Berta Sándor

Nemzetközi online szabályokat akar Mark Zuckerberg

A Facebook vezetője azt sürgette, hogy a világ kormányai és szabályozási testületei az eddiginél többet tegyenek az emberek védelméért az interneten, mert a cégek egyedül erre nem képesek.

A menedzser a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégcikkében kifejtette, hogy a technológia fontos része az életünknek és az olyan vállalatoknak, mint a Facebook, hatalmas felelősségük van. Minden egyes nap döntéseket hoznak arról, hogy mely bejegyzések nem megengedettek, mely ajánlatok minősülnek politikai reklámoknak és miként lehet megakadályozni a kibertámadásokat. Az ilyen jellegű döntések fontosak azért, hogy az embereket meg lehessen védeni a Facebookon.

Azonban elengedhetetlen, hogy a politika és a szabályozási testületek aktívabb szerepet töltsenek be ezen a területen. A társaság az elmúlt két évben gyakran foglalkozott ezzel a témával és arra jutott, hogy a cégek és a hatóságok szerepét újra meg kellene határozni. Az internetes szabályokat újra kellene definiálni azért, hogy megőrizhető legyen az egyén véleménynyilvánítási szabadsága, a vállalkozók ötletmegvalósító képessége és ezzel párhuzamosan a társadalmat is meg lehessen óvni a károktól. Zuckerberg úgy vélte, hogy négy területen (nem megengedett tartalmak, a választások integritása, adatvédelem, adathordozhatóság) van szükség új szabályokra.


A Facebook mindenkinek esélyt ad, ezáltal számos lehetőség válik elérhetővé - a tapasztalatcserétől a társadalmi mozgalmak megalapításáig. Ugyanakkor az a közösségi platform felelőssége, hogy az oldalán garantálja mindenki biztonságát. Ide tartozik annak eldöntése is, hogy melyik bejegyzéseket kell terrorista propagandaanyagoknak vagy gyűlöletbeszédnek minősíteni. Szakértők segítségével folyamatosan felülvizsgálják az irányelveiket. De már csak a tanulmányozott információmennyiség miatt is folyamatosan szembesülni fognak hibákkal és olyan döntéseket kell majd meghozniuk, amelyekkel az emberek egy része nem fog egyetérteni.

A politikusok gyakran mondják azt, hogy a Facebooknak túl nagy hatalma van azzal kapcsolatban, hogy mit lehet mondani és mit nem. Ezt Zuckerberg is elismerte és úgy gondolja, hogy az ilyen fontos döntéseket nem lenne szabad egyedül meghozniuk. Ezért építenek ki egy független testületet, amelynél az emberek megvizsgáltathatják a döntéseket. Emellett kormányokkal is együtt dolgoznak, például Franciaországban azért, hogy hatékony rendszereket biztosítsanak a tartalmak ellenőrzésére.

Tény, hogy az internetes vállalkozásoknak felelősséget kell vállalniuk a nem megengedett tartalmak visszaszorításáért, de egyszerűen lehetetlen eltávolítani az összes ilyen anyagot a világhálóról. Az egyik ötlet az, hogy független testületek dolgozzák ki a szabványokat a nem megengedett tartalmak korlátozására. Ezek a grémiumok meghatározhatnák a kapcsolódó alapelveket és kötelezhetik a cégeket arra, hogy olyan rendszereket fejlesszenek ki, amelyek az ilyen tartalmak számát minimálisra csökkentik.

A Facebook átláthatósági jelentéseket fog nyilvánosságra hozni arról, hogy mennyire hatékonyan távolítja el a nem megengedett tartalmakat. A menedzser hozzátette, hogy szerinte minden nagy internetes szolgáltatónak negyedévente meg kellene jelentetnie hasonló dokumentumokat. Ezek az információk ugyanolyan fontosak, mint a tőzsdei befektetőknek szánt rendszeresen jelentések. A nem megengedett tartalmak elterjedésének pontosabb megértése lehetővé teszi a Facebook számára, hogy jobban megítélhesse, mely vállalatok értek el fejlődést a területen és mely szabályozási keretek észszerűek.


A második legfontosabb dolog a választások integritásának a biztosítása. A Facebook már korábban fontos változtatásokat vezetett be a politikai reklámok területén. A hirdetőknek számos országban igazolniuk kell a személyazonosságukat, még azelőtt, hogy politikai reklámokat jelentethetnének meg. Emellett létrehoztak egy kutatható hirdetési könyvtárat. Itt biztosítják azokat az információkat, hogy ki melyik reklámot finanszírozta, milyen más hirdetéseket adtak fel és azokat melyik célcsoport láthatta. Azonban nem mindig egyszerű annak eldöntése, hogy egy ajánlat politikai reklám-e vagy sem.

A rendszereik mindenesetre hatékonyabbak lennének, ha egységes szabványok vonatkoznának a politikai szereplők azonosítására. A legnagyobb baj az, hogy a politikai hirdetésekre vonatkozó törvények elsősorban a jelöltekre és a választásokra összpontosítanak és nem a társadalmat érdeklő politikai témákra. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor nagyon sokszor történik kísérlet az emberek befolyásolására. Bizonyos jogszabályok csak a választási kampányidőszakra vonatkoznak, de a dezinformációs kampányok a választásoktól függetlenül is zajlanak. Éppen ezért kellene az érintett törvényeket aktualizálni, hogy a valódi fenyegetések ellen lessen fellépni a segítségükkel és emellett az egyes ágazatokon túlmutató szabványokat kellene kidolgozni.

A kormányoknak birtokukban vannak a szükséges eszközök a manipulációk megakadályozására. A Facebook ugyan kitilthatja a rosszindulatú személyeket, de csak a hatóságok tudnak büntetéseket kiszabni és a befolyásolási kísérleteket szankcionálni.

A harmadik fontos dolog a magánélet hatékony védelme és a globálisan érvényes adatvédelem. Zuckerberg szerint nagyon jó lenne, ha több ország fogadna el olyan rendeleteket, mint amilyen az új európai adatvédelmi rendelet (GPDR). Észak-Amerikában és az egész világon olyan új adatvédelmi rendeleteket kellene kidolgozni, amelyek a GPDR elvein alapulnak. Fontos lenne, hogy ezek a rendeletek védjék az információs önrendelkezést és egyúttal lehetővé tegyék a vállalatoknak, hogy biztonsági célokra és a szolgáltatásaikhoz adatokat használhassanak fel. Ehhez azonban nincs szükség arra, hogy az adatokat helyben tárolják, amely sebezhetőbbé tenné azokat az illetéktelen hozzáférésekkel szemben. Az üzletember kijelentette, hogy kellene, hogy legyen egy mód a cégek felelősségre vonására is, hogy szankcionálva legyenek, ha hibáznak.


Zuckerbergnek meggyőződése, hogy a nemzeti szabályozások helyett közös globális keretek kellenek, mert csak így akadályozható meg az internet széttöredezése és biztosítható, hogy a vállalkozók hasznosabb termékeket fejlesszenek és mindenki ugyanolyan védelemben részesüljön a világhálón. A különböző régiók eltérő szabályozásai pont az internet egyik legfontosabb jellemzőjét semmisítik meg: azt, hogy egy közös platform legyen, amelyhez mindenki egyenlő módon férhet hozzá. A menedzser azt is reméli, hogy a törvényalkotók kitérnek olyan szempontokra is, amelyeket a GPDR eddig nyitva hagyott. Világos szabályok kellenek arról, hogy mikor lehet az információkat közérdekből felhasználni és hogyan kell kezelni az új technológiákat, például a mesterséges intelligenciát.

A negyedik fontos terület az adathordozhatóság biztosítása. Az egyik szolgáltatással megosztott információknak a többi platformra is átvihetőknek kell lenniük. Ez támogatja az innovációt és a versenyképességet, s fontos a világháló és a meghatározó szolgáltatások fejlesztése szempontjából. Ezen a területen szintén világos szabályok kellenek azzal kapcsolatban, hogy ki felel az információk védelméért. A hordozhatósághoz szükség van közös szabványokra, ezért a Facebook támogatja egy egységes adatátviteli formátum kifejlesztését és a nyílt forráskódú adatátviteli projekt elindítását. Zuckerberg reményét fejezte ki, hogy a törvényalkotók találnak egy olyan szabályozást, amely az adathordozhatóságot támogatja és megkönnyíti.

Zuckerberg hangsúlyozta, hogy felelősségük van e problémák megoldásában. Az elmúlt években a legfejlettebb rendszerek közül néhányat ők fejlesztettek ki és azokkal megtalálják a nem megengedett tartalmakat, korlátozhatják a választások befolyásolását és átláthatóbbá tehetik a Facebookon a hirdetéseket. De jó lenne, ha az embereknek nem arra kellene támaszkodniuk, hogy az egyes piaci szereplők e témákat önállóan kezelik. Úgy véli, szélesebb vitára lenne szükség arról, hogy a társadalom mit akar elérni és ahhoz miként járulhat hozzá egy szabályozás. Az internet működéséből fakadóan vállalkozók egy generációja olyan szolgáltatásokat tudott kifejleszteni, amelyek megváltoztatták a világot és sok ember életét gazdagabbá tették. Ideje, hogy a jelenlegi szabályokat átdolgozzák és világosan meghatározzák az emberek, a vállalatok és a kormányok felelősségét.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)