• L3zl13
    #65
    Ja és a transzurán származékok pedig reprocesszálásra kerülnek, és tulajdonképpen addig nem hagyják el az IFR reaktor területét, míg mind el nem bomlott.