• Epikurosz
  #230
  Te ennyire értetlen vagy?

  Igazolod azt, amit mondtam, és még te reklamálsz.
  Ott írja: "The energy and momentum of a photon depend only on its frequency (ν) or equivalently, its wavelength (λ)" Magyarán: a foton energiája és nyomatéka csak a frekcenciájától függ (vagy ami ezzel egyenértékű, a hullámhossztól". Vagyis a tömegtől nem függ! Akkor minek rabolod az időm?

  Ráadásul, én még hajlandó is voltam visszalépni, ugyanis nem zárom ki teljesen a foton tömegszerűségét, ahogy a wikis szócikk is taglalja ezt később. Tehát, az hogy a fotonnak nincs tömege, az a tudomány mai állása szerint jelenthető ki, de a kvantumfizika mániája az, hogy minden kvantálni akar, így a fotonnak is tömeget feltételez, sőt gravitont is feltételez. Olyan ez is, mint a bölcsek kövének keresése, csak más szinten.

  A kvantumfizika szerint az egész világ egy nagy labdajátékpálya, ahol a játékosok egymás kezébe dobálnak különböző labdákat. A kavntumfizikusok ezeket a labdákat keresik, próbálják leírni.

  A húrelmélet szerint azonban a világ egy nagy hullámgomolyag, a részecskék pedig csomók, amelyek egyes húrokon létrejönnek és továbbítódnak. Minél kisebb egy ilyen csomó, annál gyorsabban terjed. Az általunk ismert legkisebb csomót lehet nevezni fotonnak, amely max. 300.000 km/s sebességgel terjed, ennyi a hullám max. terjedési sebessége az ideális, egyéb interferenciáktól mentes közegben (vákuum).

  Jól mondom?