• wednes
  #234
  Akkor nem sok történelem könyvet forgattál.

  Még az un. vallásháborúknál sem a hit volt a fő mozgatórugó, az csak a nyilvános "politikai töltet volt". Ugyanúgy, mint a mostani háborúk köré is szép ideológiákat gyártanak. Abban az időben a politika egy része a vallás és az egyház formájában volt jelen.

  Például a 30 éves háborúnak gyakorlatban köze nem volt a valláshoz.

  "Bár az összecsapásokat sokan vallásháborúként, a katolikusok és protestánsok ellentéteként határoztak meg, a háború fő törésvonalai a Német-római Birodalmon belül a megerősödésre törekvő császári hatalom és az abszolutizmussal szembeszálló választófejedelmek között húzódtak, míg az európai hegemóniáért a Habsburgok és a Bourbun-dinasztia vetélkedtek"

  A szövetségi rendszereken is lehet látni a végén, már nem is számított ki a protestáns és ki a katolikus ország.