• defiant9
    #403
    Az intelligencia és a vallásosság között negatív korreláció van. Tetsuo butasága csak ezt támasztja alá.