• Juszufka
    #52
    Az eddig cáfolatlan általános relativitás elmélet szerint a súlytalanság effektíve a gravitáció hiányát jelenti. Az elmélet alapfeltevése az, hogy egy gyorsuló rendszer nem különböztethető meg egy olyan inerciarendszertől, melyben a gyorsulással azonos hatásokat kiváltó gravitáció van. Ebből következtettek arra, hogy a fény pályájának gravitációs térben ugyanúgy el kell hajolnia, mint egy gyorsuló rendszeren átsugározva. Magyarán a Föld gravitációja minőségileg is kinullázható az orbitális pálya centripetális gyorsulásával.