Gyurkity Péter

A 20th Century Fox is csatlakozott a Blu-ray technológiát fejlesztő cégekhez

A neves filmstúdió bejelentette, hogy csatlakozik a Blu-ray technológián dolgozó vállalatokhoz, de a cég szóvivője kijelentette, hogy a filmpiacon egyelőre nem tervezik a technológia felhasználását.

A Blu-ray Disc Founders tagjai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a Blu-ray a DVD utódjaként jelenjen meg a világpiacon. A feladat nem könnyű, mivel máris felbukkant a szabvány riválisa, amely a HD DVD nevet kapta. Mindkét szabvány jóval nagyobb kapacitást nyújt a DVD lemezeknél, és mindkét fejlesztői csoport kék lézert használt fel - ennek ellenére a két formátum nem kompatibilis egymással. A Blu-ray tízszer nagyobb, míg a HD DVD hatszor nagyobb kapacitással rendelkezik, mint a jelenlegi DVD lemezek, ami minden bizonnyal jó ideig kielégíti majd a felhasználók - és a filmipar - igényeit.

A filmstúdió bejelentése kuriózumnak számít, hiszen a filmiparban érdekelt cégek általában nem vesznek részt az új technológiák kifejlesztésében. Ezen a téren a Sony vállalt fel úttörő szerepet és az óriáscég nemrég felvásárolta az MGM stúdiót annak érdekében, hogy a szabvány véglegesítése után elsőként jelenjen meg a piacon az új termékekkel. A legtöbb elemző egyetért a Sony elképzelésével, és véleményük szerint a filmstúdiók rendkívül fontos szerepet töltenek majd be az új szabvány elterjesztésében, mivel a nagy kapacitást megfelelő tartalommal kell majd kitölteni.

A Fox szóvivője leszögezte, hogy egyelőre nem ter­ve­zik az új tech­no­ló­gia fel­hasz­ná­lá­sát, de a vál­la­lat sze­ret­ne részt ven­ni a szab­vány ki­dol­go­zá­sá­ban, és a rész­le­tek vég­le­ge­sí­té­sé­ben. "Sze­ret­nénk mi­nél ha­té­ko­nyabb együtt­mű­kö­dést kia­la­kí­ta­ni a BDF cso­port töb­bi tag­já­val, mi­vel csak így biz­to­sít­hat­juk a fo­lya­ma­tos fej­lesz­tést" - je­len­tet­te ki Andrew G. Setos, a Fox Group egyik ve­ze­tő­je. A fej­lesz­tői cso­port tag­jai kö­zött meg­ta­lál­ha­tó a Dell, a Hew­lett-Packard, a Hi­tachi, az LG Electro­nics, a Pioneer, és sok más cég, míg a HD DVD for­má­tum el­ső­sor­ban a NEC, va­la­mint a Toshiba fejlesztése.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • TeszteloPontHu #3
  "A filmstúdió bejelentése kuriózumnak számít, hiszen a filmiparban érdekelt cégek általában nem vesznek részt az új technológiák kifejlesztésében."

  Most sem vesznek részt a kifejlesztésében, hiszen már ki van fejlesztve, Japánban már kapható is.
 • Power #2
  "A Blue-ray tízszer nagyobb, míg a HD DVD hatszor nagyobb kapacitással rendelkezik, mint a jelenlegi DVD lemezek, ami minden bizonnyal jó ideig kielégíti majd a felhasználók - és a filmipar - igényeit."

  A Blue-ray kapacitása oldalanként: 23,3GB , 25GB vagy 27GB. A DVD-jé pedig 4,7GB. Hogy jött ki 10x??? A kétoldalas Blue-ray/HD DVD-t hasonlította az egyoldalas DVD-hez?

  Amúgy egyáltalán nem nagy ugrás a DVD-hez képest egyik szabvány sem, de végül is a kapacitás még csak elég lenne, a gond inkább a sérülékenységgel/megbízhatatlansággal van.
 • Borg #1
  Akkor sztem ennyit a DVD Forumról, meg a HD DVD-ről.
  Egyelőre minden sonyék mellett szól.