• Tetsuo #70
    Na ja, a poggyaszkezelok azok nem emberek. Inkabb orkok v vmi olyasmi.