• pipaxy
    #39
    "Az észlelt többletlassulás oka feltehetően a csillagközi anyag, elsősorban gáz (főleg hidrogén) által kifejtett közegellenállás. Bár a gáz nagyságrendekkel ritkább, mint pl. a műholdak magasságában a légkör, hosszabb idő alatt tekintélyes lassulást okozhat."

    A csillagközi hidrogén sűrűségét már számtalanszor, számtalan irányban lemérték. Persze nem egy szondával, de megvan erre is a módszerük az ügyes csillagászoknak. Na mármost, a mérési eredmények azt mutatják (nem emlékszem pontosan a számra), hogy a csillagközi gáz sűrűsége kb. egy atom köbcentinként, ez pedig túl kicsi sűrűség ahhoz, hogy ennyire lassítani tudja a szondákat.

    A setigyöngyösös honlapon az olvasható, hogy az Ulysses szondánál is érzékelhető egyfajta lassulás (nem a Pioneer féle, hisz ez a szonda ellipszis pályán van), márpedig az Ulysses nem távolodik a Jupiter pályájától messzebb. Azon a vidéken ügye nem beszélhetünk csillagközi gázról. Legfeljebb napszélről, de az gyorsítani, naptól távolítani igyekszik.