• kukacos
    #121
    "Einstein egyik motivációja az a híres kísérlet volt, ami kimutatta, hogy a fénysebességet mindíg ugyanannyinak mérjük."

    Ebben pedig igaza van. A fénysebesség állandóságát a specrelatban Einstein már posztulálta. Az általános relativitáselmélet kidolgozásánál nem kifejezetten ez motiválta, bár természetesen a feltevés érvényességét meg kívánta tartani. Bár egy tudományos munkának nehéz meghatározni a "motivációit", inkább úgy szoktak fogalmazni, hogy akkoriban az elmélet gyorsuló koordinátarendszerekre történő kiterjesztésével és a tehetetlen és gravitáló tömeg ekvivalenciájának magyarázatával foglalkozott, amelyek tényleg elvi megfontolások. Az elmélet három alapvető gyakorlati igazolását (Merkúr perihélium-elfordulás, fényelhajlás, gravitációs vöröseltolódás) csak később számolta ki és igazolták kísérletileg. Más kérdés, hogy tele a padlás elvileg szép elméletekkel, amelyeket nem igazolt a gyakorlat.