• zmeor
    #162
    vidd vissza, hátha tudnak valamit