153
 • imuthesz
  #73


  egyszerűen szifi az egész evolúciós folyamat, kitalál fantasy
  nevetséges

  (iskolában elhittem)

 • valaé valaé ná
  #72
  Szerintem az ősrobbanás sem lehetett véletlen.
 • imuthesz
  #71
  ÖSSZESÍTETT VALÓSZÍNŰSÉG = 1/10650 x 1/10150 x 1/10150 = 1/10950 = egyszer minden 10950 esetből.
  Annak valószínűsége, hogy egy átlagos, 500 aminosavból álló fehérjemolekula létrejöjjön, amelyben az aminosavak mennyisége és sorrendje megfelelő, és csak balkezes aminosavakat tartalmaz, amelyek mind peptidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz, 1 a 10950-hez. Ezt a számot úgy írjuk le, hogy 950 nullát teszünk az egyes után, ahogy itt látható:

  10950 =

  100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
  000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
 • imuthesz
  #70
  A használható fehérje létrejöttének 3 alapfeltétele van:
  Első feltétel: a fehérjelánc minden aminosava megfelelő típusú, és a megfelelő sorrendben fordulnak elő.
  Második feltétel: a láncban minden aminosav balkezes.
  Harmadik feltétel: valamennyi aminosav peptidkötéssel kapcsolódik egymáshoz.
  Ahhoz, hogy egy protein véletlenül létrejöjjön, mindhárom alapfeltételnek egyszerre kell teljesülnie. A fehérje véletlenszerű kialakulásának esélye egyenlő az egyes feltételek bekövetkezte esélyének szorzatával.
  Például egy átlagos, 500 aminosavból álló molekula kialakulása:

  1. Annak esélye, hogy az aminosav a megfelelő szekvenciával kezdődik:
  A fehérjék felépítésében 20 fajta aminosav vesz részt. Ennek alapján:
  - Annak esélye, hogy minden aminosav megfelelően választódik ki ezek közül = 1/20
  - Annak valószínűsége, hogy mind az 500 megfelelő lesz = 1/20500 = 1/10650 = egyszer minden 10650 esetből.

  2. Annak valószínűsége, hogy az aminosavak balkezesek lesznek:
  - Annak valószínűsége, hogy egy aminosav balkezes lesz = ½
  - Annak valószínűsége, hogy mind az 500 aminosav balkezes lesz = 1/2500 = 1/10150 = egyszer minden 10150 esetből.

  3. Annak valószínűsége, hogy az aminosavak peptidkötéssel kapcsolódnak:
  Az aminosavak különböző kémiai kötésekkel kapcsolódhatnak egymáshoz. Csak akkor jön létre működőképes fehérje, ha a láncban az összes aminosav a peptidkötésnek nevezett speciális kémiai kötéssel kapcsolódik egymáshoz. Annak valószínűsége, hogy az aminosavak az összes többi kötésen kívül a peptidkötéssel kapcsolódjanak egymáshoz, 50%. Ennek alapján:
  - Annak valószínűsége, hogy két aminosav peptidkötéssel kapcsolódjék: ½
  - Annak valószínűsége, hogy 500 aminosav peptidkötéssel kapcsolódjék: 1/2499 = 1/10150 = egyszer minden 10150 esetből.
 • szivar
  #69
  Nem vagyok egy hirtelen haragú ember, egy ideig türelmes vagyok, de... Ki nem állom a hozzád hasonló önkéntes hittérítőket, akik addig járnak az ember nyakára, amíg az meg nem adja magát vagy ki nem tér a hitéből (nem szó szerint értendő a hit). Elhiszem hogy nem hiszed el az evolúciót mint létező dolgot, de akkor azokra a tényekre legyél olyan kedves magyarázatot adni amit lentebb felsoroltak, emígyen cáfolva a valóságtartalmukat. Az nem indok, hogy "ez nem bizonyít semmit".

  "... mivel VÉLETLEN ugye nem jöhettünk volna létre...."

  Ezt magyarázd meg annak a pármilliárd spermiumnak, akik közül te értél csak a célba. Persze hogy nem véletlen, hisz valami felsőbbrendű lény akarta hogy így legyen...
 • dronkZero
  #68
  Inkább hiszek olyannak, aki az életét arra áldozza, hogy kiderítse, hogy mi a helyzet a világgal(pl tudós), mint annak, aki arra áldozza az életét, hogy meggyőzzön másokat a saját elképzeléséről, anélkül, hogy ténylegesen tudná az igazságot(pap).

  Még egy dolog. A tudománynak van egy olyan kellemetlen előnye a hittel szemben, hogy az működik.
 • imuthesz
  #67
  Nulla az esélye annak, hogy egy fehérje véletlenül létrejöjjön!!!!
 • imuthesz
  #66
  Az ötszáz aminosavból álló fehérje molekula kialakulásának esélye ilyen kicsi, de létezik a valószínűtlenségnek ennél magasabb szintje is. A hemoglobin molekulában (ami egy létfontosságú fehérje) 574 aminosav van. Gondoljunk csak bele: a testünkben található milliárdnyi vörösvérsejt mindegyikében 280.000.000 (kétszáznyolcvanmillió) hemoglobin molekula van.
  A Föld feltételezett életkora sem elegendő ahhoz, hogy „próba-szerencse” alapon akárcsak egyetlen fehérje is létrejöjjön, nemhogy egy egész vörösvérsejt. Még ha feltételeznénk is, hogy az aminosavak a világ kezdete óta időveszteség nélkül kombinálódnak, akkor sem jutottak volna el napjainkig a 10950 lehetőségig.
  Mindezekből az következik, hogy az evolucionisták a lehetetlenség szörnyű szakadékába zuhannak már az egyetlen fehérje kialakulásánál.

  mint ti
 • imuthesz
  #65
  akkor miről beszéltek???
 • imuthesz
  #64
  500 aminosavból álló fehérjemolekula kialakulásának valószínűsége 1 egy olyan számhoz viszonyítva, amelynek 950 nulla van a végén, ami akkora szám, hogy az emberi elme képtelen felfogni. Ez a valószínűség csak elméletben valósulhat meg. Gyakorlatban a megvalósulás esélye nulla. A matematikában minden olyan valószínűség, amely kisebb, mint 1 a 1050-hez, statisztikai szempontból nulla valószínűségnek tekintendő.
  Az „1 a 10950-hez” valószínűségi tényező pedig messze meghaladja ezt a határértéket.
 • AranyKéz
  #63
  Öröm olyan emberekkel vitatkozni az evolúción, akik csak a lényegét nem fogják fel annak.
 • imuthesz
  #62
  Egy átlagos fehérjemolekula 288 aminosavból áll, amelyek 12 különböző típusba tartozhatnak. Ezeket 10300 féleképpen lehet sorba rendezni (ez egy csillagászati nagyságrendű szám, ahol az egyest háromszáz nulla követi). Az összes lehetséges sorrendből csak egyetlen egy adja a kívánt molekulát. Az összes többi olyan aminosav-lánc, amelyek teljesen hasznavehetetlenek, sőt, akár károsak is az élő szervezet számára.
  Más szavakkal szólva, egyetlen fehérjemolekula kialakulásának az esélye 1 a 10300-hoz. Az, hogy a való életben ez az egy eset véletlenül bekövetkezzék, gyakorlatilag lehetetlen. (A matematikában az 1 a 1050-nél kisebb valószínűséget „zéró valószínűségnek” nevezik.)
  Mi több, a 288 aminosavból álló molekula viszonylag szerény méretű a több ezer aminosavból álló „óriásokhoz” képest. Ha hasonló számításokat alkalmazunk ezekre az óriásmolekulákra, akkor még a „lehetetlen” szót sem érezzük elégségesnek.
  Ha egy lépéssel továbbmegyünk az élet kialakulásában, láthatjuk, hogy egyetlen fehérje önmagában semmit sem jelent. A valaha is felfedezett egyik legkisebb baktérium, a Mycoplasma hominis H39, hatszáz különböző fehérjét tartalmaz. Ebben az esetben az előbb említett valószínűség-számítást, amelyet egyetlen fehérjére végeztünk, mind a hatszáz különböző proteinre alkalmazni kellene. Az eredmény még a lehetetlenség fogalmát is messze felülmúlja.
  Az olvasók közül azok, akik eddig követték e sorokat, és az evolúciós elmélet hívei, azt gondolhatják, hogy ezeket a számokat a hatás kedvéért eltúloztuk. Nem erről van szó: ezek határozott és konkrét tények. Egyetlen evolucionista sem tiltakozhat, és nem is tiltakozik e számok ellen. Ők maguk is elfogadják, hogy akárcsak egyetlen protein véletlenszerű létrejöttének is olyan kicsi az esélye, mint hogy „egy majom hibátlanul megírja az emberiség történetét egy írógépen” . Ám ahelyett, hogy elfogadnák a másik magyarázatot, ami a teremtés, tovább védelmezik ezt a lehetetlenséget.
 • dronkZero
  #61
  Nam az a baj, hogy én nem értem, hanem hogy úgy általában, ez a mondat a magyar nyelv szabályai szerint értelmezhetetlen. Illetve az amcsi filmekben ilyesmiket mormognak az Anthony Hopkinsok...
 • valaé valaé ná
  #60
  Vazz. Azt hittem ilyen szövegek csak a Galaxis utikalauzban vannak...
 • imuthesz
  #59
  látom nem értetted
 • imuthesz
  #58
  Azokat, akik hisznek ezeknek a tudósoknak, és bíznak bennük, ugyanúgy megvakítja a materialista filozófia, és elfogadják értelmetlen és logikátlan érvelésüket, amikor könyveiket és cikkeiket olvassák.

  mint ti
 • imuthesz
  #57
  Azonban a dogmatikus materialista megközelítés tiltja a felsőbbrendű Teremtő létezésének elfogadását. Ez a tiltás kényszeríti az előbbi tudóst – és sok mást is, akik a materialista dogmában hisznek – hogy olyan feltételezéseket fogadjanak el, amelyek teljesen ellentmondanak a józan észnek.

  mint ti
 • imuthesz
  #56
  Törökország egyik legtekintélyesebb evolucionista biológusának néhány sora jól demonstrálja, hogy milyen balítéletekhez és korlátoltsághoz vezet ez a vak elkötelezettség. Ez a tudós az alábbiak szerint tárgyalja a citokróm-C, az élet egyik alapvető enzimje, véletlenszerű létrejöttét:
  „A citokróm-C szekvenciájának véletlenszerű kialakulásának esélye a nullával egyenlő. Viszont, ha az élethez egy adott sorrendjére van szükség, akkor azt kell mondanunk, hogy a sorrend mégiscsak létrejött egyszer az egész univerzum történetében. Vagy esetleg valamilyen, a definícióink felett álló metafizikai hatalom hozta létre. Ez utóbbi feltételezés elfogadása viszont nem felel meg a tudomány céljainak. Nézzük tehát mégis az első hipotézist.”
  Ez a tudós „tudományosabbnak” tartja, hogy inkább elfogadjon egy olyan elméletet, amelynek valószínűsége saját bevallása szerint is „nullával egyenlő”
 • imuthesz
  #55
  Ha a tudományos adatokat nézzük, például a molekuláris biológiáét, akkor láthatjuk, hogy semmi esély arra, hogy egy élő sejt – vagy akár csak a sejtben jelen lévő milliónyi fehérjemolekula egyike – véletlenül létrejöhetett volna, ahogy ezt az evolucionisták állítják.
 • dronkZero
  #54
  "Isten egy potencialitás, az Alany végső, hatalmi teljességét jelenti, amely annak megfelelően van, hogy az egy megvalósításban megvalósul."

  Te úgy gondolod, hogy ez a mondat jelent valamit?
 • imuthesz
  #53
  Például egy ilyen biológus könnyedén felfogja, hogy milyen elképzelhetetlen harmónia van egy fehérje molekulában, az élet építőkövében, és hogy semmi esély arra, hogy ez véletlenül létrejöhetett volna. Azonban mégis ragaszkodik hozzá, hogy ez a fehérje a véletlen eredménye, és millió évekkel ezelőtt jött létre, primitív földi körülmények között. És még itt sem áll meg, hanem habozás nélkül feltételezi, hogy nemcsak egy, hanem több millió ilyen fehérje jött létre véletlenül, és ezek aztán valami hihetetlen módon összekerültek, és létrehozták az első élő sejtet. Mi több, tudósunk ezt a lehetetlen álláspontot még vak makacssággal védelmezi is. Ilyen egy „evolucionista” tudós.
 • imuthesz
  #52
  a kérdésnek a felvetése, hogy Isten van-e, vagy nincs,értelmetlen. Isten egy potencialitás, az Alany végső, hatalmi teljességét jelenti, amely annak megfelelően van, hogy az egy megvalósításban megvalósul. Tehát ez a kérdés, hogy van, vagy nincs értelmetlen!
 • dronkZero
  #51
  Nem voltam formában...
  Tehát: pár tíz, vagy pár ezer _évig_ sütögetett a napszél felcserélődésenként.
 • dronkZero
  #50
  Hülyeséget írtam, egymillió évente 1-5ször következik be a felcserélődés. (Gyors fejszámolás) Tehát a földi élet 4 milliárd éve alatt kb tízezerszer sütögették meg az akkori adott állatok DNSét.
 • dronkZero
  #49
  Ejha, de komolyak az érveid!
  De tudod mit? Bizonyítsd be, hogy nincs rá esély! Szerintem van. :P
 • imuthesz
  #48
  mert erre nincsen esély...
 • dronkZero
  #47
  És már miért nem jöhettünk volna létre véletlenül? Pont itt van rá a bizonyíték, hogy itt vagyunk. Istenre nincs bizonyíték. Ergo véletlenül jött létre.
 • imuthesz
  #46
  bizonxítékokat??? pfff
 • dronkZero
  #45
  És akkor mi van? Ha az egészhez azt is hozzáveszed, hogy a föld mágneses tere 1-5 millió évente felcserélődik, miközben a pár tíz illetve pár ezer (vélemények megoszlanak) a napszél boldogan sütögeti a DNSünket, akkor nem túl meglepőek talán a hirtelen változások.
  De neked már mindegy, téged végletesen agymostak már a csuhások (vagy valamelyik másik szekta), észérvekkel nem vagy meggyőzhető.
 • imuthesz
  #44
  ahoz képest, hogy meghamisítják a leleteket, és valótlant állítanak...

  és még én vagyok inkvi
 • valaé valaé ná
  #43
  Azért nem veszi észre a bizonyítékokat, mert nem akarja. Mert az a gonosz eszöze, amire haragudni kell.
 • imuthesz
  #42
  Istennél, gondolhatunk valami felsőbrendűségre, mivel VÉLETLEN ugye nem jöhettünk volna létre....

 • valaé valaé ná
  #41
  Hagyd már. Rossz korba született. Néhány évszázada kitűnő inkvizítor lehetett volna belőle.
 • dronkZero
  #40
  Az oldaladról:
  "Ez pedig nem más, mint hogy minden élőt Isten teremtett."
  Na. Ez vagy katolikus, vagy zsidó, vagy mohamedán, de monoteista, az tuti. Bármelyiknek bármely szektája, legyen az római katolikus, vagy szunnita.
 • imuthesz
  #39
  közel nem csak a baromi nagy hiányosságokról van szó!!
 • imuthesz
  #38
  és mi az pontosan?
 • valaé valaé ná
  #37
  Hogy az ebihal-béka átmenetről ne is beszéljünk.
 • AranyKéz
  #36
  AZ A KURVA VALLÁS AMI AZ ÁLTALAD REKLÁMOZOTT KURVA WEBLAP MINDEN EGYES CIKKÉBEN SZEREPEL
 • dronkZero
  #35
  Azt bírom bennetek, evolúcióellenzőkben, hogy akkor sem veszitek észre a nyilvánvaló "bizonyítékokat", amikor majd' kib*ssza a szemeteket. Pont te írtad ezt a halat, ami kimászkál a vízből, és még ma is él. Mi a f*sznak neked fosszília akkor? Vagy ott van pl az Axolotl, ami alapból kopoltyús, de ha szépen lassan elveszed a vizét, akkor elkezd tüdővel lélegezni. Ez is ma élő állat. Puhatestűek fosszíliáit meg keresd már meg, kérlek! Adok ma neked egy döglött földigilisztát, egy év múlva hozd vissza! De felismerjem ám!
  Majd ha mutatsz valamit, ami nem passzol az evolúcióelméletbe, akkor esetleg beszélgethetünk. A hiányosságok nem bizonyító erejűek ugyanis.
 • imuthesz
  #34
  télleg?