• blessyou
  #103
  Azért ez egyáltalán nem ilyen egyszerű.

  Egyrészt nem a galaxisok sebességeloszlása az egyetlen bizonyíték a sötét anyagra, másrészt még mindig ez a legegyszerűbb hipotézis.

  Például:
  Megmérték egy adott galaxisban a csillagok sebességeloszlását. Összevetették a tudomány jelenlegi álláspontja szerinti gravitációs modellel, és nem jön ki. Akkor két lehetőség van:

  a) a megfigyelés pontatlan, vagyis van ott még valami, amit nem látunk, és ami befolyásolja a mérési eredményt,

  b) a jelenleg ismert természeti törvényeink nem írják le jól a világot.

  Namármost mennyivel lenne jobb a sötét anyag helyett a másik mellett letenni a voksot, és hogy eleddig ismeretlen fizikai kölcsönhatásról van szó? Az mennyivel lenne ésszerűbb? Arról éppenúgy nem tudunk semmit, ráadásul egy teljesen új ismeretlen tényezőt visz a fizikai világ univerzális leírására.

  Nem, a sötét anyag elmélete nagyon is jó úgy, ahogy van. Később például sikerült a hatását kimutatni ütköző galaxisoknál is. Aztán lehet, hogy valamikor a jövőben egyszer megismerjük a pontos természetét, s kiderülhet, hogy esetleg tévedtünk, de most jól van ez így, ugyanis minden ezzel foglalkozó szakember tisztában van azzal, hogy mennyi mindent nem tudunk róla. Senki nem nyilatkozik tudományos berkekben úgy, mintha pontosan tudná, mi az a sötét anyag. Ez nem a Prima Materia, valami misztikus esszencia. Egyszerűen csak egy anyagtípus, amit eddig még nem tudtunk megfigyelni.

  Olyan ez, mint a rendszerfelhő, amikor csak a bemeneti és kimeneti jel viszonyában próbálunk meg következtetéseket levonni a rendszer tulajdonságairól, de magába a rendszerbe nem nézhetünk bele. A kozmológiai modellek esetében sincs lehetőségünk még a mikrofolyamatok pontos természetének megfigyelésére (eddig), szóval azzal dolgozunk, amink van. Vannak törvényeink, modelljeink, és megfigyeléseink. A kettő közötti differenciát próbáljuk a legkevesebb feltételezéssel áthidalni.

  Persze, lehet, hogy az ötödik kölcsönhatás mozgatja a csillagokat így. Vagy a kisangyal teszi a Főnök parancsára. De ezeket nem szabad feltételezni pusztán egyetlen ilyen jelenségre alapozva.