• bvalek2
    #100
    Csak egy időfogalomról tudok, amit érzékelünk. Az a mi négydimenziós megfigyelői koordinátarendszerünk egyik koordinátája. Ez a koordináta nem feltétlenül esik egybe más megfigyelők időkoordinátájával. Ennyi az újdonság az eddigiekhez képest, ez még egész emészthető. Nekem a hullámzása a sokkoló információ, még nem sikerült feldolgoznom.

    Mert amikor gravitációs hullámok haladnak át a világűrön, és van két porszem a semmi közepén, akkor ahogy elérik őket a hulllámok, periodikusan közelednek egymáshoz, és távolodnak. Kérdem én, mi a búbánat mozgatja őket a semmi közepén???

    Meg kell bolondulni...