• AranyKéz
  #521
  Nem-e???

  "Jézus Visszatér"
  "Jézus visszatérésének jelei"
  "Az emberek Isten teremtményei, akiknek az Isten által tanított tökéletes erkölcsi elvek alapján kell élniük"
  "Isten teremtette a világot, minden élőlényt és az embert is."
  "Albert Einstein, akit korunk legnagyobb lángelméjének tartunk, szintén olyan tudós volt, aki hitt Istenben,"
  "Darwin szerint az egyes fajokat nem külön-külön teremtette Isten, hanem egyetlen közös őstől származnak, és a természeti hatások következtében különültek el egymástól."
  "Ezeknek az embereknek a fő célja Isten létezésének tagadása"
  "Vagyis Isten teremtésének eredménye"
  "A Korán hírt ad arról, hogy azok az emberek, akik Isten helyett más istenségeket imádnak, nem élnek az eszükkel, vagyis nem értenek"
  "Ilyen minoségű és élességű képet pedig csak Isten tud tervezni, akinek ereje mindenhez elegendő."
  "Nyilvánvaló, hogy a szem, a fül és az emberi test minden egyéb része, egy felsőbbrendű teremtés eredménye. És mint olyanok, Isten páratlan és utánozhatatlan teremtésének, tudásának és erejének egyértelmű bizonyítékai."
  "Nem más ez, mint korlátoltság, amelyre Isten a Koránban is rámutat"
  "Egy másik ájában pedig Isten közli, hogy ezek az emberek annyira büszkék, hogy a csodáknak sem hinnének"
  "Isten a Koránban..."
  "Ez a természetfeletti erő pedig az Egyetlen Isten teremtése, aki semmiből teremtette az egész világmindenséget."
  "Ennek a logikának megfelelően a materializmus, már a kezdetektől fogva, mindenfajta Isten-hittel illetve Isten által kinyilatkoztatott vallással szemben áll." - ÉÉÉÉS?
  "Isten az Ő Saját tetszése szerint teremt"
  "Ez a Teremtő Isten, aki Ura az egeknek, a földnek és annak, ami e kettő között található."
  "Charles Darwinnak 30 évesen sikerült magyarázatot találnia a fajok fejlődésére. Egyesítve a véletlen illetve az élethez szükséges küzdelem teóriáját, a fajok fejlődésében figyelmen kívül hagyta Isten szerepét"
  "A helyi média evolucionistái többnyire legalább olyan tudatlanok, mint amennyire a vallás ellenségei"
  "Ha megnézzük azoknak a kiadóknak a könyveit, amelyek számára (az evolucionisták) reklámanyagot biztosítanak vagy amely az ő tulajdonukat képezi, nyílt evolúciós propagandát illetve ezzel párhuzamos vallásellenességet figyelhetünk meg."
  "A Milliyet Kiadó például 1996-ban megjelentetett egy könyvet Darwin: kezdők részére címmel, amely tele van Darwin dicsőítésével és vallásellenes gyalázkodásokkal"
  "ehelyett a fajok váratlanul jelennek meg és tűnnek el és ez az anomália támasztja alá a teremtéselméletet, amely szerint minden fajt Isten teremtett"
  "Ahogyan Isten egy csodaként megteremt olyan rendkívüli organizmussal és tulajdonságokkal bíró létezőt, mint a sejt, úgy ezeket az embereket is,"
  "Az evolucionisták Isten óriási csodái; hiába mondják el nekik többször is, nem képesek megérteni, felfogni azokat az egyszerű tényeket, amiket még a kisgyermekek is könnyen meglátnak."

  stb...