MTI

Hozzáférhetetlenné tenne egy kuruc.infón megjelent cikket az ügyészség

Hozzáférhetetlenné tenne egy kuruc.infón megjelent cikket az ügyészség - közölte a fővárosi főügyész. Ibolya Tibor elmondta: a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség az illetékes bíróságon indítványozta a holokauszttagadó megállapításokat tartalmazó cikk és az ahhoz fűzött hozzászólások végleges hozzáférhetetlenné tételét.

Közleményében azt írta: a rendelkezésre álló adatok szerint, a 2013. július 19. napján 21 óra 40 perckor közzétett "Elbocsátó levelek, fizetési kimutatások, precíz adatkezelés - +unortodox+ dokumentumok Auschwitzból" című cikk ismeretlen szerzője, valamint a cikkhez hozzászólók olyan megállapításokat tettek, amelyekkel nagy nyilvánosság előtt a holokauszt tényét tagadták, kétségbe vonták, jelentéktelen színben tüntették fel. Ibolya Tibor felidézte: az ügyben a III. kerületi rendőrkapitányságon nemzetiszocialista rendszerek bűnei nyilvános tagadásának bűntette miatt indult nyomozás, amelyet azonban a nyomozó hatóság - mivel a cikk, illetve az ahhoz fűzött kommentek szerzőinek kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható - felfüggesztett.

Mivel azonban az írások mint elektronikus adatok honlapon való hozzáférhetővé tétele, illetve közzététele bűncselekményt valósított meg, a kerületi ügyészség indítványozta, hogy az eljárásra illetékes Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a cikk és az ahhoz fűzött hozzászólások végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelje el. Az erről szóló határozat külföldön történő végrehajtását pedig jogsegély keretében kérje Amerikai Egyesület Államoktól, ahol a honlapnak helyt adó szerver található - írta a fővárosi főügyész.

Az ügyészség indítványozta továbbá, hogy amennyiben a külföldi hatóság jogsegély iránti megkeresése határidőn belül nem vezetne eredményre, úgy a bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását rendelje el.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • Tetsuo #29
  Gondolom nálad az nem érvelési hiba, hanem tudatos, hogy a személyemet fontosabbnak tartod a témánál és emiatt nem reagálsz az elhangzott érvekre.
  Hogy minek hiszel engem, annak ellenére amit mondtam, ezekután nem érdekel.

  Ami tény, hogy a holokausztvédő törvényhez hasonlókat DIKTATÚRÁKBAN szoktak hozni valami eltussolására, meghamisítására.
  A kettősmérce is tény, ugyanis a vöröscsillag viselésének tiltását az EU nem engedi, míg a horogkereszt tiltólistán van sok országban, tehát a törvény pontos szövege kamu, a kommunita bűnökre kevésbé vonatkozik.
  Ha hiszed, ha nem, több zsidó ismerősőm van akik utálják a cionizmust meg a zsidó maffiát és ellene szólnak fel ha tehetik. Nem sokszor tehetik.
  Hasonlóan, mint pl. egy zsidó író: Norman Finkelstein. Híres könyve: A holokausztipar.
  Effélét említettem alább, a bizonyítékokról ami a szemed előtt van, de nem hiszed... mert a tabut érinti.
  Sajnos ez a hozzáállás pont az áldozatok emlékét sérti, mint azt sokan megteszik pénzért, pozícióért stb. takarózva a holokauszttal, de valójában lenézve és gyalázva az áldozatok emlékét. Sokan meg ostobán, gondolkodás nélkül, birkamód követik a mantrát:

  https://www.youtube.com/watch?v=HFj1KbwMe_g

 • DanielGray #28
  Az utolsó mondat különösen érdekes...
 • DanielGray #27
  Sajnos ez volt a valóság!A gyávaságról nem nyalatkoznék,hiszen nem a zsidók védték az én valagam,hanem fordítva!:) Édes prüntyőm ezt tudom Neked ajánlani,meg a hozzád hasonló macesz gombócoknak..figyelsz?Figyelj:„Zsidó hivatalt nem viselhet. Jelenlétük országunkban nem kívánatos.” (Szent László)
  „A zsidók nem kívánatosak. Senki zsidó közül keresztény cselédet venni vagy eladni vagy magánál szolgálatban tartani ne merjen” (Könyves Kálmán)
  „Pénzváltók, kamaraispánok, sókamarások és vámosok országunkbeli nemesek legyenek. Zsidók ne lehessenek.”
  (II. András: Aranybulla)
  „A zsidók hetente hat százalék kamatot szednek. Tisztességes ember ilyet nem tehet.” (Zsigmond király)
  „A zsidóknak az ő jogaikra nézve …többféle és különböző és több helyen az üdvösséggel ellenkező kiváltságaik vannak”
  (Werbőczy István: Tripartitum)
  „A leghelyesebbnek látszik, hogy a zsidókat Buda várából kiűzzük, mert népem számára jelenlétük nem kívánatos. Nincs még egy ilyen kártékony faj a birodalmamban A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással, írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek még egy ilyen kellemetlen kártevőt az államon belül, mint ezt a fajt, amely csalásával, uzsorájával és pénzkölcsönzésével elszegényíti az embereket és semmitől sem riad vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük”
  (Mária Terézia)
  „A zsidók…várj egy kicsit, és többen lesznek ezek, mint Árpád magzatai.”
  (Virág Benedek)
  „A falusi zsidók többnyire oly egészen demoralizált népcsalók és orgazdák, hogy azokat a nép között megszenvedni, vagy még azokkal bort és húst árultatni csupa veszedelem.”
  (Berzsenyi Dániel)
  „Amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll.”
  (Kölcsey Ferenc)
  „Ami a zsidó élet-, keresetmód káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, a részben magunk is vétkesek vagyunk, őrizetlenül hagyván az ország határait s a városokat a mindenünnen betolakodó zsidó ellen s befogadván őket, korcsmárostul és boltostul, mert jobban fizetnek, a nép közzé, amelyet megrontanak.”
  (Vörösmarty Mihály)
  „El fog jönni a perc, amelyben minden keresztény nemzet amely a zsidókkal együtt él, felismeri a kérdés lényegét: hogy megtűrje vagy kiutasítsa: számára élet vagy halál problémájává válik. A kérdés: egészség vagy folyamatos betegség, szociális béke, vagy örökké tartó sínylődés?” A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja. A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ő az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul.”
  (Liszt Ferenc)


  „ A zsidókat nemcsak mi, hanem a zsidók is így nevezik: zsidó nép. Nem szoktuk pedig mondani: pápista nép, kálvinista nép, lutheránus nép, unitárius nép. Innen látszik, hogy e szó alatt: zsidó, több fekszik, mint csupán valláskülönbség….vallásuk politikai institúció, theokráciai alapokra fektetve, amely a fennálló országlási rendszerrel politikailag egybehangzásba nem hozható.”
  (Kossuth Lajos)
  „Az angol nemzet egyenjogusíthathatta a zsidó fajt. Mert ha én például egy palack tintát öntök egy nagy tóba, annak vize azért nem romlik meg, és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll Franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát önt, megromlik a leves….E tekintetben tehát a liberalizmus a nemzetiség rovására történik. És ez nem vélekedés, mert apodictive számszerűleg is be lehet bizonyítani, hogy minden ilyenféle kedvezés csorba a nemzetre nézve.”
  (Szécsényi István)
  „A zsidók emancipációját óhajtom. Van azonban egy, amit nem hozzákötve, hanem ezzel párhuzamosan óhajtok, és ez egy zsidóellenes bevándorlási törvény.”
  (Deák Ferenc)
  „Egyetlen oka sem lehet, hogy szeretni kelljen a zsidókat”
  (Jókai Mór)
  „A zsidók forradalma…ez nem az én forradalmam.”
  (Ady Endre)
  „Ki merem mondani, a nép erkölcseire, gazdasági süllyedésére nagy részben az ortodox zsidók üzleti iránya, eljárása az ok…mily romboló hatást gyakorol az elszigeteltség és az egyoldalú irány, amely e felekezetet egyszersmind az ő üzletében egészen különleges irányba szorította, amely képtelenné teszi arra, hogy ő a nemzettel egy etikai alapon érezze magát, egy cél felé törekedjék a nemzettel magával.”
  (Herman Ottó)
  „Kell hogy legyen valamiféle szaguk, igenis, büdösek. Máskülönben nem tudnám magyarázni azt az azonnali fizikai rosszullétet, amely társaságukban elfog”
  (Móricz Zsigmond)
  Lekicsinyelni azt a fajt, amely a maga húszszoros kisebbségében elfoglalta a magyar élet minden startégiai pontját, s mely egy történelmi katasztrófa ügyes kihasználásával lába alá gázolt bennünket, hitünket leköpte, zászlónkat letaposta, lekicsinyelni ezt a fajt nem önmagunk végtelen megvetését jelenti?
  (Szabó Dezső)
  „A zsidóság az a métely, amely az országot tönkreteszi”
  (Eötvös Lóránt)
  A zsidó vagyonok kezelőinek s értéktárgyak megőrizőinek az a gyakorlati tapasztalata, hogy a zsidók mérhetetlen gyanakvással, semmiféle rendőrségi és bírósági hercehurcától vissza nem riadva, barátságot és bizalmat félretéve, néha kiáltó hálátlansággal keresnek rajtuk olyan értékeket, amelyeknek megőrzését vagy rendben tartását a háborús események tették az illető hibáján kívül lehetetlenné” (Bibó István)
  „A zsidókat a magyar állam siet kárpótolni, az őket ért igazságtalanságokért, és vagyonukban, jogaikba való visszahelyezésüket hiánytalanul teljesíteni, De miért kell akkor a keresztényeket, a bűnteleneket is számkivetni, megfosztani, testileg, lelkileg tönkretenni?”
  (Mindszenty József)
  „A zsidóság közéleti tevékenysége röviden úgy jellemezhető: magyarellenesség.”
  (Páger Antal)
  „A zsidók már nagy nehézséget okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik több szívességet tenni... A zsidók egy sötét és visszataszító erő... Csirkefogók és gazemberek népe.”
  (Cicero)
  „Ennek a bűzöző népnek a szokásai oly erőszakosak, hogy azt rákényszerítik minden népre, a meghódítottak a meghódítókra, saját törvényeiket.”
  (Seneca)
  „Balsorsát a város (Jeruzsálem) csak saját fiainak köszönheti, a rómaiak csak az igazságot szolgáltatták ki.”
  (Josephus Flavius)
  „A zsidóknál alantasabb, undorítóbb emberfaj nem létezik.”
  (Vespasianus császár)
  „Ahányszor csak győztem, mindannyiszor békére szólítottalak fel benneteket, mintha csak én lettem volna a legyőzött fél. Amidőn pedig a templomhoz értem, szántszándékkal figyelmen kívül hagytam a hadijogból folyó jogaimat, és kértelek benneteket, legyetek kímélettel a magatok szentélyei iránt, s óvjátok meg a templomot. Ti visszautasítottátok mindezen nagylelkű ajánlataimat, a templomotokat saját kezetekkel gyújtottátok fel.”
  (Titus császár)
  „Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni, sőt közülük lesz egy. Allah nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az igaz Istent. Nem szabad megállnod soha abban a munkában, hogy a zsidók csaló és istentelen voltát hirdesd!”
  (Mohamed Próféta)
  „A talmud…ellentétben áll minden nem zsidó világrendjével…megdöbbenve hallgattam a lefordított részleteket.”
  (Szent Lajos)
  Nem lenne szabad megengedni, hogy a zsidók megtartsák, amit mások kiuzsorázásával szereztek. Legjobb lenne munkára kényszeríteni őket, hogy maguk keressék kenyerüket meg, ahelyett hogy semmit sem tesznek és kapzsi módon élnek.” (Aquinoi Szent Tamás)
  „A zsidókat ki kell űzni, mert amíg jelen vannak, addig harácsolnak.”
  (Aragóniai Ferdinánd)
  „Zsinagógáikat vagy iskoláikat fel kell gyújtani, és ami nem akar elégi, földdel kell betemetni…isten lássa, hogy tudva nem tűrünk…nem járja, hogy mi, átkozott gójok, arcunk verejtékével dolgozunk, ők meg, a szent emberek, majd mindezt felemésztik és aztán még gyalázatosan dicsekedjenek, hogy ők a keresztények urai.”
  (Luther Márton)
  „Köszönöm zsidó, hogy megtanítottál gyűlölni”
  (Shakespeare)
  „Az egész világ szenved a zsidók uzsorája miatt, monopóliumaik és csalásaik miatt. Különösen a parasztok, a munkások és a nagyon szegények szenvednek legfőképpen miattuk. Időnként emlékeztetni kell a zsidókat arra, hogy mióta Palesztínát és az arab sivatagokat elhagyták, tetteik, viselkedésük jogos felháborodást vált ki mindenhol.”
  (VIII. Kelemen Pápa)
  „A zsidó maga a veszedelem.”
  (Goethe)

  „Miért utálják a zsidókat? Ez az ő törvényeik elkerülhetetlen következménye: vagy mindenkit uralni akarnak, vagy azt akarják, hogy az egész emberi nem gyűlölje őket. A zsidó nép engesztelhetetlen gyűlöletet mutat minden nép iránt. Minden uralom ellen lázad. Mindig uralkodni akar, mindig kapzsi mások jólétét illően, mindig barbár - alázatos, ha szegény, dölyfös, ha gazdag.”
  (Voltaire)
  „Ők hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege. Százszor veszélyesebbek szabadságunkra és nagy ügyeinkre. Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának legnagyobb ellenségeit” (George Washington)
  „A szétszórt zsidók ma is államot alkotnak, amely idegen államot alkot az államon belül, ahol élnek.”
  (Thomas Jefferson)
  „A zsidóság veszedelmes méreg, mely ennek minden erővel küzdeni kell.”
  (Wagner)
  „Sáskák és férgek a zsidók, akik tönkreteszik, felfalják az én Franciaországomat.”
  (Napóleon)
  „A zsidó maga az ördög.”
  (Nietzsche)
  „Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világ kultusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz.”
  (Karl Marx)
  „Meg vagyok győződve arról, hogy zsidók üldözésének nincs sok köze vallásos előítélethez. Nem, a zsidó egy pénzkapó. Ezt tette élete végső céljává. Ezt csinálta Rómában. Ezt teszi azóta. Sikere, gátlástalansága és erkölcstelensége az egész emberiséget ellenségévé tette.”
  (Mark Twain)
  „A zsidók a többi népek felemelkedését minden erővel visszautasítják, és ragaszkodnak történelmi reményeikhez, a világuralomhoz.”
  (Mandelstein)
  „A közöttünk élő zsidóság problémája a jelen legnehezebb és legveszélyesebb kérdései közzé tartozik.”
  (H.S. Chamberlain)
  „Ez nálam tudatos volt, mert a zsidóknak a világ új berendezésében óriási szerepet szánok. A zsidó simulékony, kitűnően alkalmazkodik, és főleg mérhetetlenül kegyetlen. Orosz ember orosz ellenforradalmárral soha nem tudna oly kegyetlenül eljárni, mint ahogy a zsidó megteszi.”
  (Lenin)
  „A keleti parazita: szóval: a zsidó”
  (G.B. Show)
  „Mindössze 300 ember, akik jól ismerik egymást, intézik Európa sorsát. Ezek utódjaikat saját környezetükből választják ki. Ezeknek a zsidóknak a kezében olyan eszközök vannak, amelyekkel véget vethetnek bármely államformának…”
  (W. Rathenau)
  „A zsidóságban semmilyen különlegességet vagy kiválasztottságot nem látok. Gyerekes dolog ezt hinni, ezen hitük más embereket joggal sért. ” (A. Einstein)
  (0)Válaszolok
  Kellemetlenkedő2014-01-23 20:33:43
  „Én nem mondom, hogy a Cion bölcseinek jegyzőkönyve nem hamisítvány, csak azt, hogy összhangban van a történésekkel…mindig is összhangban volt. A zsidók mindig is az üzletet irányították. (…) A filmipart az USA-ban és Kanadában 100%-ig ők irányítják, erkölcsileg és gazdaságilag, a közvélemény zsidó manipulálói.”
  (Henry Ford)
  „A búr háború 37 éve volt. A búr szó farmert jelent. Sokan kritizálták, hogy Nagy-Britannia, egy nagyhatalom ki akarta a búrokat söpörni. Vizsgálatom kiderítette, hogy Dél-Afrika valamennyi gyémánt,- és aranybányája zsidó tulajdonban volt. Rotschildeké volt az arany, Samueleké az ezüst, Baumé a többi bányászat és Mosesé az alapvető fémek. Bármit érintenek meg ezek az emberek, azt elkerülhetetlenül beszennyezik.”
  (Churchill)
  Noha volt hely, a zsidók förtelmesen össze voltak zsúfolva. Minden helységben volt egy sarokban egy szemétdomb, amit WC-nek is használtak. A zsidókat csak puskatussal lehetett rávenni, hogy undorító szokásaikról lemondjanak és eltakarítsák a szemetet. Természetesen ismerem az Izrael elveszett törzse kifejezést, azokra a törzsekre, akik eltűntek, nem Júda törzsére, akiktől a mai kurafiak erednek. Személyes véleményem szerint ez is elveszett törzs – elveszett minden emberi tisztesség számára”
  (George S. Patton)
  „A zsidók kezükben tartják Hollywoodot. Ez dühít engem, és minden jóérzésű embert.”
  (Marlon Brando)

  És végezetül:
  „Minden zsidó tökéletes reklámfigurája egy következő holokausztnak.”
  (Henry S. Truman)
 • didgeridoo #26
  Te teljesen paranoiás vagy, de hát magamra vessek, hogy szóba álltam a neonácikkal, akik még ahhoz is gyávák, hogy felvállalják, hogy azok. Hogy mondta a kis szemüveges zsidó, akire jobb lett volna hallgatnom?

  "Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal." • DanielGray #25
  Istentelen egy csürhe volt!Néha azon gondolkodtunk,mi belső(voltak külsők is,mondom,nagy biztonság kell,mert az ánuszuk össze van szűkülve,félnek) őrök,hogy a legelső támadásnál elugrunk az útból,itt már akkora undor alakult ki!Angol nyelv kötelező volt a belsősöknek és katonai tapasztalat,de mi csak folyamatosan arra gondoltunk,milyen fasza lenne ezeket a "büdöslábúakat"(bizony,a lábuk is rettenetesen büdös volt) felrobbantani!Na most ezt képzeljétek el,mikor azok az emberek gondolkodtak ezen,akik elméletileg az előbőr nélküli pöcsükre vigyázott!Semmiféle nácizmus nem volt ebben,csak szimpla undor... Undorodtunk ettől a buckalakó néptől és volt miért undorodni!
 • DanielGray #24
  Azt is nagyon megköszönném,ha haza takarodnátok,mert szerintem ez mindenkinek jobb lenne!Ott lehet majd gyűlölni az arabokat,csak takarodjatok már innen!Mint valami elbaszott vendég,aki nem hajlandó elhagyni a lakást!Érdekes srácok/csajok ezek,igaz,hogy mindenkinek tele van a hócipője velük,de ők azért maradnak!Hiába kéri őket meg az ember,nem mennek,pofátlanok... Emlékszem,mikor a valagukra vigyáztam még a kilencvenes évek közepén,mit műveltek ezek... Axe arc vizet ittak,rászartak a klotyó tetejére,papucsban jöttek játszani,nem akármilyen hely volt ez,hanem a Várkert kaszinó,Európa legszebb kaszinója volt akkor.Néztek az angolok,hogy lehet beengedni ilyen elbaszott,kretén,igénytelen embereket?!Ezek voltak a zsidók.... Hozták őket Izraelből..Valami egészen elképesztő igénytelen banda,mintha az őserdőből jöttek volna!Ráadásul rettegtek is,úgyhogy nekem és szolgálatot teljesítő társaimnak kellett őket megnyugtatni... Semmi gond,nem gyűlölnek titeket(na erre ittunk)!A legviccesebb,hogy mi támadtuk volna először meg őket,annyira egy undorító banda volt!Kilopták a klotyós nő borravalóját a kis porcelán tálkából!Döbbenet...Aki ott lehúzott néhány évet,az megismerte őket,de piszkosul!Semmi köze a nácizmushoz ennek az undorhoz,mert itt arról volt szó!Kibaszottul undorító banda ez,ráadásul folyamatosan retteg!Ezeknek biztonsági emberek?Minek?A fél világ akar/szeretne rájuk támadni lassan,mintha újra Babilonban basznák a gyerekeket és betelt a pohár!Egyedül fognak maradni,a koszos sivatagban,amit kierőszakoltak maguknak és így a jó... Elég volt belőlük!
 • DanielGray #23
  Mi is ezt éreztük ám,mikor a bevándorló(oroszból jöttek) zsidók elkezdték halomra gyilkolni a magyarokat!Ott már fel lehetett fedezni amaz gyűlöletet!Hogy képzelték ezek,milyen alapon,hogy merészelték?Nagyon nokedli volt Horthy!Az összes zsidót kidobtam volna és most béke lenne,nem "hancúr"!Kérek bocsánatot az elkövetett zsidó bűnökért,de mivel ezt soha nem fogom megkapni,így csak egy dologban hiszek,egyszer csak elhúznak innen ezek az előbőr nélküli maceszgombócok és végre békében élhet a magyar,mert valaki állandóan a tökeire lép,hiába könyörög a nép,valaki,vagy valami(zsidók) állandóan szorongatják! Simán zsidó ellenszenvet érzek,náci nem vagyok,de szerintem ez természetes,hiszen nem csak nálunk,hanem a világon mindenhol jelentkezik a gyógyszer!:D Előbb,vagy utóbb mentek a levesbe...
 • DanielGray #22
  Sikerült Izrael államot megfogalmazni,így hozzáfűzni valóm nincs is!Köszönöm!
 • didgeridoo #21
  Hűha. Csak az nem tűnt fel, hogy ti vésitek kőbe a magyar nép bűneit azáltal, hogy nem ismeritek el, hogy némely elállatiasodott és rohadó lelkű honfitársunk önként és kéjjel gyilkolt halomra ártatlan embereket köztük csecsemőket is. Az ilyesmit nem lehet kimagyarázni, kérem. Természetesen mialatt irtották az embereket, azért a lakásaik és egyéb vagyontárgyaik jól jöttek egyes nem zsidó magyaroknak. Bocs, de ezt nem lehet a német megszállókra kenni, mert már jóval a jelenlétük előtt megkezdődött Magyarországon a folyamat. Na most az a helyzet, hogy amíg ezeket disznóságokat nem vállalja fel a magyar nyilvánosság és főleg nem ítéli el(!), addig megragad ezen az ősprimitív, zsidókkal jó nagy baromságokat fantáziáló, lázálmokban halódó, félrevezetettek gyülekezetének ez az ország.

  Félreértés ne essék, NEM a magyar nép kollektív bűnösségének elismertetésére megy ki a játék, hanem arra, hogy a nyilasok által elkövetett rémtettek és az általuk vallott hamis ideológia ne nyerhessen többé teret. Azzal, hogy relativizálni próbáljátok a valóban megtörtént dolgokat, éppen azt éritek el, hogy a magyar nép a sötét középkori felfogásotok túsza maradjon, melyben mindennek oka és minden rossz megtestesítője a zsidó. Ennyi erővel boszorkányt is üldözhetnénk, hiszen a "barbároknak" mindig kell valami attrakció. Na nem a csodálatos (de senkinél sem különbebb- véleményem szerint a zsidó nép, vagy bármely más sem kiválasztott) magyar nép a barbár, hanem az olyanok, akik mindig és mindenáron külső ellenségképet kreálnak maguknak csak azért, hogy elfedjék saját gyengeségüket, saját rossz választásaik, önsorsrontásuk önmagukban keresendő okait.

  Hagyjuk ezt a "nem vagyok náci" dumát: ha uszulnál bizonyos népcsoportokra és még a tapétán is őket látod és legszívesebben eltörölnéd őket a Föld színéről, tehát GYŰLÖLET van benned irántuk, akkor az vagy, biza. (:
  Nácik egyébként a világon bárhol , bármilyen rassz képviselői között lehetnek, a rendezőelv mindig ugyanaz: hangzatos meséket találok ki az "ellenségről" és "tetteiről", hogy aztán ezen sztorik által érezzem igazolva a gyűlölet-gondolataimat és a gyűlöletcselekedeteimet. Így aztán tiszta marad a lelkiismeret és szabadon gyilkolhatok, ütlegelhetek szerintem nem "tiszta fajú", "idegenszívű", stb. embereket gondolatban-szóban-cselekedetben. Ja igen.... ez utóbbi szempontok meghatározására saját jogot formáltatok, holott teljességgel illetéktelenek vagytok arra, hogy bármit is megállapítsatok. Ti magatok járatjátok le Magyarországot az "elveitekkel", és a puszta jelenlétetekkel visztek romlásba mindent, mert a gyűlölet talaján nem terem semmi. Az ilyesmin nincs áldás. Persze tudom, hogy neonácikat nem érdemes győzködni. Teljesen hasztalan az ilyesmi: vagy rájöttök, hogy irtó nagy gáz van a fejetekben és még inkább a lelketekben, vagy nem. Ez utóbbi esetben lelketek rajta: gyűlölködjetek! Fantáziáljatok zsidót még oda is, ahol nincs és éljetek az omladozó falú, paranoid, külvárosi világotokba bezárva. Nácinak lenni irtó szar, de sose bánd, hogy az lettél. Utálj embereket csak azért, mert a "haverjaid" firkálmányaiban ahhoz hasonlókat láttál, mint akiket most így, vagy úgy, de legszívesebben lemészárolnál. Én mondom, jó élet ez.

  Phá. <:
 • DanielGray #20
  Engem nem a 84-re emlékeztet a dolog,hanem egy másik,szintén Orwell regényre,az Állatfarmra!Nyomták a disznók,de a sok disznóság még a szamár torkán is,na meg a kutya torkán is megakadt,azután úgy kiverték a őket,mint Mari néni a szőnyeget,kedd reggel! Egy érdekes allegória,bár megmondom őszintén,hogy ezek még a kontraproduktív kifejezést is csak nehezen dolgozzák fel,allegórikus agyukban,mert ők nem is disznófarmot látnak,hanem egy zsidó Jedit !Én vagyok az apád Belzebub!Te bizony...Azt a hétpróbás,olajfás,Mózeses,csipkebokros anyád..én bizony!...