Az Univerzum eredete - próbálkozás a fizika meghatározására, értelmezésére
  • homeless
    #271
    Nem a semmiből jött létre hanem mindig is létezett. Írtam is, hogy számomra ez a szimpatikusabb.

    sz4bolcs: igazad van lehet, hogy nem fog eltűnni az összes vallás. Lehet, hogy létre fognak jönni a tudományra épülő vallások. Márha ezeket lehet vallásnak nevezni.
    A kereszténység pl azért tudott a mai napig fentmaradni, mert a 18-ig megölték az ateistákat, de még a 19. században se volt szerencsés ateistának vallani magad. Érdemes megfigyelni, hogy minél fejlettebb a tudomány, annál kevesebb a hívő ember, amit nem is csodálok, mert egy 500 évvel ezelőtti embernek lehet, hogy természetes volt, hogy egy isten teremtette a világot, de egy mai embernek...