• blessyou
    #116
    A központi fekete lyuk tömege jól becsülhető a környező csillagok mozgásából.

    Egyébként a fekete lyuk nem jó magyarázat, mert akkor a csillagok a galaxisban a Kepler-törvények szerint mozognának a korongban, nem pedig sugártól független, állandó sebességeloszlásban.

    A gravitációs modellünk nagyon is jó lábakon áll, az igazi korlát, hogy nagyon összetett, sokváltozós, bonyolultabb eloszlású anyagi rendszereket nem tudunk kiszámolni, mert nincsen rá kapacitás (ezért nem tudja pl. az áltrel megmagyarázni a fekete lyukak kialakulásának pontos folyamatát). Ez viszont azért is van, mert a többi törvényszerűség ismeretének hiányában még pontos anyagmodellt sem tudunk felállítani (az energiaviszonyokat meghatározni).

    Messze nem arról van szó, hogy az asztronómusok nem foglalkoznának a sötét anyag pontos mibenlétével. Ez nem egy újabb flogisztonelmélet, ahol kényelmesen magyarázunk valamit valamiféle misztikus esszenciával. Igenis érdekli őket és kutatják folyamatosan, csak jelenleg még korlátozott lehetőségekkel. Remélhetőleg a Chandra teleszkóp és a Kepler bővebb információkat szolgáltat. Ha majd tarthatatlan lesz a dolog, vagy túl bonyolult, úgyis kidobják. Jelenleg azonban még nem ütköztek ilyen ellentmondásban.