172
 • babajaga
  #132
  Az hazugság hogy a Fidesz jól kormányzott. Nem elvtársak mondják ezt.1998-ban elhatározták hogy 1999 jan 1.-ével 20%-al emelik a nyugdíjakat. Már decemberben megjelent a Fidesz propaganda ami sejtette hogy nem fogják betartani. És mennyivel emelték a nyugdíjat 1999. jan 1.-ején? 11%-al pontosan.Neked mindenki kommunista aki nem azt szajkózza amit te.
 • bvalek2
  #131
  Nézd, eddig csak úgy tekintettelek, mint egy ellenkező véleményen lévő embert. De most hogy láttam, mit írtál a port.hu-n, egy utolsó féregnek tartalak
 • babajaga
  #130
  "A francia forradalom miatt is haltak meg emberek,"

  Pontosan azért bukott meg a forradalom mert az emberek rossz irányba vitték és értelmezték az alapeszmét. Nem az eszmével volt a baj hanem azokkal akik az adott korban megvalósították. A kommunizmus a széles néptömegek felemelésének eszméje hogy azok akik a javakat megtermelik ne úgy éljenek mint az állatok. Nem az eszme gyilkol sosem.
 • bvalek2
  #129
  Ugyanazok a politikusok tartották fent az előző rendszert, mint akik a mostanit. A kormány tele van az egykori KISZ kádereivel. Szóval a kettőt összehasonlítani nem érdemes, mert ugyanarról van szó. A két rendszer között volt egy rövid időszak, amikor egy bizonyos "fides" (latinul bizalom) nevű pártnak sikerült élhető országot működtetni és államadósságot csökkenteni egyszerre, de majd mindjárt bebizonyítják az elvtársak, hogy én vagyok a hülye. Ahhoz viszont ügyesen meg kéne cáfolni ezeket az adatokat: Magyarország számokban
 • physis
  #128
  Törött linkek javítása: Wikipédia, vita arról, hogy a vadász-gyűjtögetők ökológiailag igazolható módon korlátoznák az erőforrások kiaknázását.
  cikrészlet1, cikkrészlet2, vita, új cikk piszkozata
 • physis
  #127
  A kommunizmus elvi lehetőségének vitája gyerekkorom óta érdekel. A téma elvi tisztázásának igényével a vadász-gyűjtögetők felé fordultam. Akkoriban talán csalódást keltett bennem az eredmény, ma viszont jobban el tudom fogadni: a vadász-gyűjtögetők kissé emberarcúbbak, mint hittem, és nem abban van a nagyságuk, hogy az általam akkoriban elvárt tökéletes kommunizmust meg tudták volna teremteni, hanem sokkal inkább abban, ahogy az emberi természet ellentmodásosságát elaborált, kidolgozott módon a kutúrában megjelenítették (már a sámán is többmnyire szinte konfliktusokat elaborál, jelképesen szinte apokaliptikus, kozmikus méretűnek megjelenítve azokat).

  Közösségen belüli viszonyok

  Ami az egzaktabb kutatási erdményeket illeti, legutóbb egy biológusnak egy vadász-gyűjtögető nép között végzett felmérése jutott kezembe: "Mi magyarázza a hadzák élelem-megosztási indítékát?"

  A mű azt igyekszik felfedni, hogy az emberek hogyan választanak olyan konfliktushelyzetekben, ahol az altruizmus és individualizmus közti kell választani. A kísérletet több különböző jellegű társadalomban is elvégezték (hordák, törzsek, modern társadalmak), az alapkérdést viszont a Kelet-Afrikában nomadizáló hadza hordák adták, ők vadász-gyűjtógetők, a busmanokhoz hasonló életmódot folytatnak (bár genetikus vagykulturális rokonság nem bizonyított velük), életvietükben a javak megosztásának nagy szerepe van.

  Hogyan függ az egyén választása a hátteret adó kultúrától? Vajon az individualisztikus USA polgárai viselkednek ,,kommunisztikusabb'' módon kényszerhelyetben, vagy pedig a kommunisztikusabb vadász-gyűjtögető hordák tagjai? A meglepő eredmény egyfajta trade-off volt: éppen az elosztás finom hálózatával átszőtt hadza horda tagjai viselkedtek versengőbb módon. Az összefüggés általában is teljesült a kísérleti adatok teljes skáláján (kisebb, szorosabban együttműködő kishordától a nagyobb, fellazuló nagyhordán át a modern társadalomig).

  A kutatók nem egyszerűen kikérdezték az embereket, hanem élesben kitették őket ilyen kényszerű választásnak, lényegében mesterségesen hozták őket döntési helyetbe. Ahogy a társadalmi csapdák kutatásából ismerős az, hogy ,,gazdasági játékok'' révén is megfogalmazhatóak egyes konfliktushelyetek, úgy itt is alkalmasan megtervezett konfliktusos játékokat játszattak le a résztvevőkkel: lényegében a játékelmélet eszközeivel próbálták az altruizmust magyarázó indítékot feltárni[/url].

  A dolog érdekességét az adta, hogy kutató által a kísérleti alanyokkal eljátszatott társasjáték nem ,,zéró összegű'' volt, vagyis a két egymással játszó fél nemcsak egymás rovására nyerhetett, hanem egymással együttműködve összességében több pénzre tehettek szert (a kísérletvezető által adott alapból), mintha egymással vetékedtek volna. Azonban a vetélkedésre mégis elég indítékot adott a jéték ügyesen felállított konfliktusos jellege. A játékos egymásnak feszülő ellentétes indítékok szorításában hozta meg döntéseit.  Az ún. ,,Ultimátum játék'' kétszemélyes. A kísérletvezető átad a két jétékos félnek egy alapot (mondjuk, 100 dollárt), ezen kell a két félnek megosztoznia. Tehát a kísérletvezető egyfajta bank szerepét játssza. A két játékos nem egyenrangú, az egyik fél (az Ajánlattevő) kitüntetett helyzetben van: szabadon dönt, hogy az alapból mennyi legyen az ő része, és mennyi maradjon a társának (a Válaszolónak). Ajánlattevő akár teljesen ki is semmizheti Válaszolót. Azonban, ahogy neve is jelzi, Válaszoló mégsem teljesen fegyvertelen: megbüntetheti a privilegizált helyetű Ajánlattevőt, ha az őt esetleg arcátlanul kisemmizné kitüntetett helyetével visszaélve. Válaszoló lehetséges bosszúja: nyíltan visszautasítja a neki kínált (méltánytalanul kevésnek érzett) részesedést. Ekkor, a szabályok szerint, a bank (a kísérletvezető) visszaveszi a felkínált alapot, jelen példában mind a száz dollárt, abból egyik játékos sem kap semit sem, Ajánlattevő sem kaphatja meg sem a magának szánt, sem a társának meghagyott részt sem.

  Ennek a különös játéknak egy sajátosan elfajul, látszólag érdektelen változata a Diktátor játék. Ugyanazok a szabályai, mint az ultimátum játéknak, de éppen a ,,válasz'' mozzanat hiányzik belőle: a kisemmizett játákos semmiféle módon nem tudja megbüntetni privilegizált helyzetű társát. Sőt, valójában a nem-privilegizált félnek semmiféle választási lehetősége nincs, tehát ez csak legfeljebb valamiféle elfajult értelemben nevezhető egyáltalán játéknak. Azonban ez utóbbi játéknak a célja az, hogy összehasonlíthassuk az ultimátum játékkal: mennyire szívesen adakozik a játékos akkor, ha semmiféle kockázat nincsen.

  Marlowe más, hasonló jellegű munkái is elérhetők erről a gyűjtögető népról, ezek is érdekes kérdéseket vetnek fel, akár a kommunizmushoz kötődően is. Például:
  * Diktátorok és ultimátumok a vadász-gyűjtögetők egalitariánus társadalmában: a tanzániai hadzák
  * Miért vadász-gyűjtögetők mág a hadzák?
  És más ilyen kérdések. Más antropológusok is vizsgáltak ilyen, általában is fontos kérdéseket e vadásznép tanulmányozásával:
  * Presztízs vagy ellátás? A zsákmányolás céljainak vizsgálata a hadzáknál

  Élővilággal való viszony

  Az emberi közösségen ,,belüli'' kommunizmuson túl, néhány kutató felvevetette, hogy a vadász-gyűjtőgető társadalmak az élővilágot képesek hosszú távú megfontolások alapján kímélni. Még érdekesebb változata ennek a megközelítésnek az a feltételezés, hogy a vadász-gyűjtögetők valójában egészen más, inkább animisztikus-értékbeli szempontok alapján korlátozzák a természeti erőforrások kiaknázását, viszont (a feltételezés szerint) a gyakorlatban végülis sikeresen, ,,kívülről'' tudományosan igazolhatóan teszik ezt. Amazonas-vidéki indián példákat hoz fel erre egy többéves terepmunkát ott végzett antropológus, Gerardo Reichel-Dolmatoff, és Hoppál Mihály néprajzkutató pedig a szibériai népek sámánságát e szempontból is tárgyalja.

  Más tudósok viszont szkeptikusabbak (úgy tudom, Jared Diamond is a Harmadik Csimánz "Sosemvolt Aranykor" fejezetében). A Wikipédián volt e téma kapcsán vitám, ezért (még elég embrionális).

  Modern társadalmakkal való viszony

  Egyébként, ha már a hadzák szóba jöttek, sajnos erős külső nyomás nehezedik rájuk. A vadász-gyűjtögetők tudományos szempontból érdekesek, de gazdasági szempontból ,,aránytalanul'' nagy földterületeket kell bejárniuk gűjtögető útjaik során, a területhez képest kis létszámú ember eltartása érdekében. A földterület mindenfajta gazdasági hasznosítása (szafaripark, vadászpark stb) jól jönne a tanzániai kormányzatnak, fokozzák a hadzákra nehezedő letelepítési nyomást, letelepedés, mezőgazdaság, konkrét üzleti adásvételek.

  Szerintem, mivel Tanzánia érdekeltségét varázsütésre megváltoztatni úgysem tudjuk, ezért inkább ki kellene váltani, elterelni. Az lenne a megoldás, hogy a vadász-gyűjtögetők megmaradását olyasminek fogjuk fel, mint a Large Hadron Collider működését: olyasmi, amiből az emberiség egésze profitál hosszú távon (amit holnap az LHC-ban felfedeznek, esetleg 20 év múlva az abból kinövő technológia fogja megmenteni az amerikai gazdaságot). Csak annyi a különbség, hogy az LHC a külső kozmosz torvényeit segít eltárni, a ma még működő vadász-gyűjtögetők megfelelő tanulmányozása pedig fajunk történetét és természetét segíthet megérteni (itt sok megszorítás van, erősen bírálható, hogy a természeti népekről szabad lenne közvetlenül következtetni ősi elődeink életmódjára, de ettől még szerintem a működő vadász-gyűjtögetők továbbra is pótolhatatlanul értékesek maradnak tudományos szempontból). Szóval, a megoldás az lenne, hogy a fejlett világ egészének külön e célra beszedett hozzájárulásából fenntartott alapból kompenzálást kapnának azok szegény országok, amelyek területén ,,valódi'', ,,működő'' természeti népek élnek. ,,Cserében'' ezek a harmadik világbeli kormányoknak békén kellene hagyniuk ezeket a hordákat, lemondva a gyűjtögetésre használt terület nemzetgazdasági hasznosításáról.
  Ennek hiányában a szegény országok a természeti népeknek a talpuk alól is el fogják adni a földet (általában le- vagy áttelepítési programok kíséretében).

  A kényszerű letelepítés szerintem technológiailag egyébként is idejétmúlt dolog, mert a humánus szempontból szükséges orvosi ellátást, oktatást meg lehetne oldani az egyének ,,pro choice'' választási szabadáságnak megtartásával is (helikopter, GPS, rádió), ma a csúcstechnológia korában már nem feltétlenül szükséges ehhez letelepíteni a nomadizáló hordákat, a hordaszervezet megtartásával is meg lehet oldani (persze drágábban, éppen ehhez kellene egy külön e célra fenntartott nemzetközi alap).
 • Sanyix
  #126
  azt djdano, sg fórumon közismert szadesz/maszop agymosott/bérenccel kapcsolatban írtam, de akár más komcsitámogatóra is illeszkedhet. A szlovákoknál nem nemzeties vonal van, hanem a pofátlan hülyeség vonala.
 • toto66
  #125
  A francia forradalom miatt is haltak meg emberek, sőt a demokrácia miatt is...
  A kommunizmus utópia, nem valósítható meg...
  A demokrácia utópia....
  A .... utópia...
  stb...
  Kár ezzel foglalkozni!
  A lényeg mindig abból a rendszerből kéne kihozni a maximumot amelyben élünk! Az ideológiák csak eszközök a politikusok kezében (te ellened)...
 • toto66
  #124
  Kedves naiv barátom!
  "Egy ország tejhatalmú ura volt, itt _bármit_ megkaphatott, amit akart - nagy ótó, nő, bárminemű szórakozás - ha úgy tartotta kedve odaszarhatott volna a parlament közepére"
  Odaírtad: volna...
  De minden más diktátor meg is tette, és még vagyont is gyűjtött, érdekes nem?
  És te elhiszel mindent amit a mostani média hazudik?
  Én már a múlt rendszerben sem hittem!
  Én nem pártolom Kádárt, nem szeretem a kommunistákat, de nem engedem kimosni az agyam.
  Az államadóságot igen a gulyáskomunizmus miatt kezdtük el gyűjteni, ma meg a bankok konszolidációjára. Csekélyke eltérés, de ez a vadkapitalizmus, és a gulyáskommunizmus közötti eltérés lényege is... Ja és a mostani adósság sokkal kilátástalanabb...
  Most a rendszerünk 50-es éveinél tartunk (ott ahol Rákosiék tartottak a saját rendszerükkel).
  Most jól jönne egy Demokrata Kádár...:C
 • Komolytalan
  #123
  "Nem a kommunizmus miatt haltak meg emberek azt tudhatnád. Szemét emberek szemét tettei miatt. Ez pedig a történelemben sokszor előfordult."
  Végülis... Ha mondjuk a fejedhez tartom a Tokarevet, és meghúzom a ravaszt, te se miattam halsz meg, hanem mert túl puha a fejed. Mindig lehet másra kenni a felelősséget, csak van amikor már nagyon jó gyomor kell hozzá, annyira büdös a dolog. Ilyen pl. a kommunisták mosdatása is. Szerintem ha mondjuk ukrán lennél, amely _garantálná_ hogy nagyszülői, dédszülői szinten legalább 1-2-3 hozzátartozód éhen halt Sztálin bácsi érdekes nevelési módszerei miatt, akkor te se mondanád azt, hogy a kommunizmus nem tehet semmiről. Sztálin volt anno a fő szarzsák, de volt még nagyon sok-sok al-szarzsák is, akik közös nevezője az volt, hogy kommunisták voltak. Maradjunk annyiban, hogy se fasisztákkal, se kommunistákkal nem fogok sosem egy tálból cseresznyézni, ha nem baj. Még akkor se, ha ő spec nem felelős senkinek se a haláláért (csak az a fránya puhány emberi test ugye).
 • Komolytalan
  #122
  Hitelből a hülye is utána tudná csinálni, amit Kádár csinált. Lásd pl gyurcsótány se csinál mást. Csak ő közben nyúl is belőle a cimboráival vastagon, Kádár bácsi nem volt ennyire éhes.
  Mondjuk Kádár vagyont azért nem gyűjtött mert nem lett volna értelme. Egy ország tejhatalmú ura volt, itt _bármit_ megkaphatott, amit akart - nagy ótó, nő, bárminemű szórakozás - ha úgy tartotta kedve odaszarhatott volna a parlament közepére, majd a koronázópalástot a vállára dobva majszolhatta volna az ebédjét. Semmi értelme vagyont gyűjteni, ha egy egész ország az övé.
  Kádár egy szar alak volt, a mai vezetők pedig nagyon jó tanítványai.
 • toto66
  #121
  Hát igen!
  Akkor a szakadék szélén álltunk, most meg egy lépéssel előrébb jutottunk...
  Hofi után szabadon. :C
 • ziipp
  #120
  Ezért mondják rá, hogy gulyáskommunizmus. Igaz, közben egyszer csődközelbe került az ország, meg adósodtunk is egy picit, sebaj.
 • ziipp
  #119
  Hehe, egyetértek. Mellesleg azért megjegyzem, hogy óvatosan kell kezelni a nemzeties vonalat, hiszen láthattuk, hogy a szlovákoknál mi lett a vége.

  Babajaga más helyeken is terjeszti az igét, én a PORT.hu-n találkoztam vele először. Valószínűleg úgy van, ahogy mondod, és valamelyik hozzátartozója megszenvedte a nyilasokat. De ez nem mentség semmire, ráadásul jó lenne már úgy társadalmilag is túljutni a holokauszton. Rossz volt - igen, szomorkodtunk - igen, vége van - igen, nem kell több kártérítés - igen.
 • toto66
  #118
  Én hazugnak tartottam mindig is az előző rendszert, de:
  Kádár jános mondta: " minden ami történt megérte, mert ma nincs olyan anya Magyarországon aki azt mondaná a gyermekének, hogy azért nincs vacsora, mert a kenyér aludni ment"
  Ez igaz volt!
  Na ehhez a mai politikusoknak még sokat kéne tenniük!
 • toto66
  #117
  Pont olyan szívás, mint egy másodperccel utánna...
 • toto66
  #116
  Hát a politikusoknak nem is érdemes tükörbe nézniük :C
  Egyébként írtam:"Kádár nem volt hős, de rossz politikus sem"
  Meg azt is, hogy felválalta a hazaáruló szerepét, de ez nekünk jobb lett, mintha más tette volna (mindenképp lett volna olyan aki megteszi).
  Ugyanis Kádárt nem a hatalom éhség, a meggazdagodás vágya hajtotta, lehet hogy csak nem akart meghalni (mint Nagy Imre), mert azt naivitás gondolni, hogy az oroszok nem akarták a megtorlást...
  Ezt onnan lehet kikövetkeztetni, hogy bebizonyosodott már korábban, Kádár nem viselte jól ha börtönbe zárják, kínozzák (én sem viselném), valamint nem gyűjtött vagyont.
  Tehát lehet gyávának hívni, meg lehet bölcsnek is (amennyiben aki féti az életét az gyáva illetve bölcs)
 • Bandee1987
  #115
  Figy, Nagy Imre is megtehette volna ugyanazt, mint Kádár. Csak annyiba telt volna neki az egész, hogy azt mondja, hogy októberben ellenforradalom zajlott le. Mégsem mondta ki, mert tudta, hogy ezután nem lenne képes a tükörbe nézni. Ezért kellett meghalnia.
 • Dredd
  #114
  csóringer dzsoni, tényleg megéri megemlékezni róla. ekkora szívást, meghalni egy másodperccel a háború vége előtt
 • Bandee1987
  #113
  De értsd már meg, hogy kalap szart se ér a tana, ha szerinted eddig senki nem tudta elsajátítani. Akkor ezután sem fogják tudni.
 • BRobee
  #112
  A hsz-eknek semmi köze a cikkhez az egyszer biztos. No mindegy.

  Babajaga fantasztikusak a kommentjeid. Az sg.hu-n Te vagy az ügyeletes, überkirálybölcs, nagyokos, aki mindent jobban tud. Próbálsz szánalmas okosságokat, bölcseleteket osztani...

  "Nem a kommunizmus miatt haltak meg emberek azt tudhatnád. Szemét emberek szemét tettei miatt. Ez pedig a történelemben sokszor előfordult."

  Igazad van b*szod, mentsük fel, és kenjünk mindent a gonosz csunya bácsikra. Kellett egy eszme, hogy az a sok állat ölni is tudjon.. Ne légy már szánalmas.. Egyébként Vlagyivosztokból írsz, hogy ennyire mentegeted ezt az orosz vonalat?

  Jöhetnek a bölcseleteid, de szánalmas vagy ez egyszer biztos.
 • Sanyix
  #111
  Én meg komcsinak tekintek minden olyan majmot, aki szerint a kommunista öldöklés semmi volt, és akik szerint 1 millió zsidót megölni nagyobb bűn, mint 30 millió vegyes embert (és ez csak sztálin érdeme, a többi nincs beleszámolva).

  Nyilván a fasiszták a legnagyobb történelemhamisítók, mert ugye ők uralták a fél világot évtizedekig, nem a kommunisták. Tuti volt valami ősöd aki, aki német haláltáborban(mert ugye az szu-ban több volt, csak az imádott komcsi médiád ezt nem veri nagy dobra...) halt meg, de nem őrtoronyból leesve. Azért vagy ilyen koromsötét, és azért nézed el legalább 30x annyi ember legyilkolását, és azért van az, hogy azt sem tudod mi az a szélsőjobb, csak a hasonló értelmi képességű embereknek készült médiából szajkózod az eget rengető marhaságaidat, azért van az, hogy beállsz a birkanyájba ujjongsz ha ellopják a pénzed, és nyeled a média faszságait fenntartások nélkül, mint a többi éjsötét panelproli...
 • toto66
  #110
  Nem érted a lényeget! A nemzetet nem mint társadalomtudományi kategóriát használtam, hanem abban az értelemben ahogy azt még 100-150 éve használták!
 • uwu
  #109
  Azért elég nagy baromság a mondókádnak az a része, hogy nem létezik nemzet.
  Tisztáznod kéne mgadban a államnemzet és kultúrnemzet fogalmát.
  A többi részével nincs bajom, mindenkinek meglehet a saját véleménye.
 • toto66
  #108
  Azért is fals a nemzeti érzelem és a hazafiság mögé bújni, mert mára nemzet már nem is létezik, csak országlakók vagyunk! (ez változhat, ha például háború törne ki, és egyé kovácsolná az országlakókat, de ez inkább ne legyen)
  Azért viszont mert bizonyos kisebbséget nehéz elviselnie valakinek (mert hát nehéz!) attól még nem neonáci, lehet hogy csak nem szereti ha megverik, kifosztják, és az adójából élősködnek. A neonácikat pedig utálom!
 • DjDano
  #107
  Ja és természetesen én neonácinak tekintek mminden szélsőjobbost akik a nemzeti érzelem és hazafiság álcája mögé bújva teresztik a mocskos eszméiket
 • DjDano
  #106
  Bvalek szerintem változtasd meg a nicked balekra... Egyébként örök érvényű igazság, hogy a legnagyobb antikommunisták a fasiszták és neonácik. És egyben ők a legnagyobb történelemhamisítók is akik szerint a gázkamrák csak kitalációk, de bezzeg a kommunizmusnak 100 millió áldozata volt...
 • mcganyol
  #105
  "a valóságban a kapitalizmus tökéletesen megbukott"

  bocs, úgy értettem a kommunizmus bukott meg :) bár sajnos kicsit Freud-i az elszólás.
 • mcganyol
  #104
  az ember alapjában véve sokkal kisebb csoportokra lett "tervezve", mint amiben ma élni kényszerül. ezmiatt a többség szociális érzékenységét tökéletesen elveszti idegenekkel szemben. a kommunizmus lényege nagyon röviden, hogy ezt az érzékenységet próbálja meg általánosan elfogadott normává tenni. a valóságban ki lett próbálva, sőt eröltették is sokat, mégis totális kudarc lett az eredménye.

  hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, busz áll a megállóban, teli emberrel indekszel kifelé, indulna. jön az úton a 20millás audi. a kommunista kiengedi, mert átlátja, hogy 100ember jut úgy 1 percel elöbb haza, és ő egyedül veszít egy percet, ha ezt megteszi.
  a kapitalista azt csinálja, - amit ma 10ből 9 autós - kizárólag a saját érdekeit szem elött tartva (többnyire a kresz-t is letojva) bevág a busz elé. és rohadt mód nem érdekli, hogy a buszon 100 embert megszivatott ezzel.

  a valóságban a kapitalizmus tökéletesen megbukott, mert az emberek többsége énközpontú. ez nem baj, vagy hiba, ez egyszerűen ilyen és kész. ami működik az a fogyasztói társadalom, "törődj magaddal", "mert megérdemled".

  az hogy sok ember egy eszme mögé elbújva csinálja az egyéni hülyeségeit, még nem minősíti az eszmét magát. itt van pl a greenpeace, a céljaik alapvetően normálisak és ésszerűek. időről időre mégis idióta sötétzöldek csinálják az irgalmatlan nagy hülyeségeiket és persze ők a leghangosabbak. ettől még nem a greenpeace a rossz, csak az emberek ezután könnyen rásütik az egyes emberekről szerzett negatív benyomásukat az egész mozgalomra.
 • Tetsuo
  #103
  1 haboru utolso aldozata csak szimbolikus lehet, mert eleve szubjektiv h kit tekintunk meg haborus aldozatnak.. hazafele utazo katonak eseten (persze csak ha 1enesen haza megy! :) meg biztos volt nehany ezer halaleset, meg 1 kis eroszak, stb.
 • Tetsuo
  #102
  1ertelmuen a kommunizmus 1 utopia, viszont a demokracia is az.
  A kommunizmus onmagaban nem rossz, csak sok a kocsog es nem nagyon jo a biztonsag! :)
 • Tetsuo
  #101
  ne a szamokon vitatkozzatok, teljesen mind1 abbol a szempontbol, 1ik sem volt ember, Sztalin, Lenin, Hitler.. mocskos fereg volt mind!
 • uwu
  #100
  A kommunizmus a mai világban csak egy szép elmélet.
  A tőkekoncentráció miatt a kommunizmust már sehol sem lehet megcsinálni.
  Megfelelő mennyiségű pénzzel bármit el lehet érni
 • uwu
  #99
  Szerintem minden helyzetre megvan az optimális államforma.
  Demokráciából is annyi féle van ahány ország.
  Ha az országot hozzáértő emberek vezetik, és tényleg érvényesülnek az állampolgárok érdekei, akkor úgy formálják az államapparátust, hogy hatékonyan működjön.
  Jelenleg Magyarországon ez nem így van. A hatalom birtokosai kiszolgélják a külföldi nagytőkéseket, ők is csak a lehulló maradékért harcolnak, és közbe minket taposnak.
 • babajaga
  #98
  Csak egy baj van az okfejtéseddel hogy a világ egyetlen országa se jutott el a kommunizmusig, a SZU se.Látszik hogy Marx elvtársról csak hallottál de egy bötüt se olvastál tőle.
 • uwu
  #97
  Ez majdnem jó, csak van egy kis szépséghiba,
  Se kocsi se lakás se gyerek....
  A többi rendben van, megkapod a maszlagot, a külföldi nagytőkések meg zsírosodnak az tény.
 • toto66
  #96
  Kedves Kukacos olvasd el legalább egyszer a kommunizmus definicióját (az eredetit, azt amit a kitalálói írtak le)!
  Nem a rendszer hasonló, hanem a vezetők! (és mindig is így lesz bárminek is hívják az aktuális rendszert, csak kivételesen rövid és szerencsés időszakokban nem)
 • toto66
  #95
  A hortyféle ügyetlenség a kiugrási kisérletben mutatkozott meg leginkább!
  Kádár,vagy Münnich? Akkor most a Münnichet utálnánkhivatalosan...
  Valakinek lennie kellett, Kádár nem volt hős, de rossz politikus sem, mert ezt átlátta, és senki másnek nem tett volna a SZU annyi engedményt az elkövetkezőben (mivel Hruscsov és Antropov is viszonylag jó kapcsolatban volt vele, nem úgy mint Brezsnyev és Gorbacsov)
 • kukacos
  #94
  Vak vagy. A mai kapitalizmus közel van a megvalósult kommunizmushoz, csak szépen be van csomagolva. Mindenki közel az átlaghoz keres, megkapod a média által diktált minimumot (autó+lakás+gyerek), aztán dolgozz keményen, az elit pedig élvezi a javakat, amit megtermelsz. Az átlag jövedelmi különbségei (Lada vs Mercedes) elhanyagolhatók az átlag és az elit közötti anyagi különbséghez képest (autó vs egy kisebb állam költségvetése). A többség gyakorlatilag nincstelen, vagy mert tartozásokba verik (nyugaton), vagy mert pechje van és rossz helyre született. Ha valamiért mégis lenne megtakarításod, százévente rendeznek egy jó kis háborút vagy válságot, hogy eltűnjön. Kommunizmus ez a javából, megfelelően álcázva. Nincs semmi baj ezzel, a Föld erőforrásai végesek, máshogy nem megy.

  Amiért mégsem teljesen kommunizmus, az az elit. A tömeg ugyanazért építi a rendszert zokszó nélkül, mint amiért lottózik: azt ígérik neki, hogy szerencsével és kemény munkával az elitbe kerülhet, pedig az igazság az, hogy többnyire az elit termeli újra önmagát. Senki sem ér milliárdszor annyit, mint egy másik ember, de ebben a világban ez természetes. A világ vagyonának felét a felső 1% birtokolja (szupergazdagok), 90%-át a felső 10% (gazdag nyugati államok). Ez a különbség nem indokolható a motivációval: ha mindenki csak százszor annyit érhetne, mint más, az is motiválna eleget. Az elit hatalmát kihasználva becsapja a tömegeket, és fenntartja a számára előnyös status quot. A globalizált gazdaságban a magánvagyonok megfogása lehetetlenné vált, világméretű politikai összefogás kellene hozzá.

  Mondhatjuk, a dolog bevált, akár kívánatos is lehetne. Valójában instabilitásokat rejt. Az elit egyszer már nyíltan bepróbálkozott a tömeg teljes kisemmizésével a 18-19. században, akik erre forradalmakkal válaszoltak, így finomodtak a módszerek. Mi lesz, ha a jövőben az elitnek megint nem lesz szüksége a tömegek jóindulatára, pl. mert robotokkal bárkit helyettesíteni lehet?
 • toto66
  #93
  Elfogadom amit írsz!
  Én csak úgy nagyából látok rá, de nem vakít el a porhintés annyira, mint ahogy kedves "véresszájú" politikusaink szeretnék!