• physis
  #116
  A platonizmushoz kötődő néprajzi kérdésekre visszatérve: az eszkimó nyelvekben megjelenő térszemlélet is különös. (Nem állítom, hogy ebből le lehetne vonni azt a következtetést, hogy magunknak az eszkimóknak is más lenne a térszemlélete.)

  Nyelvtani eszközök

  Szokatlanul sok mutató névmás van. Az általam ismert nyelvekben kettő, legfeljebb három van: ez, az amaz (néha megkülönböztetik a "te" és az "ő" irányát is az "én", a beszélő személy irányától vagy környezetétől.)

  Ezzel szemben több szibériai eszkimó nyelv is számos mutató névmást sorkoztat fel, például:

  tana: ez itt, kéznél
  igna: az ott, valamivel messzebb, a beszélővel szemben
  syamna: az ott, a tengerhez közel, a déli oldalon
  amna: az ott, a látóhatáron túl
  agna: az, ami éppen elhalad itt melletünk
  pikna: az ott a beszélő fölött, emelkedőben
  ukna: az a közeledő dolog
  kagna: az ott kinn

  Lexikai eszközök

  Nemcsak nyelvtani eszközökkel lehet gyorsan valaminek az irányát kfejezni, hanem a szókészlet, az egyes szavak is elősegítik ezt. Nézzük csak, milyen szavak vannak a "rozmár" kifejezéséere a Szibériában élő csaplini eszkimók nyelvében:

  ajvük: rozmár
  putukak (,,hurkolt''): lehajtott fejével a vízben lebegő rozmár
  ilgahtuk: vízben alvo rozmár, csak az orra látszik
  akülugrak (,,csendes vendég''): céltalanul úszkáló rozmár
  argugak (,,áramlat ellen úszó''): nyugat felé úszó rozmár
  kavrük: észak fel úszó rozmár
  manilguk (,,közeledő''): a part felé úszó rozmárcsapat
  uhszilgak: rozmárvacok
  nunavak: jégtáblán lévő rozmár (vagy más vad)
  unkuvak: egyéves rozmár
  unkuvagahpak: kis agyarú fiatal rozmár
  mikszagak: fiatal rozmár
  angüjügak (,,nagy''): falánk, felnőtt, egyedül élő rozmár


  Menovscsikov nyelvész véleménye szerint
  Az eszkimók gyakorlati tudása különleges szókészletet is magába foglalt a vadászatra és más termelő munkákra vonatkozóan. A tengeri nagyvadakra történő vadászat során szükség van olyan jelzésekre, amelyek pontosak minden szempontból és észszerűen használhatóak gyors tájékozódásra és a lándzsával/szigonnyal való célzásra. Az eszkimók több mint tizenöt különböző kefejezést használtak a romzmárra, az állat vízben való elhelyezkedésétől. korától és úszási irányától függően. Ezek a kifejezések nemcsak megnevezték az állatot, hanem a megfelelő irányba is fordították a vadász figyelmét.