 2016.04.30. 20:57:49
 • fonak
  #99
  Nem Astrojan volt az illető véletlenül? Vagy hiper fizikus? :)
 • maki85
  #98
  olvastam egy nagyon eredeti hsz-t a csillagászat lapon:

  Einstein az általános relativitás elméletét immár több mint 100 éve publikálta (1915), de úgy látszik a csillagaszat.hu neves szakírói sem értik a ma napig. E cikk is nagyjából ott leragad, hogy Einstein új fogalmat vezetett be a gravitációra. Immár ezt úgy hívjuk, hogy az anyag görbíti a téridőt. Tévedés. A téridő görbültsége az, ami visszatartja az anyagot a szétrepüléstől. Február 11-én tényleg azt jelentették be, hogy szeptember 14-én a LIGO gravitációs hullámokat észlelt. Még mindig le vagyunk ragadva Newtonnál meg a tömegvonzásnál. Aztán mit olvasunk? Egy 29 és egy 36 naptömegű objektum ütközött és elszabadult 3 naptömegnyi energia! 2 tized másodperc alatt.
  Ez az energia szépen lassan fénysebességgel haladva téridővé alakul. Tágítja a világegyetemet.
  Mi ez ha nem antigravitáció? Arra is rácsodálkoztak, amikor kiderült, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Na ná. Ahogy tágul, úgy csökken a téridő görbültsége, úgy válik a benne levő anyag egyre szabadabbá. S ez pozitívan csatolódik vissza szabadabb anyag kisebb görbület még szabadabb anyag, még kisebb görbület. Irány a BIG RIP. Csak észre kellene venni, hogy Newton kora lejárt. Nem az anyag görbíti a téridőt, hanem a téridő görbülete tartja csapdában az anyagot. Ám ami egyszer kiszabadult, azt senki sem állítja meg. Egy kicsit nagyobb szabadság → kicsit kisebb görbület → még egy kis szabadság → még egy kicsit kisebb görbület. Azt is sokat olvasni, hogy nem tudni, hogy alakultak ki a szupernehéz fekete lyukak a galaxisok magjaiban. Pedig egyszerű. Nem fekete lyukak azok, csak fekete csillagok. Lassan párolognak. A párolgásuk a galaxisok maguk. Tudjuk, minél nehezebb, annál lassabban párolog. A görbület csökken a galaxis magjai szélén kezd az anyag kiszabadulni. S minél messzebb kerül, annál szabadabb formákat ölthet, hisz a téridő egyre kevésbé görbült, egyre kevésbé tartja féken.
  Ja szimulálták szuperszámítógépen. Definiálták lenne a helyes kifejezés. Esetleg, amikor a számábrázolás túlcsordult az lett a szingularitás. Végtelen sűrűség másképp nem érhető el, akár hány (véges) dimenzió is segít benne. Ami véges, ahhoz végest adva véges marad.
  Kozmikus cenzúra? Jó vicc. Csak mielőtt az anyag akár hol elérne egy térrészben egy kritikus tömeget, a kvantummechanika közbelép. Ahhoz ugyanis, hogy érvényes maradjon fekete test sugárzást kell produkálni, az pedig adott tömeghez adott minimális felszínt követel meg. Hawking rácsodálkozott, amikor ellenőrizte, hogy ez éppen az eseményhorizontnál lenne. Vagyis eseményhorizont mögé sosem juthat annyi anyag, ami magát az eseményhorizontot létrehozná.
  Amikor egy neutron csillag összeomlik, akkor egy folyamat indul be. Térfogata csökkenni kezd, a téridőt egyre jobban görbíti, de ahogy görbül a téridő az órák egyre lassabban járnak. Olyannyira, hogy távolról figyelve eltelik 10E100 év, de még mindig nem lett fekete lyuk. Csakhogy a BIG RIP közben eléri és elpárolog.
  Egyszerű dolgok ezek, csak végre észre kellene venni, hogy Einstein elmélete nem a gravitációról, hanem az antigravitációról szól. Nem arról szól, hogy az anyag hogyan görbíti a téridőt, hanem, hogy az anyag miként szabadul a görbült téridőből. Mi is volt a kezdet? Az anyag egy rendkívül görbült, de mégis csak végesen görbült téridőbe volt bezsúfolva. S elkezdett kiszabadulni. Ezt a kezdetet hívjuk Ősrobbanásnak. E szabadulás azóta is tart. A matematikai kezdet, amikor egyetlen matematikai pontban volt minden anyag, vagyis végtelen téridőgörbület volt. A végállapot pedig, amikor már csak a görbületlen téridő lenne, minden anyag kiszabadult, téridővé alakult. Amikor egy fehér törpe elszívja a vörös óriás anyagát óriási energia szabadul fel, IA szupernóva. Amit a LIGO mért ott sokkal nagyobb tömegekkel történt hasonló, s a felszabaduló energia is 3000-szer nagyobb volt. S van aki ezt gravitációs hullámnak nevezi. smile hangulatjel Az antigravitációs hullám elnevezést még érteném.
  Ja és 5D fekete lyukak nyilván olyan kicsi „vízcseppek”, hogy azonnal el is párolognak. Legalábbis 3D társai pont ezt tennék, ha egyáltalán létre tudnának jönni, minél kisebbek, annál rövidebb életűek. Világos a legkisebb helyen a legvalószínűbb, hogy sérül a kritikus tömeg határ. Ám a határozatlansági reláció azonnal közbe szól.
 • dregnarr1 #97
  Jó lenne, ha neten fent lenne magyarul a három részes filmsorozat.
 • Katalizátor
  #96
  http://www.iflscience.com/physics/new-explanation-why-time-moves-forward
 • dedpul
  #95
  https://sg.hu/forum/tema/1260370846
 • dedpul
  #94
  Nem a mi jövőnk hat vissza, hanem egy dinamikusan fejlődő és változó jövő. Egy képlékeny megváltoztatható jövő.
  A fizika telen van rejtett Retrocausality-vel amit a fizikusok szorgosan próbálnak eltüntetni.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Retrocausality
  Szerintem nem kellene annyira erőltetni ami nem megy. El kell fogadni, hogy ilyennek tervezték a világot.
  Aki leélt már jónéhány évet, az pontosan tudja, hogy a jövő megváltoztatható.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Superdeterminism
  Ha a téridő dinamikus akkor biztosan semmi értelme a szuperdeterminizmusnak. (így se sok a határozatlanság elv miatt)

  Utoljára szerkesztette: dedpul, 2016.01.26. 17:23:43
 • dedpul
  #93
  Ebben semmi meglepő nincs, hiszen Einstein már "térszerűsítette" az időt.
  Már csak el kellene hinni...
  "A 2011 paper argues that the Big Bang itself is a white hole."
  https://en.wikipedia.org/wiki/White_hole
  Egy dologban szerintem tévedett. Jelenleg a téridő statikus, nem megváltoztatható.
  Ez logikátlan. Gondoljunk csak bele a részletekbe.
  Tegyük fel hogy az univerzum teljes története létezik most is. Az egész olyan, mint egy whitehole.De valami kijelöli a jelent.
  Tegyük fel, hogy a téridő valamiféle hálózat. Mondjuk egy olyan spinhálózat, mint amit a LQG használ.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_gravity
  A jelent kijelölhetjük mondjuk egy lökéshullámmal. ekkor számunkra csak azok a részei léteznek a téridőnek, ahonnan ez a lökéshullám éppen visszaverődött. A hálózat már a jövőben is létezik, de MOZOG. Sőt a múltbeli részek is mozoghatnak, de lényegtelen, mivel a mi múltunkat már nem változtathatják meg.
  Ez a fajta téridő egyáltalán nem determinált. Mégis visszahathat a "jövő" a jelenre.
  Utoljára szerkesztette: dedpul, 2016.01.26. 17:12:31
 • dedpul
  #92
  Miért jobb megfogalmazás az hogy "2d brane 4 dimenzióban"?
  A képekről leolvasható, de azért leírom. A brane képes irányt változtatni az idő dimenzióban...
  Tehát nem egy közönséges 3 dimenziós húrról van szó,
 • dedpul
  #91
  "“The thing you call the ‘quark’ might have quark-antiquark pairs and glue and all the rest built into it,” explained Thomas Cohen, a physics professor at the University of Maryland."
  http://www.wired.com/2014/09/tetraquark-quantum-feud/
 • dedpul
  #90
  Azoknak akik sose hallottak arról, hogy a W bozon egy down és egy anti up kvark.
  6:52
  https://www.youtube.com/watch?v=v6bgABUyT3c
 • dedpul
  #89
  A gluonnak nincs töltése, emiatt az egyik gluonnal nincs minden rendben. Ellenben a spinjuk 1 ami reális.
  A neutrinó feles spinű és csak egy féle spinje lehet, ami helyes. De az elektron spinje független a neutrinótól, ami hiba.
  Valami hianyzik.
 • dedpul
  #88


 • dedpul
  #87
  Másik téma, mi az a Dirac-tömeg?
  "What is mass?"
  http://www.science20.com/hammock_physicist/einstein_steroids_dirac_higgs_and_speeding_neutrinos-83856
  0:42:00
  https://www.youtube.com/watch?v=JqNg819PiZY
 • dedpul
  #86

 • dedpul
  #85

  https://en.wikipedia.org/wiki/World_line
 • dedpul
  #84
  A modell értelmezése is megváltozott.
  A részecske világvonala két darab 4dimenzióban létező 2d brane metszésvonala. Vagy másképpen fogalmazva a részecskék két 3d húr metszéspontjai. Hiszen minden részecske pontszerű a kisérletek szerint.
  Ez a szemlélet jól megfelel a Wheeler–Feynman topikban idézetteknek.
  Pédául : https://en.wikipedia.org/wiki/Two-state_vector_formalism
  A két húr valójában rezeg. Ha keresztezik egymást, a metszéspont mindig a legnagyobb amplitudó fele mozdul el.
  Ennek az oka a tehetetlenség. (nem részletezem, nem olyan nehéz elképzelni a folyamatot.)
  (ennek az elméletnek semmi köze a hagyományos húrelmélethez, hiszen ott a húrok a részecske világfelületén belül találhatóak.)
 • dedpul
  #83
  Ha a modell helyes leírása a valóságnak, akkor a foton nem alkalmas arra, hogy jelet küldjünk vele a múltba.
  Itt a foton úgy viselkedik, mintha két morze adó kevert jeleit fognánk. Az üzenet nem dekódolható addig, amíg nem ismerjük a mindkét oldal szövegét.
  Egy nagyon fontos részlete az EPR kisérletek
  "The conversion efficiency is very low, on the order of 1 pair per every 10^12 incoming photons."
  https://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_parametric_down-conversion
 • dedpul
  #82
  Ami meglepő az, hogy a neutrínóra a model csak egy féle spint ad. (sárga vektor)
  Míg az elektronra két állapot lehetséges. (zöld vektor állhat balra vagy jobbra)
  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/neutrino3.html

  A nukleáris erőt ábrázoló képen a jobb oldali gluon mostmár tényleg gluon, hiszen a spinje 1.
  (nincs ábrázolva de két ugyanolyan állású 1/3 brane vektor összege 1)
  A bal oldali nyilvánvalóan egy elektron, ami nem illik oda.
 • dedpul
  #81
  Na akkor kezdjük.
  Először is tudni illik, ez itt egy "játékmodell".
  Ez nem azt jelenti hogy teljesen hülyeség az egész. Vannak benne olyan részletek, amelyek nagyon jól illeszthetőek a valósághoz. Tehát ez nem egy teljes modell (még) csak ötlethalmaz.
  Eddig teljesen lehetetlennek tünt helyesen leírni a részecskék spinjeit. Hiszen ez a feladat így néz ki.
  a+a=0.5
  a+b=b+a=0.5
  b+b=1
  Nos van megoldás de 2 dimenzióban. (a kvantum fizika spin tere is két dimenziós, de ez itt teljesen más.)
 • dedpul
  #80