• Vol Jin
  #220
  "De egyébként evo szempontból is megközelíthetjük a kérdést. Nyilván egy vallás fenntartása jelentős erőforrásokat követel. Templomok, vagy áldozópapok, vagy állatáldozat, stb. Ha a vallás "nettó rossz" lenne, ahogy beállítjátok, akkor nyilván az olyan civilizációk emelkedtek volna fel, amelyek minél kevesebb, vagy semennyi vallást nem tartalmaznak, hiszen azok a vallásra fordított munka, anyag, stb. helyett inkább több gyereket, erősebb harcosokat, stb.-t hoztak volna létre."

  Ha belegondolsz, akkor azok a civilizációk lettek nagyok, ahol egy isten volt.
  Róma gazdasági okokból kidobta az összes vallást, és felvett egyet. Olcsóbb egy egyházat fenntartani, és összetartó ereje is van. Tehát nem az új hitnek volt igazi értelme az igazságkeresés szempontjából, hanem egyszerűen csak hasznot hajtott a kizárólagos hit. Majd amikor Róma szétesett, a vallások nem cserélődtek vissza az ősikre. Sőt, a germán vallásokat is a mitológia szintjére szorították vissza. Ugyanennek a vallásnak a reformja az araboknál játszott hasonló szerepet. A hinduizmus, ami egyedül megmaradt. Ez Indiát tartotta egyben attól függetlenül, hogy ezernyi királyságra hullott. Nagy volt a szomszédos muzulmánok nyomása, de így is csak egy kisebb területet tudott kiragadni. A hinduizmus az indiaikara van testreszabva. A kasztrendszer miatt. Van négy nagyobb isten, és mindegyik megteremtette a maga kasztját. Tehát csak indiai ember lehet a része, ezért nem terjedhetett külföldre. A hinduizmus internacionális változata a buddhizmus, ami szakít a kasztrendszerrel. Az el is terjedt Indián kívül, míg Indiában marginális. A szikh vallás a hinduizmus és a muzulmán vallás keveréke. Két tűz közé szorulva alakult ki. Kasztrendszer nélküli hinduizmus, de egy istennel. Tehát félig azonos a keresztény-muzulmán-zsidó vallással, de lélekvándorlással vegyítve, nem a menny-pokol végkimenettel. Stóval az indiaikon kivűl mindenhol a monoteista zsidó eredetű vallás uralkodik. Itt megjegyezném, hogy a zsidók meg a főniciai (giliszteusok) kultuszt vették át, ahol a sokistenhit átalakult Baál kultusszá, ahol a többi isten lesüllyedt angyal szintre. Nem véletlen, hogy Baál azaz Baál-Zebub lett a zsidó vallás egyik sátán alakja Belzebub. Nyílván kiátkozták a szomszéd Főistent főgonosznak. Lucifer azaz a fényhozó a babiloniaktól ered. A naniloni királyokat (a királyok istenú eredetúek voltak az ókorban, például az egyiptomi fáraók is isten leszármazottainak tartották magukat) Tehát máshol is beindult az egyistenhit a vallások evolúciójaként, de egy nyerte meg a versenyt. Echnaton Egyiptomban vallási reformba kezdett az egyistenhit elterjesztésére, de elbukott. Utána alakította meg Mózes a zsidó hitet, és a szektájával elhagyta Egyiptomot. Szakadár egyiptomiak voltak, akik visszamenőleg kitaláltak egy mondakört. Egye Mózes a fáraó fogadott gyermeke volt, így a trónviszály miatt mennie kellett, és vitte a híveit, mert neki a vallás maradt a szektájával, és nem a fáraóság. Innentől beszélhetünk zsidókról. Nem fogságban voltak ők, és isteni segítséggel elmenekültek, hanem egy vallási egyistenhit reform követői voltak. Ehhez találtak ki mitológiát visszamenőlegesen. Amikor a kereszténység államvallás lett Rómában, vagy tucatnyi jelölt volt. De a kereszténység volt, amelyik leguniverzálisabbá válhatott,m ezért választotta ezt a császár. Nem a mitrász-kultuszt, mert az csak férfiaknak szólt. A kereszténységre nagyon veszélyes lehetett volna, mert paramétereiben nagyon hasonlított rá egy másik alternatíva, de olyannyira, hogy az újszövetségbe is bekerült, mint az ördög hazug kísérlete, Simon mágus vallásreformja. Őt egyszerűen hamis Krisztusnak minősítették, akit a Sátán küldött megtévesztésül. Az ókorban nagyon sok vallás versengett, vagy élt egymás mellett. Igazi vallásszabadság volt. A keresztényüldözésnek annyi az alapja, hogy először a keresztények kezdtek el más vallásokat üldözni azon a napon, amikor államvallássá tette a császár. Csak úgy égtek a templomok, lincselték a keresztények és a légiók a többi vallás papjait. Olyan bűnben fogant a kereszténység, ami elképzelhetetlen mai szemmel. Nappal kihirdetik, hogy ez a kötelező vallás, aki nem hódol be, annak annyi, és este már égtek a templomok, a többi vallás papjai meg lemészárolva. Így terjedt el a kereszténység, nem úgy, hogy megvilágosodtak az emberek, mert olyan igaz meg szép az új hit.


  "Ezzel szemben az összes ősi civilizácóban, ill. mai civilizációk őseiben markánsan jelen van a vallás. Tehát valami értelme csak van (vagy volt). És a JÉ HÁT A CIKK IS PONT ERRŐL SZÓL!!! szóval hogy mi értelme lehet. Ez az érdekes. Mert a "mer azok hülyék, de én okos vagyok" nem mindenkinek kielégítő magyarázat :)"

  Nem azért, mert valamiféle kozmikus igazság lenne bennük, tehát nem erkölcsi igazságuk volt, hanem adtak egyfajta magyarázatot arra, amit nem értettek az emberek, és a társadalom szervezésben haszonnal bírtak az uralkodó rétegnek. Kerítünk egy szép mesét, leírjuk, hogy mi a helyes, és már lehet is irányítani az embereket, meg besöpörni a pénzt. Mesét meg olyat találtak ki hozzá, amilyen éppen az eszükbe jutott. Na ezért adnak különböző válaszokat a nagy kérdésekre. Lopni meg lehet a szomszédoktól, így tetten érhető a vallások evolúciója és sok átfedés az ideológiában. De a lényeg mindenhol az, hogy van valami nagy igazság, amit bűn nem elfogadni és azt kell csinálni amit a pap mond, és közben tejelni.

  Amikor a kurválkodásra azt mondják, hogy a legősibb mesterség, az igen nagy botorság. A pap és a katona sokkal ősibb. Az egyik irányít, a másik biztosítja a másik uralmát. Gondolom mindenkinek lejött, hogy erősen ateista vagyok.