Kocza Zoltán

A Bush-kormány tiltott számítógépes megfigyelést folytat?

Annak ellenére, hogy az amerikai Kongresszus kilenc hónapja leállított egy Pentagon által kifejlesztett számítógépes megfigyelési programot, a Bush-kormány továbbra is folyamatosan átfésüli a személyes nyilvántartásokat gyanús tevékenység után kutatva - jelezte egy kongresszusi beszámoló.

A Kongresszus tavaly szeptemberben személyiségi jogokkal kapcsolatos aggodalmak miatt állítatta le a Pentagon 54 millió dolláros "Totális Információs Készenlét" nevű projektjét, de a kormányzati számítógépek még mindig bűnügyi vagy terrorista tevékenységeket keresve vizsgálják át az óriási adatbázisokat - jelentették be a Legfőbb Állami Számvevőszék szakemberei. A kormányzat 199 "adatbányászó" kísérlete közül 36 esetben magánszektorból származó személyes információkat vizsgálnak, melyek felügyelet nélkül hagyva sérthetik a polgári szabadságjogokat. Ráadásul ezek közül jónéhány tűnik úgy, mintha a Totális Információs Készenlét programot másolták volna le, mely kritikusai szerint egy a lakosoknak minimális magánéletet nyújtó orwelli besúgórendszerhez vezetett volna.


"Véleményem szerint a Totális Információs Készenlét program más neveken továbbra is folytatódik, és a Védelmi Minisztérium említett projektjei passzolnak a képbe" - nyilatkozta Peter Swire, az Ohio Állami Egyetem jogászprofesszora, a Clinton adminisztráció volt vezető tanácsadója. Swire kiemelte azt is, hogy a beszámolóban lévő listán nem szerepel egyetlen, az Igazságügy Minisztérium által jóváhagyott program sem, amely adatgyűjtő vállalatoktól származó információkat használna.

A Pentagon terrorellenes ügyosztálya ugyan nem dolgozik adatkereső projektekben, de más osztályok hírszerző beszámolókban, illetve az interneten végeznek adatkeresést annak érdekében, hogy külföldi terroristákat vagy olyan amerikai polgárokat keressenek, akik terrorcsoportokkal tartanak kapcsolatot. A Védelmi Minisztérium hivatalnokai nem válaszoltak a felvetésre, és az Igazságügy Minisztérium sem kívánta kommentálni a beszámolót.

A kormány és a magánvállalatok már évek óta használnak adatbányász szoftvereket, hogy az óriási adathalmazokból kikeressék a lényeges információkat. A bankok például az esetleges hitelkártya visszaélések kiszimatolásához használnak ilyen eszközöket. A beszámoló szerint a kormányzat adatkereső projektjeinek többsége a szolgáltatások javítását, valamint a veszteségek és a visszaélések csökkentését célozza. Az Egyesült Államok haditengerészete az 1980 óta rendelt összes alkatrészt nyilvántartja, és ez alapján meg tudják állapítani, hogy melyek hibásodnak meg a leggyakrabban. Az Oktatási Minisztérium a diákkölcsön nyilvántartásokat ellenőrzi velük, ezt egyeztetik a Szociális Biztonsági Hivatal nyilvántartásával, nehogy halottaknak folyósítsanak pénzt.

De számos projektnek piros lapot mutattak a magánszféra védelmezői. A beszámoló arra ösztönözte David Sobelt, az Elektronikus Adatvédelmi Központ tanácsadóját, hogy az Információs Szabadság törvényére hivatkozva alaposabban tájékozódjon a projektről. "A Kongresszusnak alaposabban meg kell vizsgálnia a lehetőségeket, hogy áttekintse és szabályozza kormányzaton belüli adatkeresési technikák használatát " - mondta.

Daniel Akaka, Hawaii demokrata szenátora bejelentette, hogy felkérte a Kongresszus nyomozati testületét, hogy néhány projektet alaposabban is vizsgáljon meg. "A szövetségi kormány amerikaiak személyes adatait olyan megdöbbentő mértékben gyűjti, használja fel és osztja meg más hivatalokkal, hogy az komolyan sérti a magánélethez való jogot" - jelentette ki nyilatkozatban Akaka.

"A beszámoló rámutatott, hogy az adatkeresés ugyan hasznos eszköz a kormány kezében, de biztosítékot kell nyújtani arra nézve is, hogy nem él vissza az információval" - jelentette ki Nuala O'Connor Kelly, a Belbiztonsági Hivatal vezetője.
A beszámoló nem vette figyelembe a tervezett légiutas átvilágító rendszert, amelyet a törvényhozás tagjai éppúgy széleskörűen kritizáltak, mint a légiutasok.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • NEXUS6 #54
  Hát ilyen magasszintű konspirációként én sem hiszek benne. Tény hogy jó pár évszázada léteznek titkos szervezetek, szabadkőműves páholyok, miegymás. Azt hogy mennyire befolyásolták a világpolitikát épp titkosságuk miatt nem tudjuk objektivan megítélni.

  Viszont ne feledjük, ezeket a szervezeteket is emberek alkotják. Bármilyen nagyszerűek és halhatatlanok az alapelvek, az emberek gyarlóak és halandóak. Ebből következően képesek olyan zűrzavart okozni hatalomvágyukkal, ami bármilyen jól kigondolt és nagyívű tervet képes összezavarni. Ha igy nézzük a dolgokat akár még igaz is lehet az amit Laci73 leírt.
 • Laci73 #52
  Akkor tudd meg a teljes igazságot:

  A nemzetközi finánc-oligarchia Hálózata

  Világunkat ez az erő irányítja, hatalma sosem látott nagyságú. Ez a Hálózat több évszázad alatt, fokozatosan fejlődött ki és többször lényegesen átalakult, amíg jelenlegi formáját elérte. Először Angliát hódította meg a XVII. században, ellenőrzése alá véve az ország pénzrendszerét, bankjait, gazdasági és politikai életét. Kialakult a City of London, mint hatalmi központ, amely létrejötte óta - a háttérből való befolyásolással - a parlamentet és az uralkodóházat is irányítja. Ezt követte a pénzrendszer átvétele Franciaországban, majd pedig az 1789-es forradalom kirobbantása. Napóleon félretételével azóta is a Hálózat irányítja diszkréten ezt az országot - a pénzügyi kontroll közvetett és kifinomult eszközeivel. A számos miniállamra szakadt német birodalom ellenőrzés alá vételére 1770-ben a Hálózat akkori vezetői megbízást adtak a neves frankfurti bankárnak, Moses Mendelsohnnak, valamint Adam Weishauptnak, az ingolstadti katolikus (jezsuita) egyetem tanárának az illuminátus rend megalakítására. Hatévi gondos előkészítés után, 1776. május 1-én Weishaupt formálisan is megindítja az illuminátus rend mûködését. A rend célja az volt, hogy a világon akkor létező különböző szabadkőmûves páholyok és titkos társaságok irányítását titokban átvegye és felhasználja a Hálózat céljainak az elérésére. A szabadkőmûvesek és az illuminátusok szövetségét az 1782. július 16-án véget ért, Wilhelmsbadban tartott titkos találkozón pecsételték meg. (Több kutató is ezt nevezi az első Kommunista Internacionálé tényleges megalakulásának.) Az itt megkötött paktum segítségével létrejött a különböző titkos társaságok és a szabadkőmûves páholyok szövetsége, és lehetővé vált mintegy hárommilliót kitevő tagságuk egy központból történő, közvetett irányítása. A szigorúan titkos wilhelmsbadi találkozón elfogadott döntésekről nem sok került nyilvánosságra, mert a résztvevőknek meg kellett esküdniük az abszolút titoktartásra. A francia szabadkőmûves de Virieu gróf, amikor megkérték, hogy ismertessen néhány Wilhelmsbadban elfogadott határozatot, a következőt válaszolta: ,,Nem adhatok róluk felvilágosítást. Csak annyit mondhatok, hogy az elfogadott döntések sokkal komolyabbak, mint bárki is képzeli. Az itt beindított terv olyan tökéletesen ki van dolgozva, hogy sem a monarchiáknak, sem az (akkor nagy hatalmú) egyházaknak nincs lehetősége az előle való megmenekülésre...A Hálózatnak azért kellett ezeket a hagyományos dinasztikus államokat lebontania, hogy helyébe a maga politikailag liberális-kozmopolita, gazdaságilag pedig pénzmonopolista rendjét kiépíthesse, amely aztán lehetővé teszi ezen országok pénzrendszerének magánellenőrzés alá vételét. Ugyanis a liberális demokrácia a legalkalmasabb a pénzrendszeren és kamatszedésen alapuló monopolista elituralom álcázására, az adósságfüggéssel történő kizsákmányolás rendszerének a szabadság rendjeként való feltüntetésére. A formális demokráciában a választott és csak rövid ideig kormányzó politikusok szükségszerûen függőhelyzetbe kerülnek a nem változó pénzoligarchiával szemben, amely gazdasági és pénzügyi hatalmának túlsúlyával, így vagy úgy, de mindig be tudja juttatni a maga embereit a kormányzati pozíciókba, és érvényt tud szerezni akaratának...Az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét, 130 évi kemény küzdelem után 1913-ban sikerült a Hálózatnak saját ellenőrzése alá vonnia a Federal Reserve System - egy általa alakított és a mai napig a tulajdonában lévő magánkartell - Amerikára való rákényszerítésével. Mindez az amerikai alkotmány rendelkezéseinek nyílt megszegésével történt, mivel az alkotmányt megfogalmazó alapító atyák nem engedték meg az Egyesült Államok törvényhozásának, hogy a Kongresszust kizárólag megillető jogokat kikölcsönözhesse magánszemélyek számára. Ahhoz, hogy ezt a Kongresszus megtehesse, módosítani kellett volna először az alkotmányt. Ennek azonban olyan szigorú feltételei vannak, amelyeket az amerikai polgárok és az egyes tagállamok ellenállása miatt soha nem lehetett volna teljesíteni. Ezért nem maradt más a Hálózat számára, mint a törvényhozók egy részének a megvásárlása, valamint az amerikai nép tudatos megtévesztése és félretájékoztatása a pénzrendszer magántulajdonbavételének messze ható és súlyos következményeiről.

  A Hálózat mindig is monopolista eszközökkel gyakorolta hatalmát. Érthető, hogy ezért egy - az irányítása alatt álló - szupervilágmonopólium létrehozására törekedett. Ennek a stratégiai célnak az egyik lehetséges megvalósítása a kommunista világrendszer forradalmi úton való létrehozása volt. A Hálózat a pénz és a korporációk magánmonopóliumai révén uralkodik ma is a liberális államokban, a szabadság látszatát keltő demokratikus formák betartásával. Minél erősebbek, - koncentráltabbak és centralizáltabbak - ezek a monopóliumok, annál nagyobb a Hálózat hatalma. A legnagyobb monopólium a mindent államosító kommunista diktatúra totális állama. A legtökéletesebb, leghatalmasabb szupermonopólium pedig a globális kommunista diktatúra totális világállama lett volna, természetesen a Hálózat ellenőrzése alatt. Ez volt az illuminátusok programja, beleértve Weishauptot, Marxot, Lenint, Sztálint és utódait is. A Hálózat ma már egyértelmûen a manipulált demokratikus formák között mûködő Globális Uniót és a benne mûködő pénzrendszer magánmonpóliumát részesíti előnyben.

  Az Európai Unió születésnapja május 1. Ismerős már hogy miért?

  Dr. Drábik János írásaiból idéztem.
 • NEXUS6 #50
  Én az anarchia helyett hálózatos felépítésű, posztindusztriális, információs társadalmat írtam volna, az kevésbé provokatív!
 • Laci73 #49
  Szia Moma!

  Társadalmunk felépítése alapvetően igazságtalan. "...Amikortól írásos emlékeink vannak - de valószínűleg már a neolit korszak végétől fogva - háromféle ember élt a világon: felül, középen és alul levő. Sokféleképpen osztályozták őket, számtalan különböző elnevezésük volt, számarányuk és egymáshoz való viszonyuk korszakról korszakra változott; a társadalom lényegbeli felépítése azonban sohasem változott meg. E három embercsoport céljai teljesen összeegyeztethetetlenek. A felül lévő célja az, hogy ott maradjon, ahol van. A középen lévőé, hogy helyet cseréljen a felül lévővel. Az alul lévők célja - már ha van céljuk, ugyanis az alul lévőket nagyon megterheli a saját szellemi és anyagi nyomoruk, s csak időnként ébrednek a tudatára valaminek, ami mindennapi életükön kívül esik -, hogy eltöröljenek minden különbséget, s olyan társadalmat teremtsenek, amelyben minden ember egyenlő. Így aztán az egész történelem folyamán újból és újból megismétlődik egy fő körvonalaiban mindig azonos küzdelem..." - idézet Orwell 1984 c. regényéből.

  Jelenleg sincs másképp: a világot vezető pénzügyi elit (mert nagyon naiv aki elhiszi hogy pusztán a politikusok irányítják a világot) egy csalfa demokrácia illuzióját és a globális világ szükségességét hangsúlyozzák. A demokrácia - vagy amit most annak hívunk, nem igazi. A külömbségek nagyon élesek alul és felül lévők között. Másrészt a felül lévők ugyanúgy megtehetnek a cél eléréséhez bármit - apró eszköz csak a megfigyelés -, mint azelőtt, más korokban. Gondolj csak Irakra! Szerinted demokratikus volt amit ott műveltek? Társadalmi igazságosság, Kisebbségi jogok: agymosás. A páriák mindig páriák lesznek, akiket nem fogadnak el ezután sem fognak szeretni. Létre lehet hozni kisebbségi önkormányzatokat, sokszínűségről beszélni, összeadni a melegeket meg mit tudom én. Mi változik meg ettől? Valójában semmi: a társadalom hármas rétegződése érintetlen marad, de a felül lévők hivatkozhatnak valamire: lám mekkora demokrácia is van, lássátok :) Sose hidd el! Két út van: 1. az erőskezű központi vezetés útja ( a régi rendszereké - beleértve a totalitárius kommunizmust, a fasizmust, és a lágy, önmagát demokráciának álcázó kapitalizmusé) és 2. anarchia (az erős központi vezetés hiánya, ahol a középréteg kisebb csoportokra szakad, és épp ezért nincs felső réteg).
 • Yfel #45
  Enterprise: Ámen... a kanadai közember sincs nagyon oda érte... a média meg pláne :o)

  Mice: Milyen kár nem? Arnie mint amerikai elnök... :o) Akármilyen hülyén hangzik, de lehet, hogy jót is tenne :o)

  Y
 • Mice #44
  brrr, ősember rulez
 • Tetsuo #43
  Ja ja.
 • Mice #40
  mióta van meg?
 • Cat #37
  jajó, a másik statisztikát is ismertem, de az hogy az emberek szerint jó hogy rossz irányba mennek a dolgok az még nem jelenti azt hogy kerryre szavaznak a választók
 • Piscator #36
  Fasz terroristák is, ha nem robbangatnának, nem lenne ilyen security, bár busht se támogatom.

  Laci73lusta: echelon.