60
 • czihaki
  #60
  Az ember a differenciáltabb agy kialakulása által válhatott emberré>> tökéletesedését és tovább fejlődését tette lehetővé.
 • czihaki
  #59
  Az anyag= Különböző minőségű, tulajdonságú neutronok aktivá válása által keletkeznek az elemek, azoknak tömörülés>anyag
 • mizar1
  #58
  Két foton összekoccan, és két ellentétes fázisú állóhullám keletkezik, amely már egyszerű anyagi rendszer. Az egyiket elektronnak, a másikat pozitronnak nevezzük, mert kifelé ezek az új tulajdonságok jelennek meg.
  Szerintem a foton az alapanyag. Mivel nem rendszer nem tud lebomlani létezése örök és ez a természetes állapot. Ez adja a teret és az időt.
  Mivel nem rendszer, nincs belső energiatartalma, tehát nincs tehetetlensége azaz tömege.
  Én úgy gondolom, egyetlen alapanyag különböző rezgésformáiból fölépíthető az egész Világ.
  Mindenhol ez az alapanyag van, vagyis mindenhol foton van.
  A fotontól fölfelé tehát minden rendszere az alapanyagnak és ezeket a rendszereket frekvenciájuk vagy másképp energiatartalmuk illetve ennek megfeleltethető tehetetlenségük azaz tömegük, kvantumállapotaik különbözteti meg egymástól.
  A rendszerek bonyolódásával rendre új tulajdonságok jelennek meg, a rendszerek lebomlásával rendre tulajdonságok szűnnek meg.
  Én így gondolom.
 • mizar1
  #57
  http://images.4channel.org/f/src/589217_scale_of_universe_enhanced.swf
 • MutenRoshi
  #56
  Nem csak azt írtam anyagnak aminek nyugalmi tömege van, hanem azon felül aminek van relativisztikus tömege vagy impulzusa.
  Legyetek szívesek definiáljátok ti mit hívtok anyagnak és engergiának.
  Nem kizárt, hogy egyet értünk, csak máshogy gondolunk az anyagra és az energiára. Azt viszont továbbra sem gondolom igaznak, hogy az anyag kis helyre sűrített energia.

 • mizar1
  #55
  Az anyag rendszerei, a szubatomi részecskék és az ezekből fölépülő atomos anyagi rendszerek valóban kis térrészbe szorított energia (valójában mozgási-rezgési energia), de ennek az energiának az eredete anyag. Mivel csak valami rezeghet, tehát csak valaminek lehet energiája.
  Az energia ugyanis tulajdonság.
 • mizar1
  #54
  Energia önmagában nem létezik, annak mindig valamilyen anyagi rendszer a forrása.

  Egyszerű hasonlattal élve; A pofon forrása a tenyér, a pofon önmagában nem létezik.

  Nem csak azt nevezzük anyagnak aminek nyugalmi tömege van, az anyag fogalma általánosabb.
 • MutenRoshi
  #53
  Ha az anyagot nem a hétköznapi értelemben vett anyagnak tekintjük, akkor a nap és az atombomba valóban nem volt a legjobb példa.
  Az anyag nem egyenlő az engergiával, csak kapcsolatban állnak és kifejezhetőek egymással. Ha azt nevezzük anyagnak aminek van relativisztikus vagy nyugalmi tömege esetleg impulzusa, még akkor sem mondhajtuk, hogy az anyag az univerzum minden részét kitölti.
 • Peetkiller
  #52
  Az anyag csak sűrített energia, semmi más. Nem az anyag a fontos, hanem az energia.
 • mizar1
  #51
  Az antianyag is anyag, csak fordított "fázisban".
 • mizar1
  #50
  Nem, nincs ilyen hely sehol.
  Az erőterek is anyagiak.

  (A Nap és az atombomba nem úgy működik hogy anyag semmisül meg).
 • MutenRoshi
  #49
  Az én tudomásom, vagy talán a hitem alapján van olyan hely a belátható térrészben amiben nincs anyag. Hacsak az antianyag, vagy a elekromágneses hullámok létezését veszem alapul már akkor sem helytálló a megállapítás.
  Az anyag keletkezhet és meg is semmisülhet. Így működik az atombomba, vagy a nap. Az ezeknél felszabaduló engergia az anyag megsemmisüléséből keletkezik.
  Vagy, ha a belátható térrészen belül csak egy a Planck távolságnál kisebb szeletet figyelünk, akkor nagy valószínűséggel szintén nem találunk anyagot.
 • mizar1
  #48
  A "nagy bumm" egy matematikai modell szélsőértéke.
  A Világmindenség nem jöhetett létre, az mindig volt, hiszen a Világmindenség=anyag.
  A Világmindenségnek van egy tartománya, amelyben mi a hubble-állandó értéke miatt 13,7 milliárd fényév távolságig láthatunk.
  Semmivel nem lehet bizonyítani, hogy a Világegyetemünk, vagy akár a Világmindenség akkora ameddig ellátunk, hiszen ha sokkal nagyobbat tételezünk föl, akkor is mindent ugyanígy látunk.

  A Világegyetemünk, és a Világmindenség anyag. A belátható térrészben nincs olyan hely ahol ne lenne anyag annak valamilyen megjelenési formájában.
  Ez a "van" a természetes állapot.

  Anyag tehát nem keletkezik és nem semmisül meg, csak az anyag alkotta rendszerek épülnek föl és bomlanak el.
  Egyébként e megfigyelést mint törvényt meg is fogalmaztuk az anyag és energiamegmaradás törvényében.
 • csimmasz
  #47
  Ez igaz.
  A nagy bumm elméletre gondolnak sokan úgy, mint a semmiből valami lett!
  De én szerintem a nagy bumm előtt is volt valami amiből a világmindenség létrejött, csak azt mi semmilyen módon nem tudjuk ellenőrizni.
  Csak az tudná aki a rendszeren kívül helyezkedik el, talán.
  Na most őt nevezhetjük istennek is.
  Mondjuk részemről nem az istenhit ami zavar, hanem a köré épülő dogmák, hülyítések, stb.

 • finizlik
  #46
  Én is tudok lehetetlen dolgot állítani amit képtelen vagy megcáfolni, akkor automatikusan elkezdesz hinni benne?

  Mivel isten egy paradoxon.. Egy paradoxont pedig nem lehet cáfolni.

  Pl: Láthatatlan RÓZSASZÍN Unikornis.

  1. Hogyan láthatatlan?
  2. Ha láthatatlan hogyan lehet színe?
  3. És még unikornis is a kis geci
 • mizar1
  #45
  Nincs semmiféle keletkezés.
  Az anyag léte a természetes állapot.
  Csak az anyag rendszerei épülnek föl illetve bomlanak le.
  Teremtést, teremtődést -vagyis a semmiből anyag(i) keletkezést soha senki nem figyelt meg és nem is fog.
  A teremtésben való hit mítosz, és teljesen mindegy, hogy e mítosz jellege vallási vagy tudományos.
 • thsanyi5
  #44
  Nos valóban nem kell. De akkor át fogalmazom kicsit. Én szeretnék valamiféle keletkezést elképzelni magamnak és a jelenleg ismert/feltételezett/kitalált változatok közül jobban bejön a felsőbbrendű intelligencia által létrehozott világ, mint a semmiből véletlenül verzió. Úgy gondolom minden kétséget kizáró bizonyíték semelyikre nincs, mindenki eldöntheti ő hogy akarja elképzelni, beleértve azt is ha nem érdekli és sehogy sem képzeli el.
  Így kijelenteni, hogy mindkettő mítosz viszont épphogy az ellenkezője. Úgy hangzik mintha megszabnád ki mit kell higgyen azzal szemben, hogy mindenki szabadon döntheti el.
 • mizar1
  #43
  "inkább hiszek valamiféle Istenben, mint abban, hogy a világ a semmiből magától keletkezett és minden véletlenszerűen jött létre."


  -Egyikben sem kell hinned, mindkettő mítosz.
 • thsanyi5
  #42
  A vallásnak nem okozna problémát a földönkívüli élet.
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/popes-astronomer-insists-alien-life-would-be-part-of-gods-creation-828303.html
  Aki nem tudna angolul, a lényeg: egyáltalán nem tartják kizártnak, hogy Isten nem csak a Földre teremtett életet hanem más bolygókra is és ennek értelmében úgy kéne tekintenünk egy másik intelligens fajra mint a testvéreinkre. Még egy fontos dolog amit említenek, hogy a Biblia nem egy tudományos könyv, hanem egy "szerelmes levél" amit Isten írt a 2-3 ezer évvel ezelőtti emberek nyelvén. Szóval ne is várjunk semmiféle tudományos magyarázatot belőle bármire is.
  Egy sor a Mátrixból: "Azt mondta, amit akkor hallanod kellett". Kb így jellemezném a Bibliát. A papok hittanórán úgy szokták az egyes részeket emlegetni, hogy példázatok. Tehát ezek kb mesék amiből tanulságot kéne tudjon levonni aki elolvassa és hasonló helyzetbe kerül, de semmiképp sem tudományos tényként kezelni.
  Nem mondanám, hogy "vallásbuzi" vagyok. De inkább hiszek valamiféle Istenben, mint abban, hogy a világ a semmiből magától keletkezett és minden véletlenszerűen jött létre. De akinek az tetszik jobban, én nem erőltetek rá senkire semmit. Részemről én az evolúciót is bele tudom képzelni. Ha tudományos szemmel néznénk a Bibliát akkor az kb azt jelentené, hogy az első ember egy férfi volt akit egy altatásos műtét során megszabadítottak az egyik bordájától amiből egy nőt készítettek valahogy... Ha nem tudományos alapon képzeljük el akkor a 6 nap se feltétlenül 6x24 óra és nem vágták ki senkinek a bordáját. De biológiai folyamatokat mégiscsak fölösleges lett volna 3000 évvel ezelőtti embereknek mesélni.
 • KopaszIsten
  #41
  A legfejlettebb jelzőt a szellemi kapacitás\teljesítmény miatt használjuk magunkra...
 • finizlik
  #40
  Ember korántsem a legfejletebb.

  Konkrétan bennünk van sok dolog de mind szar kivitelben :D
  Látás, szaglás, hallás stb
 • KopaszIsten
  #39
  A legfejlettebb állat maga az ember, így helytállóbb azt mondani, hogy összehasonlítani a MÁSODIK legokosabb állattal. :D
 • csimmasz
  #38
  Basszus!
  Előbb is szólhattál volna!
 • finizlik
  #37
  A kéket vedd be ne a pirosat :D
 • csimmasz
  #36
  De szerintem pont ezért létezhet, legalább is ha alkalmazzuk a lenti definíciót.
  Ahogy mondtad, a hangyáknak mi vagyunk az isten, az ő nézőpontjukból.
  Képzeljük l hopva fejlődhetünk mondjuk egymillió év múlva, természetesen feltételezve a megismerés folyamatosságát.
  Lehet nem is lesz anyagi testünk, hanem csak a személyiségünket és emlékeinket leíró információ.
  Halhatatlanok leszünk és akár mindenhatóak, mi a szart kezdünk az örökkévalósággal?
  Teremtünk magunknak egy világot, ahol lesz kihívás, cél és véges élethossz.
  Ott maj elkezdünk fejlődni és évmilliárdok múlva...
  Szóval ki tudja nem e magunk vagyunk saját világunk teremtői?

  Na jó,megyek beveszem a gyógyszerem!
 • finizlik
  #35
  A vallásbuziknak az lenne a legnagyobb fail ha kiderülne 100%-san hogy van földönkívüli élet.

  Mellesleg, egy terráriumban tartasz hangyákat, na azoknak te vagy az isten. Ők nem tudják hogy van más is a terráriumon kívül, te döntöd el kapnak-e vizet vagy sem. Te döntöd el hogy nappal van nekik vagy sem. stb...

  Kicsit olyan mint a mindig van egy nagyobb hal effektus nem? Pont ezért nem létezhet isten.
 • csimmasz
  #34
  Bár ez nem az amit a vallásosok hallani szeretnének, nekik elvont, megfoghatatlan, megérthetetlen, misztikus valami kell, egy ET ben nem tudnak hinni, az eretnekség.
  Távol álljon tőlem a flém keltés, csak nekem ez a véleményem, egyszer eljuthatunk olyan szintre ahol mi is befolyásolhatjuk az univerzum történéseit.

  Ugyan úgy, ahogy ma sem tudunk önerőnkből egy hegyet eltüntetni, de ismerjük a módját, hogy kis energia befektetéssel hihetetlen nagy rombolást végezzünk. • csimmasz
  #33
  Simán!
  "Az isten fogalma azon természetfeletti lényt vagy lényeket jelenti, aki vagy akik a világot teremtették, és/vagy annak működését, történéseit irányítják vagy ellenőrzik."

  Tehát előbb vagy utóbb mi is istenekké válunk majd, ha előbb ki nem irtjuk magunkat.
  A civilizációnk menyi idős lehet max 10 000 éves?
  Egy 1 millió éves civilizáció mire lehet képes?
 • finizlik
  #32
  Mert isten létezik?

  WIN.
 • bimi3
  #31
  "Az egyénnek lehet célja és annak lehetőség szerint a fejlődésnek kell lennie"

  Ok, értem a darwinista filozófiát. Most már csak azt kell tisztázni miben, merre felé és milyen áron kell "fejlődni"... Ennek megválaszolása megint csak filozófiai alapon történhet.
 • wraithLord
  #30
  Szerintem gondolkozz egy kicsit még ezen...
 • MutenRoshi
  #29
  Felesleges aggódnod bárkiért. Ha együttérzel velük az sokkal jobb mint az aggódás. Ha tudsz segíts, ha nem tudsz mert erődön felül áll, akkor pedig hiába aggódsz nem fog változni semmi. Véleményem szerint a létezésnek nincs célja és nem is kell, hogy legyen. Az egyénnek lehet célja és annak lehetőség szerint a fejlődésnek kell lennie, mert aki nem vesz részt a fejlődésben az csak meghalni született.
  Persze ennek nem sok köze van a cikkhez, hacsak nem az, hogy a sok "egyedi kifejeződési minta" jobban hozzásegít fejlődéshez, mint a kevés. :)
 • bimi3
  #28
  "A létezésnek egyértelműen nincsen semmiféle célja"

  Így viszont hülyeség aggódnom a feleségemért, a gyerekemért, a hazámért az éhezőkért, az utcán megfagyókért, a betegekért, az önmagukról gondoskodni nem tudókért, az öngyilkosokért. Egyszerűen le kell sz.rni mindent, mert a lényeg hogy elég sör legyen a hűtőben.

  Hitler ha élne, meg még pár népirtó diktátor most megveregetné a vállad!
 • wraithLord
  #27
  Nem a létezés céljáról beszéltem. A létezésnek egyértelműen nincsen semmiféle célja. Minden szimplán csak azért van, mert van rá lehetőség, hogy legyen (pl. a fizika lehetővé teszi... :))
  Viszont az ember adhat a saját életének célt, azonfelül, hogy vigyáz magára és szaporodik (ön- és fajfenntartás, az élőlények "hajtóereje").
  Ilyen cél lehet például 20 publikációt írni a Nature-be, megszerezni a Nobel-díjat, megtalálni a rák ellenszerét, segíteni az éhezőkön stb. Mindenkinek más.
 • hdo
  #26
  Talán megfigyelésből? Az állati kommunikáció MINDIG egy adott szituációra fellépő válaszreakció, a jelenben folyik le az egész, ez annyira alap mint hogy a Föld forog a Nap körül.
 • philcsy
  #25
  Honnan tudjuk, hogy nem tudják kifejezni a jövő es a múlt időt?
 • philcsy
  #24
  Ilyen szintű szervezés az állatvilágban se ritka. Például az utód gondozást sokszor az anya lepasszolja egy fiatal rokon nősténynek, miközben ő élelmet keres, a hímek meg védik a csapatot.
 • philcsy
  #23
  Mondjuk inkább, hogy vallásos kérdés, de igazad van
 • philcsy
  #22
  A DNS-nek egy része blokkolva van, hozzákapcsolódnak molekulák amelyek gátolják az átíródást, és így nem tud róla RNS másolat készülni. Azok a gének amelyek ilyen blokkolt területhez tartoznak inaktívak. Aztán vannak lyan reszek ahova olyan molekula, transzkripciós faktor, kapcsolódik amely elősegíti az RNS szintézist.
  A DNS-t bizonyos ertelembe könnyű olvasni. A kódoló szakaszok kezdetét (promoter) és végét megfelelő minta jelzi. Ezek között vannak a fehérjét kódoló részek. Ezt is viszonylag könnyűvisszafejteni. Ezután vissza lehet következtetni a szerkezetére, meg lehet mondani, hogy mely rész a potenciális aktívcentrum, ahol a lényegi dolgok történnek. Ezután ezt az aktív centrumot megváltoztatják, és figyelik, hogy mi történik. Vagy egyszerűen kicserélik egy fluoreszcens fehérjét kódoló génre, és figyelik, hogy milyen hatásra kezd világítani. :) Vagy megnézik, hogy a hasonló aktív centrumú fehérjék mit csinálnak, esetleg különböző próba molekulákat próbálgatnak bele. Beépítik baktériumba, és termeltetnek vele fehérjét, majd azt izolálják, és megnézik, hogy mit csinál az eredeti szervezetben. És még biztos van egy rakás trükk.
 • atomkrumpli
  #21
  létezés célja ... stb. ...stb. ez mind a keresztény kultúrkör problematikája, más nézőpontból ez nem igen létezik