Új ország a Balkánon
  • 89
    #54
    "Amikor Szerbia 1988-ban megszüntette Vajdaság és Kosovo-Metohija autonómiáját..."