1376
Mi történik?
 • czihaki
  #1376
  Csak az idióták celebkednek- ráadásul gusztustalan még a fotója is- tényleg csak arra való ez a csaj hogy egy pasi megtömje"-- kár volt tanulnia maradt volna prosti!
 • szabiku
  #1375
  https://24.hu/szorakozas/2019/08/27/gaspar-evelin-furdoruha-feneke-hajo/
 • czihaki
  #1374
  Ha valaki meghal, majd újraélesztéssel visszahozzuk az életbe, mert beindítjuk a szív és tüdő működését, ha lelkileg erős ember volt akkor emlékezhet különös, lelkileg átélt dolgokra, vagy arra mit tettek az orvosok a megmentéséért vagy ha túl gyorsan elhagyta a szellemi lelke a testét akkor átélhet csodálatos, hihetetlen dolgokat is. De semmi misztika nincs benne egyszerűen vagy megcsodálja a lélek a földi csodálatos végtelennek látszó teret, vagy elindul az utolsó útjára aminek a végén erős fényt lát, ami szinte vonzza, mert a magnetoszféra befelé a MAG felé haladó útvonalát követi aminek a végén a MAG megnyílt fala erős fényt sugároz ki és erős vonzerőt.-- de nincsenek angyalok ahogy fantáziálják esetleg csak fény rajzolatokat láthatott.
  -- Nincs mennyország, nincs semmiféle másik misztikus dimenzió csak a Földünk MAG-ja van ahova megtér minden földi energia és részévé válik ezáltal a Földünk SZELLEMI LÉLEK ENERGIÁjának!!! ( Ez nevezhető CSAK Istennek !!! -- Hisz az élet a Földünk és annak Energiáinak a Teremtménye,---- nem pedig a természetes primitív atomok és energiák alkotta univerzumnak!!
 • szabiku
  #1373
  https://nlc.hu/horoszkop/20190827/halal-kozeli-elmeny-meglepo-spiritualis-uzenet/
  Utoljára szerkesztette: szabiku, 2019.08.27. 16:05:48
 • czihaki
  #1372
  A szellem egy tudatot kifejező fogalom.-- A tudat viszont, a lélek érzelmi színezetű gondolatai és az agy memóriájának együtt működése.
  Ha a lélek elhagyja a testet akkor gondolatai vannak és érzelmei-- DE csak ha valamire koncentrál, figyel, érzékel, azzal kapcsolatban. Ha bárhova elindul, csak azok a gondolatok rohangálnak a lélek szálain amelyekkel elindult, vagy ha valamilyen hangot hall.
  Ha egy komában fekvő beteg agyhalott, azért él mert a lélek a testében van és az volt a legmegdöbbentőbb, hogy figyelt és felfogta a lelek amit mondtam neki, mert ha lassan de könnyezett az szeme amit ha nem is teljesen de résnyire kinyitott.
  Volt olyan agy-műtött betegem aki komában feküdt több hónapja az orvosok lemondtak róla és amikor foglalkoztam vele, minden szavamat hallotta, értette és amikor több kezelésemmel"" visszahoztam a komából mindenre emlékezett amit mondtam neki--- a műtéttel tulajdonképpen lekicsinyítették az energia áramlást az agyban és megállították-- nem keringet körbe az agyvíz se-- ezért nem működött az agy viszont a lélek energiája az agykéreg felszínén valószínűleg működhetett, ezért emlékezhetett arra amiket mondtam neki.
 • ximix #1371
  Szerintem nem véletlen van külön nevük.
  A szellem talán a testhez tartozó dolog, a földi alkotó elemekből áll ezért hozzá tartozik a lélek vagy te, szerintem.
 • maki85
  #1370
  Még a tudomány is foglalkozik, hogy meddig is működőképes az emberi test a halál bekövetkezte után.
  Azonban a cím eléggé, sőt nagyon becsapós, mert azt nem említi direkte, hogy a felsorolt esetek mind a klinikai halál esetei.

  Mert bizony a biológiai halálból még nem tért vissza senki.
 • hiper fizikus
  #1369
  A gyújtogatás, a mechanikai fegyverek a vegyifegyver elégségesek az önpusztításhoz, de az önpusztítás meget a butaság és az elmebaj húzódik meg .
 • czihaki
  #1368
  Még azt tenném hozzá hiper fizikus, hogy a jövőnk csak akkor sikerülhet olyan formán, ahogy írtam, ha az emberiség felső rétege nem pusztítaná ki teljesen a földi életet a gazember gyilkoló háborúival és a hatalom vágyával-- amibe ők maguk is bele pusztulnának!! Mert már olyan fegyverekkel rendelkeznek ami már minden életet elpusztítani képes!!
 • hiper fizikus
  #1367
  tetszik
 • czihaki
  #1366
  Maki85 és zserni megosztanám veletek mind azt a gondolatot amely a kutatásaim eredménye lett.

  Mi értelme, bárminek is mit naponta alkottunk, s birtokló vágyunktól hajtva, güzüként gyűjtünk, hogy legyen életünkben, ha minden mulandó? Hisz mulandó a tárgy, miért oly sokat dolgoztunk. S mikor azt gondoljuk, mindenünk van már, akkor azt a mindent, cserbenhagyjuk…mivel mulandó életünk. Felveti a kérdést; mi értelme akkor az életnek?
  Hiába való minden, mit szellemünkkel alkottunk? Ha jövőnek teremtünk? Miért őrzi agyunk, szellemünk? Mi célja szellemi életünknek, ha testi valónk, épp oly sérülékeny, mulandó, mint amit alkottunk? Furcsa gondolatok ezek, de nem pesszimizmus szülte. Csak kusza, csapongó, a miértekre válaszokat keresve.
  Képtelen vagyok elfogadni, hogy az élet, ami szüntelen fejlődés, okosok szerint; semmivé válik.
  A vallások tanítása szerint; célja egy lehet, Isten. Ha Isten a végső cél, mit nyernénk vele? Halhatatlanságot. –
  De mit érne a halhatatlan lélek, ha csak gondolat marad? A gondolat értékét, a belőle született alkotás adja. Halhatatlanságunk csak úgy válhat értékké, ha Isten, nem célunk, csupán egy állomás, ahol lelkünk kozmoszi törvénnyel, erővel gazdagodik.
  Kilépéseim óta érzem, ha lelkem tisztán művelem, a halál anyagi valómra vonatkoztatható, mit oly nagyon féltett lelkem, mert egyetlen földi életét, csak teste által élheti meg.
  De létezésem örökre szól, lélekként tudtam, emberként sejtem. Csak kérdés miképp, és hol valósulhat meg?
  Lelkem, mint gondolat, mindent áthatott, S általa sokkal többet feltételezett… hogy az élet célja, Istent és önmagát felülmúlva, egy még nagyobb cél felé mutat.
  Szembesülve isteni erőkkel, maga volt a fantasztikum. Mindent elsöprő erejük, nem keltett félelmet, alázatra nem kényszerültem, lelkem Velük egynek, éreztem. Velük azonosulva, a végtelent bejárni vágytam, furcsa érzetként megvalósulása, lehetőségként lebegett előttem.
  Reinkarnálódni itt? –mint tanítják…az sem igaz.
  Szerelmünk aktusa, nem pusztán gyönyör, kettőnkből parányi lét egyesül, új életet alkotva, mint élőknek Teremtés Aktusa!
  Fantasztikus Univerzumunk, amely megalkotni volt képes önmagát a semmi porból, törvényekbe kényszerítve, formázva gigantikus Létét, s alkotóinak, sok ezernyi változatát. Keringőzve járják a messzeséget, előttünk haladva, csillognak csábítón, de csak anyagok ők, mit por, energia, atomokként formáz. Örök változás a léte, újat alkot, kiég, darabjaira hullik, e változó Tér, időtlenségében. Vagy magas hőn hevülve, csillagként ontja, életet, halált teremteni kész sugarát, szabadulni tőle? Bolygónak lehetetlen… de talán nem is akar szabadulni e nászból, hisz általa ébred létének Lelke, általa az Egyetemes Tudat fejlődéstörvénye. Amellyel Földünk életre kelvén, isteni erejével életet teremtett, de valószínűleg az egyetemes törvényen is módosítva, mert az élet, az anyagi léten túl mutat. Az anyag, érzetei révén, reakciójával, újat alkotni kész, de önmagát feláldozza. Az élet már tökéletesebb, ha Újat teremt, önmaga léte változatlan. Tudata nem csupán törvény alkotta, tovább fejlődni képes, érzeteit, érzelmekre módosítva.
  Az emberi faj tudata ezt is meghaladta, olyan teremtményei Istennek, akinek értelme, logikája, megvalósítja egyszer, Isten terveiből is, a legmerészebbet. Akaratával ledönteni lesz képes az IDŐ korlátait, s legyőzni, a végtelen Teret.
  Mert egzisztenciája végtelen és örök-létre való nyitottsága arra készteti, hogy az egész Létet, a Totalitást célozza meg. Így lehet csak képes elérni, hogy az életet, melyet még, az idő szorítása határoz, annak korlátait ledöntve, egy új Élet-teremtésben azt, meghosszabbítani tudja.
  A halállal, a legtökéletesebb „megfelelőség” (correspondentis) alakul ki az emberi Lélek és Teremtője, Isten között.
  S egyszer, sok ezer esztendő múltával, ha Földünk az élet számára már holttá válik, hatalmas Tudatként, a legtökéletesebb Lelkek fognak távozni belőle. S valahol a végtelenben, egy új Földön, de az is lehet, több új Földön megtelepedve, egy új életet teremtsenek. Így foglalva el a végtelenséget, a még tökéletesebb, Új ember számára. Múlttá vált földjének minden csodálatos, teremtett élővilágával.
  Mind ez csak sejtés, mit lelkem sugall? lehet…Vagy csak remélem...
 • czihaki
  #1364
  Tévedsz zserni- nagyon is értettem amiről beszéltek helyesebben sóderoltak-- csak épp fantáziálgatás volt nem több.-- mint ahogy Isten létezéséről, hogy mi is valójában vagy hol található, arról sincs fogalmuk-- De arról se tudnak semmit, hogy az ember csak azért képes egyre többet megtudni, mert olyan képességűvé lett alkotva a test-lélek és a szellemi lélek valamint az agy. Ez a három alkotja meg az életbe a tudatot+ ÉN-t Azért hogy a külső környezeti hatásokra mindig megtalálhassa a válaszokat valamint önmagát életbe tudja tartani bizonyos fokig.--- Az emberi tudatba se az agy sejtekbe nem lehetett valamikor- teremtéskor minden ismeretet betáplálni - mert nem értette volna és inkább elmezavart okozott.
  volna.
  Isten hatalmas> gigantikus TUDAT amely minden tudást önmagán hordoz" Hiszen Ő maga azóta létezik, hogy a Földünk belseje elkezdett felbomlani amikor még a bolygónk felszíne csak tömörült anyag volt. S attól kezdve hogy az első még kisebb ívei kizáródtak érintve a felszínt és spontán a kisugárzása a holt anyagra hatott megváltoztatva annak minőségét, szerkezetét- attól kezdve a Tudata egyre magasabb szintet ért el valamint önmaga létezését" is felfogta egy idő után.-- De minden kezdet több milliárd évvel ezelőtt kezdődött amihez képest az ember időben és tudásban még csak mindig magzat!!
  Ne akarják olyan emberek, mint a videó műsoron is, azt fantáziálni, hogy az ember intelligenciájával meghaladhatná Isten TUDATÁT tudását !-- hiszen fogalmuk sincs arról milyen létezés Isten és hol található!
 • zserni
  #1363
  Sajnálom, hogy nem értettél semmit belőle. Pedig szándékosan raktam most be magyar forrást, hátha ez könnyebben érthető. Sajna nem, pedid Dienes Pistinél senki mem modja el érthetőbben, hogy hogyan is mükszik hologafikus lét.
 • czihaki
  #1362
  zserni ennek a videó látható szövegelésnek semmi értelme- eleve ha az embernek fogalma sincs arról milyen létezés Isten akkor képtelenség már a gondolat is, hogy az ember szellemileg többé válhat- ha valaminek a létezéséről halvány gőze sincs, akkor ne karja azt túl szárnyalni. De hasonló értelmetlenséget szövegeltek a lélekről is holott fogalmuk sincs arról mi tulajdonképpen testben a lélek, mint ahogy arról azt se tudják, hogy kettő lélek van a testben. Ráadásul külön létezőként beszéltek a gondolatról a tudatról és a lélekről. Ez a műsor nagyon hasonlít a Hihetetlenek c.tv- műsorokhoz.
 • czihaki
  #1361
  Nem maki senki nem járhat vissza, mert el se ment még egyetlen holtnak a lelke se, sehova,- ---és holt lelkek se kóborolnak- mert a Földünk Szellemi LÉLEK energiájának részévé váltak, -- amelytől egyszer majd el is válhatnak ha újra leszületnek valahol egy élhető másik bolygón-- Nem létezik se mennyország, se pokol, se ördög, se angyalok.-- a tiszta holt lelkek csak részévé válnak a földi lélek energiának, de önmaga marad mint tudatos energia részlet.
 • maki85
  #1360
  Egy reggeli biliben több értelmes van, mint ebben a videóban XDD
 • czihaki
  #1359
  Fantasztikus és csodálatos az élet!!!-- egy baj van vele, hogy az ideje gyorsan lepereg. S az a legmegdöbbentőbb, hogy az emberi faj ezt fel se fogja, mert eszement módon ezt a csodát ismételten nem pusztán megrövidíti, hanem ocsmány barbár módon ismételten pusztítja a saját faját is és a Földünket is de még a Földünk fantasztikus két LELKÉNEK ajándékát is, a Természetet. Ahogy a saját életét pusztítja és megrövidíti, épp úgy rövidíti meg az otthonának a Földnek az életét is. Az a legborzasztóbb, hogy az intelligensnek teremtett emberi faj "bizonyos rétegének" csak a hatalom megszerzése bármi áron --, az erőszak a mások legyilkolása vagy kihasználása, elnyomás- és a saját vagyonosodásuk a fontos. !!
  Holott olyan gyorsan lepereg az élet ideje és ez a csodálatos Földünk minden életnek biztosította azt, hogy egészségesen élhessen és még se becsüli meg a Földet és nem tiszteli az életet és annak igazságos törvényeit.
 • maki85
  #1358
  Hát ez bizony nehéz kérdés.
  De talán ha felvennéd a kapcsolatot zserni papával, lehet, hogy tudna segíteni.
  Valószínű, hogy az gyíkjai az innen az élők sorából eltávozottak, és ott újjászületettek, akik visszajárnak a Földre, hogy bosszút álljanak az előző életükért.
  Ennél ésszerűbb magyarázat nem hiszem, hogy lenne.
 • zserni
  #1357
  "... akkor mi lesz az anyagi LEÉLEK Energiájával" Semmi... visszakerül oda, ahonnan származik. A Forráshoz.

  Szerintem sámodra is eljött az idő, amikor már nem a saját "tapasztalataidon" kéne rágódni, hanem a másokéból tanulni.
  Nagyon ajánlom a figyelmedbe Dienes Istvánt az alábbi videón, talán ő magyarázza el a legérthetőbben magyar nyelven.

  https://www.youtube.com/watch?v=xk0NMcOw1X8&feature=push-sd&attr_tag=8ghuKPh7izukbOog%3A6
 • czihaki
  #1356
  Tudod hiper fizikus akkor lehet, hogy nemsokára. Sajnálom ha nem hisztek nekem, de majd szembesültök mindennel Ti is egyszer. Egy dolog nyugtalanít az, hogy a férjemet hamvasztattam, mivel Ő irtózott a temetéstől a földbe kerülni- ezért tettem a drága testével. Egy dolog viszont azóta se megy ki a fejemből-- Ha a Földünknek Kettő LÉLEK energiája van és abból a Szellemi felszabadul ha kiég a Földünk, akkor mi lesz az anyagi LEÉLEK Energiájával? Az benne marad talán, vagy szintén kiszabadul, mint Fekete energia?-- Ha viszont az is elhagyja a kiégett holttá vált Földünket, akkor viszont az élet Test-lélek energiájának is el kell hagynia a testet amikor elkezd felbomlani. Akkor viszont ha valakit elhamvasztanak több száz fokon akkor a testében maradt Test-lélek energia megsemmisül hiszen élőként is alacsony a feszültsége a halál után le is gyengül.--- Akkor viszont esetleg nem lesz képes újra leszületni, keletkezni, egy másik élet számára alkalmas bolygón ahova eltávozik a Földünk Szellemi Fehér LÉLEK Energiája-- hacsak nem kap a Földet elhagyó isteni LÉLEK Energia által egy másik test-lélek energiát, az elfoglalt bolygótól elvéve, hogy újra születhessen egy másik életbe, a másik élhető bolygón.
  Vajon találkozunk-e egyszer itt lélekként a Földön vagy újra-leszületve egy másik bolygón?
 • hiper fizikus
  #1355
  czahaki, ha te meghalsz, akkor ez a topik elsülyed a semmibe
 • czihaki
  #1354
  maki85 megismétlem ez nem gondolat csupán, hanem valóban átéltem és igaz.
 • maki85
  #1353
  SŐT, komolyan is gondolja:))
 • szabiku
  #1352
  Köszönöm. Érdekes olvasmány, komoly vagy.
 • czihaki
  #1351
  Ja és még valami szabiku-- felesleges és butaság misztifikálni akár a Földünk Szellemét vagy az ember szellemi lelkét- egyszerűen fizika,-kémia,- anyag és energia és ezzel kész. Intelligensnek mondjuk az emberi fajt valami rendkívüli Isteni adománynak.- ez is túlzás még akkor is, ha maga a Földünk két lélek energiája alkotta az életet amelyek a saját keletkezésükkor nem voltak több mint a Földből felszabadult közönséges fizikai energiák 0 -intelligenciával-- csak a felszínt boritó anyag érzékelése felbontása és megtapasztalása alkotta rajtuk az energiájukon a megtapasztalással nyert információkat ahogy pl. az elemek vagy gázok is érzékeli a környezetüket és a nála gyengébbel és megfelelővel képes új elemet vegyületet alkotni, vagy épp szétválni. Valamikor a Föld két felszabadult energiája a negatív és pozitív töltése sokkal kisebb volt és érintették a föld felszínét amit megbontottak, vagy egyesítettek-- spontán- s ezzel a játékkal váltak fokozatosan intelligenssé, tapasztalttá és egyre tökéletesebb alkotóvá-- de egymásra épp úgy szükségük volt mint ahogy az embernek a két lélek energiájára és neuron sejtekre. A Föld test"" energiája testes fekete energia amely információkat képes rögzíteni a részecskéin mint ahogy az élet ideghálózatának részecskéi és utána a memória tár az agy neuronjai.----------Tulajdonképpen az emberi faj, de minden élet szintén, nem egyéb mint mesterséges tudat amit úgy alkotott meg ez a két hatalmas erejű energia páros az életek intelligencia szintjét csupán az határozza meg, hogy milyen agy lett hozzá megalkotva vagy van olyan élet amelynek nincs is agya csupán a parányi energiáin tárol érzékelése után kevés életéhez szükséges infót.--- Az emberi faj is csupán egy beprogramozott mesterségesen alkotott tudatossá, alkotóvá tett lény.-- az intelligenciája annak fejlettsége, bizony a saját fajától függ.-- -------Mert ugye ha visszamenőleg évszázadokon keresztül a nyomorult felső réteg csak elnyomta kihasználta sok ember életét anélkül hogy szellemileg fejlesztve lett volna akkor egyáltalán nem lehet azon csodálkozni hogy sajnos igen nagy számban de sok ember szellemileg intelligencia terén elmaradt fejlődésileg mert az évezredek során csak robotként voltak kihasználva s igy az agy sejtek sok embernél nem tanultak meg jó memória tárrá lenni, nem fejlődtek hanem torzult az agy neuron hálózata.-- mint ahogy a balkezesség is keletkezett amihez az agyállomány alkalmazkodott megváltozott a központi irányítás helye.-- Mitől?-- mert vagy elvesztette balesetben valamelyik őse a jobb kezét vagy épp és főleg ez lehetett a több eset-- levágták a jobb kezét, mert éhsége nyomorúsága miatt lopott, viszont a kényszeres bal kéz használattal átírta az agy féltekék és neuronjainak szerepét, amit aztán jövőben született utódok közül genetikailag többen megörököltek. Az öröklés bárminél nem más, mint a szülők DNS kódjainak rendeződése mindig az erősebb kód kerül az utód DNS kód sorába.---------- Az ember nem egyéb mint egy gyártott, de érzelmekkel is ellátott robot.-- ---Ezért volt képes egy szerencsésebb réteg, elnyomni agyon dolgoztatni mindenkori népek tömegét, amit még meg is toldott többféle vallásos fantazmagóriával amelyek csupán a robotizálást segítették, a félelem és alázat és a csodák létezésének beleszuggerálásával. .
 • hiper fizikus
  #1350
  Szia Szabiku
  Itt csak az idődet cseszed el .
  Ajánlom ezt az aktuális zsongárt neked: https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9032880&la=151806859
 • czihaki
  #1349
  hiper fizikus-- sajnos a klíma változás nem egyszerűen klíma változás hanem a Földünk belseje miatt történik. A geológusok vagy csak teóriáznak vagy sumákul elhallgatják az igazságot "felsőbb" utasításra" Pár ezer esztendő és a Földünk kiég átforrósodik a kéreg is-- Ezt kutattam a képességemmel a Földünk belső szerkezetét 1991 ben. A Földünk valamikor sokkal kisebb volt és rövidebb volt egy nap időben-- de a belső felbomlása miatt a tömege növekedett a belső kifelé nyomuló hatalmas erejű felbomlása miatt. A MAG körül széles ÜRES-TÉR van és a MAG egyáltalán nem forró, sőt érzékeli ha valami előtte van vagy eltaszítja vagy megnyílni képes a fala és bevonzza.
  Sajnos a durva globális időváltozást az óceánok alulról való melegedése okozza és hatalmas a párolgása -e miatt ami befolyásolja a az időjárást is és ez történik a Sarki jéghegyekkel is csak ott hideg pára jut fel a légtérbe ahol még nyáron is váratlanul jégcseppek és hó tömege hullik le ott ahova a szél elvitte. Sajnos minden keletkezett született valamikor majd felbomlik ez a Természettörvénye. Viszont van egy reményem hogy a holt és tiszta lelkek, egyszer újra születnek valahol egy másik élhető bolygón ahova a Földünk Isteni szellemi lélek energiája fog eltávozni a Földünkből amikor már kiég. A Földünk szellemi lelkét nevezhetnénk Istennek de csak a Földünkké az univerzum keletkezéséhez semmi köze.-- Minden ami aktívvá- élővé válik annak szellemi" és testi" lélek energiája van. A Földünknek is van mind kettővel szembesültem a Földünkben-- hatalmas erők!!--- majd a Jelenésükkel amely pár emberi test formát utánzó energia rajzolat volt csupán-- félelmetes és hatalmas erejű viszont fantasztikusan gyönyörűek voltak-- bár a test-lélek félelmetes kinézetű volt.-- szerintem valamikor régen élhetet hasonló ember hozzám és szembesülhetett a Földünk test-lélek energiájának a Jelenésével és innen származhat az ördög fantázia mivel félelmetes kinézetű de jóindulatú az élettel szemben-- csak kicsit butácska --
 • czihaki
  #1348
  szabiku.-- Nem vagyok táltos és nem is voltam még akkor se tartottam magam annak, amikor különleges képességeim voltak. A legritkább képességem a test elhagyása volt amit gyermekkoromban szereztem és azt használtam később, mikor már megértettem mit élek át, kutatásokra. Ehhez elsőként szükség volt arra hogy klinikára menjek dolgozni és ismét tanultam EÜ-ben intenzív nővérként érzékeltem a lélek meglétét egy komában levő betegnél de azt is amikor már nem volt lelke. De még egy agyhalottnak is volt lelke- sőt a figyelmét" képes voltam rám vonzani, még a szemét is kinyitotta kicsit és figyelt reám, majd sírt a tőlem hallottak miatt.-- Ez után értettem meg mit élek át és fura módon csak ezek után láttam és emlékeztem önmagam lélek kéz, kar és láb rajzolatára.-- Addig a lelkem nem elevenítette meg előttem miután visszatértem a testembe, ---talán azért mert nem értettem volna vagy megijedtem volna, vagy még túl fiatal voltam és a testet éltető dolgokat még nem tanultam.-- Sajnos egy életen keresztül a világunk vezető politikai rétege miatt hallgatnom kellett mindenről-- mert valamelyik gazember elhurcolt volna hogy kémkedésre kényszeríthessenek. Már pedig én megvetem és utálom a világunk politikai vezető rétegét mert nem telt el 50 év se és valahol háborúkat indított valamelyik mocsok és még jó pár állam melléjük is állt-- mert mindegyik csak a hatalmat és a vagyonosodást akarja -- igy aljas módon ismételten népeket, egyszerű embereket öltek halomra!! Ezért hallgattam-- még a gyógyító képességemről is, bár a klinikán kettő orvos tudott róla de kérésemre hallgattak- Olyan komában levőket hoztam vissza az életbe akikről az orvosok lemondtak, vagy bénákat állítottam ismét lábra.-- De szóltam a vezető orvosnak hogy pl melyik komás az amelyik soha nem lesz élő enmber mert a leke eltávozott mire újraélesztették csak a szíve dobog-- amíg gondozzák de semmi több, mert csak egy vegetáló test-- hacsak a egészséges agy több év alatt, nem nevel és épít egy új lélek rajzolatot átszőve ismét a testet--- ---------persze ez csak feltételezés volt részemről az orvosnak is mondtam--- Csodálatos a szellemi lélek !! Imádja a testét és az ÉN-t is ha az ÉN a lélek számára jó!
 • szabiku
  #1347
  Te valami táltos vagy?
 • szabiku
  #1346
  Maradnak azok az állatok, amelyikek még bírják.
 • hiper fizikus
  #1345
  Ha belehalunk a klímaváltozásba, akkor mi lesz utána .
 • czihaki
  #1344
  szabiku--- a szellem a lélek alkotása- mert a lélek szálakon születik érzelmi töltéssel a gondolat- csupán az a különbség az élő és a testen kívüli lélek gondolatainak keletkezése között, hogy a lélek testen kívül csak arra képes gondolatokat teremteni amivel szembesül- akkor képes emlékezni és előre is gondolkodni. A lélek a testformát utánzó fehér energia rajzolat csupán. az élő esetében még aranysárga a sugárzásának színe. Mind ezt azért tudom, mert megtapasztaltam.
 • szabiku
  #1343
  A lélek és szellem csupán a materiális testünk fizikai és biokémiai működésének valós eredménye. Ha a testünk meghal, vagy jelentősen megsérül, a lelkünk és szellemünk is okafogyott, vagy halott azaz megszűnt lesz.

  (Utolsó kijelentésemet feszegető, egy elgondolkoztató filmdrámát ajánlok annak, aki még nem látta:
  Chappie --> https://port.hu/adatlap/film/tv/chappie-chappie/movie-153640
  Valószínűleg azért nem értékelték pontszámügyileg, mert nem túl rózsás film, "kicsit" odaver. Keményen a földi valóságot mutatja, az emberek milyenségét, MI-t és Dél-Afrikát választva a sztorihoz. Ütős film a Die Antwoord zeneegyütteshez hasonlóan, akik a főszereplők egy része.)
 • czihaki
  #1342
  Az előadó is az és a hallgatóság is az. Jó pár éve felutaztam Pestre az egyetemen tartott LÉT konferenciára. Ahol hasonló téma volt az előadás tartalma- csak indiai hit elméletekkel magyaráztak. Tele volt a terem hallgatósággal- Holott magát a halált nem tudták elmagyarázni az előadók. Viszont az újra leszületést az igyekeztek. Még illusztrációkkal is a táblán mutogatta az előadó hogy a (holt)lélek miképp foglalja el a helyét egy újszülöttbe- szóval sikeresen belegyömöszölte a semmit. Aztán még sokáig tartott ez a marhaság, de én felálltam és ott hagytam- a többi sok ember nyitott füllel és szájjal megbűvölten tovább hallgatta vagy megtapsolta a marhaságokat.
 • maki85
  #1341
  Az előadó ennyre hülye, vagy csak élvezi, hogy ennyire hülye a hallgatósága???

  Azt a kurva................

  "azt mondják" XDDD
  Utoljára szerkesztette: maki85, 2019.06.01. 20:29:59
 • czihaki
  #1340
  Amint látom szerencsére Te is élsz!! ha-ha-ha-ha
 • hiper fizikus
  #1339
  Ti még éltek ?
 • czihaki
  #1338
  maki 85-- ""Ezt ma úgy mondanánk, hogy az anyag a tudatosság vetülete."--- én inkább azt gondolóm, hogy az anyag nyitottá, illetve tudatossá válása, a környezetével szemben.
 • zserni
  #1337
  Itt van egy videó, ami kifejezetten ezzel foglalkozik aktuális szinten :  (angol nyelvü)
  Utoljára szerkesztette: zserni, 2019.03.09. 16:37:39
 • czihaki
  #1336
  zserni-- "" csak ezt írta Shannon ;- """ahol van információ, ott információs állapotok is vannak, és ezek be vannak ágyazva egy ún. információs térbe. Ez utóbbi azonban csupán elvont fogalom, de fizikailag megtestesíthető."""

  """Az ismeret kettős jellege azt jelenti, hogy kapcsolat van a fizikailag megtestesült információs tér, és a szubjektív tapasztalás információs tere között. ( vagy is, kapcsolat van köztem és a körülöttem levő környezet között.) A környezet a maga egyediségével jellemző tulajdonságait sugározza felém, amit én a magam, kifelé nyitott, érzékelésemmel felfogok és megőrzök. Így válhat a tudatom gazdagabbá. Az egyik az ismeret külső, a másik pedig annak belső (szubjektív) nézőpontja. A fizikai világban, az ismeret is olyan alaptényező, amely nélkül a tapasztalható jelenségeket nem lehet megérteni.

  """A tapasztalás minősége, függ a kognitív rendszer és a fizikai információs tér bonyolultságától is. Egy gilisztának pl. egyszerűbb ismeretet processzáló szerkezete van, és ennek megfelelően, egyszerűbbek a tapasztalatai."""

  ----------A többit az én fogalmaztam!!---

  ---ezzel kezdtem;-----Az, hogy létezik a tudat és létezik külön maga az anyag is, ez valóban így van és tulajdonképpen mind kettő valóban létező. De azt nem mondhatjuk, hogy először csak tudat létezett és majd utána az anyag, mint ahogy azt se mondhatjuk, először az anyag létezett, majd aztán keletkezett a tudat.

  ----ezzel fejeztem be----Más az eredete és más, már módosult, differenciáltabb törvények alapján létező, ebből következően, más a visszahatása az anyagra, de másképp határozza meg sajátosan maga az anyag minősége és eredete is, a hozzá tartozó tudatot és a rajta kívül álló, tudatot.  Tehát az emberi tudat, ha bizonyos értelemben az Egyetemes tudatot is hordozza önmagán belül, - hisz atomokból épülnek fel sejtjeink, amiben benne van az atomok alkotta, molekulák tudata.-- Viszont, mint biológiai anyagnak, van sejt tudata is, amely a sejtre jellemző, és van két miniatűr lélek-energia csíra is. Amelyek mint tudat, - sejt tudat, DNS-tudat, illetve már az egész testet is átszövő 2 nagy energia szál"- rendszer, - ezek már teljesen más tudat minőségnek számítanak, mint a Világegyetem egyetemes-tudata.---