Elméletek, felfogások, filozófia
  • hiper fizikus
    #314
    Szia SODRAAS !
    Az úgy volt hogy volt a ó-görög filozófusok előtt az őskor. Az őskorban megelégedtek mindenféle kitalációkkal. Aztán jöttek az ó-görög filozófusok: Szókratész, Arisztotelász, Platón, Demokrítosz, akik ez ellen a kitaláci´=ok ellen felléptek; kisebb-nagyobb hangsúllyal azt hirdeték hogy a misztika köztük az Istenek nincsennek. Az ó-görög filozófusok után jöttek az Ábrahámita vallások: Zsidó, Keresztény, Muzulmán, Mormon vallásoik, és velük a sötét középkor, amiben gyakorlatilag nem volt gondolatszabadság, hanem tisztán tudományellenesség. Aztán európában az élre tört a felvilágosodás, ami napjainkig is tart. De nincs rá garancia, hogy öröké így is lesz, mert a vallásosak agreszívek ellenben a tudósak csak okoskodnak. Tehát a vallásoság és az ateizmus egyfajta hullámzást mutat a történelemben!