• babajaga
    #24
    "Egy tonna PB-gázhoz kb. 30 gramm etil-merkaptánt, vagy vele egyenértékű, kellemetlen szaghatású kénvegyületet kevernek. Ezen adalék egyébként a felhasználás során semmiféle külön veszélyt nem jelenthet, a gázzal együtt elég és az égési tulajdonságokat nem befolyásolhatja. Az égés során keletkező égéstermék már teljesen szagtalan."

    A fenti szöveg a Prímagáz lapjáról való. Az etil-merkaptán vegyi összetétele CH3-CH2-SH Mi a hiba a fenti szövegben?