754
Avagy: Ami a Bibliából kimaradt
 • Tetsuo
  #754
  Egy kis kritika a modern egyház felé
  A római katolikus egyház (a többi vallással egyetemben) a mai formájában egy humbug, nincs vita.
  A kérdés csak az lehet (némely embernek), hogy a régi vallások, például a kereszténység igaz volt-e valaha.
  Azután lehetne pontosítani a választ ezekre a kérdésekre, hogy melyik verzió, miért és hogyan?
  Véleményem szerint csak önmagában a gnoszticizmust tanulmányozni (mondjuk a Nag hammádi tekercseken és a Biblián no meg a modern kereszténységen keresztül) tévútra visz. Sokkal objektívebb és pontosabb képet kaphatunk más klasszikus vallásokat (és filozófiákat) is megismerve.
 • Tetsuo
  #753
  Unione és sfumato reneszánsz festési technikákról lehet szó ezesetben. Halottál ezekről, vagy valami másra gondolsz?
 • Nemzsidó
  #752
  Ne ragadjunk le itt, az "isten=szentháromság=egy és oszthatatlan" oldalon, hanem nézzük meg hogy a szembenálló félnél mi a helyzet. Vagyis kíváncsi vagyok arra, a sötét sátáni entitás hány részből tevődik össze, s ugyanígy oszthatatlan-e. Esetleg osztható?

  Fény és sötétség... Az isteni fehér fény prizmával bontható. De mivel bontható fel a sötétség ugyanígy összetevőire? (nehogy azt mondd, hogy a fénnyel!)
 • dregnarr1 #751
  A könyv igazságtartalma és az univerzális igazság szempontjából természetesen bármi lehet. mindenki azt olvas bele, amit akar.
  Én a bibliatudomány és a régészeti kutatómunkák tükrében az egyház által jelenleg elfogadott és hirdetett magyarázatokat írtam le (vagyis hogy szerintük és a különböző vallási ágak szerint mi is az a Szentháromság, és az Isten-Jézus kapcsolat).
 • hihy
  #750
  "Az idézett szöveggel mi a baj?"---na most magyarázkodhatok. Semmi de semmi baj nincs, pusztán azt próbáltam érzékeltetni, hogy hányféle "igaz" magyarázat is lehet az egyetlen igazságra. Hiszen szinte, ahány ember (ez tulzás), annyiféleképpen értelmezhet valamit. Te frankón, elfogadhatóan leírtál valamit, de vajon igaz-e?
  Ugye érted?:))
 • dregnarr1 #749
  Az "igazság" részei vallási csoportonként különbözhetnek, mindegyik megtalálja a könyvben a maga számítását, és az esetleges kétértelműségeket vagy értelmezhetetlenségeket a saját hitükhöz mérten formálhatják, köszönhetően a többértelmű fogalmazásnak és szerkesztésnek (ahogy te is írtad, ezért nincs csak egy univerzális keresztény tan). Nem hiába pont az a négy evangélium került a könyvbe, az akkori négy legnagyobb népszerűségnek örvendő történet hallgatóinak "kedvenceit" válogatták be, s mivel elég sok mindenben hasonlítanak is, az esetleges eltéréseket befoltozza és feledteti a sok egyezés, illetve a szándék a teljes könyv elfogadására.

  Az idézett szöveggel mi a baj?


 • hihy
  #748
  Egy hívő ember számára a válaszod kitűnő, és elfogadható. Én azonban az "igazság" tálalásával szkeptikus vagyok. Mármint vallási szempontból. Nagyon frankón ki lett találva hogyan is értelmezzük a Bibliát. Többé-kevésbé én is ismerem (?!) a Bibliát. Szeretném azt mondani, hogy csak egyfajta igazságot közvetít. Nos hát a helyzet merőben más, hiszen ezért működhet ennyi kereszténységen alapuló egyház, felekezet, gyülekezet stb. Nyílvánvalóan mindegyik magáénak tudja be a Bibliai igazság ismeretét. De hogy is van ez? Bizony a pohár esetét követik: ha félig üres a pohár---maximálisan igaz; ha félig tele a pohár-----tökéletesen igaz.
  "Szerintem sokan ott akadnak meg, és szinte mindenhol amiatt értelmezik félre a szöveget"---te biztos, hogy jól értelmezed???
  Akkor most kapkodhatom a fejem!!!!
 • dregnarr1 #747
  Az Ószövetségben, a héber nyelvű szövegben számos helyen láthatjuk a többesszámot (konkrétan az 'Elohim' is az 'El' többesszáma, akár Isten megnevezésekor, de bizonyos Isten felől érkező cselekvéseket jelző igék is többesszámban vannak.
  Ettől függetlenül, bár írott alakja többesszámra utal, az adott szóhoz kapcsolható melléknevek és igék végződése határozza meg a szó jelentését (tehát ha a melléknév egyesszámban ragozódik, hiába többesszámot jelöl az Elohim, egy személyként fordítandó: Isten). Az írott alak és a jelentés tehát eltérhet.

  A Szentháromság, mint fogalom az Újszövetségben bukkan fel először, ezért az adott vallási ágtól függ, hogy figyelembe veszi-e az ószövetségi többesszámokat, vagy sem.
  Valamelyikük úgy tartja, hogy már ezek a szövegek is a Szentháromság jelenléte miatt jelzik írott formában többesszámmal Istent és ténykedéseit, valamelyikük viszont szimplán a héber nyelvezet különlegességeként tekint ezekre a szövegekre, vagy úgy tekintik, hogy a többesszám Istent és az angyalait jelöli.

  Szóval itt is vannak nézőpontbeli eltérések.

  Külön érdekesség a fentiek figyelembevételével, ami az általad említett jelenetre vonatkozik, hogy később két angyal látogatja meg Lótot Sodomában (aki vendégül látja őket), így itt ismét előjön a kérdés, vajon a korábbi, Ábrahámmal történő találkozáskor a Szentháromságot szimbolizálandó jelent meg a három alak, vagy Isten két angyalával mutatkozott.

 • ManoNegra
  #746
  Az Ószövetségben Ábrahámnak konkrétan három fickó személyében jelenik meg az Úr. :-)
 • dregnarr1 #745
  Ha filozófiai szempontból, vagy kivülállóként, az egész bibliát egyben nézve közelítjük meg a kérdést, akkor mindkettő lehet igaz, mégpedig úgy, ha behozzuk a képbe a Szentháromságot (ugye: Atya, Fiú és Szentlélek).

  Az embernek nehéz túltennie magát azon a képen, hogy valaki egyszerre hogyan is lehet három:) Első körben azt kell megjegyezni, hogy Isten nem személy, tehát nem egyetlen konkrét valaki, hanem ő egy entitás, megtestesülés... a Szentháromság megtestesülése, három "személy", egyben.
  Atya: a Teremtő, a Gondolat.
  Fiú: akin keresztül az Atya és cselekedete eljut az emberekhez.
  Szentlélek: a Fiú és tanításai fizikai megnyilvánulása, maguk a tettek, maga a hit.

  Szerintem sokan ott akadnak meg, és szinte mindenhol amiatt értelmezik félre a szöveget, hogy ők maguk Istent kizárólagosan az Atyával azonosítják, így a "Jézus, az Isten Fia" résznél megzavarodnak. Mivel a Szentháromságban egyenrangú kapcsolat áll fenn, így bár zavaró, de megállja a helyét a "Jézus, az Isten Fia" elnevezés (hisz ugye az Atya is és Jézus is az isteni lény része, vagyis mindkét személy az Isten), és a Bibliában is a Szentháromság erősítését megcélzandó írják állandóan "Isten Fiának".

  Viszont, ha szeretnénk érthetőbben fogalmazni, akkor a konkrétabb elnevezés a "Jézus, az Atya Fia" lenne ("a Teremtő földi megtestesülése").
  Bár a könyv nem így használja (a fenti okokból), ezt megértve szerintem sokkal tisztábban át lehet látni az egészet.

  A zavarodottságnak szintén alapot ad az is, hogy még vallási ágakon belül sem azonos megnevezéseket használnak, például a baptisták kizárólagosan "Isten Fiának" nevezik, vagyis csak a különálló személyt veszik figyelembe (a Szentháromságban töltött szerepét természetesen elismerik, de nem azt emelik ki és nem arról beszélnek), míg a katolikusok inkább arról szólnak, hogy Jézus miként jelenti önmagában Istent is (vagyis inkább a Szentháromságbani létét helyezik előtérbe).

  @MaRee: A másik topikban már linkelték a film adatlapját, letölteni egyébként itt lehet:
  http://rapidgator.net/file/7e79e4adc3621ae9358e7e255164b026/ng_-_judas_evangeliuma.avi.html
 • MaRee
  #744
  Mondjuk az Ó meg az Új testamentumban levő Isten mintha nem is ugyan az lenne, annyira más.

  Júdás evangéliumáról néztem én is valamelyik ismeretterjesztő csatornán egy műsort, érdekes volt, teljesen más (pozitív) színben tüntette fel Júdást.
 • hihy
  #743
  Istentől a büntetés "élvezete" nem is volt olyan távol. Az Ótestamentum szinte másról sem szól, mint hogy milyen változatos büntetés fajtákat eszelt ki.
 • hihy
  #742
  Egyébként érdekes ez a Judás utálat. Egyes kutatók szerint ez a kezdeti kereszténységre nem volt jellemző. Sőt bizonyos rangot, elismerést is kapott Judás, hogy fel merte vállalni azt amit rá várt. Hiszen biztos lehetett benne, sőt az elviselése sem sikerült, hiszen öngyilkos lett. Az ő evangéliuma szerint őt tüntette ki Jézus a legnagyobb figyelemmel. Csak Judás tudta, merte kijelenteni, hogy tudja ki Jézus, és honnan jött. Mivel Jézus tudta, hogy az emberiség megváltása nem fog szenvedés nélkül megtörténni, kellett neki valaki, aki a megváltást elindítja.
  Mert ugye, ha nem lett volna az "áruló", akkor most lenne kereszténység?????????????????
 • hihy
  #741
  Látom benne vagy a témában. Akkor légyszi mondd meg szerinted melyik lehet az igazabb.
  1 Jézus és Isten egy és ugyanaz
  2 Nem
  Azért kérdezem, mert kettőre olvastam "elfogadható" magyarázatot. Sőt már halottam, olvastam ezektől eltérőt is. Hogy lehet egy "IGAZNAK" több változata???
  Szegény Jézust, mint embert végtelenül sajnálom, de a keresztre feszítés már az Ő születése előtt bevett büntetés volt. Egy bizonyos zsidó felkelés leverése után 5000 embert feszítettek keresztre a rómaiak. De azt hiszem egyik kivégzési mód sem volt sokkal "humánusabb". Karóba húzás alkalmával az elitélt sokszor még a harmadik napon is élt. Ugyanis, ha nagyon edzettek voltak izmai, és medencecsontja is erősebb mértékben ellenállt, a szenvedés garantált volt.
 • dregnarr1 #740
  Itt három dolog fontos:
  1. Ő emberként halt meg, feladta közvetítői szerepét az Atyja és az emberek között (Timótheushoz írt I. levél, 2:5:
  "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,..."). Egyrészt ez a fizikai kínok önkéntes, emberként érzékelt fájdalmát jelentette, vagyis -durván fogalmazva- szándékosan kikapcsolta isteni mivoltát, és hagyta, hogy az emberekhez hasonlóan tapasztalja meg az egészet.

  2. Az "áldozat" szó nem csupán az élet-halál vonal átlépését jelenti. Akkoriban, ha valaki vért adott valamiért, az a teljes tulajdonjog átruházását jelentette, teljes alárendeltséget (pl: állatáldozatok -> birtoktulajdon). Most képzeld el azt, hogy egy isteni hatalommal rendelkező lény átadja magát az embereknek, lealacsonyíthatják egyszerű tulajdonná, rendelkezhetnek felette (így is tettek, leköpték, gyalázták, stbstb). Gyak. az akkori életben a legnagyobb "adakozási tett" az volt, ha valaki vért hullajt egy másik emberért. Ő nem csak vért hullajtott, hanem meg is halt. Ismét, nem az összkép a lényeg, hanem amit eszmeileg ez akkor képviselt, legyen az ember, vagy isten.

  3. Bár a szentháromság tagja, akkori testében nem volt birtokosa minden tudásnak, nem volt mindenható, és nem tekintette magát sem Atyjával, az Istennel egyenrangúnak (János 14). Bár ismerte a végkimenetelt (a próféciákból a halála és küldetésének beteljesítésének mikéntjét is), nem tudta, hogy maga a feltámadás hogyan is zajlik majd, vagy hogy egyáltalán ez mit jelent az ő számára (Isten csak akkor, a feltámadáskor emelte egy magasabb, hozzá hasonló szintre (Filippiek 2:9)). Így, az atyjában vetett hitére és tudására támaszkodva, a megjövendölt feladatának tudatában vállalta a kereszthalált, és eközben még bónusznak a kereszten lógva bevállalta a korábban említett "minden ember bűnét átvállalom" részt is, na meg a lehetőséget, hogy miatta "üdvözülhessenek a hivők".

  Ismét, nem azt kell nézni, hogy a végeredmény mi lett, hanem azt, hogy ez akkor mit jelentett akkori, földi valójának és az embereknek.


 • Fehercsoki
  #739
  De hát újraéledt, szóval akárhogy is nézzük nincs nagy áldozat.
 • dregnarr1 #738
  Ha nem kizárólag a Bibliát nézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a mondat a Zsoltárok Könyvéből vett idézet (22-est érdemes végigolvasni, mert az egész összefügg ezzel), és Jézus is ezt idézte, próbálván rámutatni arra, hogy az ott elhangzottak alapján cselekedve tényleg azt viszi végbe, amiért az emberek közé érkezett, vagyis ezzel teljesíti be földi küldetését.
 • dregnarr1 #737
  A "feláldozást" a Biblia alapján ezt arra lehet érteni, hogy az utolsó napokban már tudta, hogy mi fog történni, hisz előre megmondta, hogy el fogják árulni. Leléphetett volna, de ő maradt, és vállalta azt, aminek jönnie kell.

  A "feláldozta magát érettünk" részt pedig spirituális zzinten kell érteni, ezzel jelzik, hogy tettét (önfeláldozás) az emberi bűnők megbocsátásának céljából vitte véghez: vagyis "ennek zászlaja alatt", ezt képviselve vállalta a következményeket.

  A MaRee által írt felkiáltást is ennek fényében kell tekinteni, vagyis akkor már az emberek bűnével felvértezve, azokat lelkén magával hordozva valójában megtapasztalta az emberiességet (gyak. a bűnöket egyszerre érezte át), s ezen elborzadva és megijedvén vonta kérdőre atyját, hogy miért is hagyta, hogy ide jussanak az emberek.
 • MaRee
  #736
  Én ezt valahogy úgy értelmeztem (feltételes módban, mivel nem vagyok biztos benne, hogy létezett), hogy ha tudott volna, akkor lemászik a keresztről, de ő inkább feláldozta magát. Plusz ha ő Isten fia vagy micsoda, (vagy maga Isten emberi megtestesülése) akkor valószínűleg előre tudta, hogy miért jön ide, és hogy halálra fogják ítélni.

  Viszont azt akkor nem értem, hogy minek kiabált, hogy Istenem Istenem, miért hagytál el engem?
 • Fehercsoki
  #735
  Szokták mondani, hogy jézus feláldozta magát értünk, és lenne erről pár kérdésem.

  Ha jól tudom, akkor nem feláldozta magát, hanem halálra ítélték.(tehát nem önként tette) Ez hogy van?

  Másrééészt meg úgyis újraéledt pár napon belül, szóval nem nagy áldozat, sőt utána még mennybe is mehetett. Szóval akkor mi folyik itt? Átverés az egész?
 • hihy
  #734
  Azért, ha hozzáértő tudós lennék, szívesen bevetném magam Vatikán titkos iratai közé.
  Lehet, hogy mind a ketten hanyattvágnánk magunkat:))
 • hihy
  #733
  Megteszem.
  Az is érdekes, hogy maga Vatikán sem foglal állást ereklye ügyekben:

  "A Szentszék - igen bölcsen - nem foglal állást e vitákban. A különféle ereklyék hitelessége nem tartozik a vallás dogmái közé, következésképpen mindenki szabadon hihet, amit akar, anélkül, hogy ezért az egyház elmarasztalná."
 • ManoNegra
  #732
  Ez fikamika. :-) Lent linkeltem a Pray kódexet, amiben lerajzolták a szövés mintázatát, tehát arra vonatkozik, amit ez a cikk felhoz cáfolatként. A baj csak az, hogy a Pray kódex 1192–1195 között keletkezett, viszont Leonardo, akinek tulajdonítják, 1452-ben született. Még ha nem is Jézus halotti leple, akkor is csoda, hogy ezer évvel ezelőtt ilyet tudtak "hamisítani! Olvasd el a könyvet, amit linkeltem.
 • hihy
  #731
  Nem mostani, de érdekes lehet:
  Igaz vagy sem?
 • hihy
  #730
  Egyébként, ha jól emlékszem az NG műsora volt.
 • hihy
  #729
  Tudom, hogy link nélkül nem hiszed, de ha találok, azonnal felteszem.
 • hihy
  #728
  Bocs. A Halottí Lepelről.
 • ManoNegra
  #727
  Term. nagybetű: Víz László ...
 • ManoNegra
  #726
  Most a Mona Lisáról beszélsz, vagy a lepelről? Ha a lepelről, akkor link nékül semmit nem ér amit írsz.

  - #725 Ismerem a magyar nyelvű irodalmat, megvan víz László könyve, de le is lehet tölteni. Nem olyan egyértelmű ez hidd el.
 • hihy
  #725
  Egy idézet melynek talán van igazságtartalma:

  " A „torinói lepel" körüli vita iskolapéldája annak, hogy mire képes az elfogult tudatlanság, műveletlenség és intolerancia. Ilyen körülmények ideális táptalajt teremtenek a sarlatánok, a szélhámosok és az önjelölt „szakértők" ténykedésének.

  Bár a lepelnek van magyar nyelvű irodalma is, az előzmények egy kiváló és igényes összefoglalása található a tekintélyes National Geographics folyóirat 1980. júniusi számában, amely tartalmazza a STURP (lásd alább) „tudósainak" teljes névsorát is. Ebből a cikkből tudható meg többek között az is, hogy a torinóiakat nemcsak a lepel hitelessége tartja izgalomban, hanem az évi kb. 2-3 millió „lepelre éhes" turista által otthagyott pénz is. A lepel titkának tehát komoly tétje van."
 • hihy
  #724
  Már több csatornán láttam kisérletet arra vonatkozóan, hogyan lehet ilyen "festményt" készíteni. Egy tudós pedig egyszerű technikával elő is állított hasonló festményt, melyet ha kivetíttek ugyanolyan 3D-s hatást adott. De ne haragudj erre sem tudok linket adni, mert sajnos Leonardo festési technikájával kapcsolatos vitákra sem lelek. De hidd el nem hazudok.
 • ManoNegra
  #723
  Igen, de arról biztosan te is hallottál, hogy a leplen negatív "lenyomat" van. Ez a fotózás megjelenéséig teljesen ismeretlen volt. De még ha ezt így meg tudta volna csinálni (nem valószínű), akkor sem tudják hogyan, milyen technikával "égette" bele a szövetbe ezt a negatív lenyomatot.
 • hihy
  #722
  Arról bizonyosan te is hallottál, hogy voltak, aki a Halotti Leplet is az ő munkájának tulajdonították?
 • ManoNegra
  #721
  Elhiszem. Elolvasnám én is szívesen.

  Az a helyzet, hogy ez elég hihetetlen ereklye, megmagyarázhatatlan, és ez benne a megdöbbentő!
 • hihy
  #720
  Ezen a képen is megy a vita, de ha te találtál már más erre vonatkozó cikket, az más.

 • hihy
  #719
  Nézd, én csak azt mondom amit olvastam, halottam.
 • hihy
  #718
  Talán nagyobb ereklye lenne az INRI megtalálása, és elemzése. Bár a feltámadás tényét az sem bizonyítaná.
 • ManoNegra
  #717
  Hogy nem tudják megfejteni milyen módszert alkalmazott. Aztán lehet, de erről nem hallottam.
 • hihy
  #716
  Mire érted a túlzás szót?
 • ManoNegra
  #715
  Ez azért túlzás nem? :-) Viszont az igaz, hogy a dogmával ellentétben nem volt tiltott a boncolás a középkorban, Leonardo is hihetetlen anatómiai tudással rendelkezett!