• Skareb
    #15
    HTC Touch Diamond2 + iGO8...valami tökély :)