Hunter

Az eddigi legkeményebb próbát is kiállta az általános relativitás

Egy egymás körül keringő, rendkívüli sűrűségű csillagpáros tette próbára Einstein általános relativitás elméletét, azonban még nekik sem sikerült fogást találniuk a fizikuson.

A kísérlet alanyai megközelítőleg 7000 fényévre találhatók a Földtől. A páros egyik tagja egy kivételesen nagy tömegű neutron csillag, ami másodpercenként 25 fordulatot tesz, a másik egy körülötte keringő fehér törpecsillag. A rendszer olyan erős gravitációval rendelkezik, ami páratlan tesztelési lehetőséget jelent a gravitációs elméletek számára. A Nature tudományos magazin honlapján megjelent ismertetés szerint a tudósoknak sikerült pontosan megállapítaniuk a két égitest tömegét, ami alapfeltétele volt annak, hogy igazolják a relativitáselmélet működését. (Most először sikerült megmérni hasonló roppant sűrűségű pulzár tömegét.)

A tudósok tudják, hogy Albert Einstein 1915-ben felvázolt általános relativitás elmélete nem fedi le a teljes valóságot. Míg a nagy rendszerekre kiválóan alkalmazható, az egészen kis dolgok fizikáját vezérlő kvantum mechanikával már koránt sem nevezhető összeegyeztethetőnek. Egy olyasvalami esetében, ami rendkívül kicsi, ugyanakkor rendkívül nagy a tömege, mint például egy fekete lyuk, a két elmélet ellentmond egymásnak, így a tudósok fizikai magyarázat nélkül álldogálnak. A megoldáshoz a ritka rendszerek, mint a most vizsgált bináris csillagpár vihet közelebb, megnyitva az utat egy új fizika felé, ami összefésülhetné az elméleteket. "Úgy véltük, ez a rendszer elég szélsőséges lehet ahhoz, hogy csődöt mondjon az általános relativitás, ehelyett azonban Einstein elmélete meglepően jól állta a sarat" - nyilatkozott Paulo Freire, a német Max Planck Rádióasztronómiai Intézet munkatársa.

A bináris rendszerben a fehér törpe egy légkörét vesztett, kiöregedett csillag, ami fokozatosan hűl le. Társa, a neutron csillag egy jóval nagyobb tömegű objektum, olyan sűrűséggel, hogy atomjaiban a protonok és elektronok összeomlottak, neutronokat alkotva. A csillag halálát jelentő szupernóva robbanásban létrejött neutron csillag, egy pulzár, a Nap tömegének a kétszeresével rendelkezik, mindezt egy 19 kilométer átmérőjű területen összezsúfolva. A csillag felszínén a gravitáció 300 milliárdszor erősebb, mint a Földön.


"Az ESO VLT távcsövével vizsgáltam a rendszert, a fehér törpe által kibocsátott fény változásait figyelve, amit a pulzár körüli mozgása okozott" - nyilatkozott John Antoniadis az intézet kutatója, a Science-ben megjelent tanulmány szerzője. "Egy gyors elemzés elvégzésével felismertem, hogy a pulzár egy igazi nehézsúlyú, tömege körülbelül a kétszerese a Napénak, ezáltal az általunk ismert legnagyobb tömegű neutron csillag, egyben kiváló laboratórium az alapvető fizika számára."

A pulzár által létrehozott gravitációs mező annyira erős, hogy a tudósok gyanúja szerint a körülötte keringő fehér törpe mozgása eltérhet az általános relativitás által megjósolttól. Einstein elmélete szerint a nagy tömegű objektumok meghajlítják maguk körül a teret és az időt, ezáltal más objektumok, sőt még a fény is a meghajlott útvonal mentén halad az objektum közelében. Az általános relativitás azt is kimondja, hogy egy ilyen bináris rendszerben az egyik fél gravitációs hullámok formájában gravitációs energiát sugároz. Ez az energiaveszteség idővel enyhe változásokat eredményez a rendszer keringési periódusában.

A gravitációs hullám a téridő görbületének hullámszerűen terjedő megváltozása, amelyet a német tudós elmélete felvázol. Nemcsak a klasszikus értelemben megfogalmazott tömegvonzás "mellékterméke", hanem minden gyorsuló tömeg kelti. A gravitációs hullámokat előidéző rendszerek fontos példái a kettőscsillagok. A hullámhatás azonban olyan kicsi, hogy olyan objektumok esetében, amelyek sűrűsége nem rendkívüli és nem szoros rendszerben keringenek egymás körül, gyakorlatilag észlelhetetlen következményekkel jár. A kiszemelt csillagpáros ideális "vizsgálati anyagnak" számított egyrészt tömegük, másrészt a köztük lévő kis távolság miatt, amely alig kétszerese a Föld és a Hold közötti távolságnak. A csillagászok két éven át követték nyomon a pulzárt és a fehér törpét, rögzítve a neutroncsillag által kibocsátott rádióhullámokat a világon található három legnagyobb tányérantennával.

A gravitációval kapcsolatos alternatív elméletek némileg eltérő jóslatokat adnak a fehér törpe mozgására. "Észleléseink annyira pontosak voltak, hogy a keringési periódus évenkénti változását nyolcmilliomod másodpercben állapítottuk meg, ami pontosan megfelel az Einstein elmélete által megjósoltnak" - összegzett Freire. Bár az eredmények nem segítenek a fizikusoknak az alapvető gravitációs dilemma megoldásában, megerősítik, hogy a gravitációs hullámok észlelésére tett jelenlegi erőfeszítések, melyek Einstein jóslatain alapulnak, jó úton haladnak.

A fizikustársadalom felfogása szerint az általános relativitáselméletnek bizonyos ponton csődöt kell mondania, mert nem foglalja magában a tömeggel nem, de energiával rendelkező graviton részecskét kimutató kvantummechanikát. A modern fizika régóta megoldatlan kihívása, hogy egyesítse az általános relativitáselméletet és a kvantummechanikát, vagyis kidolgozza a nagy egyesített elméletet - a kvantumgravitáció elméletét -, amely a legkisebb idő- és távolságskálán is alkalmazható. "Vizsgálataink eredménye azonban azt jelzi, hogy még keményebben kell dolgoznunk, hogy az összeférhetetlenséget a gyakorlatban is nyakon csípjük" - közölte Ryan Lynch, a montreali McGill Egyetem csillagásza, aki tagja volt a nemzetközi tudóscsapatnak.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • errorista #74
  Én nem tudom..
  Oké, hogy az erők kiejtik egymást, nem zuhan az az alma se jobbra, se balra.
  De, vajon az idő milyen sebességgel telik hozzánk képest?
 • Astrojan #73
  Csak a legegyszerűbb próbát nem állja ki. A testek középpontjában ugyanis nulla a gravitáció.

  Így a fekete lyuk középpontjában is nulla. Ellentétben a relativitás végtelen nagyságrendű szingularitásával.

  Még pontosabban, a fekete lyuk középpontja felé közeledve a gravitáció a nullához tart és nem a végtelenbe.

  A relativitáselmélet által elkövetett hiba csupán végtelen nagyságrendű.
 • bvalek #72
  De ennek akkor sincs köze az oksági kapcsolatban lévö események sorrendjéhez, mely mindig ugyanolyan, és mindig minden megfigyelö ugyanolyannak látja. Amit írsz, az szakmailag és nyelvtanilag is helytelen. Jól jelzi ezt a félreértések sorozata amit lejjebb okoztál. "Az általános relativitáselméletben az egyidejüség relatív, az események sorrendje viszont abszolút." Ez a mondat magyar nyelven és szakmailag is így helyes, a benne használt fogalmak miatt. A megfigyelések sorrendje már eltérhet, és ilyet már lehet veszélytelenül mondani, nem fogják félreérteni.

  Egymástól független események sorrendje pedig nem értelmezett. Ez egy nagyon fontos felismerése Einstein elméletének, ha ezt nem tudod megemészteni, akkor nem fogsz sokra jutni ebben a témában. Speciális relativitáselméletben ez még csak egy szóhasználati szörszálhasogatás, de általános relativitáselméletben már nagyon sok múlik rajta, ugyanis globális idö hiányában csak az események sorrendje marad nekünk hogy kijelölje a jövöbeli irányt.
 • fszrtkvltzttni #71
  Ettől függetlenül bármikor fogok egy órát, és a saját vonatkoztatási rendszeremben egyértelműen sorba rendezem az eseményeket, függetlenül attól, hogy mennyire távoliak. Nem kell kidobni az ablakon a sorrend fogalmát, csak el kell fogadni, hogy a megfigyelőtől függ, mint annyi minden más.
  Speciális relativitáselméletből szép téridő diagramokon meg is mutatják, hogy az egyes megfigyelő mit tapasztalnak egyidejűnek, és azon szépen be lehet mutatni, ahogy a két megfigyelő a két eseményt ellentétes sorrendben érzékel.
 • bvalek #70
  Térszerüen elválasztott események között nincs sorrend. Ami nincs, azon nem lehet változtatni, vagy másnak látni. Ez a kulcsa a dolognak.
 • bvalek #69
  Más az amikor az események között oksági kapcsolat van, más az amikor nincs, más az amikor az egyes események sajátidejéröl beszélünk, más az amikor távoli megfigyelök sajátidejéröl, stb. Nekem úgy tünik hogy hallottál már ezekröl a dolgokról, de teljesen összekutyulódtak a fejedben ezek a fogalmak.
 • fszrtkvltzttni #68
  Ez tényleg alap dolog, és szerintem te nézz utána...
 • gforce9 #67
  Igen ezt én is így látom, egymással nem érinkező fénykúpban élők nem is tudnak megfigyeléséeket végezni a másik fénykúpon belüli dolgokra. Ha pedig nem tudnak megfigyelni, akkor a sorrend sem borulhat. Amit meg tudnak figyelni az a saját fénykúpjukba esik, ott pedig nem borulhat a sorrend, maximum az észlelési idők térhetnek el.
 • bvalek #66
  Te nagyon eltévedtél valahol. Az oksági sorrend és az idöbeli sorrend egy és ugyanaz a fogalom. Minden speciális relativitáselmélet kurzus legelején tanítják, az összes relativitáselmélet könyv bevezetöjében foglalkoznak vele. Pont ez a legnagyobb különbség aközött, ha a megfigyelt események és a megfigyelö idöszerüen vagy térszerüen vannak elválasztva egymástól (az utóbbi esetben nincs is megfigyelésröl szó). Ha egy megigyelö szempontjából B késöbb következik be mint A, akkor az ÖSSZES lehetséges megfigyelö szempontjából is B késöbbi mint A. Geometriailag egyszerüen arról van szó, hogy az A-t és B-t összekötö világvonalon A elörrébb van B-nél, és pedig egy invariáns tulajdonság. Szélmalomharc helyett javaslom utánanézni, mert ez egy nagyon alap dolog.
 • fszrtkvltzttni #65