• djhambi
  #83
  "Nem véletlenül mondtam hogy a tudomány nagyon nagyon rossz és téves úton halad, amíg ilyen dolgokat mint a fény , idő és az anyag , a galaxisok és csillagok külön névvel illet, mikor ezek a dolgok egytől egyig UGYANAZOK A DOLGOK a végtelen téridő különböző megnyilvánulásai."

  Ha rossz úton haladna, akkor nem lennének sikerei. Pedig ötszáz éve minden új technológia tudományra épül.

  "A fizika bizonyította be , hogy tömeggel rendelkező test nem lépheti át a fény sebességét. Én azt nem értem, hogy az okos fizikusok hogyhogy nem értik meg azt az alapvető tézist, hogy ha egyszer a fekete lyukból semmi sem jön ki, még a fény sem, akkor ott az anyagnak át kell lépnie a fény sebességét, mert különben rohadt egyszerűen kigyönne belőle."

  Tömeggel rendelkező test nem lépheti át a fénysebességet, mert akkor végtelen energiát kellene neki adni a felgyorsításához. A feketelyukból pedig semmi sem jön ki. Azért, mert olyan nagy tömeg gyűlt ott össze, hogy akkora a gravitáció, hogy a közepétől bizonyos távolságra oly mértékben meggörbíti a fény útját, hogy az szépen belezuhan a feketelyukba, és nem szabadul el onnan.

  Nem értem, amikor azt állítod, hogy azért nem jön ki onnan, mert átlépi az anyag a fény sebességét. Ez meglehetősen értelmetlennek tűnik.

  "Én pontosan arra próbálok rávilágítani, hogy hiába teszi fel bárki az életét rá, mikor nincsen mit mérni, mert a mérések abszolút számokkal, és eredményekkel dolgoznak, a téridő pedig Einstein óta relatív."

  Mégis bebizonyították a speciális relativitáselméletet. Órák szinkronizálása, felküldték az űrbe, pár hét elteltével visszahozták. Hát nem eltért? :)

  "Van egy lézerlámpánk belőle kilépő egyetlen darab fotonnal és van egy darab
  Napunk belőle kilépő több csillió fotonnal.

  Ugyanez a két test az inverz téridőben is létezik. A Nap méretű objektumot negatív párját fekete lyuknak hívják, míg az egyetlen foton méretűt antiprotonnak"

  A probléma csak az, hogy amíg a fotonra E = hf, és a Napban a magfúzió esetén h*u*λ^y = E, ahol u az univerzális anyagi együttható, és ahol u a nullába tart, ott az E is nullába tart, így a hf is. A konstans u mellett a λ^y értéknek két végtelent kell elérnie, hogy az, amit állítasz, igaz legyen. Szerinetm, amiről te beszélsz, az nem az antiproton, hanem az antifoton, ami nem más, mint az ellentétes fáziszárt hurkú foton.

  Így önmagában a fekete lyukkal pontosan be lehet mutatni az elméletedet.