• djhambi
    #378
    "A relativitás elmélete igaz és helytálló, csak az alábbiak nem:
    A fénysebesség állandó, az idő lassul nagyobb sebességnél, a tér görbül a gravitáció hatására."

    Einstein második posztulátuma kijelenti, hogy a fénysebesség minden inerciarendszerben állandó és c. Hiszen ez egy természeti állandó, ami a vákum permittivitásával és permaabilitásával számolható ki. Ez speciális relativitás elmélet. Nem szabad összekenni az általános relativitás elmélettel, ami teljesen más, és ahhoz nem értek, de sejtem, hogy a feketelyuk azért fekete, mert nem jön ki belőle fény, mert a gravitációja úgy meggörbíti a teret, hogy nem képes elhagyni azt, vagyis az elektromágneses hullám terjedési sebessége megváltozik (nem a fénysebesség).