• giacomo gesso
  #79
  Szeretnék egy sokkal tágabb szemléletű szempontot felvetni az exponenciális fejlődés kapcsán.
  Egy kulcstényező a tudás, a gondolatok összmennyiségéhez való hozzáférés, az információfeldolgozás és -hasznosítás egyre hatékonyabb lehetősége. Ez 4 fokozatban írható le.
  1. BESZÉD;
  Első fokozatban a kisközösségen belüli (család, horda) közös tudás megőrzésének az alapja a szájhagyomány, a közös nyelv kialakulása.
  Pont pl. az, ami jelen cikk témája, mondjuk a kőeszközök elkészítésének módja(i), de ui. közös hiedelem-rendszerek, hierarchia viszonyok, szokások "átörökítése".
  2. ÍRÁSBELISÉG;
  A letelepedéssel, a mezőgazdasági árutermeléssel megjelenő újfajta munkamegosztás, az egyre nagyobb közigazgatási egységekbe való betagozódás megköveteli az írásbeliséget (törvények, árucsere-elszámolások, adók, "államigazgatás" stb.stb. kapcsán) keveseknek, de akár filozófiai magaslatokig jutva.
  3. KÖNYVNYOMTATÁS;
  Azzal, hogy (elvben és fokozatosan) bárki hozzáférhet akár az összes információhoz, egy olyan "tudás"akkumuláció indult be, ami megágyazott a felvilágosodásnak, amin keresztül beindult az ipari forradalom. (Akár több lépcsőben is, ha úgy szeretnéd látni. :) )
  4. IT. FORRADALOM;
  Napjaink. Látjuk a kezdeményeit annak, amikor korlátlanul bárki, bármilyen tudáshoz hozzáfér, az emberiség létszáma soha nem látott méreteket ölt, az egyetemes tudás szinte végtelen. És még csak most jön az AI.

  Vegyük észre a fokozatok léptékeit nagyságrendileg!
  1. néhány 10 000 év,
  2. néhány évezred,
  3. néhány évszázad,
  4. néhány évtized
  Utoljára szerkesztette: giacomo gesso, 2019.06.29. 11:07:40