• Csaba161
    #19
    El vagy tévedve. Ez a felmérés nem arról szól, hogy vallásos-e valaki, hanem arról, hogy valamilyen vallási felekezet tagja-e vagy sem!!! Ugyanis az emberek legnagyobb része beleszületik valamilyen vallási közösségbe és ennek pedig semmi köze a vallásossághoz!!!

    Másrészt, ha direktben az a kérdés, hogy az illető hisz-e Istenben, akkor az emberek kb. fele mond rá igent, függetlenül a Föld mely táján mérik ezt a statisztikát. Ha ennél részletesebb kérdésekkel mérik fel az istenhitet, akkor kb. az emberek 1/3-a hisz Istenben, 1/3-uk ateista és a maradék agnosztikus, mégha nem is tud róla, hogy ő ilyen lenne...