• Keszthelyy
  #60
  Sajnos rossz elvek alapján képzeljük el azt hogy milyen módon vagy elv mentén kommunikálhatnak idegen földönkívüli civilizációk. Teljesen bizonyos szerintem az a tény miszerint abszolúte alapfeltétel az hogy 3. fél ne tudja a kommunikációt mérni, elemezni, megfigyelni. Bemásolok egy témából adott részletet, hogy vázoljam mire is gondolok. Ugyanis ez a téma sokkal bonyolultabb mint aminek elsőre látszik. Ebből a részből nekem az tűnik ki, hogy mennyire keveset tudunk a kommunikációról mint olyanról ami információátvitel A pontból B pontba. Higgyétek el még mindig ott tartunk mint ha elemlámpával adnánk fényjeleket két pont egymáshoz viszonyított láthatóságának határán. Mi még így kommunikálunk "hozzájuk" képest.
  "Fényt küldenek útjára, a szem-
  nek láthatatlant, de a műszerek számára érzékelhetőt.
  A sugárosztóban útjaik elválnak, vízszintesen irányít-
  ják az egyiket, függőlegesen a másikat – de csak ami-
  kor megmérjük őket, akkor jön a klikk-klikk. Mert
  egymással továbbra is kapcsolatban maradnak, vagy
  ahogy itt mondják, összefonódnak. Bármilyen messzire
  távolodjanak is egymástól – amikor mérést végzünk, az
  egyik fénysugár ismeri a másik orientációját. Itt a jobb
  kéz tudja, hogy mit csinál a bal, akkor is, ha többé már
  nincsenek kapcsolatban."

  Ez az Albert Einstein EPR paradoxonja. Természetesen komoly viták tárgya, hogy létezése e-képpen valós-e. De szerintem nálunk fejlettebb civilizációk biztos nem olyan technikai megoldásokkal kommunikálnak mint ahogy mi emberek tesszük.
  "A rákövetkező év-
  ben látványos kísérlettel demonstrálták az összefonó-
  dás kvantum-kriptográfiai alkalmazásának lehetőségét.
  A nyilvánosság bevonása mellett a bécsi városházáról
  átutalási megbízást küldtek el egy bankfióknak kvan-
  tummechanikailag kódolt formában. A kódolás a fo-
  tonok összefonódása révén történt. Nem a kísérlet he-
  lye – Bécs csatornarendszere –, hanem az összefonódás
  elve védte meg az adatokat a nemkívánatos felhaszná-
  lóktól: harmadik személy titokban nem férhetett hozzá
  juk. Mérése azonnal megzavarta volna a rendszert,
  s így nem maradhatott volna észrevétlen."

  Szerintem az idegen civilizációk "hangsúlyos" része az EPR kvantummechanikai összefüggések elvéhez hasonló rendszerekkel kommunikál. A jelenlegi technológiai szintünkkel esélyünk nincs 3. félként "bekapcsolódni". Elképzelhető egy olyan valószínűségszámítási modell igénye, miszerint:
  - Számunkra adott távolságon belül, mekkora lehet azon civilizációk valószínűsége - száma - távolsága akik velünk "azonos" technológiai szinten állnak?
  Ugyan is szerintem csak velünk azonos vagy valamivel kisebb vagy nagyobb technológiai szinten álló civilizációkkal van lehetőségünk kapcsolatot keresni.
  A nálunk jóval fejlettebb civilizációk egy számunkra még idegen értékrend mentén keresnek csak kapcsolatot vagy vesznek fel. Mi nem érjük el azt a fejeltségi szintet ami alapján a biztonságos kapcsolatfelvétel lehetséges. Magyarul lehet feketelistán vagyunk. Jó olvasást mindenkinek. (A fenti idézetek forrása: http://www.typotex.hu/upload/book/3535/Albert_Einstein_EPR_paradoxon.pdf)