• Kara kán
    #211
    Láthatjuk-e a jövőt?

    Ha teológiai szempontból nézem, bizonyos körülmények között igen, de nem mindenki. Az ember önmagától nem láthatja a jövőt, de külső, isteni segítséggel igen. Erre példák a próféták, vagy Szent János, aki az újszövetségi Jelenések könyvében beszámol jövőlátásáról, vagy arról, amit ő jövőnek hitt. Szt. János Krisztus visszatérésére koncentrál, mert őt ez érdekelte, majd folytatja a Sátánnal vívott harccal, végül a végítélettel. Ezeket természetesen allegorikusan kell értelmezni.