• Tetsuo
    #33
    Aki ma jólétben él, az mások kizsákmányolásából él jólétben, köszönhetően a modernkori gyarmatosításnak, majd a kifejlődő globalizmusnak és úgy általában a bűnök burjánzásának. Ezenfelül nem az anyagi jólét, pláne a hedonista pazarlás, ami egy társadalom fejlettségét mutatja, hiszen mit ér az, ha éppen utolsó forrásait emészti fel?
    Másrészről a technológia tagadhatatlan fejlődése az egyedüli progresszió, amit civilizációnk fel tud mutatni, minden másban bizony hanyatlik, de leginkább szellemiségében. Az efféle "haladás" pedig Sátán birodalmát építő, Istentől pedig mindinkább távolodó emberiséget szolgál.
    Bárkinek, aki továbblát az orránál világos, hogy az egyre gyorsuló úgynevezett fejlődés iránya egy szakadék feneketlen mélysége.