Gyurkity Péter

A RealNetworks válaszolt az Apple vádjaira

A RealNetworks szóvivője védelmébe vette a cég által kifejlesztett Harmony szoftvert, miután az Apple azzal vádolta meg riválisát, hogy szándékosan feltörte az iPodok digitális védelmi eljárását.

Amint arról korábban hírt adtunk, a Harmony nevű program alkalmazkodik az iPodok digitális védelméhez (digital rights management, DRM), így a RealNetworks online zeneboltjában kínált dallamokat immár az Apple készülékein is lejátszhatjuk. A vállalat nem maradt adós a válasszal, és azzal vádolta meg a RealNetworks fejlesztőit, hogy tudatosan feltörték a védelmi eljárást annak érdekében, hogy elkerüljék a szükséges licenc megvásárlását.

Az Apple képviselője a vezetőség megdöbbenését tolmácsolta, és hangsúlyozta, hogy a RealNetworks a szükséges licensz hiányában használta fel saját céljaira az eljárást, amely az Apple tulajdonában áll. A szóvivő kilátásba helyezte, hogy jogi úton szereznek érvényt a cég álláspontjának, és a lejátszók módosításával lehetetlenné teszik a Harmony működését.

A RealNetworks közleménye ugyanakkor le­szö­ge­zi, hogy a Harmony egy "tel­je­sen le­gá­lis és füg­get­len fej­lesz­tés vé­ge­red­mé­nye, amely le­he­tő­vé teszi a na­gyobb kom­pa­ti­bi­li­tást." A vál­la­lat szó­vi­vő­je ha­son­ló pél­da­ként hi­vat­ko­zott az IBM PC-re, amely - an­nak el­le­né­re, hogy ere­de­ti­leg a Nagy Kék fej­lesz­tése - szá­mos gyár­tó kí­ná­la­tá­ban meg­ta­lál­ha­tó. "A Harmony nem tá­vo­lít­ja el, és nem sem­le­ge­síti a di­gi­tá­lis vé­del­mi el­já­rást. Az Apple ál­lí­tá­sa sze­rint a Harmony el­len­té­tes az új jog­sza­bá­lyok­kal, de vé­le­mé­nyünk sze­rint a DMCA a na­gyobb kom­pa­ti­bi­li­tást he­lyezi elő­tér­be az egy­más­sal üt­kö­ző szab­vá­nyok­kal szem­ben" - áll a RealNetworks köz­le­mé­nyé­ben.

Michael Goodman, a Yankee Group elemzője szerint egy esetleges per egyik félnek sem lenne kedvező, és teljesen felesleges lépés lenne, mivel a RealNetworks szoftvere nem fenyegeti az Apple üzletét. "Az iPod készülékekkel rendelkező felhasználók amúgy is az Apple szolgáltatását veszik igénybe, és a rivális cég megoldása nem jár akkora előnnyel, hogy elcsábítaná az Apple vásárlóit" - összegezte véleményét Goodman.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
  • Devla #1
    Tudtommal miutan az IBM kifejlesztette a PCt, es foleg az ISA sinrendszert, mindenki szamara elerhetove tette es nem kert erte licenszdijat, hogy nepszerusitse. Az iPodnal ilyesmirol szo sincs.