• halgatyó
  #14
  Az eddigi történelemben hatalomhoz jutott emberek hatalma soha sem volt korlátlan, szerencsére. Néhány fontosabb szempont, amely a hatalmukat korlátozta:

  -- Minden emberi hatalom emberek sokaságán alapul (piramisszerűen felépítve). Egyetlen főhatalmas sem képes segítők, beosztottak nélkül irányítani és erőszakot alkalmazni (kellenek tábornokok, katonák, fegyvergyártók és fejlesztők, stb...stb...)

  -- Minden eddigi, a hatalmat a kezébe kaparintott ember bizony ember maradt. max. 60-70 év életkorral, ami hatalmát -- és gyakran a mindenki által gyűlölt csapatának a hatalmát is -- az időben bekorlátozta.

  -- Az emberi agy, az emberi gondolatok hozzáférhetetlensége a hatalom számára.
  Ez persze kétélű dolog, mert a hatalom ellen küzdők közé is be lehetett építeni spicliket.

  Hogy nézhetnek ki ezek a jövőben?

  -- Az életkor meg fog hosszabbodni. No nem a Kovács 855 Péter villamosmérnöké, ó nem, őt hagyják majd megöregedni, és évekig tartó reuma után csendben megdögleni egy aggokházában
  A hatalom birtokosai viszont valószínűleg be fogják vetni az orvostudomány valamennyi vívmányát az életkoruk meghosszabbítására. Ez nekünk nem jó.

  -- Az emberi agy és gondolatok sajnos óriási ostrom alatt áll. Hazugságvizsgáló gépek, NMR és hasonló agyvizsgálatok, a mimika vizsgálata mikroszkópikus felbontásban, számítógéppel...
  Sajnos, várhatóan előbb-utóbb nehéz lesz a gondolatainkat magunkban tartanunk.

  -- Az az egyetlen tényező fog a legnehezebben változni, hogy a hatalomnak továbbra is emberekre lesz szüksége. Például kutató orvosokra, akik az életkorhosszabbításban közreműködnek, de nagy létszámú egészségügyileg tanult személyzetre is, meg gyógyszergyárakra, vagy az agykontrollt ismerő és alkalmazni tudó szakértőkre, és azok műszereinek legyártóira, nomeg az erőszakszervezetekhez is sok ember kell, nem a bőrkabátos fogdmegekre gondolok, hanem a magasabb beosztású tisztekre.

  Az emberi funkciók robotizálása azért áll komoly kutatás alatt, hogy a hatalom ezt a gyenge pontját megpróbálja felszámolni.
  Egyetlen reményünk lehet: hogy mire ezek a fejlesztések megvalósulnak, addigra talán a Földön kívül is lesznek kolóniák, ahová nem ér el a földi hatalom keze.