• Juszufka
    #224
    Oké, rákeresek én neked és idézem.

    "photons are usually symbolized by hν, the energy of a photon, where h is Planck's constant and the Greek letter ν (nu) is the photon's frequency. Much less commonly, the photon can be symbolized by hf, where its frequency is denoted by f."

    Mely magyarul: a fotonokat rendszerint hv-vel, a foton energiájával szimbolizáljuk, ahol h a Planck-állandó, és a görög ν (nü) betű a foton frekvenciája. Kevésbé elterjedten hf-fel is jelölhetjük a fotont, melyben f jelenti a frekvenciát.