• GregSB
  #225
  1.Az ellopott sas
  2.Hogyan döntötte meg Titus Pullo a köztársaságot
  3.Bagoly a csipkebokorban
  4.Saturnustól* lopni
  5.A kos a falhoz ért
  6.Egeria**
  7.Pharsalus***
  8.Caesarion****
  9.Utica*****
  10.A diadalmenet******
  11.Zsákmány
  12.Február kalendákja*******

  * Szaturnusz Jupiter apja.
  Ő szimbolizálja az időt (mint a görög Kronosz). Ünnepségén, a Saturnalián a szabályok és az illemek nem számítanak, a gazda és a rabszolga szerepe megfordult stb.
  A cím egyértelműen az epizód tartalmára utal: Nem csak Caesar az áruló szerepét próbálja visszafordítani, de akárcsak Pompeius, némi időt próbál nyerni.

  ** Egeria a régi latinoknál jóstehetséggel bíró forrásnimfa, kinek a terhes nők is áldoztak. Főjelentőségét Numa királlyal való viszonya teszi, kinek a monda szerint neje vagy kedvese, de főkép tanácsadója volt az államügyekben. Tanácsait éjszaka adta a királynak. Tehát nem csak a prostituált neve az epizódban, hanem Atia szerepére való utalás is egyben.

  *** Csata Kr. e. 48. június 6-án, 4 évvel azután, hogy Vercingetorix megadta magát (1. rész) és több, mint 3 évvel azután, hogy Caesar átkelt a Rubiconon (2. rész)

  **** Caesarion = "Kis Caesar" Ő lett XV. Ptolemaios és az utolsó görög fáraó

  ***** Utica = Napjainkban egy város Tunéziában

  ****** Civil és vallási ünnepség, mikor egy sikeres generális a csapataival és a zsákmányával (szerzeményeivel, drága holmikkal, rabszolgákkal) felvonul. Csak a szenátus engedélyezheti a diadalmenetet, és csak szenátori vagy konzuli rangú személynek. Caesar diadalmenete Kr. e. 45. április 21-én volt.

  ******* Így mondták február elsejét.